• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir şeyin üzərində dayanmaq (197 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
kitab üzərində iş bookwork noun general
mis üzərində oyma açan chalcographer noun general
mis üzərində oyma açan chalcographist noun general
mis üzərində oyma açma chalcography noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
sənəd üzərində qeyd docket noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı grime noun general
buz üzərində rəqs ice-dance noun general
bir şeyin daxili interior noun general
bir şeyin bayır tərəfi out noun general
bir şeyin xaric tərəfi out noun general
bir şeyin bayır tərəfi outside noun general
bir şeyin xarici tərəfi outside noun general
bir əşyanın üzərində uzanmaq overlay noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
bir şeyin qırılmış hissələri sliver noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
boş şeyin üstündə savaşma squaáble noun general
dayanmaq standstill noun general
yalnız kağız üzərində vəzifəsi olan titular noun general
ağac üzərində qravüra woodcut noun general
ağac üzərində naxışaçma woodcut noun general
ağac üzərində naxışaçma sənəti wood-cutting noun general
ağac üzərində oyma xylograph noun general
ağac üzərində naxışaçma sənəti xylography noun general
taxta üzərində yırğalanma seesaw noun general
daşınmaz əmlak üzərində hüquqdan məhrum etmə ouster noun law
buz üzərində hokkey ice-hockey noun sport
körpüdə dayanmaq üçün ödənilən rüsum quayage noun nautical
sahil bəndində dayanmaq üçün ödənilən rüsum quayage noun nautical
qızdırılmış metal üzərində əmələ gələn oksid dross noun technical
çertyojun həssas kağız üzərində surəti blueprint noun general
bir şeyin yarandığı məkan cradle noun general
üzərində qartal şəkli olan sikkə eagle noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
bir şeyin qaymağı flower noun general
buz üzərində balet ice-dance noun general
bir şeyin inkişafının ən mühüm mərhələsi landmark noun general
bir şeyin canı meat noun general
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
bir şeyin süni təzahürü ostentation noun general
ağac üzərində naxışaçan woodcutter noun general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
bir şeyin qaymağı cream noun general
bir şeyin o birisinə tam əks olması pole noun general
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
bir şeyin gövdəsi rack noun general
cüt şeyin tayı companion noun general
bir şeyin əksi offset noun general
ağac üzərində qravüra cut noun general
ağac üzərində oyma naxış cut noun general
daş üzərində yazı table noun general
metal üzərində yazı table noun general
üzərində yazı olan lövhə table noun general
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle verb general
dayanmaq blow over verb general
həssas kağız üzərində çertyojun surətini çıxarmaq blueprint verb general
dayanmaq cease verb general
ətraflı dayanmaq dwell on verb general
ətraflı dayanmaq dwell upon verb general
dayanmaq float verb general
limanda dayanmaq harbour verb general
öndə dayanmaq head verb general
qəflətən dayanmaq jib verb general
bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək negate verb general
bir şeyin əlaməti olmaq omen verb general
üzərində uzanmaq overlie verb general
növbəyə dayanmaq queue verb general
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble verb general
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake verb general
dayanmaq stand verb general
ayaqlarını geniş açaraq dayanmaq straddle verb general
şturvalda dayanmaq be at the controls verb general
şturvalda dayanmaq be at the helm verb general
şturvalda dayanmaq be at the wheel verb general
dayanmaq come to a standstill verb general
dalında dayanmaq defend verb general
dayanmaq dwell on verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
yaxınlıqda dayanmaq hang around verb general
dayanmaq hold out verb general
dayanmaq put up verb general
lal kimi dayanmaq remain dumb verb general
işsiz-gücsüz dayanmaq stand idly verb general
dayanmaq stand on verb general
ayaq üstə dayanmaq stand on one's feet verb general
sıldırımın kənarında dayanmaq stand on the brink of a precipice verb general
yan dayanmaq stand sideways verb general
lal kimi dayanmaq stand silent verb general
farağat dayanmaq stand still verb general
lal kimi dayanmaq stand still verb general
dalında dayanmaq stand up verb general
dayanmaq stay verb general
mehmanxanada dayanmaq stay at a hotel verb general
astanada dayanmaq stop on the threshold verb general
dalında dayanmaq support verb general
dayanmaq wait verb general
kitab üzərində işləmək work on a book verb general
dissertasiya üzərində işləmək work on a dissertation verb general
