• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir şeyi axıra çatdırmaq (185 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
oğurlanmış şeyi axtarıb tapan cins it bloodhound noun general
hər şeyi bilmə həvəsi curiosity noun general
hər şeyi bilmək arzusu curiosity noun general
hər şeyi öyrənmək arzusu curiosity noun general
hər şeyi bilən Allah omniscience noun general
bir şeyi mükəmməl bacaran adam oner noun general
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner noun general
bir şeyi sübut edən imza attest noun general
axıra kimi dinləmə hearing noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
hər şeyi whole noun general
bir şeyi səhv salmaq zəminində yaranmış anlaşılmazlıq quid pro quo noun Latin
xoşbəxtliyə çatdırmaq bless verb general
sona çatdırmaq carry out verb general
başa çatdırmaq conclude verb general
başa çatdırmaq consummate verb general
başa çatdırmaq culminate verb general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
xüsusi nəzərə çatdırmaq emphasise verb general
başa çatdırmaq end verb general
başa çatdırmaq finalise verb general
başa çatdırmaq finish verb general
başlanmış işi başa çatdırmaq finish up verb general
çatdırmaq furnish verb general
çatdırmaq hand over verb general
bir şeyi müzakirə eləmək have out verb general
maksumum səviyyəyə çatdırmaq maximize verb general
bir şeyi buraxmaq overshoot verb general
bir şeyi qaçırmaq overshoot verb general
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
ərsəyə çatdırmaq bax: ərsəyə yetirmək verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
axıra çatmaq come to an end verb general
bir şeyi yarı bölmək cut in two verb general
mümkün olan hər şeyi etmək do one's best verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
bir şeyi keçib getmək get through verb general
bir şeyi qaldırmaq give a lift verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
minimum həddinə çatdırmaq minimize verb general
axıra çatdırmaq see through verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
kimisə evinə çatdırmaq take smb. home verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
bir şeyi kələklə əldə etmək wangle verb spoken language
çatdırmaq deliver verb general
tez başa çatdırmaq expedite verb general
axıra qədər istifadə etmək finish verb general
axıra çatdırmaq follow up verb general
başa çatdırmaq fullfil verb general
bir şeyi diləzbəri eləmək harp verb general
hamının nəzərinə çatdırmaq notify verb general
bir şeyi əldən buraxmaq omit verb general
bir şeyi əldən qaçırmaq omit verb general
bir işi axıra qədər görmək outwork verb general
bir işi axıra qədər görüb qurtarmaq outwork verb general
başa çatdırmaq perfect verb general
öz rəyini axıra qədər söyləməmək understate verb general
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress verb figurative meaning
çatdırmaq bring verb general
çatdırmaq convey verb general
bir şeyi həvəssiz vermək disgorge verb general
bir şeyi vurub salmaq down verb general
təhsilini başa çatdırmaq finish verb general
yerinə çatdırmaq fit verb general
çatdırmaq haul verb general
çatdırmaq put out verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
başa çatdırmaq close verb general
bir şeyi gizlincə etmək sneak verb general
bir şeyi xəlvəti etmək sneak verb general
başa çatdırmaq top verb general
başa çatdırmaq terminate verb computer
axıra qədər içmək drain verb general
bir şeyi etmək qərarına gəlmək go verb general
hər şeyi bilən all-knowing adjective general
hər şeyi bacaran all-powerful adjective general
hər şeyi bilən all-powerful adjective general
hər şeyi edə bilən all-powerful adjective general
bir şeyi narahatçılıqla gözləyən apprehensive adjective general
hər şeyi əlindən salan butterfingered adjective general
hər şeyi əhatə edən comprehensive adjective general
hər şeyi bilmək istəyən curious adjective general
hər şeyi qavrayan encyclopedic adjective general
axıra yetmiş ended adjective general
hər şeyi bilən hep adjective general
fikrinin üstündə axıra qədər durmayan inconsequent adjective general
axıra qədər fikrinin üstündə durmayan inconsequential adjective general
hər şeyi bilmək istəyən inquisitive adjective general
hər şeyi bilən omniscient adjective general
hər şeyi udan omnivorous adjective general
hər şeyi yeyən omnivorous adjective general
əvvəldən axıra kimi overall adjective general
hər şeyi bəyənməyən picky adjective general
hər şeyi bəyənməyən squeamish adjective general
bir şeyi olmayan wanting adjective general
bir şeyi etməyə hazır olan willing adjective general
bir şeyi arzu edən would-be adjective spoken language
bir şeyi istəyən would-be adjective spoken language
hər şeyi əvvəldən görən circumspect adjective general
bir şeyi çox sevmə crazy adjective general
hər şeyi bilən oracular adjective general
