• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir kəsə qapını göstərmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
kəsə yol cross-cut noun general
kəsə yol short cut noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
bir kəsə məxsus şeylər clobber noun general
ən kəsə yol high-road noun general
ən kəsə yol highway noun general
kəsə yol cut noun general
sübut göstərmək adduce verb general
təsir göstərmək affect verb general
köməklik göstərmək aid verb general
cəhd göstərmək aspire verb general
cəhd göstərmək attempt verb general
təşəbbüs göstərmək attempt verb general
göstərmək betoken verb general
nəvaziş göstərmək blandish verb general
müqavimət göstərmək breast verb general
göstərmək bring out verb general
təzyiq göstərmək browbeat verb general
nəvaziş göstərmək caress verb general
nəvaziş göstərmək cocker verb general
iltifat göstərmək condescend verb general
mənəvi kömək göstərmək countenance verb general
müqavimət göstərmək counter verb general
əks-təsir göstərmək counteract verb general
əks-təsir göstərmək counterwork verb general
yerini və vaxtını göstərmək date verb general
etinasızlıq göstərmək defy verb general
iltifat göstərmək deign verb general
göstərmək demonstrate verb general
göstərmək denote verb general
göstərmək designate verb general
yol göstərmək direct verb general
göstərmək display verb general
etinasızlıq göstərmək disregard verb general
laqeydlik göstərmək disregard verb general
pis xidmət göstərmək disserve verb general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
bir kəsə bir şey etmək üçün ixtiyar vermək enable verb general
cəhd göstərmək endeavour verb general
qonaqpərəstlik göstərmək entertain verb general
ehtiram göstərmək esteem verb general
göstərmək evince verb general
güc göstərmək exert verb general
göstərmək exhibit verb general
yardım göstərmək expedite verb general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
iltifat göstərmək favour verb general
mərhəmət göstərmək favour verb general
xehirxahlıq göstərmək favour verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
mehribanlıq göstərmək fondle verb general
bir kəsə əba geydirmək frock verb general
bir kəsə paltar geydirmək frock verb general
fəaliyyət göstərmək function verb general
təsir göstərmək grow upon verb general
müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq habilitate verb general
yardım göstərmək help verb general
iltifat göstərmək honour verb general
diqqətsizlik göstərmək ignore verb general
etinasızlıq göstərmək ignore verb general
saymamazlıq göstərmək ignore verb general
göstərmək impersonate verb general
göstərmək incarnate verb general
göstərmək indicate verb general
təsir göstərmək influence verb general
bir-birinə təsir göstərmək interact verb general
liberallıq göstərmək liberalise verb general
liberallıq göstərmək liberalize verb general
göstərmək locate verb general
yerini göstərmək locate verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
açıb göstərmək manifest verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
kömək göstərmək minister verb general
xidmət göstərmək minister verb general
səhv yol göstərmək mislead verb general
hərəkətlə göstərmək motion verb general
jestlə göstərmək motion verb general
laqeydlik göstərmək neglect verb general
namizəd göstərmək nominate verb general
fəaliyyət göstərmək operate verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
həddən artıq yersiz səy göstərmək overplay verb general
göstərmək parade verb general
inadkarlıqla göstərmək persevere verb general
qətiyyət göstərmək persevere verb general
idan göstərmək persist verb general
mətanət göstərmək persist verb general
səbat göstərmək persist verb general
dəqiq göstərmək pin-point verb general
göstərmək point verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
göstərmək produce verb general
qorxaqlıq göstərmək quail verb general
göstərmək reflect verb general
müqavimət göstərmək reluct against verb general
müqavimət göstərmək resist verb general
ehtiram göstərmək respect verb general
göstərmək reverberate verb general
nümunə göstərmək sample verb general
qətiyyətsizlik göstərmək seesaw verb general
xidmət göstərmək serve verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
qərarsızlıq göstərmək shilly-shally verb general
səbatsızlıq göstərmək shilly-shally verb general
