• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для əsas fikir (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
gecikmiş fikir afterthought noun general
əsas satqın archtraitor noun general
əsas cani archvillain noun general
əsas kanal artery noun general
əsas yol artery noun general
əsas əlamət attribute noun general
əsas backbone noun general
əsas base noun general
əsas baseline noun general
əsas xətt baseline noun general
əsas basement noun general
əsas basis noun general
mənfi fikir bigotry noun general
əsas ağırlıq brunt noun general
əsas zərbə brunt noun general
əsas cardinal noun general
əsas cause noun general
avtomobilin əsas hissəsi chassis noun general
fikir concept noun general
əsas confirmation noun general
fikir birliyi consensus noun general
fikir contrivance noun general
fikir critique noun general
əsas mətləb crux noun general
yanlış fikir delusion noun general
fikir design noun general
əsas faktor determinant noun general
fikir ayrılığı disaccord noun general
fikir ayrılığı discord noun general
fikir ayrılığı discrepancy noun general
fikir ayrılığı dissension noun general
fikir ayrılığı dissimilation noun general
əsas əlamət dominant noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
ən əsas essential noun general
əsas essentiality noun general
fikir estimate noun general
fikir estimation noun general
əsas evidence noun general
fikir ayrılığı faction noun general
fikir feeling noun general
əsas darvaza foregate noun general
xülasə edilmiş fikir formulation noun general
əsas foundation noun general
əsas frame noun general
əsas qanun fundamental noun general
əsas qayda fundamental noun general
əsas groundwork noun general
əsərin əsas qəhrəmanı heroine noun general
əsərin əsas surəti heroine noun general
fikir idea noun general
fikir if noun general
fikir intent noun general
fikir intention noun general
əsas fikir keynote noun general
əsas məqsəd keynote noun general
səhv fikir misthought noun general
fikir monster noun general
əsas mövzu motif noun general
beyindən çıxmayan fikir obsession noun general
fikir opinion noun general
əsas pedestal noun general
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş fikir preconception noun general
əvvəlcədən yaradılmış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
ədalətsiz fikir prejudice noun general
insafsız fikir prejudice noun general
qərəzli fikir prejudice noun general
tərəfgir fikir prejudice noun general
əsas principle noun general
fikir purpose noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
əsas quintessence noun general
fikir rating noun general
fikir reasoning noun general
fikir remark noun general
əsas biliklər rudiment noun general
fikir say noun general
əsas məhsul staple noun general
ticarətin əsas obyekti staple noun general
əsas qanun statute noun general
əsas gövdə stock noun general
əsas fikir thesis noun general
əsas magistral thoroughfare noun general
fikir thought noun general
əsas yol turnpike noun general
təhlükəli fikir venture noun general
əsas warranty noun general
fikir dağınıqlığı wool-gathering noun general
əsas motiv leitmotif noun general
əsas istiqamət mainstream noun general
parlaq fikir brainstorm noun general
dahiyanə fikir brainstorm noun general
əsas substructure noun general
əsas motive noun general
əsas intiqal band wheel noun general
əsas su horizontu basal water noun general
əsas fikir basic idea noun general
əsas multivibrator basic multivibrator pair noun general
əsas lüğət fondu basic word stock noun general
əsas bed noun general
əsas bedding noun general
aydın fikir bright idea noun general
əsas kütlə bulk of noun general
fikir aydınlığı clarity of thought noun general
aydın fikir clear thought noun general
şablon fikir commonplace noun general
dolaşıq fikir confused thought noun general
fikir dolaşıqlığı confusion of thought noun general
fikir ayrılığı difference of opinion noun general
təhrif olunmuş fikir distorted idea noun general
əsas tir false beam noun general
əsas uduş first prize noun general
əsas kapital fixed capital noun general
əsas fundamentals noun general
fikir glimpse noun general
əsas grounds noun general
fikir knotty idea noun general
əsas mərhələ landmark noun general
fikir lucid mind noun general
əsas pakker main drilling packer noun general
əsas məhsul main product noun general
fikir mediation noun general
fikir əyrılığı odds noun general
qərəzli fikir preconception noun general
əsas principles noun general
fikir proposition noun general
fikir reflection noun general
fikir-xəyal reflection noun general
əsas stem noun general
fikir-zikir thought noun general
yanlış fikir wrong idea noun general
əsas böyrək ləyəni calyx noun anatomical
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
əsas accidence noun general
fikir allegation noun general
fikir aspect noun general
əsas hissə basis noun general
əsas komponent basis noun general
ölkənin əsas taxılçılıq rayonu breadbasket noun general
əsas case noun general
fikir case noun general
fikir ayrılığı cleavage noun general
fikir climate noun general
fikir cogitation noun general
fikir conception noun general
fikir mübadiləsi conference noun general
dərin fikir contemplation noun general
