• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для əsas xətt (290 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
əsas satqın archtraitor noun general
əsas cani archvillain noun general
əsas kanal artery noun general
əsas yol artery noun general
əsas əlamət attribute noun general
əsas backbone noun general
əsas base noun general
əsas baseline noun general
əsas xətt baseline noun general
əsas basement noun general
əsas basis noun general
xətt gəmisi battleship noun general
əsas ağırlıq brunt noun general
əsas zərbə brunt noun general
əsas cardinal noun general
əsas cause noun general
avtomobilin əsas hissəsi chassis noun general
əsas confirmation noun general
əsas mətləb crux noun general
əsas faktor determinant noun general
əsas əlamət dominant noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
ən əsas essential noun general
əsas essentiality noun general
əsas evidence noun general
əsas darvaza foregate noun general
əsas foundation noun general
əsas frame noun general
əsas qanun fundamental noun general
əsas qayda fundamental noun general
əsas groundwork noun general
xətt handwriting noun general
əsərin əsas qəhrəmanı heroine noun general
əsərin əsas surəti heroine noun general
ana xətt high-road noun general
ana xətt highway noun general
üfüqi xətt horizontal noun general
birləşdirici xətt hyphen noun general
ana xətt keynote noun general
əsas fikir keynote noun general
əsas məqsəd keynote noun general
xətt line noun general
əsas mövzu motif noun general
çəpəki xətt oblique noun general
əsas pedestal noun general
əsas principle noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
əsas quintessence noun general
əsas biliklər rudiment noun general
qövsşəkilli xətt semicircle noun general
üfüqdə görünən xətt skyline noun general
əsas məhsul staple noun general
ticarətin əsas obyekti staple noun general
əsas qanun statute noun general
əsas gövdə stock noun general
əsas fikir thesis noun general
əsas magistral thoroughfare noun general
magistral xətt trunk-line noun general
əsas yol turnpike noun general
dik xətt vertical noun general
şaquli xətt vertical noun general
əsas warranty noun general
əsas motiv leitmotif noun general
əsas istiqamət mainstream noun general
baş xətt mainstream noun general
əsas substructure noun general
əsas motive noun general
əsas intiqal band wheel noun general
əsas su horizontu basal water noun general
əsas fikir basic idea noun general
əsas multivibrator basic multivibrator pair noun general
əsas lüğət fondu basic word stock noun general
əsas bed noun general
əsas bedding noun general
əsas kütlə bulk of noun general
kalliqrafik xətt calligraphic hand noun general
əyri xətt curve noun general
əsas tir false beam noun general
əsas uduş first prize noun general
əsas kapital fixed capital noun general
əsas fundamentals noun general
əsas grounds noun general
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line noun general
xəyali xətt imaginary line noun general
xətt verilən yer inlet noun general
əsas mərhələ landmark noun general
əsas pakker main drilling packer noun general
magistral xətt main line noun general
əsas məhsul main product noun general
paralel xətt parallel line noun general
əsas principles noun general
əsas stem noun general
düz xətt straight line noun general
perpendikulyar xətt perpendicular noun mathematics
yan xətt hakimi linesman noun sport
yan xətt sideline noun sport
yan xətt touch-line noun sport
əsas böyrək ləyəni calyx noun anatomical
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
əsas accidence noun general
əsas hissə basis noun general
əsas komponent basis noun general
ölkənin əsas taxılçılıq rayonu breadbasket noun general
əsas case noun general
yolgöstərən xətt clue noun general
əsas mərkəz focus noun general
əsas mənbə fountainhead noun general
əsas mətləb gist noun general
müqavilənin əsas hissəsi gist noun general
əsas iştirak edən personaj hero noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
ən əsas cəhət highlight noun general
əsas highlight noun general
əsas yol high-road noun general
əsas yol highway noun general
əsas prinsip keystone noun general
xətt nəzarətçisi lineman noun general
əsas occasion noun general
əsas hissədən ayrılmış bir şey outlier noun general
əsas hissədən qopmuş bir şey outlier noun general
əsas nöqtə pivot noun general
əsas qayda principle noun general
əsas səbəb rationale noun general
əsas reason noun general
səhifənin aşağısında xətt altında yazılan izahat reference noun general
əsas root noun general
əsas soul noun general
əsas prinsip ultimate noun general
əsas warrant noun general
əsas məqsəd leitmotif noun general
kiçik xətt doodle noun spoken language
əsas hissə heft noun spoken language
ittihamın əsas hissəsi gist noun law
əsas substrate noun philosophical
xətt direction noun figurative meaning
əsas hinge noun figurative meaning
əsas mətləb hinge noun figurative meaning
əsas xüsusiyyət hard-pan noun geological
əsas keyfiyyət hard-pan noun geological
əsas abc noun general
xətt çəkmə blank noun general
xətt blank noun general
əsas explanation noun general
əsas fact noun general
əsas grounding noun general
əsas mətləb kernel noun general
əsas mətləb marrow noun general
əsas rəng primitive noun general
xətt çəkmə ruling noun general
