• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для borcu olan şəxs (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
əli olan accessary noun general
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
cavabdeh olan answerer noun general
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist noun general
federasiya əleyhinə olan antifederalist noun general
süni olan şey artificiality noun general
süni olan şey artificialness noun general
qüdrətli təsiri olan hakimiyyət ascendancy noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
hər dörd ildən bir günlərinin sayı 366 olan il bissextile noun general
şantajla məşğul olan blackmailer noun general
bitkilərdə olan parazit-həşərat blight noun general
zamin olan bondsman noun general
kompilyasiya ilə məşğul olan bookmaker noun general
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois noun general
eyvanı olan birmərtəbəli bağ evi bungalow noun general
gediş-gəliş az olan yol byway noun general
estradası olan kafe cabaret noun general
estradası olan restoran cabaret noun general
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon noun general
yüz və yüzdən artıq yaşı olan centenarian noun general
daşınmağa imkan olan əmlak chattel noun general
məxmər yaxalığı olan beldən yığılmış palto chesterfield noun general
yer və ay arasında olan məkan cislunar noun general
sitrus bitkiləriylə məşğul olan mütəxəssis citriculturist noun general
bələdiyyə idarəsi olan şəhər city noun general
not sətrinin başında olan işarə clef noun general
ruhani şəxs cleric noun general
rəngli şəkilləri olan kitab colour-book noun general
içində olan şey content noun general
materikə xas olan həyat tərzi continentalism noun general
daşınmaz əmlakın verilməsi ilə məşğul olan hüquqşünas conveyancer noun general
əlaqədar olan bir şey correlate noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan degenerate noun general
öhdədə olan dependant noun general
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
ruhani şəxs ecclesiastic noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
ifrat baxışları olan extremist noun general
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
saxtakarlıq edən şəxs forger noun general
qəyyumluq altında olan fosterling noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
vəzifəli şəxs functionary noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
mühacirətdə olan hökumət government-in-exile noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
orta kalibrli topları olan itigedən sahil keşikçi gəmisi gunboat noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed noun general
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound noun general
edamı icra edən şəxs hanger noun general
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow noun general
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow noun general
at şəklində minik yerləri olan karusel hobbyhorse noun general
ucunda at kəlləsi olan oyuncaq çubuq at hobbyhorse noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
tabe olan adam inferior noun general
tabelikdə olan adam inferior noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
müxtəlif millət və ya irqə mənsub olan adamların evlənməsi intermarriage noun general
qatlanan tiyəsi olan iri cib bıçağı jack-knife noun general
hoppanma mütəxəssisi olan idmançı jumper noun general
latin dilinin təqdiqi ilə məşğul olan latinist noun general
azad edən şəxs liberator noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
45 dərəcə meylində olan bucaq mitre noun general
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern noun general
içində müqəddəs çörək olan qızıl və ya gümüş qab monstrance noun general
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter noun general
yas içində olan mourner noun general
çoxsaylı fakültələri olan universitet multiversity noun general
gündəlik lazım olan mallar necessaries noun general
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
namizədi irəli sürən şəxs nominator noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
adamincidən şəxs offender noun general
təhqir edən şəxs offender noun general
vəzifəli şəxs office-bearer noun general
məsul şəxs officer noun general
rəsmi şəxs official noun general
tərkibində neft olan bitki oilplant noun general
əhalisi az olan ərazi outback noun general
əhalisi az olan yer outback noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier noun general
bayırda olan bir kəs outsider noun general
kənar şəxs outsider noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
şəxs person noun general
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist noun general
piknikdə olan picnicker noun general
meyvədə olan xırda çəyirdək pip noun general
vəzifəli şəxs place-holder noun general
zamin olan pledger noun general
rezin altlığı olan yüngül parusin ayaqqabı plimsolls noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
özündən razı olan prig noun general
təklif irəli sürən şəxs proposer noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk noun general
görüşə gələnlərin qəbulu ilə məşğul olan katib receptionist noun general
ehtiyatda olan at remount noun general
lazım olan şey requisite noun general
mineral suyu olan kurort spa noun general
zamin olan sponsor noun general
naməlum şəxs stranger noun general
atmosferin dəniz səthindən 8-12 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi stratosphere noun general
ehtiyatda olan məhkəmə iclasçısı talesman noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
yalnız kağız üzərində vəzifəsi olan titular noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-bar noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-gate noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
zamin olan underwriter noun general
arzulanmaz şəxs undesirable noun general
naməlum şəxs unknown noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
yuyulmanlı olan ağ wash-linen noun general
su idmanı ilə məşğul olan şagird wet-bob noun general
ən pis şəxs worst noun general
cavan olan youngster noun general
gənc olan youngster noun general
əlbir olan accomplice noun general
əsasa olan təzyiq base moulding pressure noun general
olan being noun general
anadan olan gün birthday noun general
şəxs character noun general
katorqaya məhkum şəxs convict noun general
şərəf borcu debt of honor noun general
olan existing noun general
şəxs individual noun general
hüquqi şəxs juridical person noun general
