• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir kəsin zəhləsini aparmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bir kəsin adından behalf noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
aparmaq prosecution noun general
əsgərləri aparmaq üçün nəqliyyat troopship noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
aparmaq administer verb general
aparmaq bear verb general
həsəd aparmaq begrudge verb general
özünü aparmaq behave verb general
zəhləsini tökmək bore verb general
mübarizə aparmaq breast verb general
radioveriliş aparmaq broadcast verb general
avtobusla aparmaq bus verb general
axtarış aparmaq bust verb general
polis məntəqəsinə aparmaq bust verb general
intriqa aparmaq cabal verb general
aparmaq captain verb general
aparmaq carry verb general
aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry of verb general
araba ilə aparmaq cart verb general
mübarizə aparmaq champion verb general
kilsəyə aparmaq church verb general
rəqəmlərlə əməliyyat aparmaq cipher verb general
karetdə aparmaq coach verb general
mübarizə aparmaq combat verb general
mübarizə aparmaq combatt verb general
aparmaq comport verb general
aparmaq conduct verb general
mübarizə aparmaq contend verb general
aparmaq convey verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
diskussiya aparmaq dispute verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
sürüyə-sürüyə aparmaq drag verb general
aparmaq drift verb general
aparmaq engulf verb general
həsəd aparmaq envy verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalise verb general
aparmaq ferry verb general
aparmaq furnish verb general
həsəd aparmaq gloast verb general
örüşə aparmaq herd verb general
söhbət aparmaq interview verb general
intriqa aparmaq intrigue verb general
aparmaq lead verb general
dartıb aparmaq lug verb general
əməliyyat aparmaq militate verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
danışıqlar aparmaq negotiate verb general
hamıdan üstün mübarizə aparmaq outfight verb general
paralel aparmaq parallel verb general
danışıqlar aparmaq parley verb general
aparmaq pilfer verb general
təbliğat aparmaq propagandize verb general
kəşfiyyat aparmaq prospect verb general
çəkib aparmaq pull verb general
dartıb aparmaq pull verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoitre verb general
islahat aparmaq reform verb general
tədqiqat aparmaq research verb general
rəqabət aparmaq rival verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq roll verb general
kəşfiyyat aparmaq scout verb general
mübarizə aparmaq struggle verb general
mücadilə aparmaq struggle verb general
tədqiqat aparmaq study verb general
yarışda mübarizə aparmaq tourney verb general
aparmaq transact verb general
aparmaq transport verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq trundle verb general
rəqabət aparmaq vie verb general
aparmaq waft verb general
qovub aparmaq waft verb general
aparmaq wage verb general
gillədə-gillədə aparmaq wheel verb general
itələyə-itələyə aparmaq wheel verb general
aldadıb aparmaq wile verb general
sovurub aparmaq winnow verb general
mübarizə aparmaq joust verb general
mübarizə aparmaq stand out verb general
aparmaq abduct verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
yuxu aparmaq be asleep verb general
ədavət aparmaq be at enmity verb general
soyuq aparmaq be frostbitten verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
fikir aparmaq become thoughtful verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
qan aparmaq bleed verb general
qan aparmaq bleed to death verb general
zəhlə aparmaq bother verb general
beynini aparmaq bother smb. by one's chattering verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
əsgər aparmaq call up verb general
aparmaq captivate verb general
aparmaq carry along verb general
aparmaq carry off verb general
intriqa aparmaq carry on an intrigue verb general
danışıq aparmaq carry on negotiations verb general
aparmaq charm verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
aparmaq conduct verb general
danışıq aparmaq conduct negotiations verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
aparmaq direct verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps verb general
huş aparmaq doze verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
aparmaq drive verb general
ağlını aparmaq drive mad verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalize verb general
qan aparmaq faint because of excessive blood loss verb general
aparmaq fall asleep verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
mübarizə aparmaq fight verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
məfkurə uğrunda mübarizə aparmaq fight for an idea verb general
ideya uğrunda mübarizə aparmaq fight for an ideas verb general
həqiqət uğrunda mübarizə aparmaq fight for justice verb general
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps verb general
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice verb general
aparmaq gain verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
hesabını aparmaq guess verb general
söhbət aparmaq have an interview verb general
aparmaq hijack verb general
söhbət aparmaq hold a discussion verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
