• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для başa çatmaq (299 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
başa gəlmiş bygone noun general
başa çatdırılma completion noun general
asan başa düşülmə comprehensibility noun general
başa düşmə comprehension noun general
başa düşmə conception noun general
başa çatdırma consummation noun general
başa çatma culmination noun general
başa salma elucidation noun general
başa çatdırma ending noun general
başa salma explanation noun general
başa salınma explication noun general
başa salma explication noun general
başa salma exposition noun general
başa çatdırılma finishing noun general
başa çatdırma finishing noun general
başa çatdırma follow-through noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
başa düşməmə incomprehension noun general
başa salma interpretation noun general
başa ağıl qoyan mentor noun general
başa düşməmə misapprehension noun general
pis başa düşmə misapprehension noun general
səhv başa düşmə misunderstanding noun general
başa düşmə understanding noun general
yanını basa-basa yerimə waddle noun general
başa çatdırma wind-up noun general
müalicəni başa çatdırma after-treatment noun medical
başa düşmə consciousness noun general
başa salma enunciation noun general
başa çatma expiration noun general
başa çatdırma fullfilment noun general
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip noun general
tez başa düşmə pregnancy noun general
başa düşmə realisation noun general
başa düşmə recognition noun general
başa düşmə feeling noun general
gəlib çatmaq arrive verb general
yaxşı başa düşmək assimilate verb general
çatmaq attain verb general
çatmaq calculate on verb general
başa vurmaq carry out verb general
ən yüksək nöqtəyə çatmaq climax verb general
çatmaq come verb general
gəlib çatmaq come verb general
çatmaq come on verb general
çatmaq compass verb general
başa düşmək comprehend verb general
başa düşmək concieve verb general
başa çatdırmaq conclude verb general
başa ağır zərbə endirmək conk verb general
başa çatdırmaq consummate verb general
başa gəlmək cost verb general
başa çatdırmaq culminate verb general
başa çatmaq culminate verb general
başa salmaq elucidate verb general
başa çatdırmaq end verb general
başa salmaq exemplify verb general
təfərrüatı ilə başa salmaq expand verb general
başa salmaq explicate verb general
başa çatdırmaq finalise verb general
başa çatdırmaq finish verb general
başlanmış işi başa çatdırmaq finish up verb general
qaşlarını çatmaq frown verb general
çatmaq gain on verb general
çatmaq gain upon verb general
həddi-büluğa çatmaq grow up verb general
eyhamla başa salmaq hint verb general
başa salmaq illucidate verb general
çatmaq impend verb general
istifadə üçün yararlı vəziyyətə gəlib çatmaq maturate verb general
səhv başa düşmək misapprehend verb general
səhv başa düşmək misconceive verb general
düzgün başa düşməmək misunderstand verb general
səhv başa düşmək misunderstand verb general
başa düşmək nose out verb general
çatmaq overtake verb general
zirvəyə çatmaq peak verb general
başa düşmək perceive verb general
çatmaq succeed verb general
çatmaq suffice verb general
başa düşmək understand verb general
çatmaq reach out verb general
başa qaxmaq reproach verb general
çatmaq achieve verb general
baş-başa vermək act together verb general
gəlib-çatmaq arrive verb general
Salamat çatmaq arrive safely verb general
imdada çatmaq assist verb general
kama çatmaq attain perfection verb general
ağla çatmaq be comprehensible verb general
çatmaq be enough verb general
başa qaxınc olmaq be needless verb general
başa qaxınc olmaq be useless verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
başa gəlmək come to verb general
axıra çatmaq come to an end verb general
başa çıxmaq come to an end verb general
sona çatmaq come to an end verb general
finişə çatmaq come to finish verb general
imdada çatmaq come to help verb general
zoru çatmaq cope verb general
ucuz başa gəlmək cost cheaply verb general
