• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для borcunu yerinə yetirməkdən boyun qaçırmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yerinə yetirilmə accomplishment noun general
yerinə yetirilməmiş sifarişlər backlog noun general
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
boyun qaçırma disavowal noun general
arzusu yerinə yetməmə dissatisfaction noun general
boyun əymə docility noun general
çox asan yerinə yetirilə bilən tapşırıq doddle noun general
boyun qaçırma elusion noun general
boyun qaçırma equivocation noun general
boyun qaçırma evasion noun general
yerinə yetirmə execution noun general
vəsiyyətnaməni yerinə yetirən executor noun general
cinayətin törənmə yerinə extradition noun general
yerinə yetirmə fullfilment noun general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink noun general
boyun ardı nape noun general
boyun neck noun general
boyun yaylığı neckerchief noun general
boyun yaylığı neck-handkerchief noun general
boyun əyməmə non-compliance noun general
bir yerdə işləməkdən boyun qaçırma non-cooperation noun general
yerinə yetirməmə non-observance noun general
yerinə yetirmə observance noun general
boyun qaçırma opt-out noun general
artıqlaması ilə yerinə yetirmə overfulfilment noun general
yerinə yetirmə performance noun general
yerinə yetirən performer noun general
yerinə düşmə pertinence noun general
yerinə düşmə pertinency noun general
boyun qaçırma prevarication noun general
yerinə pro noun general
yerinə yetirmə pursuance noun general
yerinə yetmə realisation noun general
boyun qaçırma recession noun general
boyun qaçırma refusal noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
boyun qaçırma repulse noun general
işdən boyun qaçıran adam shirker noun general
başqasının yerinə qoyma transposition noun general
içinə isti su tökülüb bədənin ağrıyan yerinə qoyulan rezin qovuq warmer noun general
işdən boyun qaçıran work-shy noun general
yerinə yetmə implementation noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
boyun fəqərəsi jugular vertebra noun general
boyun zənciri neck-chain noun general
boyun isthmus noun geographical
təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış fatigue-call noun military
boyun qaçırma abjuration noun general
yerinə yetirmə completion noun general
yerinə yetirilməmə desertion noun general
yerinə yetirmə dispensation noun general
boyun qaçırma diversion noun general
qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət enforcement noun general
boyun ləçəyi handkerchief noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
yerinə düşməmə incongruity noun general
oyuncaq yerinə qoyulan adam joke noun general
boyun qaçırma negative noun general
yerinə yetirmə prosecution noun general
boyun əymə prostration noun general
gülünc yerinə qoyma scoff noun general
boyun əymə submission noun general
boyun qaçırma turn down noun spoken language
oyuncaq yerinə qoyulma pillory noun figurative meaning
boyun vəziləri gland noun anatomical
yerinə yetirmə acquittal noun general
pul yerinə verilən kağız chit noun general
məhkəmənin göstərişini yerinə yetirməmə contempt noun general
boyun qaçırma denial noun general
yerinə yetirmə redemption noun general
yerinə yetirmə discharge noun general
yerinə yetirilmə effect noun general
yerinə yetirmə exercise noun general
yerinə yetirmə persuit noun general
borcu ödəməkdən boyun qaçırma repudiation noun general
tətil edən işçilərin yerinə işləyən adam roper noun general
yerinə yetirməmə failure noun general
boyun hissəsi neck noun general
yerinə yetirmək accomplish verb general
axmaq yerinə qoymaq befool verb general
boyun qaçırmaq bilk verb general
boyun qaçırmaq blench verb general
ağzından qaçırmaq blurt verb general
boyun olmaq bode verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
öhdəliyini yerinə yetirməmək default verb general
təəhhüdünü yerinə yetirməmək default verb general
axmaq yerinə qoymaq dupe verb general
yerinə yetirmək effect verb general
boyun qaçırmaq elude verb general
boyun qaçırmaq equivocate verb general
boyun qaçırmaq evade verb general
yerinə yetirmək execute verb general
boyun qaçırmaq explain away verb general
yerinə salmaq fit in verb general
boyun qaçırmaq flinch verb general
boyun qaçırmaq forgo verb general
boyun qaçırmaq forswear verb general
axmaq yerinə qoymaq fox verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink verb general
yerinə yetirmək implement verb general
öz yerinə qoymamaq mislay verb general
yerinə qoymamaq misplace verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
boyun qaçırmaq opt-out verb general
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil verb general
bir şeyi qaçırmaq overshoot verb general
yerinə yetirmək perform verb general
boyun qaçırmaq prevaricate verb general
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun qaçırmaq quibble verb general
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun yayınmaq quibble verb general
yerinə yetirmək realise verb general
boyun qaçırmaq renunciate verb general
əvvəlki yerinə qoymaq replace verb general
yerinə salmaq reset verb general
boyun qaçırmaq resile verb general
boyun qaçırmaq shirk verb general
qorxudub qaçırmaq shoo verb general
boyun əymək submit verb general
başqasının yerinə qoymaq transpose verb general
boyun qaçırmaq weasel verb general
