• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir şeyə yuxarıdan aşağı baxmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
aşağı düşmə anticlimax noun general
hər şeyə irad tutan caviller noun general
ABŞ-da İngiltərədə aşağı polis rütbəsi constable noun general
hər şeyə inanma credulity noun general
aşağı rütbəli keşiş deacon noun general
dəyərini aşağı salma depreciation noun general
aşağı tərəf downside noun general
aşağı düşmə droop noun general
aşağı salma droop noun general
aşağı enmə drop noun general
hər şeyə irad tutan faultfinder noun general
bir şeyə kor-koranə sitayiş edən fetishist noun general
aşağı mərtəbə ground floor noun general
hər şeyə inanma gullibility noun general
aşağı əyarlı half-penny noun general
aşağı səviyyəli adam inferior noun general
aşağı həyat səviyyəsi lowlife noun general
aşağı səviyyəli məhkəmədə hakim magistrate noun general
aşağı düşmə mortification noun general
hər şeyə irad tutan nagger noun general
hər şeyə qadirlik omnipotence noun general
yuxarıdan göz gəzdirmə overlook noun general
yuxarıdan müşahidə overlook noun general
qiymətlərin aşağı salınması price-cutting noun general
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk noun general
aşağı salma reduction noun general
həddən artıq aşağı qiymət undercharge noun general
aşağı hissə underpart noun general
hər şeyə qadir Almighty noun general
aşağı su bottom water noun general
aşağı gedən quyu down hole noun general
aşağı palata House of Commons noun general
Aşağı palata Lower Chamber noun general
aşağı ətraflar lower extremities noun general
aşağı çənə lower jaw noun general
aşağı dodaq lower lip noun general
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person noun general
aşağı ton undertone noun general
nominal qiymətlərin aşağı salınması write-down noun medical
kağız pulların məzənnəsinin aşağı düşməsi devaluation noun economy
bir şeyə arxayın olmaq feel it in one's bones noun idiomatic
aşağı kilsə təşkilatı benefice noun church
hər şeyə qadirlik all-might noun poetical
aşağı təşkilat chapter noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
aşağı düşmə relief noun general
elçidən bir rütbə aşağı diplomatik nümayəndə resident noun general
aşağı keyfiyyətli qəhvə dəni triage noun general
aşağı növlü qəhvə dəni triage noun general
aşağı dərəcəyə keçirmə relegation noun sport
ən aşağı səviyyə nadir noun figurative meaning
aşağı bottom noun general
aşağı hissə bottom noun general
hər şeyə eyib axtaran censor noun general
yuxarıdan bağlanmış qalstuk choker noun general
yuxarıdan bağlanmış şərf choker noun general
aşağı salınma cutting noun general
aşağı düşmə descent noun general
aşağı keyfiyyətli şey dog noun general
aşağı ətraf toe noun general
aşağı tərəf toe noun general
topa yuxarıdan aşağı endirilən zərbə overhead noun sport
aşağı zabit rütbəsi ensign noun nautical
aşağı sərlövhə footer noun computer
aşağı düşmə cut noun general
aşağı salınma cut noun general
işə baxmaq adjudicate verb general
fala baxmaq augur verb general
aşağı salmaq bate verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı axmaq cascade verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı tökülmək cascade verb general
qiymətdə aşağı düşmək cheapen verb general
baxmaq coddle verb general
həqarətlə baxmaq contemn verb general
xor baxmaq contemn verb general
baxmaq contemplate verb general
sürəti aşağı salmaq decelerate verb general
aşağı düşmək decline verb general
aşağı enmək decline verb general
aşağı salmaq decline verb general
aşağı salmaq decrease verb general
rütbəsini aşağı salmaq demote verb general
vəzifəsini aşağı salmaq demote verb general
dəyərini aşağı salmaq depreciate verb general
qiymətini aşağı salmaq depreciate verb general
alçaq nəzərlə baxmaq despise verb general
həqarətlə baxmaq despise verb general
xor baxmaq despise verb general
dəyərini aşağı salmaq deteriorate verb general
qiymətini aşağı salmaq deteriorate verb general
alçaq nəzərlə baxmaq disdain verb general
həqarətlə baxmaq disdain verb general
xor baxmaq disdain verb general
