• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для axmaq yerinə qoymaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yerinə yetirilmə accomplishment noun general
yerinə yetirilməmiş sifarişlər backlog noun general
axmaq blockhead noun general
axmaq blunderer noun general
axmaq booby noun general
axmaq bufflehead noun general
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
hədd qoymaq delimitation noun general
arzusu yerinə yetməmə dissatisfaction noun general
çox asan yerinə yetirilə bilən tapşırıq doddle noun general
axmaq dolt noun general
axmaq dunce noun general
yerinə yetirmə execution noun general
vəsiyyətnaməni yerinə yetirən executor noun general
cinayətin törənmə yerinə extradition noun general
axmaq featherhead noun general
axmaq fool noun general
axmaq hərəkət foolery noun general
yerinə yetirmə fullfilment noun general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink noun general
axmaq söz hooey noun general
axmaq idiot noun general
axmaq lunatic noun general
axmaq natural noun general
axmaq ninny noun general
yerinə yetirməmə non-observance noun general
axmaq söz nonsense noun general
axmaq oaf noun general
axmaq adam oaf noun general
yerinə yetirmə observance noun general
artıqlaması ilə yerinə yetirmə overfulfilment noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
yerinə yetirmə performance noun general
yerinə yetirən performer noun general
yerinə düşmə pertinence noun general
yerinə düşmə pertinency noun general
duza qoymaq üçün tərəvəz pickler noun general
marinada qoymaq üçün tərəvəz pickler noun general
yerinə pro noun general
yerinə yetirmə pursuance noun general
yerinə yetmə realisation noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
axmaq yaxud lovğa gülüş simper noun general
axmaq tomfool noun general
başqasının yerinə qoyma transposition noun general
içinə isti su tökülüb bədənin ağrıyan yerinə qoyulan rezin qovuq warmer noun general
yerinə yetmə implementation noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
axmaq-uxmaq fools noun general
axmaq goof noun general
səhnəyə qoymaq produce noun general
axmaq blunderhead noun spoken language
axmaq doodle noun spoken language
axmaq imbecile noun spoken language
axmaq mutt noun spoken language
təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış fatigue-call noun military
axmaq ass noun general
axmaq boob noun general
yerinə yetirmə completion noun general
yerinə yetirilməmə desertion noun general
yerinə yetirmə dispensation noun general
axmaq dupe noun general
qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət enforcement noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
yerinə düşməmə incongruity noun general
oyuncaq yerinə qoyulan adam joke noun general
axmaq davranış nonsense noun general
axmaq hərəkət nonsense noun general
axmaq patsy noun general
yerinə yetirmə prosecution noun general
axmaq adam pumpkin noun general
gülünc yerinə qoyma scoff noun general
axmaq sheep noun general
axmaq jackass noun general
axmaq cabbage-head noun spoken language
axmaq coot noun spoken language
axmaq adam gander noun figurative meaning
axmaq moke noun figurative meaning
oyuncaq yerinə qoyulma pillory noun figurative meaning
axmaq nit noun jargon
axmaq noodle noun jargon
axmaq söz tripe noun rude word
axmaq asshole noun vulgar
yerinə yetirmə acquittal noun general
axmaq səhv boob noun general
axmaq bullhead noun general
pul yerinə verilən kağız chit noun general
axmaq clod noun general
məhkəmənin göstərişini yerinə yetirməmə contempt noun general
şey qoymaq üçün tor rack noun general
yerinə yetirmə redemption noun general
axmaq turnip noun general
yerinə yetirmə discharge noun general
yerinə yetirilmə effect noun general
yerinə yetirmə exercise noun general
yerinə yetirmə persuit noun general
tətil edən işçilərin yerinə işləyən adam roper noun general
yerinə yetirməmə failure noun general
axmaq söhbət bull noun general
axmaq dope noun general
başlı-başına qoymaq abandon verb general
vurğu qoymaq accent verb general
yerinə yetirmək accomplish verb general
yoluna qoymaq adjust verb general
mat qoymaq amaze verb general
əvvəlki tarixi qoymaq antedate verb general
qiymət qoymaq appraise verb general
vergi qoymaq assess verb general
mat qoymaq astound verb general
kisəyə qoymaq bag verb general
torbaya qoymaq bag verb general
səsə qoymaq ballot verb general
yasaq qoymaq ban verb general
sarğı qoymaq bandage verb general
banka pul qoymaq bank verb general
axmaq yerinə qoymaq befool verb general
masqaraya qoymaq bemock verb general
mat qoymaq bemuse verb general
skamya qoymaq bench verb general
lövbərə qoymaq berth verb general
qiymət qoymaq bid verb general
qan axmaq bleed verb general
duza qoymaq brine verb general
duzlu suya qoymaq brine verb general
xəlvəti mikrofon qoymaq bug verb general
himini qoymaq build upon verb general
əsasını qoymaq build upon verb general
lağa qoymaq caricature verb general
masqaraya qoymaq caricature verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı axmaq cascade verb general
qutuya qoymaq case verb general
yeşiyə qoymaq case verb general
araya qoymaq chaff verb general
lağa qoymaq chaff verb general
qutuya qoymaq chest verb general
sandığa qoymaq chest verb general
tabuta qoymaq coffin verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
hədd qoymaq confine verb general
çox vəziyyətdə qoymaq confound verb general
müzakirəyə qoymaq consider verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
çarpaz qoymaq criss-cross verb general
tac qoymaq crown verb general
tarix qoymaq date verb general
