• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bərk qaçmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə crapulence noun general
bərk yorğun deadbeat noun general
bərk qorxu dread noun general
bərk qızma glow noun general
bərk sıxma grasp noun general
bərk tutma grasp noun general
bərk yapışma grasp noun general
bərk tutma grip noun general
bərk isti heat noun general
bərk qucaqlama hug noun general
bərk ürək döyünməsi palpitation noun general
bərk isti gün scorcher noun general
bərk qar düşmə snowfall noun general
bərk qar yağma snowfall noun general
bərk məzəmmət snub noun general
bərk zərbə swipe noun general
bərk xiffət yearning noun general
bərk-boş adversities noun general
bərk şaxta bitter frost noun general
bərk-boş difficulties noun general
bərk cild hard cover noun general
bərk rezin hard rubber noun general
bərk bişmiş yumurta hard-boiled egg noun general
bərk soyuq piercing cold noun general
bərk yanacaq solid fuel noun general
bərk məhsul solid product noun general
bərk benzin solidified gasoline noun general
bərk töhmət wigging noun general
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə hangover noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
bərk yıxılma mucker noun spoken language
bərk zərbə whack noun spoken language
bərk məzəmmət wigging noun spoken language
bərk qəbizlik obstipation noun medical
bərk cisim solid noun physics
nədəsə bərk inamlı olmaq feel it in one's bones noun idiomatic
bərk tənqid excoriation noun general
bərk burulmuş parik frizz noun general
bərk torpaq ground noun general
dar bərk çarpayı pallet noun general
bərk arzu yen noun general
bərk həvəs yen noun general
bərk istək yen noun general
bərk şövq yen noun general
bərk oner noun sport
bərk ağrı wring noun general
bərk soyuq freezing noun general
qaçmaq abscond verb general
yorğa qaçmaq amble verb general
bərk qorxutmaq appal verb general
bərk qorxutmaq appall verb general
bərk içmək bib verb general
bərk siqnal vermək blare verb general
qaçmaq break away verb general
qaçmaq bunk verb general
qaçmaq bunk off verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
arxasınca qaçmaq chase verb general
dalınca qaçmaq chase verb general
bərk-bərk yapışmaq cling verb general
bərk qorxutmaq consternate verb general
qaçmaq decamp verb general
qaçmaq defect verb general
bərk islanmaq drench verb general
öz ərini, evini atıb özgəsiylə qoşulub qaçmaq elope verb general
həbsxanadan qaçmaq escape verb general
qaçmaq evade verb general
bərk hirslənmək flame out verb general
bərk hirslənmək flame up verb general
qaçmaq flee verb general
qaçmaq get away verb general
bərk qorxutmaq horrify verb general
bərk təəccüblənmək marvel verb general
bərk çırpınmaq palpitate verb general
bərk vurmaq palpitate verb general
qaçmaq recant verb general
qaçmaq run verb general
bərk getmək scamper verb general
bərk qaçmaq scamper verb general
qaçmaq scamper verb general
bərk qorxutmaq scare verb general
bərk ürkütmək scare verb general
qaçmaq scoot verb general
bərk getmək scud verb general
bərk qaçmaq scud verb general
qaçmaq scurry verb general
qaçmaq scuttle away verb general
qaçmaq scuttle off verb general
qaçmaq shirk verb general
konkidə qaçmaq skate verb general
bərk inildəmək squeal verb general
bərk qışqırmaq squeal verb general
dağınıq halda qaçmaq stampede verb general
pərakəndə halda qaçmaq stampede verb general
vahimə içərisində qaçmaq stampede verb general
bərk vurmaq swipe verb general
bərk qorxutmaq terrify verb general
bərk bükmək wad verb general
bərk dartmaq yank verb general
çölə qaçmaq run out verb general
çıxıb qaçmaq run out verb general
zəhləsi qaçmaq abhor verb general
təhlükədən qaçmaq avoid danger verb general
bir kəslə qarşılaşmaqdan qaçmaq avoid meeting verb general
üzü bərk olmaq be a great stayer verb general
üzü bərk olmaq be obstinate verb general
qaçmaq be off verb general
qadağası bərk olmaq be strictly forbidden verb general
həbsxanadan qaçmaq break out of prison verb general
qoparaq qaçmaq chase verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
bərk içmək drink hard verb general
qaladan qaçmaq escape from prison verb general
həbsxanadan qaçmaq escape from prison verb general
cəzadan qaçmaq escape penalty verb general
nəzərdən qaçmaq escape smb.'s attention verb general
cəzadan qaçmaq evade penalty verb general
bərk getmək go fast verb general
bərk getmək go quickly verb general
qanı qaçmaq grow pale verb general
bərk vurmaq hit hard verb general
bərk tutmaq hold hard verb general
qaçmaq make off verb general
bərk çəkmək pull hard verb general
bərk dartmaq pull hard verb general
ora-bura qaçmaq run about verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
qaçmaq run away verb general
baş götürüb qaçmaq run away for good verb general
bərk qaçmaq run fast verb general
birnəfəsə qaçmaq run without stopping verb general
qaçmaq scamper off verb general
bərk yatmaq sleep soundly verb general
qaçmaq slip off verb general
bərk çalışmaq try hard verb general
bət-bənizi qaçmaq turn pale verb general
rəngi qaçmaq turn pale verb general
bərəkəti qaçmaq vanish verb general
bərk vurmaq booze verb spoken language
bərk vurmaq wallop verb spoken language
rəngi qaçmaq blanch verb general
qaçmaq break out verb general
bərk zəiflətmək collapse verb general
kəsik-kəsik bərk səs çıxartmaq crick verb general
bərk qızarmaq crimson verb general