yuridik şəxs juridical person noun general
hərəkətdə olan lay moving layer noun general
dövlət borcu national debt noun general
vəzifəli şəxs official noun general
vəzifə borcu official duty noun general
yağda hell olan inhibitor oil-soluble inhibitor noun general
tez xarab olan yük perishables noun general
ştatda olan işçi permanent employee noun general
şəxs personage noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
xüsusi şəxs private person noun general
iste'fada olan polkovnik retired colonel noun general
möhkəmləndirilməsi olan birləşmə strapped joint noun general
möhkəmləndirici olan qaynaq tikişi strapped weld noun general
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person noun general
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor noun general
uşaqlıq xaricində olan extrauterine noun medical
məzuniyyətdə olan adam vacationist noun medical
başqası ilə birlikdə cavabdeh olan co-defendant noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı yachtsman noun sport
tədavüldə olan kağız pulların miqdarının azaldılması deflation noun economy
ayrı olan şərti jarqon argot noun linguistic
ehtiyatda olan reservist noun military
gözyaşardıcı qazı olan mərmi tear-shell noun military
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory noun political
nifaqa səbəb olan hər şey bone of contention noun idiomatic
katolik dininə mənsub olan catholic noun church
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer noun chemistry
şəxs əvəzliyi personal pronoun noun grammatical
tək olan söz singular noun grammatical
şəxs persona noun Latin
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
ikonalara əks olan iconoclast noun history
öz torpaqları olan fermerlər yeomanry noun history
məhəbbət əlaqəsində olan amour noun general
nifrətə layiq şəxs aversion noun general
tikiş və toxuma maşınlarında olan makara bobbin noun general
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
özünüidarəsi olan şəhər borough noun general
bir qrupa mənsub olan adam brother noun general
bir təşkilata mənsub olan adam brother noun general
təsadüfi olan chance noun general
müstəmləkəsi olan colonial noun general
bişirilməli olan ərzaq cooker noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
üzərində qartal şəkli olan sikkə eagle noun general
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager noun general
ağ irqə mənsub olan european noun general
havada olan toz fog noun general
havada olan tüstü fog noun general
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist noun general
tərkibində qızıl olan qum gravel noun general
qumu olan gritty noun general
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
əməyə olan tələb labour-market noun general
eyni ölkədən olan adam landsman noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
inzibati vəzifə tutan şəxs lord noun general
az ölçüdə olan minority noun general
az sayda olan minority noun general
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer noun general
müasir olan modernity noun general
birdən-birə peyda olan bina mushroom noun general
maye halında olan torf layı muskeg noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
gecə fəal olan heyvan night-walker noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
fındıq bol olan yer nutty noun general
qoz bol olan yer nutty noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
əqli işlə məşğul olan operative noun general
ağır olan bir şey oppressor noun general
üzücü olan bir şey oppressor noun general
hazır xörək olan yeməkxana ordinary noun general
köməkdən məhrum olan adam orphan noun general
qayğıdan məhrum olan adam orphan noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
öküzkimilər ailəsinə aid olan ox noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist noun general
bir-birinə zidd olan iki qütb polarity noun general
kisəli heyvanlarda olan cibəbənzər boşluq pouch noun general
dəniz sahilində olan kurort seaside noun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
eni olan spread noun general
ölçüsü olan spread noun general
uzunluğu olan spread noun general
qorxu törədən şəxs terror noun general
təkər izi olan yol trackway noun general
himayə altında olan tutelage noun general
qəyyumluqda olan tutelage noun general
müəllimin borcu tutorship noun general
mürəbbinin borcu tutorship noun general
mehmanxanada paltar ütüləyən və s. işlə məşğul olan xidmətçi valet noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
ağacın gövdəsində olan şiş wart noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan geek noun general
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate noun American
təkrar seçilən şəxs holdover noun American
zamin olan bail noun law
asayişi pozan şəxs peace-breaker noun law
miqdar və istiqaməti olan kəmiyyət vector noun physics
ehtiyat olan oyunçu reserve noun sport
ehtiyatda olan oyunçu reserve noun sport
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
pişik fəsiləsinə daxil olan heyvanlar cat noun zoological
ekvator xəttinə müvazi olan xəyali xətlər parallel noun geographical
dəmir yolunun ixtiyarında olan sahə wayside noun railway
yüksəkdə olan yarımşəffaf uzunsoz bulud cirrus noun general
yumurta olan yuva clutch noun general
icma hüquqlarına sahib olan adam commoner noun general
zamin olan engager noun general
şəxs factor noun general
saxtakarlıqla məşğul olan forger noun general
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman noun general
zamin olan şəxs guarantee noun general
markizanın hüquqlarına bərabər hüquqları olan qadın marchioness noun general
şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs marshal noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor noun general
ən çox lazım olan şeylər necessity noun general
naməlum şəxs obscurity noun general
məntiqcə əks olan obverse noun general
məntiqcə zidd olan obverse noun general
iki hissədən ibarət olan əşyalar pair noun general
verilməli olan pulun məbləği payment noun general
iştirak edən şəxs person noun general
iştirak edən şəxs personage noun general
borcu ödəmə quittance noun general
qadına xas olan xasiyyət woman noun general
qadına xas olan xüsusiyyət woman noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
keçilməsi çətin olan dolambaç küçə warren noun figurative meaning
içərisində mexanizm olan metal qutu casing noun technical
nəzarət altında olan xəstə case noun general
nəzarət altında olan şəxs case noun general