xaraba qoymaq decimate verb general
öhdəliyini yerinə yetirməmək default verb general
təəhhüdünü yerinə yetirməmək default verb general
sonraya qoymaq defer verb general
ad qoymaq denominate verb general
banka qoymaq deposit verb general
əmanət kassasına qoymaq deposit verb general
lağa qoymaq deride verb general
masqaraya qoymaq deride verb general
xaraba qoymaq desolate verb general
xaraba qoymaq devastate verb general
diaqnoz qoymaq diagnoses verb general
fərq qoymaq differentiate verb general
təfavüt qoymaq differentiate verb general
fərq qoymaq discriminate verb general
təfavüt qoymaq discriminate verb general
qaba qoymaq dish verb general
başqa yerə qoymaq displace verb general
fərq qoymaq distinguish verb general
təfavüt qoymaq distinguish verb general
günbəz qoymaq dome verb general
qübbə qoymaq dome verb general
nöqtə qoymaq dot verb general
damcı-damcı axmaq dribble verb general
axmaq drip verb general
axmaq dripp verb general
damcı-damcı axmaq drop verb general
axmaq yerinə qoymaq dupe verb general
yerinə yetirmək effect verb general
axmaq effuse verb general
embarqo qoymaq embargo verb general
futlyara qoymaq encase verb general
qutuya qoymaq encase verb general
üzərinə qoymaq encharge verb general
tabuta qoymaq encoffin verb general
tac qoymaq encrown verb general
təhlükə altında qoymaq endanger verb general
silosa qoymaq ensilage verb general
üzərinə qoymaq entrust verb general
qiymət qoymaq evaluate verb general
aksiz vergisi qoymaq excise verb general
yerinə yetirmək execute verb general
qoymaq exhibit verb general
qoymaq expose verb general
sarğı qoymaq fillet verb general
yerinə salmaq fit in verb general
qabıq qoymaq flake off verb general
axmaq flow verb general
axmaq flux verb general
zorla boynuna qoymaq foist verb general
əsasını qoymaq found verb general
axmaq yerinə qoymaq fox verb general
lağa qoymaq frump verb general
masqaraya qoymaq frump verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
tıxac qoymaq gag verb general
girov qoymaq gage verb general
vergi qoymaq geld verb general
qoymaq get into verb general
lağa qoymaq gibe verb general
qur-qur ilə axmaq guggle verb general
şırıltı ilə axmaq gurgle verb general
sel kimi axmaq gush verb general
şırıltı ilə axmaq gush verb general
yoluna qoymaq hammer down verb general
qulp qoymaq handle verb general
xaraba qoymaq harry verb general
təhlükə altına qoymaq hazard verb general
məhəl qoymaq heed verb general
kənara qoymaq hold over verb general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink verb general
hospitala qoymaq hospitalise verb general
xəstəxanaya qoymaq hospitalise verb general
mülkü girov qoymaq hypothecate verb general
qoymaq immerse verb general
təhlükəyə məruz qoymaq imperil verb general
yerinə yetirmək implement verb general
qoymaq impose verb general
mat qoymaq impress verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct verb general
dəmə qoymaq infuse verb general
yeni dəb qoymaq innovate verb general
yeni adət qoymaq innovate verb general
qoymaq inset verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install verb general
əsasını qoymaq institute verb general
qadağa qoymaq interdict verb general
yasaq qoymaq interdict verb general
baş-ayaq qoymaq invert verb general
kapital qoymaq invest verb general
pul qoymaq invest verb general
sərmayə qoymaq invest verb general
lağa qoymaq jeer verb general
təhlükə qarşısında qoymaq jeopardize verb general
yanbayan qoymaq juxtapose verb general
yan-yana qoymaq juxtapose verb general
yan-yanaşı qoymaq juxtapose verb general
qoymaq lay verb general
qoymaq levy verb general
hədd qoymaq limit verb general
hüdud qoymaq limit verb general
limit qoymaq limit verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
səməni qoymaq malt verb general
marinada qoymaq marinade verb general
turşuya qoymaq marinade verb general
burula-burula axmaq meander verb general
öz yerinə qoymamaq mislay verb general
yerinə qoymamaq misplace verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
taxçaya qoymaq niche verb general
nişan qoymaq nick verb general
ayama qoymaq nickname verb general
göz qoymaq note verb general
nömrə qoymaq number verb general
öhdəsinə qoymaq obligate verb general
öhdəsinə qoymaq oblige verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
üzbəüz qoymaq oppose verb general
qoymaq orient verb general
başlanğıcını qoymaq originate verb general
özülünü qoymaq originate verb general
təməlini qoymaq originate verb general
kimsəsiz qoymaq orphan verb general
yetim qoymaq orphan verb general
geridə qoymaq outdo verb general
geridə qoymaq outdrive verb general
axmaq outflow verb general
geridə qoymaq outrival verb general
arxada qoymaq outrun verb general
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil verb general
daha yüksək qiymət qoymaq overrate verb general
göz qoymaq oversee verb general
həddən artıq vergi qoymaq overtax verb general
yenidən qiymət qoymaq overvalue verb general
səhifə qoymaq page verb general
cüt-cüt qoymaq pair verb general
xəlvəti qoymaq palm off verb general
arakəsmə qoymaq partition off verb general
girov qoymaq pawn verb general
pedestalın üstünə qoymaq pedestal verb general
yerinə yetirmək perform verb general
duza qoymaq pickle verb general
marinada qoymaq pickle verb general
turşuya qoymaq pickle verb general
başını qoymaq pillow verb general
iz qoymaq pit verb general
qoymaq place verb general
girov qoymaq pledge verb general
ştepsel qoymaq plug in verb general
dik qoymaq plumb verb general
vertikal qoymaq plumb verb general
vero