heç bir şeyi gizlətmədən free-heartedly adverb general
axıra kimi outright adverb general
axıra qədər outright adverb general
əvvəldən axıra throughout adverb general
axıra qədər home adverb general
hər şeyi anything preposition general
bir şeyi dərk etmək be sensible of smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set on smth. phrases general
bir şeyi etməyə hazır olmaq be set to do smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set upon smth. phrases general
axıra qədər yanmaq burn to ashes phrases general
bir şeyi görmədən və bilmədən almaq buy a pig in a bag phrases general
bir şeyi qaranlığa qərq etmək cast a gloom on smth. phrases general
qatara çatdırmaq catch the train phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq cram smth. down smb.'s throat phrases general
mümkün olmayan bir şeyi istəmək cry for the moon phrases general
mümkün olmayan bir şeyi tələb etmək cry for the moon phrases general
mıxı axıra qədər vurmaq drive a nail home phrases general
bir şeyi etmək iqtidarında olmaq feel up to do smth. phrases general
axıra qədər vuruşmaq fight to the last phrases general
əvvəldən axıra kimi from alpha to omega phrases general
əvvəldən axıra qədər from alpha to omega phrases general
bir şeyi hazır etmək get smth. ready phrases general
bir şeyi hazırlamaq get smth. ready phrases general
bir şeyi tam anlamaq get smth. right phrases general
bir şeyi tam başa düşmək get smth. right phrases general
bir şeyi nəzarət altına almaq get smth. under control phrases general
bir şeyi nəzarətə götürmək get smth. under control phrases general
bir kəsə hər şeyi demək give smb. the works phrases general
bir kəsə hər şeyi vermək give smb. the works phrases general
bir şeyi yüngülcə sıxmaq give smth. a slight press phrases general
bir şeyi sınaqdan keçirmək give smth. a try phrases general
bir şeyi axıra çatdırmaq go through with smth. phrases general
bir işi axıra çatdırmaq go to the whole hog phrases general
bir şeyi əsaslı etmək go to the whole hog phrases general
bir şeyi inadla davam etdirmək hammer away at smth. phrases general
bir şeyi yaxşı bilmək have a good command of smth. phrases general
bir şeyi etməyə cəsarət etmək have the heart to do smth. phrases general
bir şeyi diqqət mərkəzində saxlamaq keep one's mind on smth. phrases general
bir şeyi qara gün üçün saxlamaq keep smth. for a rainy day phrases general
bir şeyi izləmək keep trace of smth. phrases general
bir şeyi kamil bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi tam bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi beş barmağı kimi bilmək know smth. to a t phrases general
bir kəsə bir şeyi hədiyyə etmək make a present of smth. to smb. phrases general
bir şeyi nifrətlə qarşılamaq meet smth. with repulsion phrases general
bir şeyi nəzərdən keçirmək pass one's eyes over smth. phrases general
bir şeyi ələ salmaq scoff at smth. phrases general
bir şeyi etməyə başlamaq set about doing smth. phrases general
bir şeyi etməyə girişmək set about doing smth. phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself doing smth. phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself to do smth. phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself to smth. phrases general
sona çatdırmaq settle up phrases general
işlərini sona çatdırmaq settle up one's affairs phrases general
axıra qədər oturmaq sit out phrases general
bir şeyi bildirmək stand for smth. phrases general
bir şeyi başlamaq strike into smth. phrases general
bir şeyi sübut edilmiş hesab etmək take for granted phrases general
bir şeyi kor-koranə qəbul etmək take smth. for Gospel phrases general
bir şeyi ürəyinə salmaq take smth. to heart phrases general
bir şeyi olduğu kimi göstərmək take the gilt off the gingerbread phrases general
bir şeyi aydınlaşdırmaq throw light on smth. phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq thrust smth. down smb.'s throat phrases general
bir şeyi bacardığın qədər yaxşı eləmək to the best of your ability phrases general
bir şeyi asanlıqla ötüb keçmək walka away from smth. phrases general
bir şeyi yer üzündən silmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
bir şeyi yer üzündən yox etmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
hər şeyi çəhrayı görmək see everything through rose-colored spectacles phrases general
axıra qədər mübarizə finish fight phrases American
bir şeyi dərhal anlamaq see smth. with half an eye phrases proverb
bir şeyi gözətləmək keep a watch over smth. phrases general
bir şeyi güdmək keep a watch over smth. phrases general
bir şeyi ələ keçirmək take possession of smth phrases general
bir şeyi yaraşıqdann məhrum etmək take the gilt off the gingerbread phrases general
pis şeyi xəbər vermək sound a knell phrases figurative meaning