• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bənd bənd qeyd etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bənd article noun general
bənd bank noun general
torpaq bənd bank noun general
bənd barrier noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
bənd brace noun general
dəmir bənd brace noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
qeyd care noun general
bənd clasper noun general
bənd clause noun general
qeyd clause noun general
qeyd-şərt clause noun general
qeyd etmə commemoration noun general
tənqid qeyd critisism noun general
torpaq bənd dam noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
sənəd üzərində qeyd docket noun general
bənd embankment noun general
bənd etmə enchainment noun general
bənd etmə fastening noun general
qeyd footnote noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
bənd item noun general
bənd ligament noun general
qeyd message noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
qeyd note noun general
qeyd dəftəri notebook noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
bənd pier noun general
qeyd postscript noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
təmir etmək recondition noun general
qeyd record noun general
qeyd aparma record noun general
qeyd etmə record noun general
qeyd registeration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
qeyd stipulation noun general
qeyd-şərt stipulation noun general
əlavə etmək supplement noun general
üç misradan ibarət bənd tercet noun general
istifadə etmək utilisation noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
suyu səviyyəsini qeyd etmə watermark noun general
bənd weir noun general
bənd zipper noun general
islah etmək amend the text noun general
bənd articulation noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
bənd-bərə bounds noun general
bənd clasp noun general
bənd couplet noun general
bənd dam noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
bənd dike noun general
bənd dyke noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
izahedici qeyd explanatory note noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
qəsd etmək ill will noun general
təchiz etmək outfit noun general
bənd paragraph noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
qabaqlayıcı bənd phase-advance network noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
qeyd-şərt prerequisite noun general
qeyd-şərt proviso noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
qeyd registration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
sərf etmək spend noun general
bənd stanza noun general
bənd strophe noun general
lazımsız qeyd unnecessary remark noun general
sifraq etmək vomit noun general
bənd node noun botanical
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
ifraz etmək secrete noun physiological
bənd fibula noun archeological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
bənd tetrastich noun literature
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
bənd barrage noun general
dəmir bənd bracket noun general
bənd bundle noun general
dəmir bənd clamp noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
dəmir bənd clincher noun general
dəmir bənd clip noun general
qeyd commonplace noun general
qeyd etmə commonplace noun general
qeyd üçün kitabça diary noun general
qeyd üçün təqvim diary noun general
torpaq bənd dike noun general
torpaq bənd dyke noun general
istifadə etmək embrace noun general
bənd edilmə enchainment noun general
bənd fastener noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
qum və çınqılın qarşısını almaq üçün bənd groyne noun general
bənd hasp noun general
dəmir bənd holdfast noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
qeyd-şərt qualification noun general
qeyd register noun general
qeyd jurnalı registry noun general
qeyd remark noun general
qeyd reservation noun general
qeyd-şərt reservation noun general
qeyd dəftəri sketch-book noun general
dəmir bənd staple noun general
bənd stave noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
bənd traverse noun general
torpaq bənd wall noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
bənd zip noun general
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
bənd chord noun anatomical
bənd joint noun anatomical
bənd yeri seam noun technical
bənd bulwark noun general
torpaq bənd causeway noun general
qeyd edilmə check noun general
qeyd etmə check noun general
bənd clasp noun general
qeyd-şərt condition noun general
təltif etmək decorate noun general
qeyd notation noun general
qeyd etmə notification noun general
bənd olma passion noun general
qeyd preoccupation noun general
bənd subsection noun general
bənd verse noun general
qeyd word noun general
bənd olma crush noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
bənd mole noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
qeyd-şərt reserve noun general
bənd snap noun general
bənd binding noun technical
icad etmək manufacture noun general
bənd pen noun general
torpaq bənd pen noun general
qeyd markup noun computer
çıxış etmək hüququ floor noun general
qeyd entry noun general
qeyd etmə entry noun general
bənd point noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
sübut etmək ascertain verb general
təyin etmək ascertain verb general
yəqin etmək ascertain verb general
ayırd etmək ascertain verb general
vero