• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir kəsə borclu qalmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
borclu debtor noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
kəsə yol cross-cut noun general
kəsə yol short cut noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
birindən narazı qalmaq have a bone to pick with smb. noun idiomatic
bir kəsə məxsus şeylər clobber noun general
ən kəsə yol high-road noun general
ən kəsə yol highway noun general
kəsə yol cut noun general
tək qalmaq be alone verb general
batıb qalmaq bog verb general
ilişib qalmaq bog verb general
dərdinə qalmaq care verb general
qayğısına qalmaq care verb general
qeydinə qalmaq care verb general
qalmaq come down verb general
adamsız qalmaq depopulate verb general
bir kəsə bir şey etmək üçün ixtiyar vermək enable verb general
təsirinə məruz qalmaq expose verb general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
geridə qalmaq fall behind verb general
dalda qalmaq fall behind verb general
məruz qalmaq fall under verb general
bir kəsə əba geydirmək frock verb general
bir kəsə paltar geydirmək frock verb general
qanqrenaya məruz qalmaq gangrene verb general
gözü qalmaq grudge verb general
ac qalmaq hunger verb general
qalmaq incur verb general
arxada qalmaq lag verb general
dəstədən geri qalmaq lag verb general
qayğısına qalmaq mind verb general
həddindən artıq qalmaq outstay verb general
gecələmək üçün qalmaq overnight verb general
yatıb yuxuya qalmaq oversleep verb general
uzun müddət bir yerdə qalmaq overstay verb general
qalmaq remain verb general
müvəqqəti qalmaq sojourn verb general
uzun müddət hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
uzun zaman hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
qalmaq stay verb general
dala qalmaq straggle verb general
geri qalmaq straggle verb general
geridə qalmaq straggle verb general
dul qalmaq widow verb general
məruz qalmaq subject to verb general
bir kəsə getməyə icazə vermək allow smb. to go verb general
təəccüb qalmaq bax: təəccüb etmək verb general
başına qalmaq be abandoned verb general
təklikdə qalmaq be alone verb general
ikilikdə qalmaq be alone together verb general
ağzı açıq qalmaq be amazed verb general
nigaran qalmaq be anxious verb general
heyran qalmaq be astonished verb general
borclu olmaq be bound verb general
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. verb general
danlaq altında qalmaq be constantly reproached verb general
bir kəsə qarğamaq be cursed; qarğatmaq verb general
axmaq yerində qalmaq be duped verb general
beş il geri qalmaq be five years behind verb general
çöldə qalmaq be homeless verb general
əlamanda qalmaq be in a desperate situation verb general
naçar qalmaq be in a desperate situation verb general
boynuburuq qalmaq be in a hopeless situation verb general
bir kəsə borclu qalmaq be in debt verb general
avara qalmaq be in difficult condition verb general
əlacsız qalmaq be in hopeless situation verb general
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. verb general
məəttəl qalmaq be in need of verb general
bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
bir kəsə dünyalarca minnətdar olmaq be infinitely obliged verb general
kəlməsi ağzında qalmaq be interrupted verb general
qalmaq be left verb general
kənarda qalmaq be left aside verb general
qalmaq be left back verb general
ortalıqda qalmaq be left neglected verb general
başsız qalmaq be left without control verb general
axmaq yerində qalmaq be made a fool verb general
aralıqda qalmaq be neglected verb general
başına qalmaq be neglected verb general
borclu olmaq be obliged verb general
qonaq qalmaq be on a visit verb general
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise verb general
əqəliyyətdə qalmaq be outvoted verb general
azlıqda qalmaq be outvoted verb general
başına qalmaq be ownerless verb general
çaş qalmaq be perplexed verb general
qısqıya məruz qalmaq be persecuted verb general
razı qalmaq be pleased verb general
çaş qalmaq be puzzled verb general
vurnuxa-vurnuxa qalmaq be restless verb general
razı qalmaq be satisfied verb general
qalmaq be slow verb general
donub qalmaq be struck verb general
mat qalmaq be surprised verb general
boş-bikar qalmaq be unemployed verb general
məəttəl qalmaq be upset verb general
ağlar günə qalmaq become miserable verb general
