• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для başına dərd açmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
dərd anguish noun general
ağlı başına gəlmək come to one's senses noun general
fal açmaq üçün kitab fortune-book noun general
dərd grief noun general
adam başına alınan vergi head-money noun general
dərd malady noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
funt sterlinq başına tutulan faiz poundage noun general
dərd sorrow noun general
dərd suffering noun general
dərd tribulation noun general
dərd-ələm grief noun general
dərd-möhnət grief noun general
dərd-qəm grief noun general
dərd-qüssə grief noun general
dərd əhli man of sorrow noun general
dərd-bəla misfortune noun general
dərd-ələm mourn noun general
dərd-kədər mourn noun general
dərd-əzab torture noun general
dərd woe noun poetical
dərd affection noun general
dərd calamity noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
dərd care noun general
dərd dole noun general
dərd pain noun general
iştahaa açmaq üçün yeyilən xörək starter noun general
başlı-başına qoymaq abandon verb general
könlünü açmaq amuse verb general
fal açmaq augur verb general
açmaq bare verb general
atəş açmaq blaze away verb general
açmaq blazon verb general
çiçək açmaq bloom verb general
gül açmaq bloom verb general
çiçək açmaq blossom verb general
deşik açmaq breach verb general
dəlik açmaq breach verb general
yarıq açmaq breach verb general
deşik açmaq broach verb general
topdan atəş açmaq cannon verb general
şifrini açmaq cipher verb general
pərçimini açmaq clinch verb general
şifrini açmaq decipher verb general
şifrəni açmaq decode verb general
donunu açmaq defrost verb general
açmaq denude verb general
üstünü açmaq detect verb general
üstünü açmaq disclose verb general
açmaq disentangle verb general
açmaq divulge verb general
naxış açmaq engrave verb general
naxış açmaq etch verb general
geniş açmaq expand verb general
açmaq find out verb general
qırışıqları açmaq flatten verb general
çiçək açmaq flower verb general
gül açmaq flower verb general
fal açmaq fortune-tell verb general
atəş açmaq gun verb general
deşik açmaq hole verb general
acmaq hunger verb general
üstünü açmaq inculpate verb general
diş açmaq indent verb general
açmaq lay verb general
açmaq loose verb general
açmaq loosen verb general
səsini başına götürüb danışmaq monologise verb general
səsini başına götürüb danışmaq monologize verb general
minomyotla atəş açmaq mortar verb general
kərtik açmaq nick verb general
kərtik açmaq notch verb general
oyuq açmaq notch verb general
açmaq open verb general
deşik açmaq perforate verb general
dəlik açmaq perforate verb general
tapança ilə atəş açmaq pistol verb general
polemika açmaq polemize verb general
başına keçirmək pull over verb general
yenidən açmaq reopen verb general
açmaq reveal verb general
açmaq rip verb general
çuxur açmaq rut verb general
iz açmaq rut verb general
atəş açmaq shoot verb general
hissini başına gətirmək sober verb general
suyu açmaq squirt verb general
acmaq starve verb general
bintini açmaq unbandage verb general
sarğısını açmaq unbandage verb general
açmaq unbind verb general
açmaq unbosom verb general
açmaq unbraid verb general
açmaq unbuckle verb general
düyməni açmaq unbutton verb general
açmaq unclench verb general
açmaq unclose verb general
açmaq uncoil verb general
ağzını açmaq uncork verb general
açmaq uncouple verb general
açmaq uncover verb general
pərdəni açmaq uncurtain verb general
açmaq undo verb general
düyməni açmaq unfasten verb general
ilgəyi açmaq unfasten verb general
ilməyi açmaq unfasten verb general
qandalı açmaq unfetter verb general
açmaq unfold verb general
donunu açmaq unfreeze verb general
açmaq unfurl verb general
qaytanını açmaq unlace verb general
açmaq unlock verb general
açmaq unpack verb general
açmaq unravel verb general
açmaq unreel verb general
açmaq unriddle verb general
açmaq unroll verb general
açmaq unstop verb general
açmaq unstrap verb general
açmaq untagle verb general
düyünü açmaq untie verb general
açmaq untie verb general
açmaq untwine verb general
açmaq untwist verb general
örtüyü açmaq unveil verb general
açmaq unwind verb general
açmaq unwrap verb general
açmaq unyoke verb general
boyunduruqdan açmaq unyoke verb general
sep-düyməni açmaq unzip verb general
əl-qoç açmaq wreak verb general
sığınacaqdan durub atəş açmaq snipe verb general
pusquda durub atəş açmaq snipe verb general
kefini açmaq amuse oneself verb general
ağız açmaq ask verb general
əl açmaq ask for alms verb general
başına qalmaq be abandoned verb general
açmaq be convenient verb general
üst açmaq be discovered verb general
könlünü açmaq be disposed to verb general
dərd əlindən dəli olmaq be distraught with grief verb general
çiçək açmaq be in blossom verb general
çiçək açmaq be in flower verb general
ləçək açmaq be in leaf verb general
başına qalmaq be neglected verb general
başına qalmaq be ownerless verb general
oyun açmaq be up to mischief verb general
qol-qanad açmaq become free verb general
ağız açmaq beg verb general
əl açmaq beg verb general
dil açmaq begin speaking verb general
bazar açmaq begin to sell smth. verb general
ağzını açmaq begin to speak verb general
iftarını açmaq break one's fast verb general
oruc açmaq break the fast verb general
başına ağıl qoymaq bring to reason verb general
çiçək açmaq burgeon verb general
naxış açmaq carve verb general
açmaq (ipləri) cast off verb general
könül açmaq cheer up verb general
yol açmaq clear the way verb general
ağlını başına cəmləmək collect one's senses verb general
