• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir birinə məktub yazmaq (229 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bir-birinə dolaşma basketry noun general
bir-birinə dəyən iki metaldan çıxan səs clangour noun general
məktub epistle noun general
bir-birinə bağlanmış çör-çöp fagot noun general
bir-birinə təsir etmə interaction noun general
bir-birinə təsir interplay noun general
məktub daşıyan oğlan office-boy noun general
məktub dostu pen-friend noun general
anonim məktub müəllifi poison-pen noun general
imzasız məktub müəllifi poison-pen noun general
məktub üçün kağız letter paper noun general
bir-birinə bağlama ligature noun general
aşiqanə məktub love letter noun general
rəsmi məktub official letter noun general
açıq məktub open letter noun general
açıq məktub postcard noun general
qiymətli məktub registered letter noun general
məktub missive noun spoken language
qısa məktub chit noun general
hadisələrin bir-birinə qarışması contexture noun general
məktub letter noun general
bir-birinə kömək mutuality noun general
bir-birinə yardım mutuality noun general
bir-birinə zidd olan iki qütb polarity noun general
müqəddəs Valentin günündə zarafatyan yazılan məktub valentine noun general
məktub qutusu letterbox noun general
tamamilə bir-birinə zidd half-hearted noun general
qısa şəxsi məktub note noun general
təcili məktub express noun general
ancaq yazmaq write-only noun computer
annotasiya yazmaq annotate verb general
əvvəlki tarixi yazmaq antedate verb general
ayağına yazmaq ascribe verb general
ayağına yazmaq attribute verb general
izah yazmaq attribute verb general
avtoqraf yazmaq autograph verb general
bir-birinə atmaq bandy verb general
kitaba yazmaq book verb general
gözəl xətlə yazmaq calligraph verb general
kalliqraf xətlə yazmaq calligraph verb general
tabaşirlə yazmaq chalk verb general
üstünə yazmaq character verb general
üstünü yazmaq character verb general
gündəliyə yazmaq chronicle verb general
yazmaq chronicle verb general
şifrini yazmaq cipher verb general
bir-birinə dəymək clash verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
yazmaq compose verb general
tarix yazmaq date verb general
yazı yazmaq docket verb general
şifr yazmaq encipher verb general
kodla yazmaq encode verb general
şifrlə yazmaq encode verb general
yazmaq enregister verb general
yazmaq enrol verb general
həcv yazmaq epigrammatize verb general
epiloq yazmaq epilogize verb general
konspekt yazmaq epitomise verb general
təmiz yazmaq fair-copy verb general
freska yazmaq fresco verb general
defislə yazmaq hypenate verb general
defislə yazmaq hyphen verb general
defislə yazmaq hyphenate verb general
adına yazmaq impute verb general
ayağına yazmaq impute verb general
inisiallarını yazmaq initial verb general
üstündə yazmaq inscribe verb general
üstünə yazmaq inscribe verb general
bir-birinə təsir göstərmək interact verb general
yazmaq interline verb general
bir-birinə keçirmək intertwine verb general
kursivlə yazmaq italicize verb general
yenidən yazmaq overwrite verb general
mədhiyyə yazmaq panegyrize verb general
qısa məqalə yazmaq paragraph verb general
parodiya yazmaq parody verb general
yazmaq pen verb general
irəli tarixə yazmaq postdate verb general
giriş yazmaq preamble verb general
preambula yazmaq preamble verb general
giriş yazmaq preface verb general
müqəddimə yazmaq preface verb general
yazmaq prescribe verb general
protokol yazmaq protocol verb general
protokol yazmaq record verb general
yazmaq record verb general
bir-birinə irad tutmaq recriminate verb general
təzədən yazmaq rewrite verb general
yenidən yazmaq rewrite verb general
tələsik və səliqəsiz yazmaq scrawl verb general
səliqəsiz yazmaq scribble verb general
tələsik yazmaq scribble verb general
maqnitofona yazmaq tape-record verb general
makinada yazmaq type verb general
makinada yazmaq typewrite verb general
şeir yazmaq verse verb general
şeir yazmaq versify verb general
yazmaq write verb general
dişlərini bir-birinə sıxmaq clench one's teeth verb general
çek yazmaq draw a cheque verb general
mərsiyə yazmaq elegize verb general
bir kəs haqqında epiqram yazmaq epigrammatize about smb. verb general
məktub almaq get a letter verb general
şəkilin üstündən yazmaq overprint verb general
dərman yazmaq prescribe a medicine verb general
lentə yazmaq record verb general
cızma-qara yazmaq scrawl verb general
ilangurbağa yazmaq scrawl verb general
ilangurbağa yazmaq scribble verb general
məktub göndərmək send a letter verb general
yazmaq (nəyisə) set down verb general
mühazirə yazmaq take notes verb general
inşa yazmaq write a composition verb general
imla yazmaq write a dictation verb general
namə yazmaq write a letter verb general
