• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для aşağı tərəf (260 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
aşağı düşmə anticlimax noun general
müharibə aparan tərəf belligerent noun general
mühasirəyə alan tərəf besieger noun general
ABŞ-da İngiltərədə aşağı polis rütbəsi constable noun general
tərəf-müqabil costar noun general
aşağı rütbəli keşiş deacon noun general
dəyərini aşağı salma depreciation noun general
tərəf direction noun general
aşağı tərəf downside noun general
aşağı düşmə droop noun general
aşağı salma droop noun general
aşağı enmə drop noun general
bayır tərəf external noun general
tərəf flank noun general
formal tərəf formality noun general
tərəf front noun general
aşağı mərtəbə ground floor noun general
aşağı əyarlı half-penny noun general
aşağı səviyyəli adam inferior noun general
içəri tərəf interior noun general
sol tərəf left noun general
aşağı həyat səviyyəsi lowlife noun general
aşağı səviyyəli məhkəmədə hakim magistrate noun general
aşağı düşmə mortification noun general
xarici tərəf outness noun general
bayır tərəf outward noun general
qiymətlərin aşağı salınması price-cutting noun general
aşağı salma reduction noun general
tərəf side noun general
həddən artıq aşağı qiymət undercharge noun general
alt tərəf underneath noun general
aşağı hissə underpart noun general
alt tərəf underside noun general
tərəf aspect noun general
aşağı su bottom water noun general
mənfi tərəf demerit noun general
aşağı gedən quyu down hole noun general
aşağı palata House of Commons noun general
Aşağı palata Lower Chamber noun general
aşağı ətraflar lower extremities noun general
aşağı çənə lower jaw noun general
aşağı dodaq lower lip noun general
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person noun general
zahiri tərəf obverse noun general
əks tərəf opposite party noun general
əks tərəf opposite side noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
əks tərəf reverse side noun general
kölgəli tərəf seamy side noun general
kölgəli tərəf shady side noun general
aşağı ton undertone noun general
əks tərəf verso noun general
nominal qiymətlərin aşağı salınması write-down noun medical
apelyasiya verən tərəf appellant noun law
imza atmış tərəf signatory noun law
imzalamış tərəf signatory noun law
kağız pulların məzənnəsinin aşağı düşməsi devaluation noun economy
aşağı kilsə təşkilatı benefice noun church
aşağı təşkilat chapter noun general
nahkar tərəf fault noun general
astar tərəf inside noun general
üçüncü tərəf overman noun general
arxa tərəf rear noun general
dal tərəf rear noun general
aşağı düşmə relief noun general
elçidən bir rütbə aşağı diplomatik nümayəndə resident noun general
əks tərəf reverse noun general
aşağı keyfiyyətli qəhvə dəni triage noun general
aşağı növlü qəhvə dəni triage noun general
arxa tərəf verso noun general
tərs tərəf verso noun general
görünən tərəf visage noun general
tərəf way noun general
tərəf party noun general
qarşı tərəf opponent noun sport
aşağı dərəcəyə keçirmə relegation noun sport
ən aşağı səviyyə nadir noun figurative meaning
güclü tərəf forte noun music
aşağı bottom noun general
aşağı hissə bottom noun general
tərəf camp noun general
aşağı salınma cutting noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
aşağı düşmə descent noun general
aşağı keyfiyyətli şey dog noun general
tərəf hand noun general
müqabil tərəf opponent noun general
arxa tərəf seat noun general
dal tərəf seat noun general
aşağı ətraf toe noun general
aşağı tərəf toe noun general
topa yuxarıdan aşağı endirilən zərbə overhead noun sport
aşağı zabit rütbəsi ensign noun nautical
tərəf end noun general
sağ tərəf right noun general
yan tərəf side noun general
tərəf half noun law
əks tərəf opponent noun law
aşağı sərlövhə footer noun computer
müxalif tərəf opposition noun general
aşağı düşmə cut noun general
aşağı salınma cut noun general
tərəf quarter noun general
üz tərəf head noun general
aşağı salmaq bate verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı axmaq cascade verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı tökülmək cascade verb general
qiymətdə aşağı düşmək cheapen verb general
kinoda baş rolda tərəf-müqabil olmaq costar verb general
tərəf durmaq countenance verb general
tərəf olmaq countenance verb general
sürəti aşağı salmaq decelerate verb general
aşağı düşmək decline verb general
aşağı enmək decline verb general
aşağı salmaq decline verb general
aşağı salmaq decrease verb general
rütbəsini aşağı salmaq demote verb general
vəzifəsini aşağı salmaq demote verb general
dəyərini aşağı salmaq depreciate verb general
qiymətini aşağı salmaq depreciate verb general
dəyərini aşağı salmaq deteriorate verb general
qiymətini aşağı salmaq deteriorate verb general
aşağı dikmək lower verb general
aşağı düşmək lower verb general
aşağı enmək lower verb general
aşağı salmaq lower verb general
bir şeyə üstdən aşağı baxmaq overlook verb general
bir şeyə yuxarıdan aşağı baxmaq overlook verb general
eniş aşağı getmək ramp verb general
aşağı düşmək subside verb general
aşağı enmək subside verb general
həddən artıq aşağı qiymət qoymaq undercharge verb general
həddən artıq aşağı qiymətə almaq undercharge verb general
başqalarına nisbətən aşağı qiymətə satmaq undersell verb general
