• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для bird's milk (144 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
quş bird noun general
quş ovuna öyrədilmiş tula bird-dog noun general
quş sevən bird-fancier noun general
quşbaz bird-fancier noun general
leşyeyən quş flesh-bird noun general
yırtıcı quş flesh-bird noun general
süd milk noun general
gecəquşu night-bird noun general
çalı quşu song-bird noun general
oxuyan quş song-bird noun general
leşyeyən quş bird eating carrion noun general
cənnət qüşü bird of paradise noun general
alıcı quş bird of prey noun general
yırtıcı bird of prey noun general
quştutan bird-catcher noun general
quşbaz bird-catcher noun general
qırma bird-shot noun general
dəvəquşu camel-bird noun general
sarı bülbül canary bird noun general
qatıq Caucasian milk noun general
süzmə condensed sour milk noun general
inək südü cow milk noun general
qurut dried balls made from sour milk noun general
zınq droppings of a bird noun general
kumıs fermented mare's milk noun general
ov quşu game bird noun general
uçağan lady-bird noun general
doğramac meal including sour milk and greens noun general
süd turşusu milk acid noun general
süddaşıyan milk carrier noun general
sərinc milk pail noun general
südaşı milk porridge noun general
südlüsıyıq milk porridge noun general
yayma milk porridge noun general
ağartı milk products noun general
südaşı milk pudding noun general
süd dişi milk tooth noun general
südqabı milk-can noun general
süd küpəsi milk-jug noun general
südqabı milk-jug noun general
ana südü mother's milk noun general
hərif queer bird noun general
zərdab serum of milk noun general
çalıquşu singing bird noun general
qatıqaşı skilly made of rice and sour milk noun general
üzsüz süd skimmed milk noun general
atlama soft drink made of water and sour clotted milk noun general
çalıquşu song-bird noun general
qatıq sour clotted milk noun general
qatıqçalan sour milk-maker noun general
müqəvva stuffed bird noun general
bataqlıq quşu wading bird noun general
ilıqtəhər süd warmish milk noun general
sağım yield of milk noun general
sağın yield of milk noun general
cücə young bird noun general
gilas bird-cherry noun botanical
şirin gilas bird-cherry noun botanical
alaqanqal lady's milk noun botanical
adamaldadan quş mocking-bird noun zoological
adamoynadan quş mocking-bird noun zoological
təzə əsgər yard-bird noun military
yeni əsgər yard-bird noun military
yüngülxasiyyətli qadın bird noun general
yüngülxasiyyətli qız bird noun general
axtarıcı it bird-dog noun general
xəfiyyə bird-dog noun general
quş satan bird-fancier noun general
acıma milk noun general
mərhəmət milk noun general
rəhm milk noun general
şəfqət milk noun general
gecəquşu night-bird noun general
adam bird noun general
oğlan bird noun general
ovlamaq bird verb general
tutmaq bird verb general
izləmək bird-dog verb general
təhqiq etmək bird-dog verb general
süd sağmaq milk verb general
süd butulkasını lıqqıldatmaq bubble a milk-bottle verb general
sağdırmaq cause smb. to milk verb general
südün üzünü almaq cream the milk verb general
qatıq çalmaq ferment milk verb general
yelinləmək fill with milk verb general
sağılmaq give milk verb general
südlənmək give much milk verb general
sağmaq milk verb general
inək sağmaq milk a cow verb general
qaymaq skin the cream from the milk verb general
təpmək stop giving milk verb general
süd əmmək suck milk verb general
süd vermək milk verb general
süd milk adjective general
quş bird adjective general
quşabənzər bird-like adjective general
quş bird's adjective general
südəbənzər milk-like adjective general
sağımlı yielding much milk adjective general
quş beyinli bird-brained adjective spoken language
manqurt bird-brained adjective spoken language
südlü milk adjective general
südəbənzər milk adjective general
Az olsun, üz olsun A bird in the hand is worth two in the bush phrases general
Soğan olsun, nağd olsun A bird in the hand is worth two in the bush phrases general
Soğan olsun, nağd olsun Bird in the hand is worth two in the bush phrases general
quş yuvası bird nest phrases general
tovuz bird of juno phrases general
köçəri quş bird of passage phrases general
yırtıcı quş bird of prey phrases general
simurq bird of wonder phrases general
quşbaxışı görünüş bird's-eye view phrases general
qatılaşdırılmış süd condensed milk phrases general
düzəlməsi mümkün olmayan bir şey üçün kədərlənmək cry over spilt milk phrases general
kəsilən başın zülfü üçün ağlamaq cry over spilt milk phrases general
quru süd dried milk phrases general
sterilləşdirilmiş süd evaporated milk phrases general
qatılaşdırılmış süd evaporated milk phrases general
kef çəkməyi xoşlayan adam gay bird phrases general
kef həvəskarı gay bird phrases general
işdən çıxarmaq give the bird phrases general
Keçənə güzəşt deyərlər It's no use crying over split milk phrases general
südsağan milk maid phrases general
sağıcı qadın milk maid phrases general
süd dişi milk tooth phrases general
ana südü mother's milk phrases general
südlü sıyıq porridge with milk phrases general
süd tozu powdered milk phrases general
çiy süd raw milk phrases general
olan oldu, keçən keçdi there is no use crying over spilt milk phrases general
südün qaymağı top of milk phrases general
südün üzü top of milk phrases general
su quşu water bird phrases general
tökülmüş süd üçün ağlamaq cry over spilt milk phrases general
yaramaz gallows bird phrases spoken language
dar ağacından asılmağa layiq adam gallows bird phrases spoken language
əclaf gallows bird phrases spoken language
əcaib adam queer bird phrases spoken language
tuhaf adam queer bird phrases spoken language
keçənə güzəşt deyərlər there is no use crying over spilt milk phrases proverb
cənnət quşu bird of paradise phrases zoological
milçəktutan cobweb bird phrases zoological
xoruzunu qoltuğuna vermək give the bird phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bird's milk quş südü noun general