namə yazmaq write a love letter verb general
dua yazmaq write a prayer verb general
yazmaq write down verb general
qaydasınca yazmaq write fairly verb general
iri yazmaq write large verb general
asanlıqla yazmaq write off verb general
lövhədə yazmaq write on the board verb general
xırda yazmaq write small verb general
yaxşı yazmaq write well verb general
faktura yazmaq invoice verb medical
hesab yazmaq invoice verb medical
debetə yazmaq debit verb book-keeping
təmsil yazmaq fable verb poetical
bir-birinə söz atmaq bandy verb general
bir-birinə mane olmaq clash verb general
bir-birinə məktub yazmaq correspond verb general
adına yazmaq credit verb general
yazmaq dispense verb general
təzədən yazmaq enumerate verb general
ayağına yazmaq foist verb general
yazmaq inscribe verb general
bir-birinə göndərmək interchange verb general
bir-birinə keçmək intertwine verb general
bir-birinə yaraşmamaq mismatch verb general
bir-birinə dayanmaq occlude verb general
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
həddən artıq yazmaq overwrite verb general
yazmaq pencil verb general
çap hərflərilə yazmaq print verb general
yenidən yazmaq reprint verb general
qıvrım yazmaq scroll verb general
sözü hərflərlə yazmaq spell verb general
bir-birinə sarımaq truss verb general
notlarını yazmaq notate verb music
başqa hesaba yazmaq transfer verb book-keeping
hesab yazmaq bill verb general
fırça ilə yazmaq brush verb general
gündəlik yazmaq calendar verb general
bir-birinə sarmaşmaq canoodle verb general
bir-birinə sığınmaq canoodle verb general
baş hərflə yazmaq capitalise verb general
bir-birinə bağlanmış conjugate verb general
bir-birinə bağlamaq glue verb general
yazmaq note verb general
resenziya yazmaq notice verb general
rəy yazmaq notice verb general
həddən artıq çox əsər yazmaq overwrite verb general
konspekt yazmaq recapitulate verb general
plyonkaya yazmaq record verb general
vala yazmaq record verb general
yazmaq subscribe verb general
maqnit lentinə yazmaq tape verb general
maqnit lentinə yazmaq transcribe verb general
qiymət yazmaq rate verb American
yazmaq administer verb general
faktura yazmaq bill verb general
bir-birinə təsir göstərmək cooperate verb general
yazmaq enter verb general
annotasiya yazmaq note verb general
izahat yazmaq note verb general
şərh yazmaq note verb general
yazmaq notify verb general
bəzəkli üslubla yazmaq overwrite verb general
transkripsiyasını yazmaq transcribe verb general
bir-birinə sarılmaq weave verb general
məktub almaq hear verb general
əvvəlki faylı pozub üstündən yenisini yazmaq overwrite verb general
böyük hərflərlə yazmaq capitalise verb computer
şərh yazmaq comment verb computer
cavab yazmaq  reply verb computer
yazmaq tap verb general
yazmaq make verb general
borca yazmaq charge verb general
debetə yazmaq charge verb general
yazmaq do verb general
bir-birinə zidd antagonistic adjective general
bir-birinə düz gəlməyən contradictive adjective general
bir-birinə uymayan contradictive adjective general
bir-birinə zidd contradictive adjective general
bir-birinə zidd olan discordant adjective general
bir-birinə zidd discursive adjective general
bir-birinə yaxın frequent adjective general
bir-birinə uyuşmayan inadherent adjective general
bir-birinə təsir edən interrelated adjective general
bir-birinə uyuşmayan non-coherent adjective general
bir-birinə bənzəməyən unlike adjective general
bir-birinə oxşamayan unlike adjective general
bir-birinə tay assorted adjective general
bir-birinə uyğun gəlməyən dissonant adjective general
hər birinə apiece adverb general
bir-birinə each other pronoun general
bir-birinə one another pronoun general
qızışmaq üçün əllərini bir-birinə vurmaq beat the booby phrases general
yazmaq qeyd etmək commit to paper phrases general
yazmaq qeyd etmək commit to writing phrases general
birinə əl-ayaq eləmək dance attendance upon phrases general
protokol yazmaq draw up a protocol phrases general
yazmaq drive a pen phrases general
yazmaq drive a quill phrases general
birinə vurulmaq feast one's eyes on smb. phrases general
birinə gözü düşmək feast one's eyes on smb. phrases general
birinə qarşı iradı olmaq hold it against smb. phrases general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
yazmaq mark down phrases general
anonim məktub poison-pen letter phrases general
imzasız məktub poison-pen letter phrases general
yazmaq put pen to paper phrases general
sifarişli məktub registered letter phrases general
bir kəsin ayağına yazmaq score up phrases general
bir kəsin hesabın yazmaq score up phrases general
ətraflı yazmaq write up phrases general
yazmaq set down phrases general
yazmaq take back phrases general
vero