• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir neçə dəfə (172 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ildə bir dəfə çıxan annuary noun general
dəfə bout noun general
gündə bir dəfə çıxan qəzet daily noun general
ikinci dəfə kəbin kəsdirən digamist noun general
yarım ildə bir dəfə çıxan dövri nəşr semi-annual noun general
əlli ildə bir dəfə baş verən semi-centennial noun general
üç dəfə artırma triplication noun general
həftədə bir dəfə çıxan weekly noun general
ildə bir dəfə çıxan jurnal year-book noun general
dəfə occasion noun general
dəfə once noun general
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
ildə bir dəfə çıxan annual noun general
ildə bir dəfə çıxan catalogue noun general
bir neçə dostun birgə kirayə etdiyi otaq chummery noun general
eyni zamanda bir neçə vəzifə tutma pluralism noun general
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist noun general
eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab polyglot noun general
bir neçə couple noun spoken language
parlamentə bir və ya bir neçə nümayəndə seçən şəhər borough noun general
bir neçə mənzildən ibarət olan ev flat noun general
dəfə time noun general
yüz dəfə artırmaq centuple verb general
iki dəfə boyamaq double-dye verb general
iki dəfə rəngləmək double-dye verb general
necə gəldi tökmək huddle verb general
işə ikinci dəfə baxmaq rehear verb general
ikinci dəfə evlənmək remarry verb general
üç dəfə artmaq treble verb general
üç dəfə artırılmaq triple verb general
üç dəfə artırılmaq triplicate verb general
iki dəfə böyütmək double verb general
dörd dəfə artırmaq quadruple verb general
dörd dəfə böyütmək quadruple verb general
bir neçə kəlmə danışmaq say a few words verb general
üç dəfə artırmaq treble verb general
üç dəfə böyütmək treble verb general
işi ikinci dəfə dinləmək rehear verb law
iki dəfə artırmaq double verb general
iki dəfə çoxalmaq double verb general
iki dəfə artırmaq duplicate verb general
iki dəfə azaltmaq halve verb general
ikinci dəfə ələmək resow verb general
necə gəldi etmək shuffle through verb general
ildə bir dəfə baş verən anniversary adjective general
ildə bir dəfə olan anniversary adjective general
ildə bir dəfə olan annual adjective general
ildə iki dəfə baş verən biannual adjective general
ikiildə bir dəfə biennial adjective general
həftədə iki dəfə çıxan biweekly adjective general
yüz dəfə centuple adjective general
dörd dəfə fourfold adjective general
necə gəldi hit-or-miss adjective general
necə düşdü hit-or-miss adjective general
yüz dəfə hundredfold adjective general
doqquz dəfə artırılmış ninefold adjective general
səkkiz dəfə octuple adjective general
bir neçə müddəanı əhatə edən omnibus adjective general
dörd dəfə böyük quadruple adjective general
bir neçə several adjective general
on dəfə tenfold adjective general
min dəfə böyük thousandfold adjective general
üç dəfə three-time adjective general
on iki dəfə çox twelvefold adjective general
iyirmi dəfə böyük twentyfold adjective general
iki dəfə danışılmış twice-told adjective general
iki dəfə yoxlanılmış twice-told adjective general
necə whatever adjective general
ildə bir dəfə olan yearly adjective general
necə gəldi hurried adjective figurative meaning
yüz ildə bir dəfə olan centennial adjective general
altı ayda bir dəfə çıxan half-yearly adjective general
yarimildə bir dəfə çıxan half-yearly adjective general
ayda bir dəfə olan monthly adjective general
dörd dəfə artırılmış quadrupedal adjective general
üç dəfə böyük threefold adjective general
həftədə üç dəfə çıxan triweekly adjective general
axırıncı dəfə last adjective general
üç dəfə threefold adjective general
on iki dəfə twelvefold adjective general
bir neçə some adjective general
çox dəfə multiple adjective computer
necə lazımdır alright adverb general
necə olur olsun anyhow adverb general
iki dəfə double adverb general
hər dəfə every time adverb general
necə gəldi harum-scarum adverb general
necə how adverb general
hər necə however adverb general
necə gəldi hurriedly adverb general
hər dəfə invariably adverb general
milyon dəfə millionfold adverb general
ayda bir dəfə monthly adverb general
necə gəldi negligently adverb general
doqquz dəfə çox ninefold adverb general
bir dəfə once adverb general
necə gəldi pell-mell adverb general
necə lazımdırsa properly adverb general
yeddi dəfə sevenfold adverb general
üç dəfə thrice adverb general
iki dəfə twice adverb general
iki dəfə artıq twofold adverb general
iki dəfə çox twofold adverb general
necə oldu randomly adverb general
bir neçə gün keçmiş a few days later adverb general
neçə-neçə a great deal of adverb general
neçə-neçə a great many adverb general
neçə-neçə a lot of adverb general
necə olur-olsun at all costs adverb general
necə olur-olsun at all events adverb general
on dəfə dozens of times adverb general
axırıncı dəfə for the last time adverb general
son dəfə for the last time adverb general
sonuncu dəfə for the last time adverb general
bu dəfə for this once adverb general
neçə how many adverb general
neçə how much adverb general
hər necə in whatever way adverb general
çox dəfə many times adverb general
gələn dəfə next time adverb general
çox dəfə often adverb general
bu dəfə on this occasion adverb general
gündə bir dəfə once a day adverb general
bir dəfə də once again adverb general
birinci və axırıncı dəfə once and for all adverb general
on dəfə repeatedly adverb general
bu dəfə this time adverb general
min dəfə thousandfold adverb general
birinci dəfə first adverb general
ilk dəfə first adverb general
neçə how adverb general
necə however adverb general
axırıncı dəfə last adverb general
gələn dəfə next adverb general
bir neçə sözlə shortly adverb general
necə gəldi anyhow adverb general
neçə what pronoun general
necə ... elə as conjunction general
necə how conjunction general
hər dəfə whenever conjunction general
necə ki as conjunction general
necə! what conjunction emphatic
necə? whereby interrogative adverb general
necə whence interrogative adverb general
necə how interjection general
necə də how interjection general
neçə how interjection general
bəs necə you bet interjection spoken language
hər dəfə as often as phrases general
gündə iki dəfə bis in die phrases general
necə olursa olsun by hedge or by style phrases general
hər dəfə every time phrases general
iki dəfə az half as much phrases general
bir neçə sözlə in few phrases general
necə istəyirsən just as you wish phrases general
necə istəyirsiniz just as you wish phrases general
hər necə olsa da no matter phrases general
daha bir dəfə once more phrases general
bir neçə dəfə once or twice phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
necə hərəkət edəcəyini bilmək see one's way phrases general
necə deyərlər so to say phrases general
necə deyərlər so to speak phrases general
bir neçə dəfə twice or thrice phrases general
bir piroqu iki dəfə yemək olmaz you cannot eat your cake and have it phrases general
Necə istəyirsiniz As you wish phrases general
Sizin neçə yaşınız var? How old are you? phrases general
Necə də mənasızdır! How ridiculous! phrases general
Necə boğanaqdır! How stuffy! phrases general
bir neçə namizədi olan seçkilər contested eletion phrases American
Kişi bir dəfə ölər A man can die but once phrases proverb
ikinci dəfə in twice phrases general