• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir kəsə toy tutmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
kəsə yol cross-cut noun general
kəsə yol short cut noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
bir kəsə məxsus şeylər clobber noun general
tutmaq üçün order fiddle noun general
ən kəsə yol high-road noun general
ən kəsə yol highway noun general
böyük mövqe tutmaq throne noun general
balıq tutmaq üçün lövhəcik troll noun general
balıq tutmaq üçün qarmağa bağlanan lövhəcik fly noun general
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
kəsə yol cut noun general
yüksək tutmaq appreciate verb general
tutmaq apprehend verb general
tutmaq arrest verb general
dilə tutmaq beguile verb general
tutmaq bird verb general
tutmaq bite verb general
dilə tutmaq blandish verb general
topa tutmaq bombard verb general
canını dişinə tutmaq brook verb general
büdcədə nəzərdə tutmaq budget verb general
tutmaq bung verb general
tutmaq bungle up verb general
tutmaq bust verb general
dilə tutmaq cajole verb general
topa tutmaq cannon verb general
topa tutmaq cannonade verb general
toplardan atəşə tutmaq cannonade verb general
əsir tutmaq captor verb general
yersiz irad tutmaq carp verb general
tutmaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
tutmaq catch up verb general
göydə tutmaq catch up verb general
irad tutmaq cavil verb general
əziz tutmaq cherish verb general
çənəsi ilə tutmaq chin verb general
çatlağı tutmaq chink verb general
yarığı tutmaq chink verb general
tutmaq clabber verb general
tutmaq cling verb general
tutmaq clutch verb general
dilə tutmaq coax verb general
tutmaq coerce verb general
fikrində tutmaq conceive verb general
od tutmaq conflagrate verb general
fikrində tutmaq conjecture verb general
pərdə tutmaq curtain verb general
tutmaq deduct verb general
tutmaq deter verb general
pərdə tutmaq drapery verb general
bir kəsə bir şey etmək üçün ixtiyar vermək enable verb general
qızdırma tutmaq enfever verb general
tutmaq engage verb general
tələdə tutmaq ensnare verb general
tələdə tutmaq entrap verb general
tay tutmaq equalise verb general
bərabər tutmaq equalise verb general
bərabər tutmaq equate verb general
bir tutmaq equate verb general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
oruc tutmaq fast verb general
yersiz irad tutmaq fault verb general
balıq tutmaq fish verb general
qarmağa milçək bağlamaqla balıq tutmaq fly-fish verb general
quş tutmaq fowl verb general
bir kəsə əba geydirmək frock verb general
bir kəsə paltar geydirmək frock verb general
qəfildən tutmaq grab verb general
tutmaq grasp verb general
möhkəm tutmaq grip verb general
tutmaq hang on verb general
muzdla tutmaq hire verb general
tutmaq hold verb general
tutmaq hunt verb general
tutmaq hunt down verb general
fikrində tutmaq imply verb general
tutmaq intercept verb general
tutmaq invade verb general
siyahı tutmaq itemize verb general
atıb-tutmaq jig verb general
tutmaq keep verb general
tutmaq knead verb general
vəhşicəsinə divan tutmaq lynch verb general
siçan tutmaq mouse verb general
irad tutmaq nag verb general
cələ vasitəsilə tutmaq net verb general
tələ vasitəsilə tutmaq net verb general
torla tutmaq net verb general
tutmaq nip verb general
kəmədlə tutmaq noose verb general
irad tutmaq objurgate verb general
qabağını tutmaq obscure verb general
həddən artıq çox fəhlə tutmaq overman verb general
tutmaq pare verb general
plan tutmaq plan verb general
caynaqla tutmaq pounce verb general
dırnağı ilə tutmaq pounce verb general
üstün tutmaq prefer verb general
başqalarından əvvəl tutmaq preoccupy verb general
başqalarından qabaq tutmaq preoccupy verb general
tutmaq prey upon verb general
fikrində tutmaq purport verb general
nəzərdə tutmaq purport verb general
xəbər tutmaq query verb general
bir-birinə irad tutmaq recriminate verb general
tutmaq rein back verb general