yetim qalmaq become orphan verb general
uşağa qalmaq become pregnant verb general
qara günə qalmaq become unhappy verb general
bir kəsə qarğamaq call down curses upon smb.; qarğanmaq verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to curse verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to damn verb general
bir kəsə iztirab vermək cause smb. to suffer pangs verb general
sağ qalmaq come through verb general
uşağa qalmaq conceive a child verb general
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand verb general
bir kəsə lütf etmək do smb. a favor verb general
geri qalmaq drop behind verb general
bir kəsə qonaqlıq vermək entertain smb. verb general
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma verb general
həyatdan geri qalmaq fail to keep pace with life verb general
geri qalmaq fall behind verb general
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant verb general
tənha qalmaq find oneself in isolation verb general
yalqızlıqda qalmaq find oneself isolated verb general
donub qalmaq freeze verb general
dalda qalmaq get behind verb general
quyruğu qapı arasında qalmaq get into difficulties verb general
bir kəsə imkan vermək give smb. a chance verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
bir kəsə dərdisər vermək give smb. a lot of trouble verb general
bir kəsə qəbz vermək give smb. a receipt verb general
bir kəsə xarakteristika vermək give smb. a testimonial verb general
bir kəsə intervü vermək give smb. an interview verb general
bir kəsə kredit vermək give smb. credit verb general
bir kəsə etimad göstərmək give smb. one's confidence verb general
cəzasiz qalmaq go unpunished verb general
gözləri bərələ qalmaq goggle verb general
asılı qalmaq hang on verb general
kəsirdə qalmaq have a deficit verb general
bir kəsə aidiyyəti olmamaq have nothing to do with verb general
məruz qalmaq incur verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
dalda qalmaq lag behind verb general
həyatdan geri qalmaq lag behind life verb general
bir kəsə yol vermək let smb. pass verb general
qaranlığa qalmaq linger till the dusk verb general
qeydə qalmaq look after verb general
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
zəhrimara qalmaq mar verb general
yuxusuz qalmaq not to sleep a wink verb general
bir kəsə etina etmək pay smb. attention verb general
bir kəsə maneçilik törətmək put obstacles in smb.'s way verb general
mat-məəttəl qalmaq puzzle verb general
bir kəsə güvənmək rely on smb. verb general
kənarda qalmaq remain beyond verb general
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to verb general
qalmaq remain in force verb general
qüvvədə qalmaq remain in force verb general
mübahisəyə biganə qalmaq remain indifferent in a dispute verb general
passiv qalmaq remain passive verb general
sual altında qalmaq remain undecided verb general
qüvvədə qalmaq remain valid verb general
bir kəsə dünyalarca hörmət etmək respect smb. infinitely verb general
bir kəsə salam göndərmək send greetings to smb. verb general
bir kəsə kənizlik etmək serve smb. as a slave verb general
bir kəsə sədaqətlə xidmət etmək serve smb. faithfully verb general
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door verb general
bir kəsə yol göstərmək show the way verb general
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face verb general
donub qalmaq stand paralysed verb general
donub qalmaq stand rigid verb general
gözləri bərələ qalmaq stare verb general
evdə qalmaq stay at home verb general
arxada qalmaq stay behind verb general
düşüb-qalmaq stay for a long time verb general
qışlamağa qalmaq stay for the winter verb general
qəriblikdə qalmaq stay in a foreign land verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
qalmaq stick one's opinion verb general
böyük tələfata məruz qalmaq suffer great losses verb general
bir kəsə qaşqabaq göstərmək sulk verb general
kəsə etmək take a short cut verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
uşaqların qeydinə qalmaq take care of children verb general
bir kəsə soyuq münasibət bəsləmək treat smb. coldly verb general
bir kəsə qayğıkeşliklə yanaşmaq treat smb. kindly verb general
əməliyyata məruz qalmaq undergo operation verb general
intizarda qalmaq wait anxiously verb general
bir kəsə qaş-göz etmək wink at smb. verb general
bitərəf qalmaq abstain verb general
sadiq qalmaq adhere verb general
qalmaq alight verb general
