• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir kəsin təmizliyinə qarşı şübhə oyatmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
bir kəsin adından behalf noun general
şübhə boggle noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
şübhə discredit noun general
şübhə distrust noun general
şübhə doubt noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
şübhə hesitance noun general
şübhə hesitancy noun general
şübhə impeachment noun general
şübhə insecurity noun general
şübhə misgiving noun general
şübhə mistrust noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
qarşı əsən külək noser noun general
şübhə scruple noun general
şübhə suspicion noun general
axına qarşı upstream noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
şək-şübhə doubt noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
şübhə qualm noun general
şübhə query noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
qarşı tərəf opponent noun sport
şübhə etmə challenge noun general
şübhə question noun general
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
riqqət oyatmaq affect verb general
oyatmaq arouse verb general
oyatmaq awake verb general
oyatmaq awaken verb general
oyatmaq bestir verb general
qarşı çıxmaq breast verb general
qarşı durmaq confront verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
qarşı çıxmaq counter verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
şübhə altına almaq discredit verb general
ikrah oyatmaq disgust verb general
nifrət oyatmaq disgust verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
şübhə altına almaq doubt verb general
şübhə etmək doubt verb general
məhəbbət oyatmaq endear verb general
sevgi oyatmaq endear verb general
enerji oyatmaq energise verb general
ruh yüksəkliyi oyatmaq enthuse verb general
oyatmaq evoke verb general
qana hərislik oyatmaq flesh verb general
şübhə etmək hesitate verb general
şübhə altına almaq impeach verb general
şübhə etmək impeach verb general
həvəs oyatmaq impel verb general
qəzəb oyatmaq incense verb general
oyatmaq incite verb general
həvəs oyatmaq induce verb general
oyatmaq inspire verb general
qarşı çıxmaq militate verb general
oyatmaq motivate verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
yenidən oyatmaq reawaken verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
oyatmaq rouse verb general
şübhə etmək scruple verb general
oyatmaq stimulate verb general
yuxudan oyatmaq waken verb general
qarşı durmaq withstand verb general
oyatmaq actuate verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qarşı getmək act contrary verb general
nifrət oyatmaq arouse hatred verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
əndişə oyatmaq cause anxiety verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
sevgi oyatmaq enamor verb general
sevgi oyatmaq enamour verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps verb general
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
qarşı durmaq oppose verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves verb general
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
qarşı-qarşıya oturmaq sit vis-a-vis verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
bir kəsin tərəfində olmaq take smb.'s party verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
bir kəsin qızdırmasını ölçmək take smb.'s temperature verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
bir kəsin gücünü sınamaq test smb.'s strength verb general
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn verb general
bir kəsin səsinə geri dönmək turn at smb.'s voice verb general
bir kəsin qolunu qanırmaq twist smb.'s arm verb general
bir kəsin qulağına pıçıldamaq whisper in smb.'s ear verb general
bir kəsin e'tibarını qazanmaq win smb.'s confidence verb general
həvəs oyatmaq actuate verb general
oyatmaq bring verb general
şübhə etmək challenge verb general
bir kəsin pulunu bütünlüklə əlindən almaq cleanout verb general
oyatmaq create verb general
şübhə altına almaq dispute verb general
oyatmaq excite verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
oyatmaq galvanise verb general
həvəs oyatmaq goad verb general
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot verb general
maraq oyatmaq intrigue verb general
oyatmaq jog verb general
oyatmaq kindle verb general
nifrət oyatmaq nauseate verb general
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
oyatmaq pique verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək propose verb general
şübhə etmək query verb general
şübhə altına almaq question verb general
şübhə etmək question verb general
oyatmaq rekindle verb general
qarşı çıxmaq resist verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
şübhə oyatmaq stagger verb general
