• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bütün xalq tərəfindən qəbul edilən (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qəbul acceptance noun general
üzvlüyə qəbul etmə affiliation noun general
qəbul otağı ante-room noun general
xalq nəğmələri ballad noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi baptism noun general
əldə edilən booty noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi christening noun general
arvadı tərəfindən aldadılan ər cuckold noun general
qəbul etməmə disavowal noun general
xalq təsərrüfatı economics noun general
qəbul etmə embracement noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
birdən edilən hərəkət flounce noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qəbul olunmuş forma formality noun general
qəbul olunmuş üsul formality noun general
bütün dərslərə gələn şagird full-timer noun general
qəbul intake noun general
qəbul etmə intake noun general
xalq içərisində çıxmış evli adam jack noun general
ali məktəbə qəbul etmə matriculation noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
müalicə üçün istifadə edilən maddə medicine noun general
xalq nation noun general
zorla qəbul etdirmə obtrusion noun general
kişilər tərəfindən idarə olunan cəmiyyət patriarchy noun general
xalq people noun general
adi xalq populace noun general
qəbul məntəqəsi receptable noun general
qəbul reception noun general
qəbul edən recipient noun general
qəbul etməmə rejection noun general
dam örtüyü üçün istifadə edilən material roofing noun general
adi xalq ruck noun general
avam xalq ruck noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
qəbul otağı waiting-room noun general
qəbul welcome noun general
bütün whole noun general
qəbul etmə enrolment noun general
qəbul edilmə enrolment noun general
qəbul admittance noun general
qəbul qaydaları admittance standards noun general
qəbul adoption noun general
qəbul saatı consultation hours noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
məsafədən kontrol edilən rele distantly controlled relays noun general
qəbul imtahanı entrance examination noun general
ixrac edilən mazut export black oil noun general
xalq hikməti folk wisdom noun general
xalq gəzintisi merry-making: public merry-making noun general
xalq təsərrüfatının strukturu national economy pattern noun general
xalq hərəkatı national movement noun general
xalq hakimi People's Judge noun general
xalq nağılı popular tale noun general
sərf edilən nominal güc rated input noun general
qəbul otağı reception room noun general
yerində edilən irad wisecrack noun spoken language
yerində edilən məzəmmət wisecrack noun spoken language
vəsiyyətnamənin məhkəmə tərəfindən təsdiqi probate noun American
mübahisənin hakimlər tərəfindən həll edilməsi arbitration noun law
xalq istehlakı consumership noun economy
xalq qeyri-nizami qoşunu militia noun history
xalq folk noun collective noun
xalq public noun collective noun
qəbul admission noun general
qəbul etmə adoption noun general
qəbul etmə arrival noun general
qəbul audience noun general
mərcə qoyulan pulu qəbul edən bookmaker noun general
kitablarda təsadüf edilən əlifba göstəricisi concordance noun general
xalq birliyi confluence noun general
hamiləliyin qarşısını alan dərman qəbul etmə contraception noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
xalq crowd noun general
fitnəkar edilən irad draw noun general
provokasiya məqsədilə edilən irad draw noun general
xalq maarifi xadimi educator noun general
qonaq qəbul edən entertainer noun general
gözlə edilən işarə eyewink noun general
bütün iş həftəsi işləyən fəhlə full-timer noun general
gələcəkdə üstünlük qazanmaq məqsədilə edilən güzəşt gambit noun general
səmimi qəbul greeting noun general
zorla qəbul etdirmə imposition noun general
qəbul etmə initiation noun general
universitetə qəbul etmə matriculation noun general
universitetə qəbul olunma matriculation noun general
qəbul etməmə negative noun general
hamı tərəfindən qəbul edilmə orthodoxy noun general
dünyanın maddiliyini qəbul etmə outwardness noun general
vəd edilən şey promise noun general
qələm kimi istifadə edilən lələk quill noun general
üzvlüyə qəbul etmə reception into noun general
qiyamət günündə bütün ölülərin dirilməsi resurrection noun general
sadə xalq vulgar noun general
məhkəmə tərəfindən təsdiqlənmiş vəsiyyətnamənin surəti probate noun American
qəbul meydançası tipple noun American
qəbul otağı chamber noun general