baha başa gəlmək cost dear verb general
kisəni basa-basa doldurmaq cram a sack full verb general
yüksək nöqtəyə çatmaq culminate verb general
başa salmaq explain verb general
qırıb-çatmaq exterminate verb general
başa çıxmaq finish verb general
çatmaq frown verb general
qaş çatmaq frown verb general
çatmaq gain verb general
əhdinə çatmaq gain one's object verb general
məramına çatmaq gain one's object verb general
başa qaxınc olmaq good-for-nothing: be good-for-nothing verb general
boya-başa çatmaq grow up verb general
başa gəlmək happen verb general
ərki çatmaq have the right of behaving unceremoniously verb general
başa salmaq interpret verb general
qaş çatmaq knit one's brows verb general
çatmaq last out verb general
baş-başa qoymaq leave smb. tete-a-tete verb general
başa salmaq make clear verb general
vüsala çatmaq meet one's darling verb general
kisəni basa-basa doldurmaq pack a sack tight verb general
çatmaq reach verb general
limana çatmaq reach a port verb general
sahilə çatmaq reach land verb general
mənzilə çatmaq reach the place verb general
qovub çatmaq run down verb general
qırıb-çatmaq slay verb general
eyhamı başa düşmək take a hint verb general
himi başa düşmək take the hint verb general
başa düşmək twig verb spoken language
mənasını başa düşmək appreciate verb general
qiymətini başa düşmək appreciate verb general
başa düşmək apprehend verb general
başa düşmək catch on verb general
qovub çatmaq catch up verb general
başa çatmaq conclude verb general
başa düşmək digest verb general
başa salmaq enunciate verb general
tez başa çatdırmaq expedite verb general
çatmaq fall verb general
başa düşmək fathom verb general
başa düşmək figure out verb general
başa çatdırmaq fullfil verb general
dərhal başa düşmək grasp verb general
başa düşmək guess verb general
başdan-başa örtmək inlay verb general
müddəti başa çatmaq lapse verb general
sona çatmaq üzrə olmaq near verb general
başa çatdırmaq perfect verb general
başa düşmək plumb verb general
başa düşmək realise verb general
başa düşmək recognise verb general
başa düşmək sense verb general
başa salmaq thwack verb general
çatmaq tide verb general
gözləyib məqsədə çatmaq tarry verb American
bütövlüyə çatmaq full verb poetical
müəyyən səviyyəyə çatmaq arrive verb general
müəyyən yaşa çatmaq arrive verb general
çatmaq catch away verb general
mənsəbə çatmaq climb verb general
başa düşmək discern verb general
başa çatmaq end verb general
başa çatmaq expire verb general
təhsilini başa çatdırmaq finish verb general
başa düşmək imagine verb general
başa düşmək interpret verb general
çatmaq knit verb general
çatmaq last verb general
başa düşmək penetrate verb general
başa salmaq pose verb general
inad göstərməklə məqsədinə çatmaq urge verb general
sona çatmaq wane verb general
sona çatmaq run out verb general
başa düşmək awake verb figurative meaning
çatmaq arrive verb general
başa düşmək catch verb general
başa çatdırmaq close verb general
başa salmaq hammer verb general
başa çatmaq issue verb general
başa düşmək pierce verb general
başa düşmək see verb general
başa düşmək think verb general
başa çatdırmaq top verb general
çatmaq catch verb general
qovub çatmaq catch verb general
başa salmaq develop verb general
başa düşmək feel verb general
çatmaq get verb general
gəlib çatmaq get verb general
başa düşmək have verb general
başa çatdırmaq terminate verb computer
başa çatmaq close verb general
başa gəlmək close verb general
başa düşmək get verb general
belinə yük çatmaq pack verb general
başa çatmaq top verb general
çatmaq carry verb general
başa salmaq grind verb general
başa düşmək wake verb general
inadla məqsədə çatmaq stand verb general
çatmaq strike verb general
başa çatmaq wear verb general
çətin başa düşülən abstruse adjective general
başa çatdırılmış accomplished adjective general
yaxşı başa düşülən articulate adjective general
başa düşən aware adjective general
şəhərdə boya-başa çatmış city-bred adjective general
başa düşülən comprehensible adjective general
