• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir şeyin üstündən içmək (198 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
üstündən su tökmə douche noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı grime noun general
bir şeyin daxili interior noun general
yemək-içmək keep noun general
yeyib-içmək yoldaşı messmate noun general
bir şeyin bayır tərəfi out noun general
bir şeyin xaric tərəfi out noun general
bir şeyin bayır tərəfi outside noun general
bir şeyin xarici tərəfi outside noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
bir şeyin qırılmış hissələri sliver noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
boş şeyin üstündə savaşma squaáble noun general
allaha and içmək take an oath noun general
yemək-içmək foodstuff noun general
yemək-içmək victuals noun general
kəsişən yollar üstündən salınan körpü crossover noun American
bir şeyin yarandığı məkan cradle noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
bir şeyin qaymağı flower noun general
bir şeyin inkişafının ən mühüm mərhələsi landmark noun general
bir şeyin canı meat noun general
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
bir şeyin süni təzahürü ostentation noun general
kəsişən yolların üstündən asma körpü overpass noun general
kitabın cildinin üstündən çəkilən əlavə üz slip-over noun general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
bir şeyin qaymağı cream noun general
bir şeyin o birisinə tam əks olması pole noun general
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
bir şeyin gövdəsi rack noun general
cüt şeyin tayı companion noun general
bir şeyin əksi offset noun general
malın üstündən asılan qurğuşun damğa seal noun general
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle verb general
şirinlik içmək betroth verb general
bərk içmək bib verb general
üstündən xaç çəkmək criss-cross verb general
üstündən xətt çəkmək cross off verb general
içmək üçün yaramaz hala salmaqdan ötrü şərab spirtinə rəngli və zəhərli maddələr qatılması denature verb general
içkini tez içmək down verb general
içmək drink verb general
doyunca içmək drink in verb general
bir nəfəsə içmək drink off verb general
axıracan içmək drink up verb general
içmək empty verb general
yemək-içmək vermək entertain verb general
üstündən sarımaq force upon verb general
birlikdə yeyib-içmək hobnob verb general
bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək negate verb general
bir şeyin əlaməti olmaq omen verb general
həddən artıq içmək overdrink verb general
üstündən keçmək override verb general
üstündən addımlamaq overstep verb general
bir nəfəsə içmək quaff verb general
bir uduma içmək quaff verb general
iri qurtumla içmək quaff verb general
qədəhi dibinə qədər içmək quaff verb general
iştahaa ilə içmək savour verb general
ləzzətlə içmək savour verb general
udum-udum içmək sip verb general
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble verb general
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake verb general
and içmək swear verb general
and içmək vow verb general
üstündən xətt çəkmək delete verb general
bir udum su içmək drink a mouthful of water verb general
birnəfəsə içmək drink at a gulp verb general
bir nəfəsə içmək drink at one gulp verb general
birnəfəsə içmək drink at one gulp verb general
damcı-damcı içmək drink drop by drop verb general
udum-udum içmək drink gulp by gulp verb general
bərk içmək drink hard verb general
çox içmək drink oneself drunk verb general
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp verb general
son damcıya qədər içmək drink the last drop verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
çaxır içmək drink wine verb general
mey içmək drink wine verb general
yeyib-içmək eat and drink verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
doyunca içmək fuddle verb general
acgözlüklə içmək gobble verb general
acgözlüklə içmək gulp verb general
qurtaqurtla içmək gulp down verb general
kofe içmək have a coffee verb general
çay içmək have tea verb general
acgözlüklə içmək lap up verb general
and içmək oath verb general
üstündən keçmək overlook verb general
şəkilin üstündən yazmaq overprint verb general
üstündən sürüb keçmək override verb general
üstündən keçmək pass over verb general
basıb üstündən keçmək run over verb general
udum-udum içmək sip slowly verb general
duz-çörəyə and içmək swear on bread and salt verb general
şərəfinə and içmək swear on one's honor verb general
dərman içmək take medicine verb general
