• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для ağıllı qərar (144 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qərar decision noun general
qərar enactment noun general
gözə ağıllı görünən eye-wise noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
ağıllı adam man of sense noun general
səhv qərar miscarriage noun general
qərar ordinance noun general
ağıllı dəlil rationale noun general
ağıllı izahat rationale noun general
ağıllı izahat rationalisation noun general
ağıllı cavab repartee noun general
ağıllı sober noun general
ağıllı a man of sense noun general
ixtiyari qərar arbitrary decision noun general
ağıllı it clever dog noun general
ağıllı gediş clever move noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
qərar layihəsı draft resolution noun general
tarixi qərar epoch-making decision noun general
qəti qərar final decision noun general
səbir-qərar patience noun general
qərar resolution noun general
ağıllı dəlil sensible argument noun general
ağıllı qərar wise decision noun general
ağıllı rəhbər wise leader noun general
qərar verdict noun law
qərar çıxarma adjudication noun general
qərar decree noun general
qərar ruling noun general
ağıllı sane noun general
qərar award noun law
qərar sentence noun law
qərar determination noun law
qərar provision noun law
qərar çıxarmaq adjudge verb general
qərar qəbul etmək decide verb general
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge verb general
ağıllı izahat vermək rationalise verb general
qərar resolve verb general
kəskin və ağıllı cavab vermək retort verb general
qərar qəbul etmək settle verb general
qərar tutmaq calm oneself verb general
qərar tutmaq come down verb general
qərar vermək decide verb general
qərar çıxarmaq issue an edict verb general
qərar tutmaq keep patience verb general
səfeh qərar qəbul etmək make a rash decision verb general
qərar çıxarmaq pronounce judgment verb general
qərar qəbul etmək resolve; qərarnamə verb general
qərar vermək bolden verb general
qəti qərar qəbul etmək clench verb general
qərar qəbul etmək elect verb general
qərar qəbul etməyə sövq etmək decide verb general
qərar qəbul etməyə təhrik etmək decide verb general
qabaqcadan qərar vermək foreclose verb general
qərar çıxartmaq award verb law
qərar çıxartmaq determine verb general
qərar qəbul etmək conclude verb general
ağıllı agute adjective general
ağıllı canny adjective general
ağıllı clear-headed adjective general
ağıllı clear-sighted adjective general
ağıllı clever adjective general
ağıllı discerning adjective general
ağıllı discreet adjective general
ağıllı intelligent adjective general
ağıllı judicious adjective general
ağıllı knowledgeable adjective general
ağıllı nimble-minded adjective general
ağıllı nimble-winded adjective general
çox ağıllı perspicacious adjective general
ağıllı politic adjective general
ağıllı prudent adjective general
heç yerdə qərar tutmayan rambling adjective general
ağıllı reasonable adjective general
ağıllı sage adjective general
ağıllı sapient adjective general
ağıllı shrewd adjective general
ağıllı understanding adjective general
ağıllı well-advised adjective general
ağıllı wise adjective general
ağıllı witty adjective general
ağıllı-başlı considerable adjective general
qərar qəbul etmək continuous adjective general
ağıllı-başlı decent adjective general
qərar qəbul etmək incessant adjective general
qərar qəbul etmək irresolute adjective general
ağıllı-kamallı judicious adjective general
ağıllı-kamallı prudent adjective general
ağıllı-başlı rather good adjective general
ağıllı-kamallı reasonable adjective general
ağıllı subtile adjective general
qərar qəbul etmək uninterrupted adjective general
ağıllı brainy adjective spoken language
ağıllı cute adjective spoken language
ağıllı able adjective general
ağıllı acute adjective general
ağıllı astute adjective general
ağıllı intellectual adjective general
ağıllı judicial adjective general
ağıllı penetrating adjective general
ağıllı quickwitted adjective general
bir yerdə qərar tutmayan rangy adjective general
ağıllı rational adjective general
ağıllı subtle adjective general
ağıllı snappy adjective spoken language
ağıllı balanced adjective general
başdansovdu qərar hasty adjective general
düşünülməmiş qərar hasty adjective general
ağıllı infenious adjective general
ağıllı opulent adjective general
ağıllı penetrative adjective general
ağıllı piercing adjective general
ağıllı sound adjective general
ağıllı downy adjective general
ağıllı clear adjective general
ağıllı sharp adjective general
ağıllı smart adjective general
ağıllı perspicaciously adverb general
ağıllı cleverly adverb general
ağıllı-ağıllı cleverly adverb general
ağıllı-kamallı cleverly adverb general
ağıllı-başlı completely adverb general
ağıllı-başlı correctly adverb general
ağıllı-başlı properly adverb general
ağıllı-kamallı prudently adverb general
ağıllı-kamallı reasonably adverb general
ağıllı-başlı suitably adverb general
ağıllı clear-eyed adverb general
ağıllı nimbly adverb general
ağıllı olmaq cut one's wisdom teeth phrases general
əsas qərar final judgement phrases general
qəti qərar final judgement phrases general
qabaqcadan qəbul edilmiş qərar foregone conclusion phrases general
qəti qərar grim determination phrases general
qərar almaq make up one's mind phrases general
bir yerdə qərar tutmaq pitch one's tent phrases general
müəyyən qərar qəbul etmək settle on smth. phrases general
müəyyən qərar qəbul etmək settle upon smth. phrases general
ağıllı cavab sharp answer phrases general
ağıllı sharp witted phrases general
Qərar qəbul edilmişdir the die is cast phrases general
ağıllı və kinayəli fikir sally plural general
ağıllı və kinayəli rəy sally plural general