siyasi xətt tack noun general
ana xətt trunk noun general
xətt writing noun general
əsas stem noun linguistic
xətt keçirilən yer inlet noun electrical engineering
əsas hissə bulk noun general
əsas kütlə bulk noun general
əsas fikir burden noun general
əsas məna burden noun general
əsas məbləğ capital noun general
xətt dash noun general
xətt mark noun general
əsas ideya outline noun general
əsas müddəalar outline noun general
əsas prinsiplər outline noun general
əsas mətləb pith noun general
əsas score noun general
əsas məna spirit noun general
əsas subject noun general
əsas məzmun texture noun general
əyri xəttin iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt chord noun mathematics
əsas bölmə body noun general
əsas hissə body noun general
əsas body noun general
əsas force noun general
ən əsas məsələ knot noun general
əsas an knot noun general
əsas mətləb net noun general
tərs çəpəki xətt backslash noun computer
xətt hyphen noun computer
çəp xətt slash noun computer
əsas mətləb heart noun general
xətt branch noun general
əsas bottom noun general
əsas ground noun general
xətt set noun general
əsas mənbə head noun general
əsas prinsip ground noun general
xətt hand noun general
əsas olmaq cause verb general
üstündən xətt çəkmək cross off verb general
xətt çəkmək line verb general
mühakimə üçün əsas götürmək postulate verb general
altından xətt çəkmək underline verb general
altından xətt çəkmək underscore verb general
əyri-üyrü xətt cızmaq zigzag verb general
əyri-üyrü xətt çəkmək zigzag verb general
üstündən xətt çəkmək delete verb general
xətt çəkmək draw a line verb general
əsas vermək give ground verb general
mühakimə üçün əsas götürmək posit verb general
əsas ifaçını əvəz etmək understudy verb theatrical
xətt çəkmək chart verb general
üstündən xətt çəkmək cross verb general
punktirlərlə xətt çəkmək dot verb general
altından xətt çəkmək italicize verb general
üstündən xətt çəkmək efface verb figurative meaning
altından xətt çəkmək stress verb figurative meaning
xətt çəkmək rule verb general
əsas basic adjective general
əsas capital adjective general
əsas verən citable adjective general
əsas crucial adjective general
əsas determinant adjective general
əsas dominant adjective general
əsas elemental adjective general
əsas fundamental adjective general
əsas integral adjective general
əsas key adjective general
əsas leading adjective general
xətt linear adjective general
əsas main adjective general
əsas major adjective general
əsas paramount adjective general
əsas predominant adjective general
əsas premier adjective general
əsas primary adjective general
əsas principal adjective general
əsas radical adjective general
əsas staple adjective general
xətt çəkilməmiş unlined adjective general
əsas grassroots adjective general
əsas cardinal adjective general
qeyri-əsas minor adjective general
qeyri-əsas not essential adjective general
əsas underlying adjective general
əsas central adjective general
əsas chief adjective general
əsas essential adjective general
əsas final adjective general
əsas foremost adjective general
əsas original adjective general
əsas pivotal adjective general
əsas primal adjective general
əsas substantial adjective general
əsas ultimate adjective general
xətt çəkilməmiş unruled adjective general
əsas unsophisticated adjective general
əsas uppermost adjective general
əsas vital adjective general
əsas general adjective general
əsas məna daşıyan operative adjective general
ən əsas primary adjective general
əsas primitive adjective general
əsas notional adjective grammatical
əsas grand adjective general
əsas prime adjective general
əsas core adjective computer
üstündən xətt çəkilmiş strikeout adjective computer
əsas organic adjective general
əsas etibarilə basically adverb general
əsas capitally adverb general
əsas olaraq capitally adverb general
əsas məsələlərdə razılaşmaq agree upon fundamentals phrases general
əsas yol arterial road phrases general
əsas məsələdən danışmamaq beat about the bush phrases general
əsas məsələdən danışmamaq beat around the bush phrases general
işin əsas hissəsini görmək break the neck of a job phrases general
əsas qərar final judgement phrases general
əsas kapital fixed capital phrases general
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade phrases general
günün əsas hissəsi good part of the day phrases general
əsas giriş grand entrance phrases general
əsas vəzifə key posts phrases general
hüquqi əsas legal explanation phrases general
əsas number one phrases general
əsas etibarı ilə par excellence phrases general
əsas rol oynamaq play first fiddle phrases general
əsas rol oynamaq play first violin phrases general
əsas vurğu primary stress phrases general
altından xətt çəkmək score out phrases general
əsas zərbəni öz üzərinə götürmək stand in the gap phrases general
əsas məsələnin həllindən yapışmaq take the bull by the horns phrases general
körpücükortası xətt midclavicular line phrases anatomical
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical
əsas səbəb First Cause phrases religion
nitqin əsas hissələri notional parts of speech phrases grammatical
əsas mətnin yığıldığı şrift body type phrases painting
əsas data plural general
əsas suburaxıcı headwaters plural general
əsas su anbarı headwaters plural general