təsbehlə edilən ibadət chaplet noun general
xalq hiddəti clamour noun general
xalq qəzəbi clamour noun general
təşkilatın üzvlüyünə qəbul enrolment noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
təqib edilən ov quarry noun general
qəbul etməmə repudiation noun general
xalq vulgar noun general
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape noun botanical
bütün qüvvəsilə işləyən fiend noun jocular
istehsal edilən məhsulun miqdarı cast noun general
dövlət tərəfindən verilən mükafatlar honour noun general
xalq race noun general
qəbul function noun spoken language
arzu edilən miqdar quantum noun Latin
qəbul appointment noun general
qəbul quarter noun general
qəbul etmək accept verb general
qəbul etmək admit verb general
qəbul etmək assume verb general
katolik dinini qəbul etmək catholicise verb general
xristian dinini qəbul etdirmək christianise verb general
qəbul etməmək contest verb general
qərar qəbul etmək decide verb general
qəbul etməmək deny verb general
qonaq qəbul etmək entertain verb general
qəbul düzəltmək entertain verb general
qəbul etdirmək foist verb general
zorla qəbul etdirmək foist verb general
qanunu qəbul etdirmək lobby verb general
ali məktəbə qəbul etmək matriculate verb general
universitetə qəbul olunmaq matriculate verb general
qida qəbul etmək meal verb general
postulat kimi qəbul etmək postulate verb general
qəbul etməmək rebut verb general
qəbul etməmək refuse verb general
qərarı qəbul etmək resolve verb general
qərar qəbul etmək settle verb general
duş qəbul etmək shower verb general
qəbul etməmək rule out verb general
ali məktəbə qəbul olunmaq matriculate verb general
üzv qəbul etmək accept a member verb general
təklif qəbul etmək accept an offer verb general
təklifi qəbul etmək accept an offer verb general
əksəriyyətlə qəbul etmək adopt by a majority verb general
qətnamə qəbul etmək adopt resolution verb general
komandanlığı qəbul etmək assume command verb general
rəiyyətlik qəbul etmək be naturalized verb general
bütün gecəni ayıq olmaq be watchful all night verb general
təbəəlik qəbul etmək become a citizen verb general
rəiyyətlik qəbul etmək become a citizen verb general
işə qəbul etmək give employment verb general
vanna qəbul etmək have a bath verb general
səfeh qərar qəbul etmək make a rash decision verb general
qəbul etmək naturalize verb general
bütün gücünü qoymaq overtax verb general
qanun qəbul etmək pass a law verb general
bütün hüdudları keçmək pass all bounds verb general
qəbul etmək receive verb general
qonaq qəbul etmək receive guests verb general
xəstə qəbul etmək receive patients verb general
qərar qəbul etmək resolve; qərarnamə verb general
vanna qəbul etmək take a bath verb general
duş qəbul etmək take a shower verb general
qida qəbul etmək take food verb general
qəbul eləmək take in verb general
dərman qəbul etmək take medicine verb general
acqarına dərman qəbul etmək take medicine on an empty stomach verb general
katolik dinini qəbul etmək catholicize verb church
qəbul etmək adopt verb general
bütün yükü təqdim etmək bulk verb general
qəti qərar qəbul etmək clench verb general
qəbul etmək convert verb general
zorla qəbul etdirmək dictate verb general
qərar qəbul etmək elect verb general
qəbul etmək enact verb general
zorla qəbul etdirmək enforce verb general
qəbul etmək feast verb general
qəbul etməmək forswear verb general
bir kəsə bütün diqqətini vermək fuss verb general
qəbul etmək induct verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalise verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalize verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalise verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalize verb general
zorla qəbul etdirmək obtrude verb general
büroktratik aparat tərəfindən idarə olunmaq officialize verb general
bütün qüvvəsini sərf etmək overstrain verb general
özünkü kimi qəbul etmək own verb general
bütün zəngləri çalmaq peal verb general
qəbul etmək receive verb general
qəbul etməmək renounce verb general
qəbul etməmək reprobate verb general
qəbul etməmək repudiate verb general
qətnamə qəbul etmək resolve verb general
qəbul etmək shoulder verb general
qəbul etmək homologate verb law
qanun layihəsinin qəbul edilməsini ləngitmək block verb general
sifariş qəbul etmək book verb general
qərar qəbul etməyə sövq etmək decide verb general
qərar qəbul etməyə təhrik etmək decide verb general
qəbul etmək digest verb general