zəhər içmək take poison verb general
sadiq olacağına and içmək vow fidelity verb general
doyunca içmək booze verb spoken language
keflənənə qədər içmək fuddle verb spoken language
acgözlüklə içmək guzzle verb spoken language
çaxır içmək wine verb spoken language
şərab içmək wine verb spoken language
üstündən keçmək bypass verb general
yeyib içmək consume verb general
üstündən xətt çəkmək cross verb general
azca içmək fluster verb general
bir balaca içmək fluster verb general
bir şeyin qarşısında olmaq front verb general
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop verb general
üstündən keçmək skim verb general
ipin üstündən hoppanmaq skip verb general
üstündən sükutla keçmək slur verb general
üstündən keçmək step verb general
üstündən keçmək stride verb general
içmək rinse verb spoken language
üstündən xətt çəkmək efface verb figurative meaning
bir şeyin bilicisi olmaq appreciate verb general
üstündən keçmək bestride verb general
sağlığa içmək drink verb general
bir şeyin ətrafında fırlanmaq hinge verb general
yavaş-yavaş içmək nurse verb general
bir kəsin sağlığına içmək pledge verb general
sağlığa tost içmək toast verb general
loqqultu ilə içmək lap verb general
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer verb general
əvvəlki faylı pozub üstündən yenisini yazmaq overwrite verb general
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply verb general
axıra qədər içmək drain verb general
içmək drain verb general
bir şeyin balağını tikmək whip verb general
bir şeyin qırağını ilgəkləmək whip verb general
bir şeyin qırağını sırıqlamaq whip verb general
bir şeyin qırağını tikmək whip verb general
içmək have verb general
içmək üçün yararlı su drinkable water adjective general
bir şeyin iddiasında olan would-be adjective spoken language
bir şeyin dəlisi crazed adjective general
bir şeyin dəlisi olma crazy adjective general
bir şeyin başlanğıcını təşkil edən original adjective general
bir şeyin əvvəlini təşkil edən original adjective general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan outlying adjective general
bir şeyin qabağını alan preventive adjective general
bir şeyin aludəsi potty adjective figurative meaning
bir şeyin dəlisi potty adjective figurative meaning
üstündən xətt çəkilmiş strikeout adjective computer
üstündən over the top adverb general
bir şeyin zərərinə to the bad of adverb general
üstündən across preposition general
üstündən over preposition general
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. phrases general
bir butulka şərab içmək crush a bottle of wine phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. phrases general
ayaqüstü içmək have a quick drink phrases general
ayaqüstü içmək have a quick one phrases general
bir şeyin intizarında in expectation of something phrases general
bir şeyin hesabını aparmaq keep a tab on smth. phrases general
üstündən atmaq kick about phrases general
üstündən tullamaq kick about phrases general
and içmək kiss the book phrases general
bir şeyin müzakirəsini təxirə salmaq lay smth. on the table phrases general
bir şeyin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir şeyin intizarını çəkmək look forward to smth. phrases general
and içmək make an oath phrases general
bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq prejudice smb. in favour of smb./smth. phrases general
huşunu itirənə qədər içmək quaff oneself into insensibility phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. phrases general
bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin qeydinə qalmaq see after smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle on smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle upon smth. phrases general
bərk içmək soak one's clay phrases general
bərk içmək soak one's face phrases general
and içmək swear an oath phrases general
and içmək take an oath phrases general
bir şeyin müzakirəsinə qayıtmaq take smth. from the table phrases general
bir şeyin ələyhinə çıxmaq turn against smth. phrases general
üstündən keçmək walk over phrases general
içmək wet one's whistle phrases general
allaha and içmək swear to god phrases general
sərxoş olana kimi içmək kill the bottle phrases American
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire purchase phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire system phrases general
bir şeyin üzərindən baxmaq look over phrases general
bir şeyin üstündən içmək wash smth. down phrases general