• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs (237 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
daşıyan bearer noun general
ruhani şəxs cleric noun general
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary noun general
ruhani şəxs ecclesiastic noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
birdən edilən hərəkət flounce noun general
saxtakarlıq edən şəxs forger noun general
vəzifəli şəxs functionary noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed noun general
edamı icra edən şəxs hanger noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
azad edən şəxs liberator noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
xəbər daşıyan messenger noun general
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter noun general
spirt daşıyan kontrabançı moonshiner noun general
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator noun general
namizədi irəli sürən şəxs nominator noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
adamincidən şəxs offender noun general
təhqir edən şəxs offender noun general
vəzifəli şəxs office-bearer noun general
məktub daşıyan oğlan office-boy noun general
məsul şəxs officer noun general
rəsmi şəxs official noun general
kənar şəxs outsider noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
mebel daşıyan furqon pantechnicon noun general
şəxs person noun general
vəzifəli şəxs place-holder noun general
təklif irəli sürən şəxs proposer noun general
mebel daşıyan remover noun general
naməlum şəxs stranger noun general
xərək daşıyan sanitar stretcher-bearer noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
arzulanmaz şəxs undesirable noun general
naməlum şəxs unknown noun general
birdən varlanan adam upstart noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
ən pis şəxs worst noun general
yük daşıyan heyvan beast of burden noun general
şəxs character noun general
katorqaya məhkum şəxs convict noun general
şəxs individual noun general
hüquqi şəxs juridical person noun general
yuridik şəxs juridical person noun general
vəzifəli şəxs official noun general
şəxs personage noun general
xüsusi şəxs private person noun general
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person noun general
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
şəxs əvəzliyi personal pronoun noun grammatical
şəxs persona noun Latin
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
nifrətə layiq şəxs aversion noun general
bir neçə dostun birgə kirayə etdiyi otaq chummery noun general
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager noun general
birdən qalxan şiddətli külək flurry noun general
meyvə daşıyan gəmi fruiter noun general
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist noun general
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
inzibati vəzifə tutan şəxs lord noun general
ictimai məsuliyyət daşıyan xadim marshal noun general
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer noun general
birdən-birə peyda olan bina mushroom noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
eyni zamanda bir neçə vəzifə tutma pluralism noun general
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist noun general
eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab polyglot noun general
birdən qopan şiddətli qarlı külək squall noun general
birdən qopan şiddətli yağışlı külək squall noun general
qorxu törədən şəxs terror noun general
bir neçə couple noun spoken language
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate noun American
təkrar seçilən şəxs holdover noun American
asayişi pozan şəxs peace-breaker noun law
hərəkətin, yerişin birdən gücləndirilməsi spurt noun sport
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
parlamentə bir və ya bir neçə nümayəndə seçən şəhər borough noun general
kömür daşıyan gəmi collier noun general
şəxs factor noun general
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman noun general
zamin olan şəxs guarantee noun general
şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs marshal noun general
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor noun general
naməlum şəxs obscurity noun general
benzin daşıyan maşın oiler noun general
neft daşıyan maşın oiler noun general
iştirak edən şəxs person noun general
iştirak edən şəxs personage noun general
xəbər daşıyan rat noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
nəzarət altında olan şəxs case noun general
birdən dayanma hitch noun general
kənar şəxs outlier noun general
fiziki şəxs person noun law
bir neçə mənzildən ibarət olan ev flat noun general
şəxs head noun general
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
