• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для ən gərgin vaxt (191 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
boş-boş vaxt keçirmə dalliance noun general
vaxt date noun general
qaşqaraldan vaxt dusk noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
qaş qaralan vaxt gloaming noun general
asudə vaxt leisure noun general
boş vaxt leisure noun general
hazırkı vaxt now noun general
işdən əlavə vaxt overtime noun general
vaxt period noun general
gərgin vəziyyət tensity noun general
vaxt time noun general
vaxt siqnalı time-signal noun general
gərgin əmək toil noun general
gərgin zəhmət toil noun general
vaxt when noun general
vaxt while noun general
təyinolunan vaxt fixed time noun general
çətin vaxt hard times noun general
işdənkənar vaxt non-working time noun general
qalan vaxt rest of the time noun general
həmin vaxt same time noun general
boş vaxt spare time noun general
gərgin diqqət strained attention noun general
gərgin sifət strained face noun general
gərgin münasibət strained relation noun general
boş vaxt off noun spoken language
vaxt şkalası timeline noun computer
vaxt day noun general
vaxt hour noun general
vaxt length noun general
dəqiq vaxt nick noun general
qaş qaralan vaxt nightfall noun general
vaxt postponement noun general
vaxt cədvəli schedule noun general
vaxt season noun general
gərgin əmək travail noun general
vaxt itirmə trifling noun general
vaxt itkisi trifling noun general
vaxt streak noun spoken language
əlavə vaxt overtime noun sport
uzun vaxt age noun general
əlverişli vaxt chance noun general
münasib vaxt chance noun general
ağır vaxt hour noun general
vaxt keçirmə resource noun general
vaxt spell noun general
qızğın vaxt thick noun general
vaxt cədvəllərinin düz gəlməsi connection noun general
vaxt cədvəllərinin uyğun gəlməsi connection noun general
vaxt run noun general
vaxt stage noun general
vaxt stretch noun general
qızğın vaxt swing noun general
vaxt distance noun general
vaxt point noun general
vaxt tide noun spoken language
işlək vaxt uptime noun computer
çox gərgin əhval ruhiyyədə olmaq be overstrung verb general
boş-boş vaxt keçirmək dawdle verb general
vaxt tapmaq time verb general
gərgin işləmək toil verb general
vaxt keçirmək while verb general
vaxt keçirtmək cheat time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time verb general
vaxt öldürmək kill time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
vaxt keçirtmək pass the time verb general
havayı vaxt itirmək waste one's time verb general
vaxt keçirtmək while the time away verb general
gərgin işləmək work hard verb general
boş yerə vaxt itirmək dally verb spoken language
vaxt keçirmək amuse verb general
vaxt göstərmək clock verb general
boş-boşuna vaxt keçirmək idle verb general
çox vaxt almaq drag verb general
vaxt təyin etmək time verb general
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer verb general
vaxt keçirmək lead verb general
vaxt keçirmək have verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
gərgin arduous adjective general
gərgin high-pressure adjective general
gərgin intensive adjective general
heç vaxt solmayan never-fading adjective general
heç vaxt həyata keçməyən platonic adjective general
gərgin strenuous adjective general
gərgin taut adjective general
gərgin tense adjective general
çox vaxt aparan time-consuming adjective general
gərgin qayğı intensive care adjective general
gərgin strained adjective general
gərgin eager adjective general
gərgin grave adjective general
gərgin stubborn adjective general
gərgin unremitting adjective general
gərgin stressful adjective general
gərgin breathless adjective general
gərgin busy adjective general
gərgin intense adjective general
gərgin patient adjective general
gərgin sore adjective general
gərgin stiff adjective general
asudə vaxt vacant adjective general
boş vaxt vacant adjective general
gərgin hard adjective general
gərgin heavy adjective general
gərgin hot adjective general
gərgin tight adjective general
gərgin high adjective general
gərgin keen adjective general
gərgin wiry adjective general
hər vaxt always adverb general
hər vaxt anytime adverb general
istənilən vaxt anytime adverb general
nə vaxt olursa olsun ever adverb general
bir vaxt formerly adverb general
gərgin hard adverb general
hər vaxt invariably adverb general
heç vaxt never adverb general
artıq heç vaxt nevermore adverb general
bir zaman vaxt sometime adverb general
gərgin tautly adverb general
o vaxt then adverb general
digər vaxt another time adverb general
qeyri bir vaxt another time adverb general
başqa vaxt another time adverb general
hər vaxt at any time adverb general
vaxt ikən beforehand adverb general
hər vaxt each time adverb general
müəyyən vaxt for a time adverb general
müəyyən vaxt for a while adverb general
vaxt olmadığı üçün for lack of time adverb general
gərgin intensely adverb general
gərgin intensively adverb general
az vaxt little time adverb general
uzun vaxt long time adverb general
başqa vaxt some other time adverb general
bəzi vaxt some time adverb general
axı nə vaxt zaman whenever adverb spoken language
heç bir vaxt ever adverb general
heç vaxt ever adverb general
bir vaxt once adverb general
nə vaxt ki as conjunction general
vaxt as conjunction general
hər vaxt whenever conjunction general
nə vaxt ki whenever conjunction general
nə vaxt when interrogative adverb general
vaxt vermək allow time phrases general
ən uzaq vaxt at longest phrases general
heç bir vaxt at no time phrases general
ən uzaq vaxt at the longest phrases general
vaxt keçirmək beguile the time phrases general
vaxt öldürmək beguile the time phrases general
qaşqaralan vaxt blind man's holiday phrases general
uzun vaxt blue moon phrases general
uzun vaxt donkey's years phrases general
çox gərgin double tide phrases general
vaxt çatışmazlığı handicap time phrases general
çox yaxşı vaxt keçirmək have a whale of a time phrases general
heç vaxt ola bilməz in the reign of Queen of Dick phrases general
boş vaxt keçirmək kill time phrases general
yerli vaxt local time phrases general
heç vaxt never once phrases general
nə vaxt olsa da no matter phrases general
heç bir vaxt not for the world phrases general
heç vaxt not once phrases general
indi, yaxud heç vaxt now if ever phrases general
indi, yaxud heç vaxt now or never phrases general
gərgin oxumaqla gözlərini yormaq pore one's eyes out phrases general
bütün günü gərgin surətdə kitabla məşğul olmaq pore over books all day phrases general
ən gərgin vaxt rush hour phrases general
ən qızğın vaxt rush hour phrases general
bir vaxt sooner or later phrases general
vaxt keçirmək spend time phrases general
vaxt sərf etmək spend time phrases general
çox namünasib vaxt unearthy hour phrases general
Gözləyəndə vaxt uzanır Watched pot never boils phrases general
baxar nə vaxt It depends when phrases general
vaxt gözləmir Time passes phrases general
vaxt göstərər Time will show phrases general
radioda çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time phrases American
televiziyada çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time phrases American
əlavə vaxt extra period phrases sport
əlavə vaxt overtime period phrases sport
vaxt öldürmək kill time phrases figurative meaning
vaxt göstəricisi time stamping phrases computer
bu vaxt for the time being phrases general
həmin vaxt for the time being phrases general