gözünə baxmaq envisage verb general
baxmaq examine verb general
baxmaq eye verb general
diqqətlə baxmaq eye verb general
üzünü bir şeyə döndərmək face verb general
geyib baxmaq fit on verb general
fala baxmaq fortune-tell verb general
ağzını açaraq boş-boşuna baxmaq gawk verb general
diqqətlə baxmaq gaze verb general
gözünü zilləyib baxmaq gaze verb general
gözucu baxmaq glance verb general
heyranlıqla baxmaq gloast verb general
qəzəblə baxmaq glower verb general
hiddətlə baxmaq glower verb general
qaşqabaqlı baxmaq glum verb general
yenidən baxmaq go behind verb general
gözlərini bərəldərək baxmaq goggle verb general
ata baxmaq groom verb general
dadına baxmaq gust verb general
işə baxmaq judge verb general
baxmaq look verb general
aşağı dikmək lower verb general
aşağı düşmək lower verb general
aşağı enmək lower verb general
aşağı salmaq lower verb general
baxmaq manage verb general
baxmaq mind verb general
işvəli-işvəli baxmaq ogle verb general
vurğun-vurğun baxmaq ogle verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
bir şeyə üstdən aşağı baxmaq overlook verb general
bir şeyə yuxarıdan aşağı baxmaq overlook verb general
qiymətə yenidən baxmaq overvalue verb general
oğrun baxmaq peek verb general
ötəri baxmaq peek verb general
baxmaq peep verb general
oğrun baxmaq peep verb general
diqqətlə baxmaq peer verb general
dörd gözlə baxmaq peer verb general
eniş aşağı getmək ramp verb general
yenidən baxmaq reconsider verb general
işə ikinci dəfə baxmaq rehear verb general
tamına baxmaq relish verb general
acıqla baxmaq scowl verb general
hirslə baxmaq scowl verb general
qəzəblə baxmaq scowl verb general
diqqətlə baxmaq scrutinise verb general
baxmaq service verb general
gözünü ziləyib baxmaq stare verb general
aşağı düşmək subside verb general
aşağı enmək subside verb general
baxmaq survey verb general
dadına baxmaq taste verb general
tamına baxmaq taste verb general
televiziya verilişinə baxmaq teleview verb general
həddən artıq aşağı qiymət qoymaq undercharge verb general
həddən artıq aşağı qiymətə almaq undercharge verb general
başqalarına nisbətən aşağı qiymətə satmaq undersell verb general
baxmaq view verb general
yuxarıdan danışmaq yaw-yaw verb general
baxmaq look up verb general
baxmaq behold verb general
ağzına baxmaq act on smb.'s will verb general
kefi aşağı olmaq be out of sorts verb general
aşağı əyilmək bend down verb general
aşağı salmaq bring down verb general
gözaltı baxmaq cast a furtive glance verb general
başını aşağı etmək defame verb general
aşağı salmaq degrade verb general
aşağı düşmək descend verb general
başını aşağı etmək disgrace verb general
üzdən baxmaq examine superficially verb general
sözə baxmaq follow smb.'s advice verb general
nazlana-nazlana baxmaq gaze fondly verb general
istehzayana baxmaq glance ironically verb general
kitaba gözucu baxmaq glance over a book verb general
pilləkanla aşağı düşmək go downstairs verb general
görməli yerlərə baxmaq go sightseeing verb general
əli aşağı düşmək grow poorer verb general
dadına baxmaq have a taste verb general
sözə baxmaq listen verb general
ev-eşiyə baxmaq look after the house verb general
gələcəyə inamla baxmaq look ahead with confidence verb general
ətrafa baxmaq look around verb general
çəpinə baxmaq look askance verb general
yanı-yanı baxmaq look askance verb general
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. verb general
əyri baxmaq look askew verb general
çəp baxmaq look askew verb general
çəp baxmaq look aslant verb general
kəc baxmaq look aslant verb general
qıyqacı baxmaq look aslant verb general
kəm baxmaq look aslant verb general
irəlidən baxmaq look at the front verb general
qabaqdan baxmaq look at the front verb general
əyri-əyri baxmaq look awry verb general
əyrim-üyrüm baxmaq look awry verb general
geri baxmaq look back verb general
dala baxmaq look backwards verb general
nazlana-nazlana baxmaq look coquettishly verb general
gözaltı baxmaq look distrustfully verb general
gendən baxmaq look from a distance verb general
qıraqdan baxmaq look from a distance verb general
