• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bir yerdən başqa yerə keçmə (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
günahından keçmə absolution noun general
birihəmlini yerə qoyma accouchement noun general
günahından keçmə apology noun general
suçundan keçmə apology noun general
ov ələ keçmə booty noun general
burnunu hər yerə soxan busybody noun general
ələ keçmə catch noun general
keçmə change-over noun general
bir yerə cəmləşdirmə concentration noun general
bir yerə toplama concentration noun general
bir yerə yığma concentration noun general
günahından keçmə condonation noun general
suçundan keçmə condonation noun general
təqsirindən keçmə condonation noun general
yayvaxtına keçmə daylight-saving noun general
bir yerdən başqa yerə keçmə displacement noun general
başqa çaydan axan çay effluent noun general
başqa qoldan axan çay effluent noun general
keçmə exceeding noun general
ötüb keçmə exceeding noun general
başqa exception noun general
günahından keçmə excuse noun general
suçundan keçmə excuse noun general
təqsirindən keçmə excuse noun general
günahından keçmə extenuation noun general
keçmə ferry noun general
günahından keçmə forgiveness noun general
təqsirindən keçmə forgiveness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
həyata keçmə fruition noun general
tədricən bir vəziyyətdən başqa bir vəziyyətə keçmə graduation noun general
bir yerə həmişə gələn habitue noun general
bir yerə girmək üçün baca hatch noun general
bir yerə girmək üçün dəlik hatch noun general
bir tondan başqasına keçmə intonation noun general
həyata keçmə materialisation noun general
həyata keçmə materialization noun general
bir yerə yığışma mob noun general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmə naturalisation noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
günahından keçmə pardon noun general
təqsirindən keçmə pardon noun general
ötüb keçmə passage noun general
keçmə passing noun general
ötüb keçmə passing noun general
keçmə penetration noun general
sızıb keçmə percolation noun general
həyata keçmə realisation noun general
günahında keçmə remission noun general
təqsirindən keçmə remission noun general
canından keçmə self-denial noun general
canından keçmə self-sacrifice noun general
bir yerə köçüb məskunlaşan ilk adam settler noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam settler noun general
boş yerə mübahisə squabble noun general
çox tez ötüb keçmə transcience noun general
başqa şəklə düşmə transfiguration noun general
çıxarıb başqa yerə əkmə transplantation noun general
başqa yerə qoyma transposition noun general
üç yerə ayırma trichotomy noun general
küləyin yerə saldığı meyvə windfall noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
həyata keçmə implementation noun general
müalicə məqsədilə ağrıyan yerə qoyulan yaş sarğı pledget noun general
bir yerə yığılma accumulation noun general
vaz keçmə waiver noun general
başqa another person noun general
yanından keçmə bypass noun general
bir yerə sığmaz fikirlər incompatible ideas noun general
günahından keçmə remission noun general
cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində deyil, başqa yerdə olması alibi noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory noun law
keçmə expiry noun law
yaşadığı yerdən çıxarılma ouster noun law
yerə enmə touch-down noun aeronautics
yerə oturma touch-down noun aeronautics
keçmə damping noun radio
yerə enərkən atlanma bounce noun general
yarıb keçmə break noun general
yarıb keçmə breakthrough noun general
bir yerə toplanma centralisation noun general
bir yerə yığılma centralisation noun general
bir yerə toplanma centrality noun general
başqa dinə keçmə conversion noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
ələ keçmə cop noun general
meridiandan keçmə culmination noun general
insanların bir yerdən yavaş-yavaş uzaqlaşması drift noun general
keçmə dying noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
bir yerə çata bilməmə miscarriage noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam pioneer noun general
başqa yerə qoyma rearrangement noun general
var-yoxundan keçmə renunciation noun general
mülki vəziyyətə keçmə resettlement noun general
başqa cür qoyma restatement noun general
başqa tərəfə keçmək turnabout noun general