kefi aşağı olmaq be out of sorts verb general
aşağı əyilmək bend down verb general
aşağı salmaq bring down verb general
başını aşağı etmək defame verb general
aşağı salmaq degrade verb general
aşağı düşmək descend verb general
başını aşağı etmək disgrace verb general
pilləkanla aşağı düşmək go downstairs verb general
əli aşağı düşmək grow poorer verb general
aşağı salmaq mark down verb general
başını aşağı etmək put shame verb general
aşağı oturmaq sit down verb general
dəyərindən aşağı qiymətə almaq underbuy verb medical
qiymətini aşağı salmaq cheapen verb general
qiyməti aşağı düşmək come down verb general
qiyməti aşağı salmaq come down verb general
aşağı düşmək decrease verb general
vəzifəni aşağı salmaq degrade verb general
keyfiyyətini aşağı salmaq murder verb general
rütbəni aşağı salmaq bust verb general
qiyməti aşağı salmaq deflate verb general
rütbəni aşağı salmaq degrade verb general
aşağı əyilmək duck verb general
kompüter ekranında mətni aşağı-yuxarı aparmaq scroll verb general
aşağı salmaq abate verb general
qiyməti aşağı salmaq degrade verb general
aşağı sallanmaq droop verb general
aşağı salmaq droop verb general
aşağı düşmək sink verb general
aşağı endirmək cut verb general
aşağı salmaq dip verb general
aşağı düşmək recede verb general
aşağı silkdən olan baseborn adjective general
aşağı bottom adjective general
aşağı keyfiyyətli cheap-jack adjective general
aşağı dikilmiş downcast adjective general
ən aşağı downmost adjective general
aşağı downstairs adjective general
aşağı düşən downward adjective general
aşağı enən downward adjective general
yuxarıdan aşağı downward adjective general
aşağı inferior adjective general
aşağı low adjective general
aşağı lower adjective general
aşağı keyfiyyətli low-grade adjective general
aşağı səviyyəli low-level adjective general
aşağı keyfiyyətli offal adjective general
bir şeyə tərəf əyilən recumbent adjective general
aşağı salınmış reduced adjective general
aşağı keyfiyyətli trashy adjective general
aşağı under adjective general
aşağı salınmamış unreduced adjective general
tərəf saxlayan biased adjective general
başı aşağı humble adjective general
aşağı junior adjective general
aşağı menial adjective general
başı aşağı peaceful adjective general
aşağı poor adjective general
aşağı base adjective general
aşağı keyfiyyətli bastard adjective general
aşağı underneath adjective general
dil ucunun damağa tərəf əyilməsiylə əmələ gələn səslər cerebral adjective phonetic
aşağı salınmış depressed adjective general
aşağı salınmış cut adjective general
aşağı keyfiyyətli utility adjective general
aşağı keyfiyyətli off adjective general
aşağı below adverb general
aşağı downhill adverb general
aşağı downstairs adverb general
axınla üzü aşağı downstream adverb general
aşağı hereafter adverb general
dənizə tərəf yönəlmiş seaward adverb general
cənuba tərəf southwards adverb general
qərbə tərəf west adverb general
tərəf aside adverb general
ortadan aşağı below average adverb general
aşağı-yuxarı down and up adverb general
üstdən-aşağı downwards adverb general
üstdən-aşağı from top to bottom adverb general
şərqə tərəf to the east adverb general
sahilə tərəf towards the shore adverb general
aşağı down adverb computer
aşağı below preposition general
aşağı beneath preposition general
aşağı down preposition general
tərəf toward preposition general
tərəf in direction of preposition general
tərəf towards preposition general
aşağı sub preposition grammatical
qiyməti aşağı salmaq abate from the price phrases general
qiyməti aşağı salmaq abate of the price phrases general
ən aşağı sürət bottom gear phrases general
aşağı qiymətə almaq buy at low figure phrases general
dərə aşağı down the valley phrases general
aşağı keyfiyyətli mallar good of poor quality phrases general
qurşaqdan aşağı zərbə endirmək hit below the belt phrases general
qurşaqdan aşağı zərbə vurmaq hit below the belt phrases general
aşağı məktəb junior school phrases general
aşağı baxmaq look down phrases general
aşağı palata Low Chamber phrases general
aşağı sinif low class phrases general
aşağı sürətlə low gear phrases general
aşağı palata Low House phrases general
aşağı siniflər lower classes phrases general
aşağı siniflər lower forms phrases general
aşağı enmək move down phrases general
sağ tərəf off side phrases general
aşağı düşmək run low phrases general
aşağı enmək run low phrases general
aşağı salmaq send down phrases general
aşağı oturmaq sit down phrases general
müqəssir tərəf the guilty party phrases general
aşağı salmaq throw down phrases general
aşağı çəkmək weight down phrases general
aşağı dartmaq weight down phrases general
tərəf tutmadan without fear or favour phrases general
kefi aşağı olmaq be in low spirits phrases general
aşağı-yuxarı danışmaq beat about the bush phrases general
aşağı qalxanabənzər vena inferior thyroid vein phrases anatomical
aşağı boş vena inferior vena cava phrases anatomical
üçüncü tərəf third party phrases computer
Aşağı tüpürürsən saqqal yuxarı tüpürürsən bığ between the devil and the deep sea phrases proverb
aşağı endirmək move down phrases general
qiymətini aşağı salmaq mark down phrases medical
yuxarıdan aşağı baxmaq look down phrases figurative meaning
aşağı salmaq knock down phrases general