• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для back yard (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
arxa back noun general
dal back noun general
kürək back noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
həyətyanı sahə back-yard noun general
kərpic zavodu brick-yard noun general
xırman stack-yard noun general
geriləmə throw-back noun general
ləngimə throw-back noun general
tənəzzül throw-back noun general
meşə materialı anbarı timber-yard noun general
odun yığını timber-yard noun general
yard yard noun general
əksqövs arc-back noun general
ard back noun general
dabandalı back noun general
müvəqqəti möhkəmlətmə back casing noun general
dal qapı back door noun general
dal qapı back entrance noun general
kürək back of a dress noun general
boyunardı back of the head noun general
peysər back of the head noun general
peysər back of the neck noun general
ard back part noun general
palan back pillow for loaders; palanduz noun general
döngə back street noun general
arxadan görünüş back view noun general
əks saçma koefisienti back-scattering factor noun general
dam cattle-yard noun general
maldar cattle-yard worker noun general
ricət coming back noun general
örtülü həyət covered yard noun general
qaytarma giving back noun general
qulunc pain in one's back noun general
quşxana poultry-yard noun general
qaytarılma sending back noun general
bədlik set-back noun general
residiv set-back noun general
yağır sore place on the back of a horse noun general
ağac anbarı timber-yard noun general
həyət yard noun general
tərsanə yard noun general
geri dönmə come-back noun spoken language
geri qayıtma come-back noun spoken language
müdafiəçi full-back noun sport
yarımmüdafiəçi half-back noun sport
təzə əsgər yard-bird noun military
yeni əsgər yard-bird noun military
peyin saxlanılan yer dung-yard noun agricultural
peyinlik dung-yard noun agricultural
depo fəhləsi yard-man noun railway
bel sümüyü back noun general
bel sütunu back noun general
onurğa back noun general
samanlıq stack-yard noun general
anbar müdiri yard-man noun general
atavizm throw-back noun biological
sağalma come-back noun spoken language
yedəkləmək back up noun computer
qarış yard noun poetical
bel back noun general
əvəz çıxma come-back noun spoken language
əvəz vermə come-back noun spoken language
intiqam come-back noun spoken language
intiqam alma come-back noun spoken language
badə yard noun spoken language
dar stəkan yard noun spoken language
uzun stəkan yard noun spoken language
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
heyət yard noun general
söykənəcək back noun general
meşə yard noun general
odun anbarı yard noun general
astar back noun general
astar üzü back noun general
tərs üzü back noun general
park yard noun railway
ağıl yard noun general
müdafiəçi back noun sport
bəyənmək back verb general
müdafiə etmək back verb general
tərəfdar çıxmaq back verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
qaytarmağa məcbur etmək bring back verb general
qaytarmaq bring back verb general
geri çağırmaq call back verb general
geri qaytarmaq carry back verb general
qayıtmaq come back verb general
budamaq cut back verb general
budanmaq cut back verb general
kəsmək cut back verb general
geri çəkilmək draw back verb general
əl çəkmək draw back verb general
geri çəkilmək fall back verb general
çəkilmək fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back on verb general
boğmaq force back verb general
gizlətmək force back verb general
saxlamaq force back verb general
bərpa etmək give back verb general
qaytarmaq give back verb general
geriyə qayıtmaq go back verb general
həvəsi olmamaq hang back verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolunu bağlamaq head back verb general
cavabını vermək hit back verb general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək hit back verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
çəkinmək hold back verb general
tutmaq rein back verb general
saxlamaq rein back verb general
tərəfdar olmaq back up verb general
dəstəkləmək back up verb general
qayıtmaq be back verb general
qalmaq be left back verb general
laxlatmaq bend back and forth verb general
belini əymək bend one's back verb general
geri gətirmək bring back verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
arxaya qayıtmaq come back verb general
evə dönmək come back home verb general
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress verb general
dartınmaq draw back verb general
əsaslanmaq fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back verb general
qayıtmaq get back verb general
quluncunu qırmaq give a massage one's back verb general
dala vermək give back verb general
qayıtmaq go back verb general
dəbbələmək go back on one's bargain verb general
dəbbəlik etmək go back on one's bargain verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
qulunc olmaq have pain in one's back verb general
ipini yığmag hold back verb general
ləngitmək hold back verb general
belinin əymək hunch one's back verb general
dartınmaq jerk back verb general
dala salmaq keep back verb general
gizləmək keep back verb general
çıxmaq keep back verb general
geri baxmaq look back verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
gölləşmək pond back verb general
saatı geri çəkmək put a clock back verb general
stenoqramı oxumaq read shorthand back verb general
geri göndərmək send back verb general
qaytarmaq send back verb general
qaytarılmaq send be sent back verb general
geriyə oturmaq set back verb general
dala oturmaq sit back verb general
dal-dala yatmaq sleep back to back verb general
dala durmaq stand back verb general
dala çəkilmək step back verb general
zərbəyə cavab vermək strike back verb general
bədlik basmaq suffer a set-back verb general