paraşütlə yerə enmə pancake noun spoken language
bir tondan başqa tona keçmə transposition noun music
qəbula keçmə over noun radio
təzə yerə köçürülmüşlər frontierman noun history
bir rəng çalarından digərinə keçmə blend noun general
yerə tökülmüş quru budaqlar brushwood noun general
bir partiyadan başqasına keçmə conversion noun general
nahaq yerə sərf etmə waste noun general
başqa şəklə düşmə transformation noun mathematics
qaçaraq düşmən tərəfə keçmə bound noun military
yerə enmə landing noun general
yerə oturma landing noun general
qabağa keçmə way noun general
uçub keçmə fly noun spoken language
yarıb keçmə penetration noun military
başqa hərflə ayırma accentuation noun painting
deşib keçmə gücü penetration noun general
yerə qoşma grounding noun electrical engineering
dolanıb keçmə circuit noun general
başqa planetlər world noun general
bir minikdən o birisinə keçmə change noun general
bir yerə toplamaq aggregate verb general
yəhərdən yerə salmaq buck off verb general
bir yerə yığmaq bulk verb general
başqa cür danışmaq change one's tune verb general
bir yerə cəmləşdirmək concentrate verb general
başqa vaxta keçirmək defer verb general
başqa-başqa fikirdə olmaq differ verb general
başqa yerə qoymaq displace verb general
başqa istiqamətə yönəltmək divert verb general
başqa ölkəyə köçmək emigrate verb general
dayaz yerdən keçmək ford verb general
bir yerə yığışmaq forgather verb general
bir yerə yığışmaq get together verb general
dırnaqlarını yerə vurmaq hoof verb general
gəmidən yükləri yerə boşaltmaq jettison verb general
havayı yerə xərcləmək mis-spend verb general
başqa sözlə ifadə etmək periphrase verb general
bir yerə toplamaq pool verb general
başqa yerə qoymaq rearrange verb general
başqa yerdə yerləşdirmək redeploy verb general
başqa yerdə yerləşmək redeploy verb general
başqa ünvana göndərmək redirect verb general
başqa yerə köçürtmək relocate verb general
başqa yerə köçürtmək remove verb general
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase verb general
başqa yerə qoymaq resettle verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
bir yerə tikmək seam together verb general
başqa yerə köçürmək shift verb general
boş yerə küsüşmək squabble verb general
yerə tökmək topple verb general
yerə tökülmək topple verb general
çıxarıb başqa yerə əkmək transplant verb general
başqa yerə qoymaq transpose verb general
boş yerə sərf etmək waste verb general
yerə sərilmək welter verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
arxası yerə dəymək be defeated verb general
kürəyi yerə vurulmaq be defeated verb general
yekə yerdən danışmaq brag verb general
bir yerdən gəlmək come from verb general
gözünü yerə dikmək drop one's eyes verb general
silahı yerə qoymaq lay down arms verb general
gözünü yerə dikmək look down verb general
başqa əllərə keçmək pass into other hands verb general
yerə batmaq perish verb general
başqa lövbərə durmaq put about verb general
salmaq (qapalı bir yerə) shut up verb general
başını yerə qoymaq sleep verb general
boş yerə vaxt itirmək dally verb spoken language
yerə dəymək flop verb spoken language
məcburi yerə enmək crash-land verb aeronautics
məcburi yerə enmək force-land verb aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land verb aeronautics
bir yerə toplayıb bağlamaq bind verb general
vurub yerə salmaq bring down verb general
tənha bir yerə çəkilmək cloister verb general
bir yerə toplanmaq club verb general
bir yerə yığılmaq club verb general
iki mətni bir yerə birləşdirmək conflate verb general
iki mətni bir yerə qatmaq conflate verb general
yerə enərkən qəzaya uğramaq crash-land verb general
başqa yerə köçürmək emigrate verb general
ayağını yerdən üzmək flatten verb general
başqa yerə köçmək flit verb general
ayağını yerdən üzmək floor verb general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmək naturalise verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalise verb general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmək naturalize verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalize verb general
bir yerə toplaşmaq overcrow verb general
bir yerə yığışmaq overcrow verb general
başqa cür qoymaq restate verb general
bir yerə toplamaq rivet verb general
boş yerə itmək waste verb general
bir tondan başqa tona keçmək transpose verb music