qaçmaq dangle verb general
qaçmaq desert verb general
bərk kədərləndirmək devastate verb general
bərk tənqid etmək excoriate verb general
rəngi qaçmaq fade verb general
rəngi qaçmaq pale verb general
bərk çəkib bağlamaq pull over verb general
qaçmaq resile verb general
bərk toxunmaq scorch verb general
konkidə qaçmaq üzrə yarışda iştirak etmək skate verb general
bərk çırpmaq slap verb general
bərk vurmaq slap verb general
bərk getmək waft verb general
bərk sürmək whip verb general
bənizi qaçmaq whiten verb general
rəngi qaçmaq whiten verb general
bərk həyəcanlanmaq take on verb general
qaçmaq morris verb spoken language
var gücü ilə qaçmaq course verb general
gizlin qaçmaq edge verb general
qaçmaq escape verb general
qaçmaq parry verb general
qaçmaq race verb general
bərk sürmək scorch verb general
qaçmaq scour verb general
qaçmaq sneak verb general
qaçmaq trot verb general
bərk işləmək sweat verb spoken language
bərk qalxmaq zoom verb figurative meaning
qaçmaq bolt verb general
bərk isti olmaq broil verb general
ağızdan qaçmaq escape verb general
bərk üşümək freeze verb general
qabağa qaçmaq gain verb general
arxasınca qaçmaq hunt verb general
yavaş-yavaş uzun müddət qaçmaq jog verb general
qaçmaq post verb general
bərk sürmək push verb general
bərk olmaq stand verb general
bərk döymək wallop verb general
bərk qaçmaq bolt verb general
qaçmaq double verb general
bərk tutmaq pin verb general
bərk yapışmaq pin verb general
qaçmaq nip verb spoken language
bərk döyünmək bound verb general
qaçmaq recall verb general
bərk istəmək die verb spoken language
bərk sürmək pinch verb sport
bərk etmək bind verb general
qaçmaq blow verb general
bərk-bərk tutmaq catch verb general
qaçmaq break verb general
bərk boisterous adjective general
bərk burly adjective general
bərk caked adjective general
bərk coriaceous adjective general
çox bərk deafening adjective general
bərk ehtiyac içində olan destitute adjective general
bərk durable adjective general
bərk enduring adjective general
bərk təsir edən energetic adjective general
bərk acmış famished adjective general
bərk fast adjective general
bərk firm adjective general
bərk flinty-hearted adjective general
bərk hard adjective general
bərk bişirilmiş hardboiled adjective general
bərk hardened adjective general
bərk közərdilmiş incandescent adjective general
bərk qızardılmış incandescent adjective general
bərk inflexible adjective general
bərk insupportable adjective general
bərk intense adjective general
bərk lasting adjective general
bərk leathery adjective general
bərk loud adjective general
bərk massive adjective general
bərk panic adjective general
bərk perishing adjective general
bərk qaranlıq pitch-dark adjective general
bərk ac ravenous adjective general
bərk rigid adjective general
bərk rigorous adjective general
bərk isti scorching adjective general
bərk scrimpy adjective general
bərk smart adjective general
bərk solid adjective general
bərk kefli sozzled adjective general
bərk sərxoş sozzled adjective general
bərk splitting adjective general
bərk stiff adjective general
bərk substantial adjective general
bərk isti sweltering adjective general
bərk yapışan tenacious adjective general
bərk tight adjective general
bərk tight-fisted adjective general
bərk tough adjective general
bərk unquenchable adjective general
bərk unsufferable adjective general
bərk violent adjective general
bərk közərdilmiş white-hot adjective general
bərk közərmiş white-hot adjective general
bərk qızardılmış white-hot adjective general
bərk qızmış white-hot adjective general
çox bərk wolfish adjective general
bərk yorğun dead-beat adjective general
bərk heavy adjective general
bərk resilient adjective general
bərk qorxudulmuş funky adjective spoken language
bərk yapışan prehensile adjective zoological
bərk soyuq arctic adjective general
çox bərk beastly adjective general
bərk sərxoşluqdan sonra süst vəziyyətində olan crapulent adjective general
bərk crusty adjective general
bərk endurable adjective general
bərk exquisite adjective general
bərk qorxudulmuş fearful adjective general
bərk fierce adjective general
bərk furious adjective general
bərk döyünən labouring adjective general
bərk soyuq hiss edən perishing adjective general
çox bərk piercing adjective general
çox bərk rageful adjective general
bərk shrewd adjective general
bərk smart adjective general
bərk towering adjective general
bərk dalğalı wavy adjective general
bərk weather-beaten adjective general
bərk düzəldilmiş well-set adjective general
bərk cinlənmiş white-hot adjective general
bərk qeyzlənmiş white-hot adjective general
bərk qəzəblənmiş white-hot adjective general
çox bərk worst adjective general
bərk bitter adjective general
özünü bərk qısmış breathless adjective general
bərk cordial adjective general
bərk təsir edən drastic adjective general
bərk frightful adjective general
bərk hearty adjective general
çox bərk keen adjective general
bərk panting adjective general
bərk susayan parched adjective general
bərk secure adjective general
bərk strong adjective general
ço bərk unappeasable adjective general
bərk gedən fast adjective general
bərk qaçan fast adjective general
bərk sharp adjective general
bərk rough adjective general
bərk tough adjective geological
bərk dead adjective general
bərk wild adjective general
bərk arzusunda olan keen adjective general