dərman qəbul etmək dose verb general
narkotik maddələr qəbul etmək drug verb general
orduya qəbul etmək enrol verb general
zorla qəbul etdirmək impose verb general
zorla qəbul etdirmək intrude verb general
həqiqət kimi qəbul etmək lap verb general
bütün həyatı boyu kef çəkmək overlive verb general
qəbul etmək receive verb sport
qəbul edilməmək wash verb figurative meaning
qəbul etmək allow verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
qəbul etməmək challenge verb general
qəbul etmək take verb general
qəbul etməmək exclude verb law
qəbul etməmək balk verb general
qərar qəbul etmək conclude verb general
qəbul etdirmək thrust verb general
qəbul etmək receive verb computer
qəbul etməmək decline verb general
qəbul etmək pass verb general
qida qəbul etmək have verb general
zorla qəbul etdirmək press verb general
qəbul etmək carry verb general
qərarı qəbul etmək carry verb general
bir kəsi qonaq kimi qəbul etmək have verb general
qəbul edilə bilən acceptable adjective general
qəbul edilmiş accepted adjective general
qəbul edilmiş acknowledged adjective general
tənzim edilən adjustable adjective general
qəbul oluna bilən admissible adjective general
hamının qəbul etdiyi admitted adjective general
qəbul olunmuş admitted adjective general
qəbul adoptive adjective general
bayaq qeyd edilən aforesaid adjective general
bütün all adjective general
bütün gün davam edən all-day adjective general
bütün gecə açıq olan all-night adjective general
bütün gecə davam edən all-night adjective general
istinad edilən assignable adjective general
hamı tərəfindən etiraf edilən avowed adjective general
asan əldə edilən cheap adjective general
xaçpərəst dinini qəbul etməyən christless adjective general
bütün şəhər citywide adjective general
güman edilən conjectural adjective general
təxmin edilən conjectural adjective general
tənzim edilən controlled adjective general
qərəzlə edilən deliberate adjective general
qəsdən edilən deliberate adjective general
idarə edilən dirigible adjective general
ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən done adjective general
seçki ilə təyin edilən elective adjective general
bütün entire adjective general
güman edilən estimated adjective general
təxmin edilən estimated adjective general
güman edilən expectant adjective general
xərc edilən expendable adjective general
təsəvvür edilən fictitious adjective general
qabaqcadan qəbul edilmiş foregone adjective general
bütün boyu full-length adjective general
güman edilən implied adjective general
təxmin edilən implied adjective general
əlavə edilən incoming adjective general
çətin həzm edilən indigestible adjective general
az təsadüf edilən infrequent adjective general
alət kimi istifadə edilən instrumental adjective general
qərəzlə edilən intentional adjective general
qəsdən edilən intentional adjective general
zəhmətsiz əldə edilən labourless adjective general
az sözlə ifadə edilən laconic adjective general
bütün livelong adjective general
idarə edilən manageable adjective general
hamının qəbul etdiyi manifest adjective general
əl ilə edilən manual adjective general
öz-özünə ehtimal edilən matter-of-course adjective general
abstrakt mühakimə edilən metaphysical adjective general
parça-parça edilən multipartite adjective general
bütün ölkədə nationwide adjective general
təbəəliyini qəbul etmiş naturalised adjective general
vətəndaşlığını qəbul etmiş naturalised adjective general
təbəəliyini qəbul etmiş naturalized adjective general
vətəndaşlığını qəbul etmiş naturalized adjective general
başqası tərəfindən alına bilən negotiable adjective general
başqası tərəfindən satıla bilən negotiable adjective general
bütün istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən omnidirectional adjective general
idarə edilən operated adjective general
hamı tərəfindən qəbul edilmiş orthodox adjective general
istehsal edilən output adjective general
xalq popular adjective general
tale tərəfindən müəyyən edilmiş predestined adjective general
ehtimal edilən presumed adjective general
fərz edilən presumed adjective general
güman edilən presumed adjective general
təxmin edilən presumed adjective general
ehtimal edilən presumptive adjective general
fərz edilən presumptive adjective general
güman edilən presumptive adjective general
təxmin edilən presumptive adjective general
ehtimal edilən probable adjective general
qadağan edilən prohibited adjective general