• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir kəsin səsinə geri dönmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
geri qalma arrears noun general
geri çəkilmə backdown noun general
bir kəsin adından behalf noun general
geri getmə degradation noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
geri çağırma recall noun general
geri alma recapture noun general
geri atılma recoil noun general
geri sıçrama recoil noun general
geri qaytarma recovery noun general
girovu geri alma redemption noun general
yenidən geri dönmə re-entry noun general
geri qaytarma repayment noun general
geri qalma retard noun general
sözünü geri götürmə retraction noun general
vədini geri götürmə retraction noun general
geri çəkilmə retreat noun general
geri dönmə return noun general
geri dönən returnee noun general
ildırım sürətli hücum və sonra geri çəkilmə tip-and-run noun general
geri çəkilmə withdrawal noun general
geri çəkmə withdrawal noun general
girovu geri alma ransom noun general
geri dönmə come-back noun spoken language
geri qayıtma come-back noun spoken language
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
geri qayıtmaq üçün çağırış recall noun general
geri qayıtmaq üçün siqnal recall noun general
geri alma redemption noun general
geri qaytarma redemption noun general
geri alma regain noun general
geri qaytarma regain noun general
geri alma resumption noun general
geri qaytarma resumption noun general
geri götürmə withdrawal noun general
irəli-geri getmək wig-wag noun spoken language
geri çəkilmə haqqında siqnal retreat noun military
tennis oyununda rəqibin topu geri qaytara bilməməsi ace noun general
sürətlə geri çəkilmə bolt noun general
sürətlə geri çəkilmə flight noun general
geri çağırma withdrawal noun military
geri götürmək annul verb general
geri çəkilmək backdown verb general
geri çəkilmək backtrack verb general
yumağa dönmək ball verb general
geri çəkilmək blench verb general
dönmək blench verb general
geri çağırmaq call back verb general
geri çağırmaq call off verb general
geri qaytarmaq carry back verb general
dönmək change into verb general
kömürə dönmək coal verb general
geri getmək degrade verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
geri çəkilmək draw back verb general
geri çəkmək draw off verb general
geri çəkilmək fall back verb general
dönmək forswear verb general
evə dönmək home verb general
dəstədən geri qalmaq lag verb general
dönmək lapse verb general
yolundan dönmək lapse verb general
aslana dönmək lionise verb general
şirə dönmək lionise verb general
aslana dönmək lionize verb general
şirə dönmək lionize verb general
irəli-geri getmək pace verb general
geri vermək part with verb general
toza dönmək pulverise verb general
geri götürmək quash verb general
geri atılmaq rebound verb general
geri sıçramaq rebound verb general
geri tullanmaq rebound verb general
geri çağırmaq recall verb general
dönmək recant verb general
geri çəkilmək recede verb general
geri çəkilmək recess verb general
geri atılmaq recoil verb general
geri sıçramaq recoil verb general
geri tullanmaq recoil verb general
geri almaq recover verb general
girovu geri almaq redeem verb general
geri almaq regain verb general
geri əldə etmək regain verb general
geri oturtmaq repel verb general
dönmək repudiate verb general
geri qaytarmaq restore verb general
geri almaq retrieve verb general
geri qaytarmaq retrieve verb general
geri dönmək return verb general
geri dönmək revert verb general
geri çəkilmək shy verb general
dönmək slew verb general
geri qalmaq straggle verb general
dönmək swerve verb general
geri çəkmək withdraw verb general
geri göndərmək remand verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
şadaraya dönmək be all holes verb general
beş il geri qalmaq be five years behind verb general
əfi ilana dönmək be infuriated verb general
tərsinə dönmək be the wrong way about verb general
buza dönmək become iced verb general
əsgiyə dönmək become ragged verb general
közə dönmək become red verb general
ağaca dönmək become stiff verb general
bəxtı dönmək become unlucky verb general
kamana dönmək bend as a bow verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
əhdindən dönmək break one's promise verb general
ilqardan dönmək break one's promise verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
geri gətirmək bring back verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. verb general
közə dönmək cinder verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
evə dönmək come back home verb general
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
koğaya dönmək crook verb general
geri almaq cull verb general
suyu dönmək degenerate verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
geri qalmaq drop behind verb general
qaxaca dönmək dry up verb general
həyatdan geri qalmaq fail to keep pace with life verb general
geri düşmək fall behind verb general
geri qalmaq fall behind verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps verb general
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
