• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для be on an official visit to a country (130 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
məmləkət country noun general
ölkə country noun general
kənd əhli country people noun general
kənd sakinləri country people noun general
kəndlilər country people noun general
məmur official noun general
rəsmi şəxs official noun general
səfər visit noun general
vizit visit noun general
yoluxma visit noun general
ziyarət visit noun general
diyar country noun general
el country noun general
kəndistan country noun general
kəndli-kütlü country bumpkins noun general
bağ country cottage noun general
malikanə country seat noun general
ölkəşünaslıq country study noun general
torpaq yolu country-track noun general
kross cross-country race noun general
motokross cross-country race noun general
gömrükçü customs official noun general
səfirliyin əməkdaşı embassy official noun general
qürbət foreign country noun general
dostluq görüşü goodwill visit noun general
alimənsəb high official noun general
dərəlik-təpəlik hilly country noun general
dərə-təpə hilly country noun general
dərə-təpəlik hilly country noun general
göllük lake-country noun general
qürbətlik living in a foreign country noun general
vətənə məhəbbət love for one's country noun general
metropoliya mother country noun general
çinovnik official noun general
vəzifəli şəxs official noun general
vəzifə borcu official duty noun general
vəzifə xidməti official duty noun general
ezamiyyət official journey noun general
rəsmi məktub official letter noun general
rəsmi nümayəndə official representative noun general
inzibati cəza official reprimand noun general
rəsmi iqamətgah official residence noun general
rəsmi görüş official visit noun general
vizitin qayəsi purpose of the visit noun general
akt blankı stamped official paper noun general
vətən xaini traitor to one's country noun general
qədəm basmaq visit noun general
ölkənin gəncləri youth of the country noun general
kross cross-country noun sport
ana yurd country noun general
vətən country noun general
yurd country noun general
getmə visit noun general
afaq country noun figurative meaning
kənd country noun general
kənd yeri country noun general
ərazi country noun general
məkan country noun general
yer country noun general
sahə country noun general
baş çəkmək visit verb general
qonaq gəlmək visit verb general
qonaq qalmaq be on a visit verb general
ezam edilmək be sent on an official journey verb general
radio ilə xalqa müraciət etmək broadcast the country verb general
vətən uğrunda vuruşmaq fight for one's country verb general
kəsəsinə getmək go across country verb general
ezamiyyətə getmək go on an official journey verb general
vətəndən ayrı düşmək leave one's country verb general
qürbətdə yaşamaq live in a foreign country verb general
iraq düşmək live in a foreign country verb general
kənddə yaşamaq live in the country verb general
qonaq getmək pay a visit verb general
ziyarət etmək pay a visit verb general
ezam etmək send on an official journey verb general
ayaq basmaq visit verb general
qonaq getmək visit verb general
ziyarət etmək visit verb general
tapdaq etmək visit often verb general
diyarbədiyar gəzmək wander from country country verb general
isti ölkədə qışlamaq winter in a warm country verb general
getmək visit verb general
hər yerdə gedə bilən cross-country adjective general
qeyri-rəsmi non-official adjective general
vəzifə official adjective general
daxili up-country adjective general
ölkənin daxilində up-country adjective general
biryerli from the same country adjective general
əcnəbi of another country adjective general
inzibati official adjective general
vəzifəli official adjective general
xidməti official adjective general
məmur official adjective general
inzibati official scolding adjective general
rəsmi official adjective general
ciddi official adjective general
kəsəsinə across country adverb general
bütün ölkədə all over the country adverb general
diyar-diyar from country to country adverb general
eldən-elə from country to country adverb general
az əhalisi olan back-country phrases general
mərkəzdən uzaq back-country phrases general
tənha yer back-country phrases general
dərə-təpəlik broken country phrases general
müharibəni düşmən ərazisinə keçirmək carry the war into the enemy's country phrases general
kəndli-kündlü country bumpkin phrases general
fağır country bumpkin phrases general
avam country bumpkin phrases general
kənd sakinləri country folk phrases general
kəndlilər country folk phrases general
kənd yolu country road phrases general
torpaq yol country road phrases general
gözlənilməz ziyarət impromptu visit phrases general
sənaye ölkəsi industrial country phrases general
ana vətən mother country phrases general
qeyri-rəsmi məlumat non-official report phrases general
rəsmi dil official language phrases general
rəsmi orqan official organ phrases general
bir kəsə baş çəkmək pay smb. a visit phrases general
bir kəsin görüşünə getmək pay smb. a visit phrases general
yeni ölkəni məskunlaşdırmaq populate a new country phrases general
qüdrətli ölkə powerfull country phrases general
ölkənin faktiki hökmdarı practical ruler of the country phrases general
ölkəni müharibəyə cəlb etmək precipitate a country into war phrases general
yarımrəsmi vəzifə quasi-official position phrases general
cavab olaraq görüşə gəlmək repay a visit phrases general
eldən-elə from country to country phrases general
bir kəsin kandarını qoparmaq visit frequently phrases general
kənd əhli country folk phrases collective noun
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
be on an official visit to a country bir ölkəyə görüşə gəlmək verb general