xidmət göstərən şəxs tender noun general
şəxs character noun general
birdən üstünə çıxmaq blunder on verb general
necə gəldi tökmək huddle verb general
birdən görünmək pop up verb general
bir neçə kəlmə danışmaq say a few words verb general
birdən görünmək turn up verb general
birdən rast gəlmək bump verb general
vəzifəni aşağı salmaq degrade verb general
vəzifəni yerinə yetirmək function verb general
birdən görünüb birdən yox olmaq flash verb spoken language
necə gəldi etmək shuffle through verb general
birdən yox olmaq whisk verb general
birdən atılmaq whip verb general
birdən cummaq whip verb general
birdən abrupt adjective general
məsuliyyət daşıyan answerable adjective general
necə gəldi hit-or-miss adjective general
necə düşdü hit-or-miss adjective general
məna daşıyan meaning adjective general
bir neçə müddəanı əhatə edən omnibus adjective general
məsuliyyət daşıyan responsible adjective general
bir neçə several adjective general
birdən sudden adjective general
necə whatever adjective general
necə gəldi hurried adjective figurative meaning
naməlim bir şəxs some adjective general
əsas məna daşıyan operative adjective general
şəxs personal adjective grammatical
bir neçə some adjective general
birdən və güclü quick adjective general
birdən abruptly adverb general
necə lazımdır alright adverb general
necə olur olsun anyhow adverb general
birdən bump adverb general
birdən extempore adverb general
necə gəldi harum-scarum adverb general
necə how adverb general
hər necə however adverb general
necə gəldi hurriedly adverb general
necə gəldi negligently adverb general
necə gəldi pell-mell adverb general
necə lazımdırsa properly adverb general
birdən short adverb general
birdən-birə short adverb general
birdən slap adverb general
birdən sternly adverb general
birdən-birə sternly adverb general
necə oldu randomly adverb general
bir neçə gün keçmiş a few days later adverb general
neçə-neçə a great deal of adverb general
neçə-neçə a great many adverb general
neçə-neçə a lot of adverb general
necə olur-olsun at all costs adverb general
necə olur-olsun at all events adverb general
birdən at once adverb general
birdən-ikidən ever adverb general
ikidən-birdən ever adverb general
neçə how many adverb general
neçə how much adverb general
hər necə in whatever way adverb general
birdən on a sudden adverb general
birdən suddenly adverb general
birdən-birə suddenly adverb general
birdən suppose adverb general
birdən supposing adverb general
birdən what if adverb general
neçə how adverb general
necə however adverb general
birdən-birə momentarily adverb general
birdən sharp adverb general
bir neçə sözlə shortly adverb general
necə gəldi anyhow adverb general
birdən overnight adverb general
naməlum şəxs one pronoun general
neçə what pronoun general
necə ... elə as conjunction general
necə how conjunction general
necə ki as conjunction general
necə! what conjunction emphatic
yüksəkvəzifəli şəxs VIP abbreviation general
vacib şəxs someone indefinite adverb general
necə? whereby interrogative adverb general
necə whence interrogative adverb general
mənfi məna daşıyan söz önü ir- prefix grammatical
necə how interjection general
necə də how interjection general
neçə how interjection general
bəs necə you bet interjection spoken language
birdən all of a sudden phrases general
birdən bolt from the blue phrases general
necə olursa olsun by hedge or by style phrases general
zibil daşıyan araba dust cart phrases general
bir neçə sözlə in few phrases general
necə istəyirsən just as you wish phrases general
necə istəyirsiniz just as you wish phrases general
yaxşı vəzifəni itirmək lose a good position phrases general
hər necə olsa da no matter phrases general
bir neçə dəfə once or twice phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
necə hərəkət edəcəyini bilmək see one's way phrases general
necə deyərlər so to say phrases general
necə deyərlər so to speak phrases general
birdən-birə çox varlanmaq strike oil phrases general
bir neçə dəfə twice or thrice phrases general
su daşıyan water bearer phrases general
birdən what if phrases general
hüquqi şəxs juridical person phrases general
Necə istəyirsiniz As you wish phrases general
Sizin neçə yaşınız var? How old are you? phrases general
Necə də mənasızdır! How ridiculous! phrases general
Necə boğanaqdır! How stuffy! phrases general
bir neçə namizədi olan seçkilər contested eletion phrases American
şəxs əvəzliyi personal pronouns phrases grammatical
toxunulmaz şəxs persona grata phrases Latin
arzuolunmaz şəxs persona non grata phrases Latin
ağır işlə məşğul olan şəxs galley slave phrases general
müəmmalı şəxs unknown quantity phrases general