• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bilən (200 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bilən aware sifət ümumi
bilən scholarly sifət ümumi
bilən learned sifət ümumi
bilən sapient sifət ümumi
bilən expert sifət ümumi
bilən capable sifət ümumi
bilən acquainted sifət ümumi
bilən familiar sifət ümumi
daşına bilən çəpər hurdle isim ümumi
parçalana bilən dissolubility isim ümumi
gələcəyi bilən seer isim ümumi
ağzının dadını bilən feaster isim ümumi
yaxşı bilən connoisseur isim french
yaxşı bilən expert isim ümumi
yaxşı bilən fancier isim ümumi
çapçılıq işini bilən typographist isim ümumi
leksikanı kamil bilən verbalist isim ümumi
qiymət verə bilən judge isim ümumi
yaxşı bilən judge isim ümumi
yaxşı bilən dab isim spoken language
izah edilə bilən soluble fel ümumi
həll edilə bilən soluble fel ümumi
birləşə bilən compatible sifət ümumi
hər şeyi bilən hep sifət ümumi
hesablana bilən numerable sifət ümumi
aşkarlana bilən detectable sifət ümumi
islah oluna bilən corrigible sifət ümumi
sağala bilən curable sifət ümumi
hiss edilə bilən detectable sifət ümumi
yeyilə bilən edible sifət ümumi
götürülə bilən extractable sifət ümumi
əldə edilə bilən extractive sifət ümumi
ölçüyə gələ bilən measurable sifət ümumi
mümkün ola bilən feasible sifət ümumi
seçilə bilən eligible sifət ümumi
nail oluna bilən obtainable sifət ümumi
təmizlənə bilən erasable sifət ümumi
əldə edilə bilən achievable sifət ümumi
mümkün ola bilən warrantable sifət ümumi
təxmin edilə bilən foreseeable sifət ümumi
davam etdirilə bilən sustainable sifət ümumi
gözlə görünə bilən visible sifət ümumi
döyülə bilən tractile sifət ümumi
çap oluna bilən printable sifət ümumi
əvəzi verilə bilən recoverable sifət ümumi
ötürülə bilən transferable sifət ümumi
köçürülə bilən removable sifət ümumi
əridilə bilən soluble sifət ümumi
əldə edilə bilən approachable sifət ümumi
üzə bilən buoyant sifət ümumi
çox işi bilən busy sifət ümumi
icazə verilə bilən allowable sifət ümumi
uyğunlaşdırıla bilən adaptable sifət ümumi
görünə bilən penetrable sifət ümumi
asanlaşdırıla bilən adaptable sifət ümumi
qatılaşa bilən condensible sifət ümumi
düşə bilən top-heavy sifət ümumi
müdafiə oluna bilən defensible sifət ümumi
tərif verilə bilən definable sifət ümumi
təyin edilə bilən definable sifət ümumi
təyin oluna bilən definable sifət ümumi
fərqləndirilə bilən distinguishable sifət ümumi
parçalana bilən dissoluble sifət ümumi
sıxıla bilən compressible sifət ümumi
sayıla bilən count sifət ümumi
görünə bilən discernible sifət ümumi
həyata keçirilə bilən executable sifət ümumi
genişlənə bilən expansible sifət ümumi
döyülə bilən malleable sifət ümumi
qarışa bilən mixable sifət ümumi
dəyişdirilə bilən modifiable sifət ümumi
idxal edilə bilən importable sifət ümumi
təsəvvür oluna bilən imaginable sifət ümumi
izah edilə bilən explainable sifət ümumi
keçilə bilən fordable sifət ümumi
üzə bilən floatable sifət ümumi
müqayisə oluna bilən commensurable sifət ümumi
dırmaşıla bilən climbable sifət ümumi
öhdəsindən gəlinə bilən surmountable sifət ümumi
ödənilə bilən payable sifət ümumi
yol verilə bilən tolerant sifət ümumi
nəql edilə bilən transmissable sifət ümumi
dartıla bilən tensile sifət technical
təmir edilə bilən repairable sifət ümumi
mümkün ola bilən possible sifət ümumi
nizama salına bilən regulable sifət ümumi
əvəzi ödənilə bilən recoverable sifət ümumi
təsdiq oluna bilən verifiable sifət ümumi
ayırıla bilən divertible sifət ümumi
apelyasiya oluna bilən appealable sifət ümumi
işlədilə bilən applicable sifət ümumi
qiymət verilə bilən appreciable sifət ümumi
yaxşılaşdırıla bilən amendable sifət ümumi
əldə edilə bilən attainable sifət ümumi
təsdiqlənə bilən sustainable sifət ümumi
qəbul edilə bilən acceptable sifət ümumi
dəyişiklik yarada bilən alterative sifət ümumi
dərk edilə bilən perceptible sifət ümumi
yol verilən bilən permissible sifət ümumi
dəyişdirilə bilən transferable sifət ümumi
başa düşülə bilən understandable sifət ümumi