göstərmək show verb general
qətiyyətsizlik göstərmək shy verb general
səbatsızlıq göstərmək shy verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
hörmətsizlik göstərmək slight verb general
arıqlamağa cəhd göstərmək slim verb general
özünü göstərmək sport verb general
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake verb general
yardım göstərmək succour verb general
hüsn-rəğbət göstərmək sympathise verb general
şəfqət göstərmək sympathise verb general
televiziya ilə göstərmək televise verb general
münasibət göstərmək treat verb general
yer göstərmək usher verb general
qətiyyətsizlik göstərmək vacillate verb general
ehtiram göstərmək venerate verb general
iradə göstərmək will verb general
birgə fəaliyyət göstərmək liaise verb general
qarşılıqlı təsir göstərmək liaise verb general
laqeydlik göstərmək be indifferent verb general
acizlik göstərmək act indecisively verb general
qorxaqlıq göstərmək act indecisively verb general
ilqarsızlıq göstərmək act unfaithfully verb general
bir kəsə getməyə icazə vermək allow smb. to go verb general
etimad göstərmək bax: etimad etmək verb general
rəşadət göstərmək be brave verb general
bir kəsə qarğamaq be cursed; qarğatmaq verb general
sədaqət göstərmək be devoted verb general
sədaqətlilik göstərmək be devoted verb general
cidd-cəhd göstərmək be diligent verb general
itaətsizlik göstərmək be disobedient verb general
səxavət göstərmək be generous verb general
bir kəsə borclu qalmaq be in debt verb general
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. verb general
bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
saymazlıq göstərmək be indifferent verb general
bir kəsə dünyalarca minnətdar olmaq be infinitely obliged verb general
maraq göstərmək be interested verb general
rəhmdillik göstərmək be sorry verb general
itaətsizlik göstərmək be unruly verb general
bir kəsə qarğamaq call down curses upon smb.; qarğanmaq verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to curse verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to damn verb general
bir kəsə iztirab vermək cause smb. to suffer pangs verb general
fokus göstərmək conjure verb general
diqqətsizlik göstərmək disregard verb general
fokus göstərmək do conjuring tricks verb general
bir kəsə lütf etmək do smb. a favor verb general
kiməsə xidmət göstərmək do smb. a good turn verb general
kiməsə pis xidmət göstərmək do smb. an ill turn verb general
bir kəsə qonaqlıq vermək entertain smb. verb general
səbat göstərmək exercise staunchness verb general
təzyiq göstərmək exert pressure verb general
səbirsizlik göstərmək express impatience verb general
lütfkarlıq göstərmək favour verb general
rəhmdillik göstərmək feel sorry verb general
zor göstərmək force verb general
nəvaziş göstərmək give a caress verb general
kömək göstərmək give help verb general
dəlil göstərmək give proofs verb general
bir kəsə imkan vermək give smb. a chance verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
bir kəsə dərdisər vermək give smb. a lot of trouble verb general
bir kəsə qəbz vermək give smb. a receipt verb general
bir kəsə xarakteristika vermək give smb. a testimonial verb general
bir kəsə intervü vermək give smb. an interview verb general
bir kəsə kredit vermək give smb. credit verb general
bir kəsə etimad göstərmək give smb. one's confidence verb general
qaşqabaq göstərmək gloom verb general
bir kəsə aidiyyəti olmamaq have nothing to do with verb general
kömək göstərmək help verb general
qətiyyətsizlik göstərmək hesitate verb general
yol göstərmək indicate the way verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
fokus göstərmək juggle verb general
qapını döymək knock at the door verb general
qapını sakitcə döymək knock at the door gently verb general
qapını asta döymək knock gently at the door verb general
qapını açıq qoymaq leave the door open verb general
bir kəsə yol vermək let smb. pass verb general
qapını bağlamaq lock the door verb general
qapını qıfıllamaq lock the door verb general
qapını qıfılla bağlamaq lock the door verb general
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. verb general
qərarsızlıq göstərmək lose patience verb general
səy göstərmək make efforts verb general
hər cür səy göstərmək make every effort verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
üz göstərmək meet coldly verb general
