• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для əvəzini vermə (225 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
nəsihət vermə admonishment noun general
əvəzini vermə atonement noun general
səlahiyyət vermə authorization noun general
hüquq vermə authorization noun general
xeyir-dua vermə benediction noun general
xeyir-dua vermə blessing noun general
titrək işıq vermə blink noun general
gələcəyi xəbər vermə bodement noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
tormoz vermə braking noun general
göstəriş vermə briefing noun general
təlimat vermə briefing noun general
arayış vermə certification noun general
şəhadətnamə vermə certification noun general
başsağlığı vermə commiseration noun general
məlumat vermə communication noun general
xəbər vermə communication noun general
əvəzini ödəmə compensation noun general
əvəzini vermə compensation noun general
vermə conferment noun general
gözaydınlığı vermə congratulation noun general
ianə vermə contribution noun general
əyilərək salam vermə curtsy noun general
bədii tərtibat vermə decoration noun general
bəzək vermə decoration noun general
nicat vermə deliverance noun general
ad vermə denomination noun general
təhvil vermə devolution noun general
vermə devolution noun general
əmr vermə dictate noun general
vermə disposal noun general
zərər vermə disservice noun general
ziyan vermə disservice noun general
bəxşiş vermə donation noun general
hədiyyə vermə donation noun general
zinət vermə embellishment noun general
qiymət vermə estimation noun general
nəfəs vermə exhalation noun general
nəfəs vermə expiration noun general
öyüd vermə expostulation noun general
yem vermə feed noun general
yemək vermə feed noun general
forma vermə figuration noun general
titrək işıq vermə flicker noun general
gələcəyi xəbər vermə forecast noun general
gələcəyi xəbər vermə forecasting noun general
tüstü vermə fumigation noun general
titrək işıq vermə glimmer noun general
titrək işıq vermə glimmering noun general
əl vermə handgrip noun general
ata təlim vermə horse-breaking noun general
təzə evə gözaydınlığı vermə house-warming noun general
əvəzini vermə indemnity noun general
təhsil vermə instruction noun general
icarəyə vermə let noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralisation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralization noun general
hüquq vermə muniment noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
nota vermə notification noun general
xəbər vermə notification noun general
xeyriyyə məqsədi ilə nəzir vermə oblation noun general
and vermə obsecration noun general
sifariş vermə ordering noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
söz vermə parole noun general
vermə paying noun general
haqqını vermə payment noun general
vermə payment noun general
gələcəyi xəbər vermə prediction noun general
vermə presentation noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
söz vermə promise noun general
vəd vermə promise noun general
gələcəyi xəbər vermə prophecy noun general
qabağa vermə protrusion noun general
su vermə quenching noun general
qiymət vermə rating noun general
təsirə cavab vermə reaction noun general
vermə refund noun general
təhvil vermə relinquishment noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
mükafat vermə requital noun general
əvəzini vermə restitution noun general
əvəzini vermə retaliation noun general
haqqını vermə retaliation noun general
mükafat vermə reward noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
işıq vermə shimmer noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
ianə vermə subscription noun general
dərs vermə teaching noun general
vermə transfer noun general
vermə transference noun general
təhsil vermə tuition noun general
buğa vermə vaporisation noun general
qurban vermə victimisation noun general
su vermə watering noun general
səs vermə balloting noun general
səs vermə polling noun general
səs vermə voting noun general
qiymət vermə bidding noun general
maddi yardım vermə funding noun general
siqnal vermə alarm noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
suya vermə quenching noun general
əvəzini ödəmə redress noun general
siqnal vermə signalling noun general
ürək-dirək vermə boost noun spoken language
ürək vermə boost noun spoken language
vermə pay-off noun spoken language
abrını vermə wigging noun spoken language
narkoz vermə narcotization noun medical
ifadə vermə deposition noun law
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
vermə accordance noun general
razılıq vermə acknowledgement noun general
hökm vermə adjudication noun general
icazə vermə authorization noun general
izin vermə authorization noun general
ianə vermə benefaction noun general
nəsil vermə brood noun general
cəza vermə castigation noun general
əmlakı vermə cessation noun general
vermə cession noun general
bala vermə childbearing noun general
təhvil vermə commitment noun general
vermə commitment noun general
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness noun general
təhvil vermə delivery noun general
vermə deposit noun general
dəqiq qiymət vermə diagnosis noun general
büruzə vermə display noun general
əmr vermə ixtiyarı disposal noun general
göstəriş vermə ixtiyarı disposal noun general
sərəncam vermə ixtiyarı disposal noun general
vermə dole noun general
ianə vermə donation noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
icarəyə vermə farming noun general
uşağı tərbiyə edilməyə vermə fosterage noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
misal vermə illustration noun general
şəkil vermə illustration noun general
imkan vermə indulgence noun general
üz vermə indulgence noun general
yol vermə indulgence noun general
göstəriş vermə instruction noun general
sərəncam vermə instruction noun general
təlimat vermə instruction noun general
vermə negotiation noun general
məlumat vermə news noun general
elan vermə notification noun general
dini rütbə vermə ordination noun general
əvəz vermə payment noun general
proqnoz vermə sənəti prognosis noun general
əvəzini vermə redress noun general
haqqını vermə redress noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
təkrarən imtahan vermə retake noun general
can vermə throe noun general
can vermə torture noun general
haşiyə vermə welt noun general
öncəlik vermə prioritizing noun general
üstünlük vermə prioritizing noun general
irəlicədən xəbər vermə calculation noun American
sənədin surətini əks tərəfə vermə oyer noun law
işi məhkəməyə vermə plea noun law
şikayət vermə appeal noun general
hisə vermə curing noun general
büruzə vermə demonstration noun general
söz vermə pledge noun general
əvəzini ödəmə quittance noun general
vermə submission noun general
bəraət vermə vindication noun general
əvəz vermə come-back noun spoken language
qulaqburması vermə hammering noun spoken language
bayraqla siqnal vermə hoist noun nautical
əvəzini vermə consideration noun general
əmlak vermə conveyance noun general
əvəzini vermə recovery noun general
artığı vermə change noun general
söz vermə faith noun general
tövsiyə vermə reference noun general
zəhmət vermə reference noun general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermə rally noun sport
qiymət vermə evaluation noun computer
çöküntü vermə precipitation noun chemistry
yol vermə accession noun general
söz vermə hand noun general
fərqlənmədən imtahan vermə pass noun general
əhəmiyyət vermə weight noun general
dərman vermə exhibition noun medical
əzab vermə rack noun figurative meaning
əziyyət vermə rack noun figurative meaning
əmr vermə charge noun general
vermə extension noun general
əvəzini vermək compensate verb general
əvəzini vermək countervail verb general
əvəzini vermək refund verb general
əvəzini ödəmək reimburse verb general
əvəzini ödəmək remunerate verb general
əvəzini vermək restitute verb general
Ehtiyatı əldən vermə! bax: Ehtiyatlı olun! verb general
əvəzini ödəmək compensate verb general
əvəzini vermək atone verb general
əvəzini çıxartmaq make up verb general
əvəzini çıxmaq repay verb general
əvəzini vermək repay verb general
əvəzini vermək replace verb general
çap olunmağa icazə vermə release verb general
əvəzini vermək pay home phrases general
əvəzini çıxmaq pay out phrases general
əvəzini vermək pay out phrases general
su üçün haqq vermə water rate phrases general
qarınağrısı vermə! Stop bellyaching! phrases general
əvəzini çıxartmaq pay back phrases general
əvəzini çıxmaq pay back phrases general
əvəzini vermək pay back phrases general
artıq vermə extras plural general
vero