fikir contention noun general
tənqidi fikir critique noun general
fikir ayrılığı disagreement noun general
fikir ayrılığı distraction noun general
fikir ayrılığı disunion noun general
əsas mərkəz focus noun general
əsas mənbə fountainhead noun general
fikir ayrılığı friction noun general
əsas mətləb gist noun general
müqavilənin əsas hissəsi gist noun general
əsas iştirak edən personaj hero noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
ən əsas cəhət highlight noun general
əsas highlight noun general
əsas yol high-road noun general
əsas yol highway noun general
əsas prinsip keystone noun general
fikir notion noun general
əsas occasion noun general
əsas hissədən ayrılmış bir şey outlier noun general
əsas hissədən qopmuş bir şey outlier noun general
fikir outness noun general
fikir persuasion noun general
əsas nöqtə pivot noun general
fikir preoccupation noun general
əsas qayda principle noun general
əsas səbəb rationale noun general
əsas reason noun general
əsas root noun general
fikir sentiment noun general
əsas soul noun general
fikir statement noun general
fikir thinking noun general
əsas prinsip ultimate noun general
fikir verdict noun general
əsas warrant noun general
sağlam fikir wisdom noun general
əsas məqsəd leitmotif noun general
əsas hissə heft noun spoken language
fikir reaction noun spoken language
ittihamın əsas hissəsi gist noun law
əsas substrate noun philosophical
əsas hinge noun figurative meaning
əsas mətləb hinge noun figurative meaning
əsas xüsusiyyət hard-pan noun geological
əsas keyfiyyət hard-pan noun geological
əsas abc noun general
fikir account noun general
fikir ayrılığı division noun general
əsas explanation noun general
əsas fact noun general
əsas grounding noun general
fikir judgement noun general
əsas mətləb kernel noun general
əsas mətləb marrow noun general
fikir irəli sürən adam mover noun general
fikir notice noun general
fikir plan noun general
əsas rəng primitive noun general
fikir testimony noun general
fikir birliyi understanding noun general
fikir word noun general
əsas stem noun linguistic
əsas hissə bulk noun general
əsas kütlə bulk noun general
əsas fikir burden noun general
əsas məna burden noun general
əsas məbləğ capital noun general
fikir ayrılığı gap noun general
fikir ayrılığı odds noun general
əsas ideya outline noun general
əsas müddəalar outline noun general
əsas prinsiplər outline noun general
əsas mətləb pith noun general
əsas score noun general
əsas məna spirit noun general
əsas subject noun general
əsas məzmun texture noun general
əsk fikir opposition noun logic
fikir assumption noun general
əsas bölmə body noun general
əsas hissə body noun general
əsas body noun general
əsas force noun general
acılayan fikir hit noun general
istehzalı fikir hit noun general
kinayəli fikir hit noun general
zəhərli fikir hit noun general
ən əsas məsələ knot noun general
əsas an knot noun general
əsas mətləb net noun general
yeni fikir wrinkle noun general
əsas mətləb heart noun general
əsas bottom noun general
əsas ground noun general
fikir point noun general
əsas mənbə head noun general
əsas prinsip ground noun general
əsas olmaq cause verb general
müfəssəl fikir söyləmək descant verb general
fikir söyləmək discourse verb general
fikir vermək heed verb general
fikir vermək notice verb general
fikir yürütmək opine verb general
mühakimə üçün əsas götürmək postulate verb general
özündə əvvəlcədən fikir yaratmaq preconceive verb general
qərəzli fikir yaratmaq prejudice verb general
fikir söyləmək ratiocinate verb general
fikir yürütmək advance an idea verb general
fikir aparmaq become thoughtful verb general
fikir təlqin etmək bring home verb general
fikir etmək brood verb general
fikir-zikir etmək brood verb general
fikir demək express an opinion verb general
fikir söyləmək express an opinion verb general
əsas vermək give ground verb general
fikir çəkmək grieve verb general
mənfi fikir söyləmək have an adverse effect verb general
fikir təlqin etmək impress verb general
fikir vermək pay attention verb general
fikir etmək ponder verb general
mühakimə üçün əsas götürmək posit verb general
fikir irəli sürmək put forward an idea verb general
fikir yürütmək reason verb general
fikir etmək think verb general
fikir-zikir etmək think hardly verb general
əsas ifaçını əvəz etmək understudy verb theatrical
fikir söyləmək censure verb general
fikir bildirmək criticise verb general
fikir söyləmək estimate verb general
fikir vermək look verb general
əvvəlcədən fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan fikir söyləmək preface verb general
fikir söyləmək remark verb general
fikir yaratmaq size verb general
fikir verməmək circumvent verb general
sağlamlığına fikir vermək mend verb general
fikir söyləmək report on verb general
fikir verməmək overlook verb general
fikir vermək watch verb general
fikir söyləmək open verb general
əsas basic adjective general
əsas capital adjective general
əsas verən citable adjective general
əsas crucial adjective general
əsas determinant adjective general
fikir ayrılığı yaradan divisive adjective general
əsas dominant adjective general
əsas elemental adjective general
əsas fundamental adjective general
əsas integral adjective general