• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir kəsi sorğu suala tutmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
dolaşıq sorğu-sual cross-examination noun general
sorğu kitabçası directory noun general
sorğu inquiry noun general
sorğu-sual interrogation noun general
sorğu-sual aparan adam interrogator noun general
sorğu vərəqəsi questionnaire noun general
sorğu request noun general
sorğu-sual inquest noun general
sorğu-sual inquiry noun general
sorğu interrogatory noun general
sorğu vərəqi questionnaire noun general
sorğu referendum noun general
bir kəsi aldatmaq false noun medical
sorğu-sual inquest noun law
sorğu kitabçası catalogue noun general
tutmaq üçün order fiddle noun general
böyük mövqe tutmaq throne noun general
itmiş əşyalar üzrə sorğu tracer noun general
balıq tutmaq üçün lövhəcik troll noun general
balıq tutmaq üçün qarmağa bağlanan lövhəcik fly noun general
ümumi sorğu quiz noun American
sorğu-sual hearing noun law
sorğu canvass noun general
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
sorğu-sual question noun general
sorğu survey noun statistics
sorğu kitabçası handbook noun computer
sorğu query noun computer
yüksək tutmaq appreciate verb general
tutmaq apprehend verb general
tutmaq arrest verb general
dilə tutmaq beguile verb general
tutmaq bird verb general
tutmaq bite verb general
dilə tutmaq blandish verb general
topa tutmaq bombard verb general
canını dişinə tutmaq brook verb general
büdcədə nəzərdə tutmaq budget verb general
tutmaq bung verb general
tutmaq bungle up verb general
tutmaq bust verb general
dilə tutmaq cajole verb general
topa tutmaq cannon verb general
topa tutmaq cannonade verb general
toplardan atəşə tutmaq cannonade verb general
əsir tutmaq captor verb general
yersiz irad tutmaq carp verb general
tutmaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
tutmaq catch up verb general
göydə tutmaq catch up verb general
irad tutmaq cavil verb general
əziz tutmaq cherish verb general
çənəsi ilə tutmaq chin verb general
çatlağı tutmaq chink verb general
yarığı tutmaq chink verb general
tutmaq clabber verb general
tutmaq cling verb general
tutmaq clutch verb general
dilə tutmaq coax verb general
tutmaq coerce verb general
fikrində tutmaq conceive verb general
od tutmaq conflagrate verb general
fikrində tutmaq conjecture verb general
pərdə tutmaq curtain verb general
tutmaq deduct verb general
tutmaq deter verb general
heç kəsi saymamaq disoblige verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
pərdə tutmaq drapery verb general
qızdırma tutmaq enfever verb general
tutmaq engage verb general
tələdə tutmaq ensnare verb general
tələdə tutmaq entrap verb general
tay tutmaq equalise verb general
bərabər tutmaq equalise verb general
bərabər tutmaq equate verb general
bir tutmaq equate verb general
oruc tutmaq fast verb general
yersiz irad tutmaq fault verb general
balıq tutmaq fish verb general
qarmağa milçək bağlamaqla balıq tutmaq fly-fish verb general
quş tutmaq fowl verb general
qəfildən tutmaq grab verb general
tutmaq grasp verb general
möhkəm tutmaq grip verb general
tutmaq hang on verb general
muzdla tutmaq hire verb general
tutmaq hold verb general
tutmaq hunt verb general
tutmaq hunt down verb general
fikrində tutmaq imply verb general
tutmaq intercept verb general
tutmaq invade verb general
siyahı tutmaq itemize verb general
atıb-tutmaq jig verb general
tutmaq keep verb general
tutmaq knead verb general
vəhşicəsinə divan tutmaq lynch verb general
siçan tutmaq mouse verb general
irad tutmaq nag verb general
cələ vasitəsilə tutmaq net verb general
tələ vasitəsilə tutmaq net verb general
torla tutmaq net verb general
tutmaq nip verb general
kəmədlə tutmaq noose verb general
irad tutmaq objurgate verb general
qabağını tutmaq obscure verb general
həddən artıq çox fəhlə tutmaq overman verb general
