• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для açıq elan etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
elan acclamation noun general
elan etmə acclamation noun general
elan advertisement noun general
elan announcement noun general
açıq etiraf avowal noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
açıq-yaşıl rəng celadon noun general
acıq chagrin noun general
gəzinti zamanı açıq havada hazırlanan xörək cookout noun general
açıq itaətsizlik defiance noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
xüsusi biçimli döşü açıq qara pəncək dinner-jacket noun general
acıq enragement noun general
acıq exasperation noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
acıq fret noun general
acıq furiousness noun general
acıq fury noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
elan handbill noun general
tənqid və təhqirlə dolu açıq nitq harangue noun general
elan etmə intimation noun general
acıq irritation noun general
acıq malice noun general
elan etmə manifesto noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
açıq yer neckline noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
nazik açıq zolaq pin-stripe noun general
elan placard noun general
elan poster noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
rəsmi elan etmə procalamation noun general
rəsmən elan etmə promulgation noun general
elan pronouncement noun general
təntənəli surətdə elan etmə protestation noun general
acıq rage noun general
acıq rancour noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
acıq resentment noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
acıq spite noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
əlavə etmək supplement noun general
açıq fayton T-cart noun general
açıq uşaq arabası T-cart noun general
açıq parlaq saç tow-head noun general
istifadə etmək utilisation noun general
acıq wrath noun general
açıq səhmdar cəmiyyət open joint stock company noun general
elan advertisement noun general
islah etmək amend the text noun general
acıq anger noun general
elan announcement noun general
açıq-aydın yalan barefaced lie noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
açıq dəniz blue water noun general
açıq-saçıqlıq boldness noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
açıq-saçıqlıq dissoluteness noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
açıq etiraf frank confession noun general
açıq-saçıq həyat free and easy life noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
açıq dəniz high seas noun general
qəsd etmək ill will noun general
açıq-saçıq yaşayış licentious living noun general
elan lövhəsi notice board noun general
açıq məktub open letter noun general
açıq bazar open market noun general
açıq dəniz open sea noun general
açıq heca open syllable noun general
açıq yara open wound noun general
açıq-saçıqlıq openness noun general
təchiz etmək outfit noun general
açıq rəngli pivə pale beer noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
açıq məktub postcard noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
sərf etmək spend noun general
açıq-saçıqlıq undue familiarity noun general
acıq vexation noun general
sifraq etmək vomit noun general
açıq çay weak tea noun general
açıq disput apposition noun spoken language
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
elan tear-sheet noun American
ifraz etmək secrete noun physiological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
acıq ire noun poetical
açıq yer indent noun polygraph
açıq kitabın sol səhifəsi verso noun polygraph
elan annunciation noun general
acıq bitterness noun general
açıq-sarı rəng canary noun general
elan circular noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
açıq-sarı rəng daffodil noun general
istifadə etmək embrace noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
açıq-mavi rəng forget-me-not noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
elan notification noun general
elan vermə notification noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
elan yapışdıran poster noun general
elan preview noun general
açıq-sarı rəng primrose noun general
acıq rabidity noun general
elan sticker noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
açıq tint noun general
açıq buraxılmış saç tress noun general
acıq vehemence noun general
acıq viciousness noun general
acıq virulence noun general
elan lövhəsi noticeboard noun general
acıq paddy noun spoken language
etibarsız elan etmə denunciation noun law
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
acıq venom noun figurative meaning
açıq havada verilən qonaqlıq barbecue noun general
açıq odda qızardılmış ət və ya balıq broil noun general
açıq yer clearing noun general
açıq kabinə cockpit noun general
elan declaration noun general
elan etmə declaration noun general
təltif etmək decorate noun general
obyektivin açıq qalma müddəti exposure noun general
açıq dəniz open noun general
açıq quru sahə open noun general
elan etmə publication noun general
elan sign noun general
açıq kuzov cockpit noun general
açıq-qəhvəyi rəng hazel noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
elan notice noun general
açıq turnir open noun general
açıq yarış open noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
açıq imtahan exhibition noun American
icad etmək manufacture noun general
elan banner noun computer
açıq on noun computer
çıxış etmək hüququ floor noun general
açıq fəza opening noun general
elan ticket noun general
açıq yük platforması truck noun railway
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
elan vermək advertise verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
sübut etmək ascertain verb general
təyin etmək ascertain verb general
yəqin etmək ascertain verb general
ayırd etmək ascertain verb general
aid etmək ascribe verb general
istinad etmək ascribe verb general
vero