• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для blood heat (210 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qan blood noun general
qana susama blood lust noun general
bərk isti heat noun general
bürkü heat noun general
çox isti heat noun general
isti heat noun general
çil heat-spot noun general
isti vurma heat-stroke noun general
istiliyə düşmə heat-stroke noun general
qan-tər blood and sweat noun general
qanvermə blood donation noun general
qanverən blood donor noun general
donor blood donor noun general
qan intiqamı blood feud noun general
gan qrupu blood group noun general
qanıq blood lust noun general
qanbahası blood money noun general
sim blood poisoning noun general
qan təzyiqi blood pressure noun general
qan analizi blood test noun general
qanköçürmə blood transfusion noun general
qanvurma blood transfusion noun general
qan damarı blood vessel noun general
qanalma blood-letting noun general
kapilyar capillary blood vessel noun general
qandövranı circulation of the blood noun general
qan laxtası clot of blood noun general
laxtalanmış qan coagulated blood noun general
atəş heat noun general
kürsək heat noun general
sıcaq heat noun general
istilik heat noun general
isti-soyuq heat and the cold noun general
istilik tutumu heat capacity noun general
istilikdaşıyıcı heat carrier noun general
istilikkeçiricilik heat conductivity noun general
istilik gərginliyi heat density noun general
istilikvermə heat emission noun general
istilikdəyişmə heat exchange noun general
mübadilə heat exchange noun general
istilikkeçirmə əmsalı heat exchange factor noun general
alət heat exchanger noun general
istilikdəyişdirici heat exchanger noun general
istilikvermə heat irradiation noun general
adsorbsiya istiliyi heat of adsorption noun general
istilikvermə heat return noun general
istilikötürmə heat transfer noun general
istilik mühərriki heat-engine noun general
istiliksevən heyvanlar heat-loving animals noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
istiliyədavamlı rezin heat-resistant rubber noun general
istiliklə işlənmiş qaç heat-treated slack wax noun general
qızmarlıq intense heat noun general
qan itirmə loss of blood noun general
qanitirmə loss of blood noun general
boğanaqlıq oppressive heat noun general
qan ləkəsi spot of blood noun general
istilik borusu steam-heat pipe noun general
bürkü stuffy heat noun general
yay istisi summer heat noun general
vena qanı venous blood noun general
qan sızma blood-stroke noun medical
qan dövranı circulation of the blood noun medical
məməlilər və quşlar warm-blood noun zoological
nəsil blood noun general
mənşə blood noun general
əmələ gəlmə blood noun general
əsil-nəcabət blood noun general
əsillik blood noun general
hərarət heat noun general
yüksək istilik heat noun general
ehtiras blood noun general
temperament blood noun general
xarakter blood noun general
közərmə heat noun technical
qızma heat noun technical
oxşarlıq blood noun general
qohumluq blood noun general
coşqunluq heat noun general
həvəs heat noun general
qızğınlıq heat noun general
şirə blood noun general
bir dəfədə heat noun general
bir dəfəyə heat noun general
bir oturuma heat noun general
bir oturumda heat noun general
çərə axıtma heat noun general
hövrə gəlmə heat noun general
kürsəyə gəlmə heat noun general
qan almaq blood verb general
isindirmək heat verb general
istiləndirmək heat verb general
qızdırmaq heat verb general
qanına qəltan olmaq be covered with one's own blood verb general
qanına bulanmaq be covered with own blood verb general
qansızlaşdırılmaq be drained of blood verb general
qızmaq be on heat verb general
qızğın olmaq be on heat verb general
qanıqmaq be out for blood verb general
qansızlaşmaq become drained of blood verb general
simlənmək blood-poisoned: be blood-poisoned verb general
atəşi söndürmək cool one's heat verb general
istidən cadar-cadar olmaq crack with heat verb general
qansızlaşdırmaq drain blood verb general
qan aparmaq faint because of excessive blood loss verb general
bürkülənmək feel uneasy from heat verb general
simləmək have a blood poisoning verb general
istiləşdirmək heat verb general
ilitmək heat a bit verb general
qızdırmaq heat up verb general
qansızlaşmaq lose one's blood partly verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
qanını axıtmaq shed one's blood verb general