tutmaq rein in verb general
yenidən tutmaq reoccupy verb general
pas tutmaq rust verb general
əziz tutmaq sanctify verb general
tutmaq seize verb general
dişi ilə tutmaq snap verb general
tutmaq snap verb general
tutmaq snatch verb general
acığı tutmaq sulk verb general
acıq tutmaq sulk verb general
torla tutmaq trammel verb general
trol ilə balıq tutmaq trawl verb general
yarsiz irad tutmaq upbraid verb general
deşiyi tutmaq vent verb general
qurşaq tutmaq wrestle verb general
ayaqda tutmaq keep up verb general
tutmaq withhold verb general
üstün tutmaq prioritise verb general
dəm tutmaq accompany verb general
züy tutmaq accompany a piper on a wind instrument verb general
bir kəsə getməyə icazə vermək allow smb. to go verb general
hal-əhval tutmaq ask after smb.'s health verb general
qotur tutmaq bax: qotur düşmək verb general
şoraba tutmaq bax: şoraba qoymaq verb general
bir kəsə qarğamaq be cursed; qarğatmaq verb general
bir kəsə borclu qalmaq be in debt verb general
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. verb general
bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
tutmaq be infected verb general
bir kəsə dünyalarca minnətdar olmaq be infinitely obliged verb general
tərs damarı tutmaq be obstinate verb general
tərs damarı tutmaq be pigheaded verb general
ağılda tutmaq bear in mind verb general
qeyzi tutmaq become furious verb general
müqəssir tutmaq blame verb general
bir kəsə qarğamaq call down curses upon smb.; qarğanmaq verb general
bir kəsi şahid tutmaq call smb. to witness verb general
qərar tutmaq calm oneself verb general
kəməndlə tutmaq capture with a lasso verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
diri tutmaq catch alive verb general
xəstəlik tutmaq catch illness verb general
qrip tutmaq catch the flu verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to curse verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to damn verb general
bir kəsə iztirab vermək cause smb. to suffer pangs verb general
atıb-tutmaq chair verb general
qərar tutmaq come down verb general
nəzərdə tutmaq conserve; verb general
divan tutmaq deal verb general
bir kəsə lütf etmək do smb. a favor verb general
bir kəsə qonaqlıq vermək entertain smb. verb general
od tutmaq fetch fire verb general
vəzifə tutmaq fill a position verb general
vəzifə tutmaq fill a post verb general
irad tutmaq find fault verb general
atəşə tutmaq fire verb general
od tutmaq flame up verb general
qeyzi tutmaq get into a rage verb general
bir kəsə imkan vermək give smb. a chance verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
bir kəsə dərdisər vermək give smb. a lot of trouble verb general
bir kəsə qəbz vermək give smb. a receipt verb general
bir kəsə xarakteristika vermək give smb. a testimonial verb general
bir kəsə intervü vermək give smb. an interview verb general
bir kəsə kredit vermək give smb. credit verb general
bir kəsə etimad göstərmək give smb. one's confidence verb general
beşəlli tutmaq grasp greedily verb general
öskürək tutmaq have a fit of cough verb general
bir kəsə aidiyyəti olmamaq have nothing to do with verb general
ikiəlli tutmaq hold firmly verb general
bərk tutmaq hold hard verb general
uca tutmaq hold high verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
əziz tutmaq honour verb general
divan tutmaq inflict reprisals verb general
sorğu-suala tutmaq interrogate verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
dəm tutmaq join in a singing verb general
atıb-tutmaq jolt verb general
gündəlik tutmaq keep a diary verb general
qərar tutmaq keep patience verb general
ləpir tutmaq keep track verb general
kəmənd atıb tutmaq lasso verb general
bir kəsə yol vermək let smb. pass verb general
atıb-tutmaq lift up verb general
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. verb general
pulemyotla atəşə tutmaq machine-gun verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