tədqiqat aparmaq investigate verb general
təhqiqat aparmaq investigate verb general
zəhlə aparmaq irk verb general
aparmaq kidnap verb general
aparmaq lift verb general
ekspertiza aparmaq make an examination verb general
eksperiment aparmaq make an experiment verb general
inventarizasiya aparmaq make an inventory verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
məxfi danışıqlar aparmaq negotiate secretly verb general
huş aparmaq nod verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves verb general
keçirib aparmaq put across verb general
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
istintaq aparmaq question verb general
aparmaq raise a cry verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoiter verb general
ləkə aparmaq remove stains verb general
reportaj aparmaq report verb general
yerdəyişmə işləri aparmaq reshuffle verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
iş aparmaq run a business verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
axtarış aparmaq search verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
aparmaq start shouting verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
uşağı məktəbə aparmaq take a child to school verb general
pənah aparmaq take refuge verb general
bir kəsin tərəfində olmaq take smb.'s party verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
bir kəsin qızdırmasını ölçmək take smb.'s temperature verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
bir kəsin gücünü sınamaq test smb.'s strength verb general
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn verb general
bir kəsin səsinə geri dönmək turn at smb.'s voice verb general
bir kəsin qolunu qanırmaq twist smb.'s arm verb general
hesabını aparmaq understand verb general
yuyub-aparmaq wash off verb general
bir kəsin qulağına pıçıldamaq whisper in smb.'s ear verb general
aparmaq win verb general
bir kəsin e'tibarını qazanmaq win smb.'s confidence verb general
aparmaq tote verb spoken language
mübarizə aparmaq battle verb general
mübarizə aparmaq buffet verb general
bir kəsin pulunu bütünlüklə əlindən almaq cleanout verb general
rəqabət aparmaq compete verb general
mübarizə aparmaq conflict verb general
mübarizə aparmaq contest verb general
kampaniya aparmaq crusade verb general
rəqabət aparmaq emulate verb general
kəşfiyyat aparmaq explore verb general
özünü yüngül aparmaq fribble verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
özüylə aparmaq get out verb general
həsəd aparmaq grudge verb general
zorla dartıb aparmaq hale verb general
zəhlə aparmaq harry verb general
oyub aparmaq hollow verb general
oyub aparmaq hollow out verb general
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot verb general
pillə-pillə irəli aparmaq ladder verb general
yuyub aparmaq lave verb general
dartıb aparmaq march verb general
avtomobillə aparmaq motor verb general
özünü həyasızcasına aparmaq outface verb general
özünü yekəxana aparmaq outface verb general
aparmaq pilot verb general
aparmaq pioneer verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək propose verb general
mübahisə aparmaq quarrel verb general
intriqa aparmaq scheme verb general
iclas aparmaq sit verb general
mübarizə aparmaq strive verb general
altdan yuyub aparmaq undermine verb general
mübarizə aparmaq wrestle verb figurative meaning
kəşfiyyat aparmaq sweep verb military
təşviqat aparmaq agitate verb general
düzəliş aparmaq amend verb general
rol aparmaq appear verb general
zəhləsini tökmək bug verb general
mübarizə aparmaq campaign verb general
bir kəsin hüququnu təsdiq etmək certificate verb general
rəqabət aparmaq contest verb general
mübarizə aparmaq crusade verb general
bir kəsin himayəsində olmaq depend verb general
zəhlə aparmaq fuss verb general
otlağa aparmaq grass verb general
bir kəsin sağlığına içmək pledge verb general
aparmaq pursue verb general
özünü kraliça kimi aparmaq queen verb general
kompüter ekranında mətni aşağı-yuxarı aparmaq scroll verb general
aparmaq steer verb general
aparmaq take verb general
istintaq aparmaq try verb general
yedəyə alıb aparmaq tug verb general
aparmaq walk verb general
gəzməyə aparmaq walk verb general
külək kimi aparmaq whiff verb general
bir kəsin razılığını almağa nail olmaq woo verb general
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya test aparmaq quiz verb American
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya yoxlama aparmaq quiz verb American
yoxlama sorğu aparmaq quiz verb American
məhkəmə istintaqı aparmaq hear verb law
aparmaq waltz verb jocular
rəqabət aparmaq bandy verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
qeyd aparmaq gloss verb general
işgəncə verməklə istintaq aparmaq grill verb general
qayıqla aparmaq pull verb general
dartıb aparmaq trail verb general
cərrahiyə əməliyyatı aparmaq operate verb medical
özünü aparmaq acquit verb general
özünü aparmaq acquitt verb general
baş aparmaq bolt verb general
elmi müşahidə aparmaq observe verb general
bir kəsin evində yaşamaq quarter verb general
bir kəsin evinə düşmək quarter verb general
aparmaq remove verb general
yuyub aparmaq wash verb general
qazıntı işləri aparmaq excavate verb geological
mübarizə aparmaq deal verb general