başa düşülə bilən conceptive adjective general
başa düşən conscious adjective general
başa çatdırılmış ended adjective general
başa çatmış ended adjective general
başa salına bilən explainable adjective general
başa salına bilən explicable adjective general
başa çatmış finished adjective general
baş-başa head-on adjective general
əsl qiymətini başa düşməyən inappreciative adjective general
başa düşülməyən inapprehensible adjective general
başa düşülməyən incomprehensible adjective general
başa düşülməyən inconceivable adjective general
başa düşülməyən inexplicit adjective general
başa düşülən matter-of-course adjective general
səhv başa düşülə bilən mistakable adjective general
tez başa düşən nimble-minded adjective general
tez başa düşən nimble-winded adjective general
tez başa düşən percipient adjective general
tez başa düşən sagacious adjective general
gec başa düşən slow-witted adjective general
başa çatdırılmış thorough adjective general
başa düşülməyən umcomprehended adjective general
başa düşülməyən unaccountable adjective general
başa düşülə bilən understandable adjective general
başa düşən understanding adjective general
başa düşülməz unintelligible adjective general
tez başa düşən cute adjective spoken language
çətin başa düşülən abstract adjective general
başa salına bilən accountable adjective general
başa düşən apprehensive adjective general
aydın başa düşən awake adjective general
uşağın başa düşə biləcəyi babyish adjective general
başa düşülə bilən coherent adjective general
başa düşülən coherent adjective general
baha başa gələn dearly adjective general
baha qiymətə başa gələn dearly adjective general
asanlıqla başa düşülən digestible adjective general
tez başa düşülən digestible adjective general
çətin başa düşülən impalpable adjective general
çətin başa düşülən indigestible adjective general
ağır başa düşülən ponderous adjective general
başa düşülən popular adjective general
başdan-başa wholesale adjective general
başdan-başa epidemic adjective medical
tez başa düşən nimble adjective general
başa düşən sensible adjective general
aydın başa düşülən clear adjective general
başa düşülməyəcək bir tərzdə complicatedly adverb general
başa düşə-düşə consciously adverb general
hamının başa düşəcəyi bir tərzdə popularly adverb general
başa düşüləcək tərzdə understandably adverb general
başdan-başa as a whole adverb general
başdan-başa completely adverb general
başdan-başa entirely adverb general
başdan-başa everywhere adverb general
ayaqdan başa qədər from top to toe adverb general
başdan-başa nothing but adverb general
baş-başa tete-a-tete adverb general
basa-basa tight adverb general
baş-başa together adverb general
başdan-başa through adverb general
başdan-başa throughout adverb general
finişə çatmaq breast the tape phrases general
qatara çatmaq catch the train phrases general
mənsəbə çatmaq come up in the world phrases general
müdriklik yaşına çatmaq cut one's wisdom teeth phrases general
məqsədə çatmaq do the trick phrases general
çətin başa düşülən yumor elephantine humour phrases general
məqsədə çatmaq gain one's ends phrases general
muradına çatmaq get home phrases general
bir şeyi tam başa düşmək get smth. right phrases general
başa salmaq give to understand phrases general
qaşlarını çatmaq knit one's brow phrases general
ömrü başa vurmaq live out phrases general
günü günə calamaqla ayı başa vurmaq make both ends meet phrases general
baha başa gəlmək pay high phrases general
başa düşülən mühazirələr popular lectures phrases general
tez başa düşmə quick understanding phrases general
həddi-büluğa çatmaq reach the age of puberty phrases general
sahilə çatmaq reach the land phrases general
mənsəbə çatmaq rise in the world phrases general
hec cürə başa düşə bilmirəm that beats me phrases general
son həddə çatmaq touch bottom phrases general
fikri başa düşmək tumble in an idea phrases general
başa qaxmaq give somebody a telling-off phrases general
vüsala çatmaq meet one's darling phrases general