itaətkarlıq göstərmək obey verb general
əks-təsir göstərmək oppose verb general
qəriblik gostərmək pay no attention; qəribçilik verb general
bir kəsə etina etmək pay smb. attention verb general
fakt göstərmək point to a fact verb general
bir kəsə maneçilik törətmək put obstacles in smb.'s way verb general
sadəlik göstərmək put on a modest air verb general
cürətsizlik göstərmək quail verb general
iltifat göstərmək regard with favor verb general
bir kəsə güvənmək rely on smb. verb general
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to verb general
kömək göstərmək render assistance verb general
kiməsə xidmət göstərmək render smb. a service verb general
izzət göstərmək respect verb general
bir kəsə dünyalarca hörmət etmək respect smb. infinitely verb general
bir kəsə salam göndərmək send greetings to smb. verb general
qulluq göstərmək serve verb general
bir kəsə kənizlik etmək serve smb. as a slave verb general
bir kəsə sədaqətlə xidmət etmək serve smb. faithfully verb general
diqqətsizlik göstərmək set aside verb general
qayğıkeşlik göstərmək show care verb general
şücaət göstərmək show courage verb general
televiziya ilə göstərmək show on TV verb general
sənəd göstərmək show one's papers verb general
iste'dadını göstərmək show one's talent verb general
dilini göstərmək show one's tongue verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door verb general
yol göstərmək show the way verb general
bir kəsə yol göstərmək show the way verb general
qapını örtmək shut the door verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
qapını vurmaq slam the door verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə qaşqabaq göstərmək sulk verb general
qaşqabaq göstərmək sulk verb general
canıyananlıq göstərmək sympathize verb general
kəsə etmək take a short cut verb general
qərarsızlıq göstərmək totter; qərarı kəsilmək verb general
üz göstərmək treat badly verb general
bir kəsə soyuq münasibət bəsləmək treat smb. coldly verb general
bir kəsə qayğıkeşliklə yanaşmaq treat smb. kindly verb general
bir kəsə qaş-göz etmək wink at smb. verb general
içkiyə həvəs göstərmək booze verb spoken language
sübut göstərmək alibi verb law
göstərmək accomplish verb general
yol göstərmək beacon verb general
nəvaziş göstərmək cajole verb general
xüsusiyyətlərini göstərmək characterise verb general
vaxt göstərmək clock verb general
göstərmək connote verb general
yalandan özünü göstərmək counterfeit verb general
nəvaziş göstərmək court verb general
ayrı-seçkilik göstərmək discriminate verb general
özünü göstərmək display verb general
göstərmək express verb general
qulluq göstərmək fawn verb general
qorxaqlıq göstərmək funk verb general
bir kəsə bütün diqqətini vermək fuss verb general
göstərmək hold up verb general
təşəbbüs göstərmək initiate verb general
əlamətlərini göstərmək manifest verb general
təsir göstərmək operate verb general
üzücü təsir göstərmək oppress verb general
yalandan ... göstərmək profess verb general
profildən göstərmək profile verb general
təsir göstərmək react verb general
əks təsir göstərmək rebound verb general
göstərmək record verb general
göstərmək redound upon verb general
təsir göstərmək redound upon verb general
müqavimət göstərmək revolt verb general
etinasızlıq göstərmək scorn verb general
laqeydlik göstərmək scorn verb general
sayğısızlıq göstərmək scorn verb general
meyil göstərmək sympathise verb general
rəğbət göstərmək sympathise verb general
göstərmək tell verb general
səy göstərmək try verb general
ümumi cizgilərlə göstərmək outline verb figurative meaning
təzyiq göstərmək pressurise verb figurative meaning
cəhd göstərmək take a crack verb jargon
müqavimət göstərmək withstand verb poetical
səy göstərmək aim verb general
fərqli cəhətlərini göstərmək characterise verb general
kozırını göstərmək declare verb general
yalandan özünü göstərmək dissemble verb general
balaca göstərmək dwarf verb general
simvollarla göstərmək express verb general
ata kimi qayğı göstərmək father verb general
ekranda göstərmək feature verb general
qabaqcadan göstərmək foreclose verb general
qorxaqlıq göstərmək hang back verb general
qorxaqlıq göstərmək hang behind verb general
şəxsi vəsiqə göstərmək identify verb general
kömək göstərmək lend verb general
etinasızlıq göstərmək neglect verb general
qətiyyətsiz göstərmək nibble verb general
vero