• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для autooxidation of petroleum products (68 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
neft petroleum noun general
neft məhsullarının aromatikləşdirilməsi aromatization of petroleum products noun general
asfaltqətranlı neft asphalto-resinous petroleum noun general
öz-özünə oksidləşmə autooxidation noun general
neft məhsullarının oksidləşməsi catalytic oxidation of petroleum noun general
ağartı dairy products noun general
neftin defleqmasiya ilə qovulması deflocculative distillation of petroleum noun general
susuzlaşdırılmış neft dehydrated petroleum noun general
duzsuzlaşdırılmış neft desalted petroleum noun general
neftin distilləsi distillation of petroleum noun general
azparafinli neft few-paraffin petroleum noun general
azkükürdlü neft few-sulfur petroleum noun general
neftin fraksiyalı qovulması fraction distillation of petroleum noun general
neftin fraksiya tərkibi fractional composition of petroleum noun general
neftin fraksiyalaşdırılması fractionation of petroleum noun general
yanacaqların öz-özünə oksidləşməsi fuel autooxidation noun general
ağır neft heavy petroleum noun general
ağır neft qalığı heavy petroleum residual noun general
yüksəkparafinli neft high-paraffin petroleum noun general
yüksəkkükürdlü neft high-sulfur petroleum noun general
yüngül benzin light petroleum noun general
yüngül neft light petroleum noun general
ağartı milk products noun general
naftalan nefti naphthalene petroleum noun general
neft məhsulları oil products noun general
neft məhsullarının turşululuqu oil products acidity noun general
oksigenli məhsullar oxonation products noun general
petrol petroleum noun general
neft turşusı petroleum acid noun general
neftmənşəli turşular petroleum acids noun general
neft benzolu petroleum benzol noun general
neft bitum petroleum bitumen noun general
neft bitumı petroleum bitumen noun general
neft-kimya zavodu petroleum chemical plant noun general
neft-kimya petroleum chemistry noun general
neft koksu petroleum coke noun general
neft konqresi petroleum congress noun general
neft distillatı petroleum distillate noun general
neft distillyatı petroleum distillate noun general
neft xammalının pirolizi petroleum feedstock pyrolysis noun general
neft yanacağı petroleum fuel noun general
neft yanacaqı petroleum fuel noun general
xam neft petroleum grude noun general
neft qətranı petroleum gum noun general
neft sənayesi petroleum industry noun general
neft yağı petroleum oil noun general
neft peki petroleum pitch noun general
neft qətranı petroleum pitch noun general
neft məhsulu petroleum product noun general
neft nasosu petroleum pump noun general
neft e'malı zavodu petroleum refinery noun general
neft e'malı petroleum refining noun general
neft sulfonatı petroleum sulfonate noun general
neft sulfonatı petroleum sulphonate noun general
neft mumu petroleum wax noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
xam neft raw crude petroleum noun general
neftin sadə qovulması simple distillation of petroleum noun general
neftin stabilləşməsi stabilization of petroleum noun general
neftin su buxarı ilə qovulması steam distillation of petroleum noun general
neftin birbaşa qovulması straight distillation of petroleum noun general
neft məhsulu straight petroleum product noun general
kükürdlü neft sulfur petroleum noun general
neftin vakuumda qovulması vacuum distillation of petroleum noun general
təbii neft crude petroleum phrases general
xam neft crude petroleum phrases general
Neft İxrac Edən Organization of Petroleum Exporting Countries phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
autooxidation of petroleum products neft məhsullarının öz-özünə ... oksidləşməsi noun general
vero