altdan baxmaq look from below verb general
böyürdən baxmaq look from one side verb general
altdan-altdan baxmaq look from under the brows verb general
üzdən baxmaq look hastily verb general
qanlı-qadalı baxmaq look hostilely verb general
biganə baxmaq look indifferently verb general
sualedici tərzdə baxmaq look inquiringly verb general
içəri baxmaq look inside verb general
istehza ilə baxmaq look ironically verb general
istehzayana baxmaq look ironically verb general
gözaltı baxmaq look secretly verb general
iti baxmaq look sharply verb general
tərs baxmaq look sour verb general
dik baxmaq look steadily verb general
dik-dik baxmaq look steadily verb general
üzünə dik baxmaq look steadily at smb. verb general
oğrun baxmaq look stealthily verb general
oğrunca baxmaq look stealthily verb general
süzgün-süzgün baxmaq look tenderly verb general
kəm baxmaq look unfriendly verb general
altdan-yuxarı baxmaq look up verb general
matdım-matdım baxmaq look with great astonishment verb general
mat-mat baxmaq look with great astonishment verb general
ləc baxmaq look with hatred verb general
gözaltı baxmaq lour verb general
aşağı salmaq mark down verb general
sözə baxmaq obey verb general
bir şeyə barmaqarası baxmaq pay no attention verb general
ötəri baxmaq pop in verb general
başını aşağı etmək put shame verb general
bir şeyə fərəhlənmək rejoice at smth. verb general
qaşqabaqlı baxmaq scowl verb general
aşağı oturmaq sit down verb general
uşaqa baxmaq sit in verb general
qıraqdan baxmaq take a detached view verb general
qabaqdan baxmaq take a front view verb general
yandan baxmaq take a side view verb general
böyürdən baxmaq take a side view verb general
şit-şoruna baxmaq taste verb general
fala baxmaq tell fortunes verb general
kitaba baxmaq tell fortunes verb general
kart ilə fala baxmaq tell fortunes by cards verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
şit-şoruna baxmaq test the taste verb general
xor baxmaq high-hat verb spoken language
dəyərindən aşağı qiymətə almaq underbuy verb medical
qiymətini aşağı salmaq cheapen verb general
qiyməti aşağı düşmək come down verb general
qiyməti aşağı salmaq come down verb general
baxmaq consult verb general
aşağı düşmək decrease verb general
vəzifəni aşağı salmaq degrade verb general
dadına baxmaq flavour verb general
irəli baxmaq forelook verb general
qabağına baxmaq forelook verb general
baxmaq foster verb general
pis baxmaq frown verb general
gözünü zilləyib hirslə baxmaq glare verb general
qəzəblə baxmaq glare verb general
sözünə baxmaq listen verb general
keyfiyyətini aşağı salmaq murder verb general
baxmaq overlook verb general
altdan-altdan baxmaq oversee verb general
gizlincə baxmaq oversee verb general
oğrun-oğrun baxmaq oversee verb general
dadına baxmaq partake verb general
baxmaq peek verb general
diqqətlə baxmaq scan verb general
baxmaq see verb general
baxmaq watch verb general
yenidən baxmaq re-examine verb law
rütbəni aşağı salmaq bust verb general
qiyməti aşağı salmaq deflate verb general
rütbəni aşağı salmaq degrade verb general
ötəri baxmaq dip verb general
aşağı əyilmək duck verb general
yaxşı baxmaq groom verb general
ağzını açıb baxmaq nod verb general
baxmaq refer verb general
diqqətlə baxmaq regard verb general
kompüter ekranında mətni aşağı-yuxarı aparmaq scroll verb general
baxmaq sit verb general
baxmaq view verb general
işə baxmaq hear verb law
aşağı salmaq abate verb general
baxmaq attend verb general
bir şeyə inanmaq buy verb general
qiyməti aşağı salmaq degrade verb general
aşağı sallanmaq droop verb general
aşağı salmaq droop verb general
baxmaq face verb general
uşağa baxmaq farm verb general
acgözlüklə bir şeyə can atmaq glut verb general
hər şeyə kor-koranə inanmaq gulp verb general
baxmaq keep verb general
xəstəyə baxmaq nurse verb general
aşağı düşmək sink verb general
yuxarı baxmaq look up verb general
aşağı endirmək cut verb general
aşağı salmaq dip verb general
baxmaq front verb general
barmaqarası baxmaq overlook verb general
aşağı düşmək recede verb general