qanı dayandırmaq stop the blood verb general
qanı kəsmək stop the blood verb general
istidən əziyyət çəkmək suffer from the heat verb general
istidən nəfəsi darıxmaq suffocate with heat verb general
istidən ləhləmək suffocate with the heat verb general
istidən tərləmək sweat with heat verb general
qan-qan demək thirst for blood verb general
qana qanıxdırmaq blood verb general
isinmək heat verb general
qızışmaq heat verb general
qızmaq heat verb general
acıqlandırmaq heat verb general
əsəbiləşdirmək heat verb general
hiddətləndirmək heat verb general
hirsləndirmək heat verb general
qıcıqlandırmaq heat verb general
qanqırmızı blood red adjective general
doğma full-blood adjective general
odadavamlı high-heat adjective general
qan blood adjective general
qaniçən blood-minded adjective general
simli blood-poisoned adjective general
qantəmizləyən blood-purifying adjective general
qanıqırmızı blood-red adjective general
istilikkeçirən heat-conducting adjective general
istiliksevən heat-loving adjective general
istiliyədavamlı heat-resistant adjective general
istiyədavamlı heat-resistant adjective general
qızğın in heat adjective general
qızmış on heat adjective general
qızğın on heat adjective general
cins full-blood adjective general
əsil full-blood adjective general
safqanlı full-blood adjective general
xalis full-blood adjective general
qana-qan blood for blood adverb general
soyuqqanlı in cold blood adverb general
cin atına minəndə at a white heat phrases general
cin başına vuranda at a white heat phrases general
cinlənəndə at a white heat phrases general
cin atına minəndə at white heat phrases general
cin başına vuranda at white heat phrases general
cinlənəndə at white heat phrases general
qana susamaq be out for blood phrases general
atadan bir anadan ayrı blood brother phrases general
donor blood donor phrases general
qan düşmənçiliyi blood feud phrases general
tayfa düşmənçiliyi blood feud phrases general
qan qisası blood feud phrases general
qan davası blood feud phrases general
qanlıçılıq blood feud phrases general
qatilə verilən pul blood money phrases general
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money phrases general
qanın zəhərlənməsi blood poisoning phrases general
qan kimi qırmızı blood red phrases general
qanqırmızı blood red phrases general
qan laxtalanması blood serum phrases general
qanköçürmə blood transfusion phrases general
qan qrupu blood type phrases general
qan damarı blood vessel phrases general
əsilli-nəcabətli blue blood phrases general
aristokrat blue blood phrases general
qızdırma istisi fever heat phrases general
qan gölməçəsi pool of blood phrases general
kral qanından olan prins prince of the blood royal phrases general
kral qanından olan şahzadə prince of the blood royal phrases general
qızdırılma zamanı genişlənə bilən readily expansible by heat phrases general
bir aləm qan itimək shed blood like water phrases general
qan su kimi axmaq shed blood like water phrases general
əlini qana batırmaq steep one's hands in blood phrases general
əlini qana bulamaq steep one's hands in blood phrases general
coşqun warm blood phrases general
dəliqanlı warm blood phrases general
qızğın warm blood phrases general
doğma whole blood phrases general
eyni valideynin övladı whole blood phrases general
qanbir whole blood phrases general
dəliqanlı young blood phrases general
gənclik enerjisi olan young blood phrases general
qanı kəsmək stop the blood phrases general
qanı dayandırmaq stop the blood phrases general
qan qusmaq spit blood phrases general
qana bələnmək be stained with one's own blood phrases general
son damla qanına qədər to the last drop of blood phrases general
qanında olmaq run in one's blood phrases general
qan qrupu blood group phrases general
qan köçürmə blood transfusion phrases general
qan qohumluğu blood relationship phrases general
qan intiqamı blood feud phrases general
qan pulu blood money phrases general
qanbahası blood money phrases general
alın təri ilə by one's sweat and blood phrases general
son damla qanına qədər vuruşmaq fight the last drop of blood phrases general
qan təzyiqi blood pressure phrases medical
qan almaq let one's blood phrases medical
siğə qardaş blood brother phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
blood heat bədənin normal temperaturu phrases general