• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для əqli cəhətdən inkişaf etməmiş (166 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yaxşı inkişaf etmiş əzələ brawn noun general
mənəvi cəhətdən pozulma depravity noun general
inkişaf development noun general
inkişaf etdirmə development noun general
inkişaf etmə development noun general
inkişaf evolution noun general
inkişaf prosesi evolution noun general
inkişaf evolvement noun general
tədrici inkişaf evolvement noun general
inkişaf expansion noun general
inkişaf flourish noun general
inkişaf growth noun general
inkişaf increase noun general
inkişaf etmə increase noun general
əqli nəticə inference noun general
əqli və ya fiziki iş labour noun general
tam inkişaf etmə maturation noun general
zehnin inkişaf səviyyəsi mentality noun general
inkişaf nurture noun general
həddən artıq tez inkişaf overgrowth noun general
vaxtından tez inkişaf etmə precociousness noun general
erkən inkişaf precocity noun general
inkişaf etmə prosperity noun general
inkişaf upgrade noun general
inkişaf upgrowth noun general
inkişaf upsurge noun general
gözlənilməz inkişaf upswing noun general
inkişaf vegetation noun general
inkişaf etmiş ölkələr developed countries noun general
insan əqli human mind noun general
ictimai inkişaf qanunu law of social development noun general
əqli bacarıq mental ability noun general
əqli inkişaf mental development noun general
inkişaf amplification noun general
inkişaf bloom noun general
əqli qabiliyyət brain noun general
əqli qabiliyyət capacity noun general
inkişaf etdirmə cultivation noun general
inkişaf culture noun general
inkişaf etdirmə culture noun general
inkişaf current noun general
tədrici inkişaf evolution noun general
əqli işlə məşğul olan operative noun general
əqli inkişafın ləngiməsi retardation noun general
əqli qabiliyyətin tədricən itirilməsi dementia noun medical
inkişaf thrift noun American
inkişaf bonanza noun general
inkişaf etmə bonanza noun general
inkişaf cavalcade noun general
sürətli inkişaf explosion noun general
inkişaf progress noun general
sürətli inkişaf mushroom noun general
inkişaf swing noun general
dilin quruluşun inkişaf istiqaməti drift noun linguistic
sürətlə inkişaf etmək boom verb general
inkişaf etmə dövrü keçmək cycle verb general
inkişaf etdirmək develop verb general
inkişaf etdirmək educe verb general
maddi cəhətdən təmin etmək endow verb general
inkişaf etdirmək evolve verb general
inkişaf etdirmək exercise verb general
inkişaf etdirmək expand verb general
inkişaf etmək expand verb general
inkişaf etmək germ verb general
inkişaf etdirmək nurture verb general
inkişaf etmək progress verb general
inkişaf etmək revive verb general
inkişaf etmək thrive verb general
öz istedadını inkişaf etdirmək develop one's talent verb general
göbələk kimi inkişaf etmək mushroom verb general
göbələk kimi inkişaf etmək spring up all over verb general
inkişaf eləmək thrive verb general
inkişaf etdirmək amplify verb general
inkişaf etmək blossom verb general
inkişaf etdirmək culture verb general
inkişaf etmək develop verb general
inkişaf etməmək dwarf verb general
inkişaf etdirmək educate verb general
inkişaf etdirmək elaborate verb general
inkişaf etmək evolve verb general
tədricən inkişaf etmək evolve verb general
inkişaf etmək flourish verb general
mənəvi cəhətdən üzmək oppress verb general
inkişaf etdirmək cultivate verb general
inkişaf etdirmək follow up verb general
inkişaf etmək bloom verb general
inkişaf etdirmək boost verb general
inkişaf etdirmək form verb general
inkişaf etmək blow verb general
inkişaf etmək shoot verb general
ana bətnində inkişaf antenatal adjective general
hərbi cəhətdən qüvvətli armipotent adjective general
salxım şəklində inkişaf edən clustered adjective general
inkişaf etmiş cultured adjective general
inkişaf etmiş developed adjective general
inkişaf etmiş educated adjective general
inkişaf etməkdə olan emergent adjective general
inkişaf edən expanding adjective general
inkişaf edən flourishing adjective general
inkişaf etmiş full-grown adjective general
əqli intellectual adjective general
əqli mental adjective general
göbələk kimi inkişaf edən mushroom adjective general
yaşına görə çox inkişaf etmiş precocious adjective general
inkişaf edən prosperous adjective general
əqli spiritual adjective general
ifadə cəhətdən zəif toneless adjective general
adət etməmiş unaccustomed adjective general
zəif inkişaf etmiş underdeveloped adjective general
inkişaf etməmiş undeveloped adjective general
inkişaf etməmiş unformed adjective general
inkişaf etməmiş backward adjective general
tez inkişaf edən fulminant adjective general
inkişaf etməmiş immature adjective general
şəhvani cəhətdən cazibədar nubile adjective general
erkən inkişaf etmiş precocious adjective general
inkişaf edən towering adjective general
inkişaf etməmiş unripe adjective figurative meaning
inkişaf etmiş cultivated adjective general
əqli cəhətdən inkişaf etməmiş defective adjective general
inkişaf edən dynamic adjective general
inkişaf edən dynamical adjective general
əqli cəhətdən fəal operational adjective general
ekoloji cəhətdən təmiz organic adjective general
əqli rational adjective general
inkişaf etməmiş uncultivated adjective general
antropoloji cəhətdən anthropologically adverb general
kimyəvi cəhətdən chemically adverb general
hər cəhətdən everyway adverb general
maliyyə cəhətdən financially adverb general
maliyyə cəhətdən fiscally adverb general
ideologiya cəhətdən ideologically adverb general
məfkurə cəhətdən ideologically adverb general
məntiqi cəhətdən logically adverb general
riyazi cəhətdən mathematically adverb general
metodiki cəhətdən methodically adverb general
əxlaqi cəhətdən morally adverb general
mənəvi cəhətdən morally adverb general
əməliyyat cəhətdən operationally adverb general
istismar cəhətdən operationally adverb general
fəlsəfi cəhətdən philosophically adverb general
fonetik cəhətdən phonetically adverb general
psixoloji cəhətdən psychologically adverb general
heç bir cəhətdən on neither side adverb general
rəsmi cəhətdən formally adverb general
hər cəhətdən throughout adverb general
bu cəhətdən therein adverb spoken language
bir cəhətdən ... digər cəhətdən on the one hand ... on the other hand conjunction general
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı European Bank for Reconstruction and Development phrases general
formal cəhətdən razılaşma formal acquiescence phrases general
tam inkişaf full growth phrases general
mənəvi cəhətdən pozulmaq go wrong phrases general
inkişaf etməmiş in the gristle phrases general
sənayecə inkişaf etmiş ölkələr industrially developed countries phrases general
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı İnternational Bank for Reconstruction and Development phrases general
oxunaqlı, lakin bədii cəhətdən çox zəif əsər literary garbage phrases general
əqli inkişaf mental age phrases general
inkişaf sürəti rate of growth phrases general
inkişaf tempi rate of growth phrases general
əqli qabiliyyət rational faculty phrases general
inkişaf etmək take root phrases general
inkişaf meyli up trend phrases general
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Organisation for Economic Co-operation and Development phrases general
İslam İnkişaf Bankı Islamic Development Bank phrases general
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Ministry of Economic Development phrases general
inkişaf edən kainat expanding universe phrases astronomical
vero