mumiyaya dönmək get mummified verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
qaxaca dönmək get too dry verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
geri-geri getmək go backwards verb general
koğaya dönmək grow crooked verb general
daşa dönmək harden verb general
ağaca dönmək harden verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice verb general
həyatdan geri qalmaq lag behind life verb general
geri baxmaq look back verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
geri-geri getmək move backwards verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves verb general
saatı geri çəkmək put a clock back verb general
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
sözünü geri götürmək retract verb general
geri çəkilmək retreat verb general
dönmək return verb general
geri qaytarmaq return verb general
dabanıüstə geri qayıtmaq return at once verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
geri göndərmək send back verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
geri durmaq step aside verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
bir kəsin tərəfində olmaq take smb.'s party verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
bir kəsin qızdırmasını ölçmək take smb.'s temperature verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
bir kəsin gücünü sınamaq test smb.'s strength verb general
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn verb general
bir kəsin səsinə geri dönmək turn at smb.'s voice verb general
zəhrimara dönmək turn into bane verb general
buza dönmək turn into ice verb general
daşa dönmək turn into stone verb general
suya dönmək turn into water verb general
geri dönmək turn round verb general
iti dönmək turn sharp verb general
suya dönmək turn thin verb general
bir kəsin qolunu qanırmaq twist smb.'s arm verb general
geri-geri getmək walk backwards verb general
bir kəsin qulağına pıçıldamaq whisper in smb.'s ear verb general
bir kəsin e'tibarını qazanmaq win smb.'s confidence verb general
namizədliyini geri götürmək withdraw smb.'s candidature verb general
xərçəng kimi geri-geri getmək crawfish verb American
geri vermək back verb general
geri dönmək backtrack verb general
geri qayıtmaq backtrack verb general
geri götürmək call back verb general
geri qayıtmaq carry back verb general
bir kəsin pulunu bütünlüklə əlindən almaq cleanout verb general
kəltənə dönmək clot verb general
geri çəkilmək crawfish verb general
geri almaq cull verb general
dönmək curve verb general
dönmək dishonour verb general
geri çağırmaq disseat verb general
dönmək diverge verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
geri çəkilmək haul off verb general
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot verb general
geri çəkilmək jib verb general
geri durmaq jib verb general
irəli-geri çəkilmək lollop verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək propose verb general
geri almaq redeem verb general
geri qaytarmaq redeem verb general
geri dönmək re-enter verb general
geri qayıtmaq re-enter verb general
geri qayıtmaq regress verb general
geri qaytarmaq replace verb general
dönmək resile verb general
geri götürmək retract verb general
geri vermək return verb general
dönmək revert verb general
dönmək turn verb general
o yana bu yana dönmək wamble verb general
dönmək wheel verb general
geri götürmək withdraw verb general
çöpə dönmək wither verb general
ehtiyatdan geri çağırmaq recall verb military
yapışqana dönmək agglutinate verb general
dönmək bear verb general
dönmək bend verb general
bir kəsin hüququnu təsdiq etmək certificate verb general
dönmək depart verb general
bir kəsin himayəsində olmaq depend verb general
bir kəsin sağlığına içmək pledge verb general
horraya dönmək squash verb general
bir kəsin razılığını almağa nail olmaq woo verb general
geri almaq undo verb computer
geri çağırmaq withdraw verb military
dəyib geri qayıtmaq bounce verb general
yerə dəyib geri qayıtmaq bound verb general
geri durmaq cave verb general
irəli-geri hərəkət etmək dodge verb general
geri əymək recline verb general
dönmək round verb general
geri çəkmək retire verb military
yanıb kömürə dönmək char verb general
bir kəsin evində yaşamaq quarter verb general
bir kəsin evinə düşmək quarter verb general
dönmək wind verb general
geri qalmamaq stay verb spoken language
geri çağırmaq recall verb computer
geri qaytarmaq undo verb computer
geri götürmək recall verb general
geri çəkilmək reel verb general
dönmək strike verb general
geri qayıdan homeward adjective general
geri inverse adjective general
geri qaytarıla bilməyən irremediable adjective general
geri regressive adjective general
geri qalmış retarded adjective general
geri reverse adjective general
geri çəkilən retrograde adjective general
geri çəkilməyən unwavering adjective general
geri qalan behindhand adjective general
geri qalmış behindhand adjective general
geri qalmış depressed adjective general
geri götürülə bilən retractable adjective general
bir kəsin hesabına yaşayan dependent adjective general
geri back adverb general
geri backward adverb general