xəbər tutmaq make inquiries verb general
siyahı tutmaq make out a list verb general
kif tutmaq mould verb general
yas tutmaq mourn verb general
tutmaq nab verb general
layiqli yer tutmaq occupy fitting place verb general
bir kəsə etina etmək pay smb. attention verb general
irad tutmaq point out a defect verb general
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq verb general
bir kəsə maneçilik törətmək put obstacles in smb.'s way verb general
tutmaq put under arrest verb general
irad tutmaq rebut verb general
irad tutmaq refute verb general
bir kəsə güvənmək rely on smb. verb general
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to verb general
bir kəsə dünyalarca hörmət etmək respect smb. infinitely verb general
tutmaq retain verb general
satira atəşinə tutmaq satirize verb general
ayaqdan tutmaq seize smb.'s foot verb general
bir kəsə salam göndərmək send greetings to smb. verb general
bir kəsə kənizlik etmək serve smb. as a slave verb general
bir kəsə sədaqətlə xidmət etmək serve smb. faithfully verb general
gərdək tutmaq set up a screen verb general
atıb-tutmaq shake verb general
topla atəşə tutmaq shell verb general
əsməcə tutmaq shiver verb general
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door verb general
bir kəsə yol göstərmək show the way verb general
kəfənə tutmaq shroud verb general
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face verb general
ağrısı tutmaq start labor of childbirth verb general
sancı tutmaq suffer from colic verb general
qotur tutmaq suffer from the itch verb general
bir kəsə qaşqabaq göstərmək sulk verb general
düzgün mövqe tutmaq take a correct stand verb general
mövqe tutmaq take a position verb general
lazımi yeri tutmaq take a proper place verb general
kəsə etmək take a short cut verb general
diri tutmaq take alive verb general
layiqli yer tutmaq take fitting place verb general
nəzərdə tutmaq take into account verb general
xəstəlik tutmaq take sick verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
sözünü tutmaq take the advice of verb general
atıb-tutmaq toss verb general
bir kəsə soyuq münasibət bəsləmək treat smb. coldly verb general
bir kəsə qayğıkeşliklə yanaşmaq treat smb. kindly verb general
tutmaq uphold verb general
bir kəsə qaş-göz etmək wink at smb. verb general
iş tutmaq work verb general
od tutmaq flash verb spoken language
qarşısını tutmaq eclipse verb astronomical
tutmaq afflict verb general
nəzərdə tutmaq allude verb general
qarmaqla balıq tutmaq angle verb general
tilovla balıq tutmaq angle verb general
tutmaq become verb general
tutmaq beset verb general
tutmaq bolster verb general
tutmaq borrow verb general
acığı tutmaq bristle verb general
nəzərdə tutmaq budget verb general
tutmaq capture verb general
irad tutmaq carpet verb general
irad tutmaq catch at verb general
fikri tutmaq catch on verb general
üstün tutmaq choose verb general
tutmaq claw verb general
tutmaq clinch verb general
tutmaq clog verb general
müqəddəs tutmaq consecrate verb general
tutmaq contain verb general
pas tutmaq corrode verb general
dilə tutmaq court verb general
pərdə tutmaq drape verb general
üstün tutmaq elect verb general
tutmaq encumber verb general
nəzərdə tutmaq envisage verb general
tənqid atəşinə tutmaq excoriate verb general
dilə tutmaq exhort verb general
balıq tutmaq üçün yararlı olmaq fish verb general
od tutmaq flare verb general
tutmaq foul verb general
bir kəsə bütün diqqətini vermək fuss verb general
tutmaq have verb general
tutmaq hold back verb general
mənzil tutmaq house verb general
fikrində tutmaq infer verb general
nəzərdə tutmaq intend verb general
nəzərdə tutmaq mean verb general
tutmaq nail verb general
tutmaq nick verb general
qabağını tutmaq obstruct verb general
tutmaq pin verb general
plan tutmaq plot verb general
dovşan tutmaq üçün tələ qurmaq rabbit verb general
irad tutmaq rebuke verb general