şübhə yaratmaq stagger verb general
oyatmaq urge verb general
yuxudan oyatmaq wake verb general
oyatmaq whet verb general
qarşı gəlmək stand out verb general
güclü hisslər oyatmaq overheat verb figurative meaning
şübhə yaratmaq wall verb figurative meaning
bir kəsin hüququnu təsdiq etmək certificate verb general
bir kəsin himayəsində olmaq depend verb general
oyatmaq invite verb general
riqqət oyatmaq move verb general
bir kəsin sağlığına içmək pledge verb general
oyatmaq promote verb general
oyatmaq prompt verb general
oyatmaq quicken verb general
şübhə doğurmaq reflect on verb general
düşmənçilik oyatmaq repel verb general
ədavət oyatmaq repel verb general
nifrət oyatmaq repel verb general
oyatmaq revive verb general
axına qarşı üzmək stem verb general
küləyə qarşı getmək stem verb general
oyatmaq wake verb general
bir kəsin razılığını almağa nail olmaq woo verb general
oyatmaq ferment verb figurative meaning
oyatmaq waken verb figurative meaning
oyatmaq exalt verb general
oyatmaq rouse verb general
oyatmaq stir verb general
oyatmaq call verb general
bir kəsin evində yaşamaq quarter verb general
bir kəsin evinə düşmək quarter verb general
oyatmaq recall verb poetical
hava hücumuna qarşı anti-aircraft adjective general
din və ruhanilərə qarşı anticlerical adjective general
konstitusiya qarşı anticonstitutional adjective general
demokratiyaya qarşı antidemocratic adjective general
zəhərə qarşı antidotal adjective general
tanka qarşı anti-mechanized adjective general
militarizmə qarşı antimilitaristic adjective general
müharibəyə qarşı antiwar adjective general
şübhə ilə dolu doubtful adjective general
diş ağrısına qarşı odontalgic adjective general
qarşı tərəfdə yerləşən opponent adjective general
hər şeyə şübhə edən sceptical adjective general
şəkk-şübhə ilə baxan sceptical adjective general
şübhə doğurmayan unchallenged adjective general
qarşı alınmaz unstoppable adjective general
şübhə doğurmayan unsuspected adjective general
şübhə yaratmayan unsuspected adjective general
oksidləşməyə qarşı antioxidative adjective general
qarşı opposite adjective general
şübhə altında olmayan unsuspected adjective general
piyadaya qarşı antipersonnel adjective military
tanka qarşı anti-tank adjective military
qarşı baffling adjective general
qarşı contrary adjective general
qarşı cross adjective general
şübhə altına alına bilən impeachable adjective general
şübhə edilə bilən impeachable adjective general
şübhə doğuran queer adjective general
şübhə doğuran questionable adjective general
şübhə doğuran unassured adjective general
şübhə doğurmayan absolute adjective general
bir kəsin hesabına yaşayan dependent adjective general
şübhə doğurmayan clear adjective general
şübhə ilə doubtfully adverb general
şübhə doğuracaq bir tərzdə dubiously adverb general
küləyə qarşı up-wind adverb general
qarşı against adverb general
axına qarşı against the current adverb general
xəstəliyə qarşı against the disease adverb general
işığa qarşı against the light adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
bir kəsin tələbi üzrə at smb.'s request adverb general
bir kəsin təvəqqesinə görə at smb.'s request adverb general
bir kəsin əmri ilə by order of smb. adverb general
qarşı contrary adverb general
qarşı-qarşıya front to front adverb general
bir kəsin dəvətinə əsasən on smb.'s invitation adverb general
qarşı-qarşıya opposite each other adverb general
bir kəsin günahı ucundan through smb.'s fault adverb general
qabaq-qarşı vis-a-vis adverb general
qarşı-qarşıya vis-a-vis adverb general
bir kəsin iştirakı ilə with the participation of smb. adverb general
qarşı-qarşıya opposite preposition general
qarşı-qarşıya vis-a-vis preposition general
qarşı versus preposition sport
qarşı against preposition general
ballistik raketə qarşı Antiballistic Missile Ballistic phrases general
bir kəsin xidmətində olmaq be at smb.'s service phrases general
bir kəsin vəziyyətində olmaq be in the smb.'s shoes phrases general
bir kəsin karına gəlmək be of service to smb. phrases general
bir kəsin köməyinə gəlmək be of service to smb. phrases general
bir kəsin sevgilisi olmaq be sweet on smb. phrases general
bir kəsin sevimlisi olmaq be sweet on smb. phrases general
bir kəsin sevgilisi olmaq be sweet upon smb. phrases general
bir kəsin sevimlisi olmaq be sweet upon smb. phrases general
şübhə altında olmaq be under suspicion phrases general
bir kəsin anlaya bilməyəcəyi şey beyond one's grasp phrases general
bir kəsin dərk edə bilməyəcəyi şey beyond one's grasp phrases general
mayalanmaya qarşı tədbirlər birth control phrases general
bit kəsin başına ağıl qoymaq bring smb. to his senses phrases general
şübhə doğurmaq call in question phrases general
bir kəsin qol-qanadını kəsmək clip one's wings phrases general