başqa hesaba yazmaq transfer verb book-keeping
mənasız yerə öldürmək butcher verb general
bir yerə köçürmək chum verb general
bir yerə yığmaq drift verb general
ayağını yerdən üzmək fling verb general
bir yerə yığmaq huddle verb general
başqa yerə köçürmək re-establish verb general
yerə dəyib geri qayıtmaq bound verb general
boş yerə xərcləmək dissipate verb general
bir yerə yığılmaq huddle verb general
başqa stansiyanın verilişinə əngəl törətmək jam verb general
başqa stansiyanın verilişinə maneə törətmək jam verb general
başqa yerə getmək leave verb general
başqa fikirdə olmaq oppose verb general
qovalayıb bir yerə yığmaq whip verb general
bir yerə toplaşmaq pile verb spoken language
kürəklərini yerə vurmaq pin verb sport
başqa instansiyaya göndərmək remit verb law
bir yerə yetişmək catch verb general
bir yerə yığılmaq pack verb general
kürəyini yerə vurmaq throw verb sport
yerə enmək hit verb aeronautics
yerə oturmaq hit verb aeronautics
bədənin bir yerindən başqa yerinə keçən ambulant adjective general
bir yerdən digərinə hərəkət edən ambulant adjective general
bir yerə sığa bilən compatible adjective general
bir yerə toplanmış conglomerate adjective general
bir yerə toplamaq cumulate adjective general
bir yerə yığmaq cumulate adjective general
başqa yerə köçən emigrant adjective general
yerə istiqamətləndirilmiş groundward adjective general
yerə yönəldilmiş groundward adjective general
bir yerə toplanmış intent adjective general
bir yerdən başqa bir yerə aparıla bilən movable adjective general
bir yerdən başqa yerə aparıla bilməyən non-transportable adjective general
başqa cür düşünən otherwise-minded adjective general
başqa cür fikirləşən otherwise-minded adjective general
irsən keçmə patrimonial adjective general
başqa cür ifadə edilmiş twice-born adjective general
başqa şəklə düşmüş twice-born adjective general
başqa şəklə salınmış twice-born adjective general
başqa-başqa variant adjective general
başqa-başqa different adjective general
bir yerə sığmaz incompatible adjective general
başqa-başqa various adjective general
başqa borrowed adjective general
bir yerə sığmayan contradictory adjective general
başqa different adjective general
başqa other adjective general
bir yerə sığışmayan repugnant adjective general
silahını yerə qoymaq unarm adjective general
başqa fikirdə olan divided adjective general
başqa rəydə olan divided adjective general
ilk üç yerdən heç birini tutmayan unplaced adjective general
hər yerə yol tapan wide-awake adjective spoken language
başqa yerdə fəaliyyət göstərən out adjective general
başqa new adjective general
boş yerə abortively adverb general
hər yerə about adverb general
başqa cür alias adverb general
bir yerə anywhere adverb general
bundan başqa besides adverb general
başqa else adverb general
başqa yerdə elsewhere adverb general
başqa cür elsewise adverb general
boş yerə fruitlessly adverb general
əbəs yerə fruitlessly adverb general
hədər yerə fruitlessly adverb general
nahaq yerə fruitlessly adverb general
bundan başqa furthermore adverb general
boş yerə in vain adverb general
əbəs yerə in vain adverb general
nahaq yerə in vain adverb general
bundan başqa moreover adverb general
boş yerə needlessly adverb general
faydasız yerə needlessly adverb general
lüzumsüz yerə needlessly adverb general
səbəbsiz yerə needlessly adverb general
başqa cür other adverb general
başqa cür otherwise adverb general
bundan başqa thereto adverb general
boş yerə vainly adverb general
əbəs yerə vainly adverb general
nahaq yerə vainly adverb general
başqa vaxt another time adverb general
əbəs yerə for no reason adverb general
başqa fasonda in a different fashion adverb general
başqa təhərlə in a different way adverb general
başqa tərzdə in a different way adverb general
başqa cür in a different way adverb general
bihudə yerə in vain adverb general
başqa cür other than adverb general
başqa sayaq other than adverb general
başqa gün some other day adverb general
başqa vaxt some other time adverb general
bihudə yerə uselessly adverb general
bihudə yerə vainly adverb general
başqa again adverb general
başqa cür anew adverb general
heç yerə anywhere adverb general
başqa yerə elsewhere adverb general
bundan başqa further adverb general
heç yerə nowhere adverb general