quruyub qalmaq benumb verb general
mat qalmaq benumb verb general
qeydinə qalmaq concern verb general
boy atmaqdan qalmaq dwarf verb general
qalmaq encumber verb general
ac qalmaq famish verb general
bir kəsə bütün diqqətini vermək fuss verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
ağzı açıq qalmaq gape verb general
qalmaq halt verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
dala qalmaq hang behind verb general
ger qalmaq hang behind verb general
sadiq qalmaq hang on verb general
asılıb qalmaq hover verb general
sağ qalmaq last verb general
sağ qalmaq live verb general
qalmaq lodge verb general
sağ qalmaq outlive verb general
borclu olmaq owe verb general
çopur qalmaq scar verb general
çətin vəziyyətdə qalmaq strand verb general
məruz qalmaq suffer verb general
sağ qalmaq survive verb general
məruz qalmaq undergo verb general
məruz qalmaq be subject to verb general
yerdə qalmaq ground verb aeronautics
qeydinə qalmaq attend verb general
ilişib qalmaq blunder verb general
qalmaq continue verb general
qalmaq leave verb general
gecə hücumuna məruz qalmaq moonlight verb general
altında qalmaq overwhelm verb general
donub qalmaq petrify verb general
quruyub qalmaq petrify verb general
mıxlanıb qalmaq root verb general
ilişib qalmaq stumble verb general
qalmaq survive verb general
qalmaq put up verb general
qalmaq lie verb figurative meaning
qalmaq abide verb archaism
sadiq qalmaq cleave verb general
məruz qalmaq hover verb general
əqidəsinə sadiq qalmaq hug verb general
yadda qalmaq stamp verb general
uşağa qalmaq concieve verb general
sabit qalmaq recover verb general
qalmaq sit verb general
batıb qalmaq stick verb general
ilişib qalmaq stick verb general
oyaq qalmaq wake verb general
yuxusuz qalmaq wake verb general
Qalmaq persist verb computer
qalmaq come verb general
qüvvədə qalmaq stand verb general
oyaq qalmaq watch verb general
qüvvədə qalmaq hold verb general
məruz qalmaq get verb general
məruz qalmaq run verb general
heç kəsə etibar etməyən distrustful adjective general
heç kəsə inanmayan distrustful adjective general
hər kəsə inanan gullible adjective general
heç kəsə etibar etməyən incredulous adjective general
heç kəsə inanmayan incredulous adjective general
borclu indebted adjective general
borclu olan indebted adjective general
kəsə by-road adjective general
kəsə by-way adjective general
borclu obliged adjective general
kəsə shortest adjective general
kəsə very short adjective general
bir kəsə əvəz edən vicarious adjective general
hər kəsə inanan confidential adjective general
kəsə curt adjective general
borclu due adjective general
borclu olan owing adjective general
heç kəsə etibar etməyən trustless adjective general
heç kəsə inanmayan watchful adjective general
borclu bound adjective general
hərbi xidmətə keçməyə borclu bound adjective general
heç kəsə bildirmədən furtively adverb general
hər kəsə inanaraq trustingly adverb general
kəsə in short adverb general
kəsə short by short cut adverb general
məəttəl qalmaq be at a loose end phrases general
qrafikdən dala qalmaq be behind schedule phrases general
güclü təzyiqə məruz qalmaq be between upper and nether mill stone phrases general
bir kəsə bənd olmaq be dead gone on smb. phrases general
bir kəsə dəlicəsinə vurulmaq be dead gone on smb. phrases general
bir kəsə bənd olmaq be gone on smb. phrases general
bir kəsə dəlicəsinə vurulmaq be gone on smb. phrases general
kimsəsiz qalmaq be left an orphan phrases general
yetim qalmaq be left an orphan phrases general
atasız qalmaq be left fatherless phrases general
dəyişikliyə məruz qalmaq be on the turn phrases general
ciddi sınağa məruz qalmaq be put to the push phrases general
mövhumata baxıb qalmaq be steeped in prejudice phrases general
bir kəsə vurulmaq be stuck on smb. phrases general
çəkinmədən bir kəsə baş çəkmək beat up smb.'s quarter phrases general
təklifsiz bir kəsə baş çəkmək beat up smb.'s quarter phrases general
bir kəsə uğur diləmək bid smb. godspeed phrases general
ölü kimi yıxılıb qalmaq bite the dust phrases general
yemək və qalmaq board and lodging phrases general
bir kəsə suallar yağdırmaq bombard smb. with questions phrases general
bir kəsə tənə vurmaq cast a reflection upon smb. phrases general
bir kəsə yaltaqlanmaq curry favour with somebody phrases general
bir kəsə quyu qazmaq dig a pit for smth. phrases general