tutmaq pare verb general
plan tutmaq plan verb general
caynaqla tutmaq pounce verb general
dırnağı ilə tutmaq pounce verb general
üstün tutmaq prefer verb general
başqalarından əvvəl tutmaq preoccupy verb general
başqalarından qabaq tutmaq preoccupy verb general
tutmaq prey upon verb general
fikrində tutmaq purport verb general
nəzərdə tutmaq purport verb general
xəbər tutmaq query verb general
sorğu-sual etmək question verb general
bir-birinə irad tutmaq recriminate verb general
tutmaq rein back verb general
tutmaq rein in verb general
yenidən tutmaq reoccupy verb general
pas tutmaq rust verb general
əziz tutmaq sanctify verb general
tutmaq seize verb general
dişi ilə tutmaq snap verb general
tutmaq snap verb general
tutmaq snatch verb general
acığı tutmaq sulk verb general
acıq tutmaq sulk verb general
torla tutmaq trammel verb general
trol ilə balıq tutmaq trawl verb general
yarsiz irad tutmaq upbraid verb general
deşiyi tutmaq vent verb general
qurşaq tutmaq wrestle verb general
ayaqda tutmaq keep up verb general
tutmaq withhold verb general
üstün tutmaq prioritise verb general
dəm tutmaq accompany verb general
züy tutmaq accompany a piper on a wind instrument verb general
sorğu-sual etmək ask verb general
hal-əhval tutmaq ask after smb.'s health verb general
qotur tutmaq bax: qotur düşmək verb general
şoraba tutmaq bax: şoraba qoymaq verb general
tutmaq be infected verb general
tərs damarı tutmaq be obstinate verb general
tərs damarı tutmaq be pigheaded verb general
ağılda tutmaq bear in mind verb general
qeyzi tutmaq become furious verb general
müqəssir tutmaq blame verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
bir kəsi şahid tutmaq call smb. to witness verb general
qərar tutmaq calm oneself verb general
kəməndlə tutmaq capture with a lasso verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
diri tutmaq catch alive verb general
xəstəlik tutmaq catch illness verb general
qrip tutmaq catch the flu verb general
atıb-tutmaq chair verb general
qərar tutmaq come down verb general
nəzərdə tutmaq conserve; verb general
divan tutmaq deal verb general
bir kəsi qeyri-məmnun etmək displease smb. verb general
bir kəsi küncə sıxışdırmaq drive smb. into a corner verb general
bir kəsi cəzadan azad etmək exempt smb. from punishment verb general
bir kəsi ifşa etmək expose smb. verb general
bir kəsi təhlükəyə düçar etmək expose smb. to danger verb general
od tutmaq fetch fire verb general
vəzifə tutmaq fill a position verb general
vəzifə tutmaq fill a post verb general
irad tutmaq find fault verb general
atəşə tutmaq fire verb general
od tutmaq flame up verb general
bir kəsi yolmaq fleece verb general
bir kəsi daban-dabana izləmək follow hard on smb.'s heel verb general
bir kəsi daban-dabana izləmək follow smb. closely verb general
qeyzi tutmaq get into a rage verb general
bir kəsi sərin qarşılsamaq give smb. a cool welcome verb general
bir kəsi suya basmaq give smb. a dip verb general
bir kəsi ayağa qaldırmaq give smb. a start in life verb general
beşəlli tutmaq grasp greedily verb general
öskürək tutmaq have a fit of cough verb general
sorğu keçirmək hold a referendum verb general
ikiəlli tutmaq hold firmly verb general
bərk tutmaq hold hard verb general
uca tutmaq hold high verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
əziz tutmaq honour verb general
bir kəsi dustaq etmək imprison verb general
divan tutmaq inflict reprisals verb general
sorğu-suala tutmaq interrogate verb general
bir kəsi nahara dəvət etmək invite smb. to a dinner verb general
dəm tutmaq join in a singing verb general
atıb-tutmaq jolt verb general
gündəlik tutmaq keep a diary verb general
qərar tutmaq keep patience verb general
ləpir tutmaq keep track verb general
bir kəsi vurub yıxmaq knock smb. down verb general
kəmənd atıb tutmaq lasso verb general