asanlıqla əyilə bilən whipy sifət ümumi
yaxşılıq bilən thankful sifət ümumi
dözülə bilən tolerant sifət ümumi
düzəldilə bilən remediable sifət ümumi
çıxarıla bilən removable sifət ümumi
düzəldilə bilən reparable sifət ümumi
öncədən görülə bilən foreseeable sifət ümumi
əyilə bilən divertible sifət ümumi
islah oluna bilən amendable sifət ümumi
təhlil oluna bilən analysable sifət ümumi
yol verilə bilən allowable sifət ümumi
qəbul oluna bilən admissible sifət ümumi
qiymətləndirilə bilən assessable sifət ümumi
tətbiq edilə bilən adaptable sifət ümumi
girov qoyula bilən pawnable sifət ümumi
qəbul edilə bilən receivable sifət ümumi
qaydaya salına bilən regulable sifət ümumi
müəyyən edilə bilən definable sifət ümumi
icra edilə bilən executable sifət ümumi
yerinə yetirilə bilən executable sifət ümumi
aşkar oluna bilən detectable sifət ümumi
birləşə bilən consistent sifət ümumi
düzəldilə bilən amendable sifət ümumi
inanıla bilən believable sifət ümumi
xarab ola bilən corruptible sifət ümumi
mümkün ola bilən expectable sifət ümumi
qiymət qoyula bilən evaluable sifət ümumi
keçirilə bilən passable sifət ümumi
yanında gəzdirilə bilən portable sifət ümumi
sübut oluna bilən proveable sifət ümumi
səhv salına bilən mistakable sifət ümumi
haqq qazandırıla bilən justifiable sifət ümumi
rədd edilə bilən ignorable sifət ümumi
təsir göstərə bilən influential sifət ümumi
vergi qoyula bilən assessable sifət ümumi
dözülə bilən passable sifət ümumi
mümkün olan bilən contingent sifət ümumi
izah edilə bilən assignable sifət ümumi
ifadə oluna bilən expressible sifət ümumi
etibar edilə bilən credible sifət ümumi
başa düşülə bilən conceptive sifət ümumi
hesablana bilən computable sifət ümumi
keçə bilən communicable sifət ümumi
genişlənə bilən expansive sifət ümumi
başa salına bilən explainable sifət ümumi
başqasına satıla bilən negotiable sifət ümumi
sayıla bilən numerable sifət ümumi
bağışlana bilən forgivable sifət ümumi
yeyilə bilən foody sifət ümumi
izah edilə bilən explicable sifət ümumi
mümkün ola bilən eventual sifət ümumi
anlaşıla bilən comprehensible sifət ümumi
qatılaşa bilən condensable sifət ümumi
hər şeyi bilən omniscient sifət ümumi
uyğunlaşa bilən compatible sifət ümumi
sayıla bilən calculable sifət ümumi
mümkün ola bilən approachable sifət ümumi
şübhə edilə bilən impeachable sifət ümumi
sökülə bilən knock-down sifət ümumi
həyata keçirilə bilən feasible sifət ümumi
yol verilə bilən bearable sifət ümumi
uça bilən navigable sifət ümumi
dözülə bilən possible sifət spoken language
dəstəklənə bilən sustainable sifət ümumi
hərəkət edə bilən animate sifət figurative meaning
özünü saxlaya bilən continent sifət ümumi
cərimə qoyula bilən finable sifət ümumi
güman edilə bilən assumptive sifət ümumi
səbəb ola bilən fraught sifət ümumi
dağıla bilən dissoluble sifət ümumi
yoxlanıla bilən checkable sifət ümumi
ləğv edilə bilən dissoluble sifət ümumi
nəticələnə bilən fraught sifət ümumi
hər şeyi bilən oracular sifət ümumi
mümkün ola bilən bearable sifət ümumi
daşına bilən transportable sifət ümumi
başa düşülə bilən coherent sifət ümumi
anlaşıla bilən coherent sifət ümumi
öz xeyirini bilən calculating sifət ümumi
dəf edilə bilən removable sifət ümumi
tez çatlaya bilən cracky sifət ümumi
geri götürülə bilən retractable sifət ümumi
nəzarət oluna bilən controllable sifət ümumi
dərk edilə bilən penetrable sifət ümumi
bişirilə bilən cooking sifət ümumi
tab gətirə bilən patient sifət ümumi
başa salına bilən accountable sifət ümumi
müalicə edilə bilən treatable sifət ümumi
pozula bilən dissoluble sifət ümumi
gedilə bilən negotiable sifət ümumi
cilovlana bilən controllable sifət ümumi
dəyişilə bilən removable sifət technical
həyata keçirilə bilən practical sifət ümumi
qarşısı alına bilən controllable sifət ümumi
hesabına keçirilə bilən chargeable sifət ümumi
özünü saxlaya bilən chary sifət ümumi
vergi qoyula bilən chargeable sifət ümumi
istifadə oluna bilən available sifət computer
yeyilə bilən göyərti potherb phrases ümumi