ləçək açmaq come into leaf verb general
yumruqbazarı açmaq come to fisticuffs verb general
ağlını başına cəm etmək come to reason verb general
üst açmaq convict verb general
açmaq discover verb general
qəsdin üstünü açmaq discover a plot verb general
sui-qəsdin üstünü açmaq discover a plot verb general
ürəyini açmaq display a secret verb general
ayıbını açmaq disrobe oneself verb general
dəsgah açmaq do smth. unusual verb general
kef məclisi açmaq drinking have drinking bout verb general
sünbül açmaq ear verb general
qarın açmaq eat much verb general
dərd çəkmək fall ill verb general
ləçək açmaq feed silkworms with leaf verb general
acmaq feel hungry verb general
atəş açmaq fire verb general
tapançadan atəş açmaq fire a pistol verb general
hirs başına vurmaq fly into a rage verb general
ağzını geniş açmaq gape verb general
boğaz açmaq glut oneself with verb general
əl açmaq go begging verb general
başına dən düşmək go grey verb general
başına hava gəlmək go mad verb general
ayaq açmaq go to see verb general
boğaz açmaq gormandize verb general
başına dən düşmək grow grey verb general
acmaq grow hungry verb general
kef məclisi açmaq have a revelry verb general
kef məclisi açmaq have an orgy verb general
başına iş qəhət olmaq have nothing to do verb general
təntənəli surətdə açmaq inaugurate verb general
layiqli süfrə açmaq lay a decent table verb general
üstünü açmaq lay bare verb general
süfrə açmaq lay the table verb general
stol açmaq lay the table verb general
layiqincə süfrə açmaq lay the table properly verb general
ləçək açmaq leaf verb general
başına kəmsik keçirmək leash verb general
başına kəmsik salmaq leash verb general
başına buraxmaq leave verb general
başına qoymaq leave verb general
başına buraxmaq leave to the mercy of fate verb general
başlı-başına buraxmaq leave to the mercy of fate verb general
başına qoymaq leave to the mercy of fate verb general
başına buraxmaq let get out of hand verb general
açmaq let out verb general
açmaq like verb general
ürəyini açmaq liven verb general
naxış açmaq make a pattern verb general
şırım açmaq make furrows verb general
ürəyini açmaq make glad verb general
eynini açmaq make merry verb general
həyatda özünə yol açmaq make one's way in life verb general
başına yeritmək make smb. understand verb general
qəhvə tortası ilə fal açmaq make wild guesses verb general
ağzını açmaq open verb general
mübahisə açmaq open a debate verb general
fayl açmaq open a file verb general
atəş açmaq open a fire verb general
yeni dövr açmaq open a new era verb general
iclas açmaq open a sitting verb general
hesab açmaq open an account verb general
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
şlüzü açmaq open the lock verb general
suvacağı açmaq open the locks verb general
iclası açmaq open the meeting verb general
yığıncağı açmaq open the meeting verb general
hesab açmaq open the score verb general
cığır açmaq open the way verb general
geniş açmaq open wide verb general
taybatay açmaq open wide verb general
boğaz açmaq overeat verb general
naxış açmaq pattern verb general
başlı-başına buraxmaq pay no attention verb general
başına oyun açmaq play a trick verb general
üst açmaq prove guilty verb general
başına əngəl açmaq pull into trouble verb general
başına keçirtmək pull over verb general
ləçək açmaq put forth leaves verb general
qəhvə tortası ilə fal açmaq read the tea-leaves verb general
qəsdin üstünü açmaq reveal a plot verb general
sirr açmaq reveal a secret verb general
ürəyini açmaq reveal one's secret verb general
xəmiri açmaq roll out the dough verb general
deşik açmaq run through verb general
açmaq satisfy verb general
başına ağıl qoymaq set smb. in the right way verb general
aləmi başına götürmək set up a clamor verb general
aləmi başına yığmaq set up a clamor verb general
dərd çəkmək sorrow verb general
qanad açmaq spread one's wings verb general
qol-qanad açmaq spread one's wings verb general
söz açmaq start a conversation verb general
bəhs açmaq start an argument verb general
imək açmaq start to crawl verb general
açmaq start visiting verb general
başlı-başına buraxmaq take no care verb general
aranı açmaq take off partition verb general
ağzını açmaq tap verb general
dərdini açmaq tell smb. about one's grief verb general
dərdini açmaq tell smb. of one's sorrow verb general
başına kəmsik keçirmək torture verb general
açmaq turn on verb general
su açmaq turn on water verb general
açmaq unbuckle verb general
kəməri açmaq unbuckle the belt verb general
açmaq unbutton verb general
yaxasını açmaq unbutton verb general
yaxasının düyməsini açmaq unbutton verb general
zəncirdən açmaq unchain verb general
eybini açmaq uncover smb.'s defect verb general
açmaq unfurl verb general
açmaq unhook verb general
itin kəmsiyini açmaq unleash dog verb general
açmaq unravel verb general
açmaq unroll verb general
burub açmaq unscrew verb general
itin kəmsiyini açmaq untie dog verb general
düyünü açmaq untwist a knot verb general
açmaq unveil verb general
iştahasını açmaq whet smb.'s appetite verb general
könlünü açmaq win smb.'s favor verb general
ilgək açmaq work buttonhole verb general
ürəyini açmaq chirk verb American
əl açmaq panhandle verb American
iş açmaq process verb law
açmaq expand verb mathematics
hesabı açmaq score verb sport
fal açmaq oracle verb figurative meaning
naxış açmaq grave verb archaism
cəld atəş açmaq volley verb military
açmaq outlay verb poetical
dərd vermək ail verb general
başına ağır zərbə endirmək brain verb general
deşik açmaq chamber verb general