iki lövbər salıb dayanmaq moor verb nautical
ayaqlarını aralı qoyaraq dayanmaq bestride verb general
dayanmaq die away verb general
ətraflı dayanmaq dwell verb general
dalğalar üzərində yavaş-yavaş yırğalanmaq fluctuate verb general
bir şeyin qarşısında olmaq front verb general
dayanmaq halt verb general
boş dayanmaq hibernate verb general
hərəkətsiz dayanmaq hibernate verb general
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop verb general
dayanmaq hover verb general
bir-birinə dayanmaq occlude verb general
dayanmaq pause verb general
dayanmaq pull up verb general
taxta üzərində enib-qalxmaq seesaw verb general
taxta üzərində yellənmək seesaw verb general
dayanmaq stall verb general
dayanmaq stop verb general
dayanmaq refuse verb technical
bir şeyin bilicisi olmaq appreciate verb general
dayanmaq draw up verb general
bir şeyin ətrafında fırlanmaq hinge verb general
dayanmaq remit verb general
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer verb general
dayanmaq stick verb general
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply verb general
qəfildən dayanmaq balk verb general
dayanmaq rest verb general
bir şeyin balağını tikmək whip verb general
bir şeyin qırağını ilgəkləmək whip verb general
bir şeyin qırağını sırıqlamaq whip verb general
bir şeyin qırağını tikmək whip verb general
suyun üzərində awash adjective general
dalğalar üzərində yavaşca yellənən fluctuant adjective general
dalğalar üzərində yavaşca yırğalanan fluctuant adjective general
ancaq kağız üzərində olan nominal adjective general
əmlakın bərabər bölünməsi üzərində əsaslanan egalitarian adjective general
bir şeyin iddiasında olan would-be adjective spoken language
suyun üzərində saxlama qabiliyyəti buoyant adjective general
bir şeyin dəlisi crazed adjective general
bir şeyin dəlisi olma crazy adjective general
bir şeyin başlanğıcını təşkil edən original adjective general
bir şeyin əvvəlini təşkil edən original adjective general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan outlying adjective general
bir şeyin qabağını alan preventive adjective general
ancaq kağız üzərində olan titular adjective general
üzərində cərrahiyə əməliyyatı aparıla bilən operable adjective medical
bir şeyin aludəsi potty adjective figurative meaning
bir şeyin dəlisi potty adjective figurative meaning
bir şeyin zərərinə to the bad of adverb general
üzərində over preposition general
üzərində at preposition general
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. phrases general
dayanmaq call a halt phrases general
saat və ölçü cihazlarında üzərində rəqəmlər olan lövhəcik clock face phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. phrases general
ot üzərində oynalınan hokkey field hockey phrases general
buz üzərində fiqurlu sürüşmə figure skating phrases general
farağat vəziyyətində dayanmaq halt and freeze phrases general
möhkəm dayanmaq hold on like grim death phrases general
bir şeyin intizarında in expectation of something phrases general
bir şeyin hesabını aparmaq keep a tab on smth. phrases general
bir şeyin müzakirəsini təxirə salmaq lay smth. on the table phrases general
bir şeyin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir şeyin intizarını çəkmək look forward to smth. phrases general
dayanmaq pass off phrases general
problem üzərində ciddi fikirləşmək pore at a problem phrases general
problem üzərində ciddi fikirləşmək pore upon a problem phrases general
bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq prejudice smb. in favour of smb./smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. phrases general
bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
lövbərdə dayanmaq ride at anchor phrases general
bir şeyin qeydinə qalmaq see after smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle on smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle upon smth. phrases general
növbəyə dayanmaq stand in a queue phrases general
bir şeyin müzakirəsinə qayıtmaq take smth. from the table phrases general
bir şeyin ələyhinə çıxmaq turn against smth. phrases general
yavaş-yavaş işləyib dayanmaq wind down phrases general
üzərində təzədən işləmək work over phrases general
üzərində təzədən tərtib etmək work over phrases general
iynə üzərində oturmaq be on pins and needles phrases general
kötük kimi dayanmaq stand like a stone phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire purchase phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire system phrases general
bir şeyin üzərindən baxmaq look over phrases general
üzərində təcrübə aparılan heyvanlar guinea pig phrases figurative meaning
bir şeyin üstündən içmək wash smth. down phrases general