dalı üstə üzmək swim on one's back verb general
arxası üstə üzmək swim on one's back verb general
dala götürmək take back verb general
xatırlatmaq take back verb general
sözünü dala götürmək take back one's words verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
quyruqda sürünmək trail along at the back verb general
qanırılmaq turn back verb general
qapı-qapı gəzmək walk from yard to yard verb general
Paltarı naavand ğeymək wear back to front verb general
geri vermək back verb general
xatırlatmaq bring back verb general
yada salmaq bring back verb general
geri götürmək call back verb general
geri qayıtmaq carry back verb general
geriyə nəzər salmaq carry back verb general
istinad etmək fall back on verb general
əsaslanmaq fall back on verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
tutmaq hold back verb general
saxlamaq hold back verb general
qabağını almaq hold back verb general
əks istiqamətdə hərəkət eləmək back verb general
dala-dala getmək back verb general
ləğv etmək call back verb general
cürət etməmək hang back verb general
qorxaqlıq göstərmək hang back verb general
tıxanmaq back up verb general
tıxaclanmaq back up verb general
xatırlamaq call back verb general
yada salmaq call back verb general
geriyə getmək back up verb general
geriyə hərəkət etmək back up verb general
telefonla zəng etmək call back verb general
arxa back adjective general
dal back adjective general
daldakı back adjective general
geridəki back adjective general
yağırlı having a sore place on the back adjective general
yağırlı with a sore place on the back adjective general
uzaq back adjective general
əks back adjective general
tərs back adjective general
köhnə back adjective general
dala back adverb general
geri back adverb general
geriyə back adverb general
çiynində pick-a-back adverb general
dalında pick-a-back adverb general
arxada at the back adverb general
arxa back adverb general
dalı back adverb general
arxa-arxaya back to back adverb general
dal-dala back to back adverb general
dalqabaq back to front adverb general
tərs back to front adverb general
tərsinə back to front adverb general
qapı-qapı from yard to yard adverb general
arxası üstə on one's back adverb general
qayıdanbaş on the way back adverb general
ikibaşa there and back adverb general
baxmadan without looking back adverb general
əvvəl back adverb general
öncə back adverb general
arxada back adverb general
arxadan back adverb general
arxaya back adverb general
geriyə  back adverb computer
çoxdan away back phrases general
bundan qabaq away back phrases general
həm o yana, həm bu yana back and forth phrases general
hər cürə back and forth phrases general
dala-qabağa back and forth phrases general
geriyə və irəli back and forth phrases general
dal qapı back door phrases general
imtina etmək back out phrases general
sözündən qaçmaq back out phrases general
maşının arxa oturacağı back seat phrases general
döngə back street phrases general
dalan back street phrases general
çəmkirmə back talk phrases general
sözqaytarma back talk phrases general
dolama yol back way phrases general
dolanbac yol back way phrases general
çəmkirmə back-answer phrases general
kobudcasına sözqaytarma back-answer phrases general
sıravi parlament üzvü back-bencher phrases general
saçı əks istiqamətdə darama back-comb phrases general
az əhalisi olan back-country phrases general
mərkəzdən uzaq back-country phrases general
tənha yer back-country phrases general
avam back-countryman phrases general
əyalət back-countryman phrases general
gizli back-door phrases general
xəlvəti back-door phrases general
uzun qadın saçı back-hair phrases general
əlin arxa tərəfi ilə back-handed phrases general
şübhəli back-handed phrases general
müəmmalı back-handed phrases general
gizli back-stage phrases general
xəlvəti back-stage phrases general
qayıtmaq be back phrases general
səbr kasası dolmaq break camel's back phrases general
səbri tükənmək break camel's back phrases general
səbrini tükətmək break camel's back phrases general
əvvəlki vərdişlərə qayıtmaq fall back into the old groove phrases general
köhnə yola dönmək fall back into the old groove phrases general
bir kəsdən qisas almaq get back at smb. phrases general
vədinə xilaf çıxmaq go back on one's promise phrases general
vədini yerinə yetirməmək go back on one's promise phrases general
məlumatı gizlətmək hold back information phrases general
başqalarını öz arşını ilə ölçmək judge other by one's yard-man own phrases general
zərbəyə zərbə ilə qarşılıq vermək kick back phrases general
geriyə söykənmək lie back phrases general
heç kar eləmir like water off a ducks back phrases general
heç vecinə deyil like water off a ducks back phrases general
dönüb baxmaq look back phrases general
nəzər salmaq look back phrases general
başqalarını öz arşını ilə ölçmək measure other by one's yard-man own phrases general
pulu qaytarmaq pay back phrases general
özünə quyu qazmaq pickle a rod for one's own back phrases general
maqnitofon lentinə dübarə qulaq asmaq play back a tape phrases general
quş həyəti poultry yard phrases general
əvvəlki yerinə qoymaq set back phrases general
söykənmək sit back phrases general
bir kəsin kürəyinə şapalaq vurmaq slap smb. on the back phrases general
geri göndərmək take back phrases general
qaytarmaq take back phrases general
ikibaşa there and back phrases general
ora və geriyə there and back phrases general
geri əymək throw back phrases general
geriyə atmaq throw back phrases general
ilkin vəziyyətə qayıtmaq try back phrases general
geri çəkilməyə məcbur etmək turn back phrases general
geri oturtmaq turn back phrases general
geri qayıtmaq walk back phrases general
çoxdan way back phrases general
bir kəsdən oğrunca behind smb.'s back phrases general
vero