bir kəsi asudə buraxmaq leave smb. alone verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
atıb-tutmaq lift up verb general
pulemyotla atəşə tutmaq machine-gun verb general
xəbər tutmaq make inquiries verb general
bir kəsi əli üstündə gəzdirmək make much of smb. verb general
siyahı tutmaq make out a list verb general
bir kəsi soyuq qarşılamaq meet smb. coldly verb general
bir kəsi duz-çörəklə qarşılamaq meet smb. with an offering of bread and salt verb general
kif tutmaq mould verb general
yas tutmaq mourn verb general
tutmaq nab verb general
layiqli yer tutmaq occupy fitting place verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
irad tutmaq point out a defect verb general
bir kəsi pulla təmin etmək provide smb. with money verb general
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq verb general
bir kəsi dustaq etmək put in prison verb general
tutmaq put under arrest verb general
irad tutmaq rebut verb general
irad tutmaq refute verb general
bir kəsi huşa gətirmək restore smb. to consciousness verb general
tutmaq retain verb general
bir kəsi işdən qovalamaq sack verb general
satira atəşinə tutmaq satirize verb general
ayaqdan tutmaq seize smb.'s foot verb general
bir kəsi e'zamiyyətə göndərmək send smb. on a mission verb general
gərdək tutmaq set up a screen verb general
atıb-tutmaq shake verb general
topla atəşə tutmaq shell verb general
əsməcə tutmaq shiver verb general
kəfənə tutmaq shroud verb general
ağrısı tutmaq start labor of childbirth verb general
bir kəsi sinəsinə basmaq strain smb. one's breast verb general
sancı tutmaq suffer from colic verb general
qotur tutmaq suffer from the itch verb general
düzgün mövqe tutmaq take a correct stand verb general
mövqe tutmaq take a position verb general
lazımi yeri tutmaq take a proper place verb general
diri tutmaq take alive verb general
layiqli yer tutmaq take fitting place verb general
nəzərdə tutmaq take into account verb general
xəstəlik tutmaq take sick verb general
bir kəsi kənara çəkmək take smb. aside verb general
bir kəsi qucağına almaq take smb. in one's arms verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
sözünü tutmaq take the advice of verb general
atıb-tutmaq toss verb general
bir kəsi nizam-intizama alışdırmaq train smb. to discipline verb general
bir kəsi tələyə salmaq trap smb. verb general
tutmaq uphold verb general
iş tutmaq work verb general
od tutmaq flash verb spoken language
qarşısını tutmaq eclipse verb astronomical
tutmaq afflict verb general
nəzərdə tutmaq allude verb general
qarmaqla balıq tutmaq angle verb general
tilovla balıq tutmaq angle verb general
tutmaq become verb general
tutmaq beset verb general
tutmaq bolster verb general
tutmaq borrow verb general
acığı tutmaq bristle verb general
nəzərdə tutmaq budget verb general
tutmaq capture verb general
irad tutmaq carpet verb general
irad tutmaq catch at verb general
fikri tutmaq catch on verb general
üstün tutmaq choose verb general
tutmaq claw verb general
tutmaq clinch verb general
tutmaq clog verb general
müqəddəs tutmaq consecrate verb general
tutmaq contain verb general
pas tutmaq corrode verb general
dilə tutmaq court verb general
pərdə tutmaq drape verb general
üstün tutmaq elect verb general
tutmaq encumber verb general
nəzərdə tutmaq envisage verb general
tənqid atəşinə tutmaq excoriate verb general
dilə tutmaq exhort verb general
balıq tutmaq üçün yararlı olmaq fish verb general
od tutmaq flare verb general
tutmaq foul verb general
tutmaq have verb general
tutmaq hold back verb general
mənzil tutmaq house verb general
fikrində tutmaq infer verb general
nəzərdə tutmaq intend verb general
sorğu-sual etmək interrogate verb general
nəzərdə tutmaq mean verb general
tutmaq nail verb general
tutmaq nick verb general
qabağını tutmaq obstruct verb general
tutmaq pin verb general
plan tutmaq plot verb general
dovşan tutmaq üçün tələ qurmaq rabbit verb general