boyun qaçırmaq repudiate verb general
boyun əymək comply with verb general
yerinə qor dolmaq be very anxious verb general
yerinə qor tökülmək be very anxious verb general
insan yerinə qoymaq consider a man verb general
ləzzətini qaçırmaq continue persistently verb general
boyun qaçırmaq deviate from verb general
nəzərdən qaçırmaq disdain verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
məsuliyyətdən boyun qaçırmaq dodge the responsibility verb general
qol-boyun olmaq embrace verb general
nəzərdən qaçırmaq forget smth. verb general
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task verb general
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise verb general
boyun əymək grovel verb general
incə yerinə toxunmaq hint where it hurts verb general
qol-boyun olmaq hug one another verb general
qaçırmaq let go verb general
söz qaçırmaq let out a secret verb general
ləzzətini qaçırmaq let the taste escape verb general
nəzərdən qaçırmaq lose sight of verb general
fürsəti əldən qaçırmaq lose the chance verb general
axmaq yerinə qoymaq make a fool verb general
boyun əydirmək make smb. stoop verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
fürsəti əldən qaçırmaq miss the boat verb general
fürsəti əldən qaçırmaq miss the opportunity verb general
boyun qaçırmaq not to agree with verb general
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind verb general
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration verb general
ləzzətini qaçırmaq overdo verb general
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil verb general
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
qaçırmaq purloin verb general
yerinə yetirmək put through verb general
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge verb general
yerli-dibli boyun qaçırmaq refuse point-blank verb general
intervü verməkdən boyun qaçırmaq refuse to give an interview verb general
qaçırmaq skyjack verb general
nəzərdən qaçırmaq slight verb general
qaçırmaq steal verb general
boyun əymək stoop verb general
nəzərdən qaçırmaq take no notice verb general
qaçırmaq take off verb general
yerinə işəmək wet one's bed verb general
oyuncaq yerinə qoymaq guy verb spoken language
abrını verib yerinə oturtmaq transfix verb figurative meaning
borcunu yerinə yetirməkdən boyun qaçırmaq scrimshank verb nautical
qaçırmaq abduct verb general
axmaq yerinə qoymaq besot verb general
axmaq yerinə qoymaq besott verb general
planı yerinə yetirmək carry out verb general
yerinə yetirmək carry out verb general
dini ayinləri yerinə yetirmək church verb general
mərasimləri yerinə yetirmək church verb general
boyun əymək decline verb general
məhkəmənin çağırışına gəlməkdən boyun qaçırmaq default verb general
boyun qaçırmaq dodge verb general
vəzifəni yerinə yetirmək function verb general
ağzından qaçırmaq give away verb general
ağzından qaçırmaq leak verb general
əldən qaçırmaq neglect verb general
yerinə yetirməmək neglect verb general
yerinə yetirmək obey verb general
bir şeyi əldən qaçırmaq omit verb general
yerinə yetirmək perfect verb general
yerinə yetirmək satisfy verb general
qorxudub qaçırmaq scare verb general
ürküdüb qaçırmaq scare verb general
yerinə yetirməyi tələb etmək summon verb general
çətin işi yerinə yetirmək travail verb general
yerinə yetirmək acquit verb general
yerinə yetirmək acquitt verb general
ağzından qaçırmaq betray verb general
yerinə yetirmək do verb general
yerinə yetirmək enforce verb general
yerinə çatdırmaq fit verb general
yerinə keçirmək fit verb general
yerinə taxmaq fit verb general
gözdən qaçırmaq forget verb general
bir şeydən boyun qaçırmaq funk verb general
əldən qaçırmaq miss verb general
fürsəti əldən qaçırmaq nod verb general
gözdən qaçırmaq overpass verb general
boyun qaçırmaq sneak verb general
ağzından qaçırmaq spill verb general
təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək fatigue verb military
yerinə yetirmək answer verb general
ağzından qaçırmaq babble verb general
boyun əymək bow verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
baş qaçırmaq hegde verb general
boyun qaçırmaq hegde verb general
gözdən qaçırmaq miss verb general
gözdən qaçırmaq overlook verb general
yerinə yetirmək redeem verb general
yerinə qoymaq organise verb spoken language
yerinə qoymaq organize verb spoken language
yerinə yetirmək translate verb figurative meaning
özünü ... yerinə qoymaq affect verb general
boyun qaçırmaq balk verb general
boyun əymək bend verb general
yerinə yetirmək fill verb general
yerinə yetirmək follow verb general
yerinə yetirildi done verb computer
yerinə yetirmək exercise verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
yerinə yetirmək serve verb general
yerinə salmaq set verb general
bədənin bir yerindən başqa yerinə keçən ambulant adjective general
boyun əyməyən defiant adjective general
boyun qaçıran elusive adjective general
yerinə yetirilə bilən executable adjective general
yerinə yetirilə bilməyən impracticable adjective general
borcunu ödəyə bilməyən insolvent adjective general
borcunu verə bilməyən insolvent adjective general
boyun əyməyən insubordinate adjective general
yerinə düşən opportune adjective general
işi tam vaxtında yerinə yetirən punctual adjective general
yerinə yetirilə bilən realisable adjective general
boyun əyməyən recalcitrant adjective general
boyun əyməyən refractory adjective general
yerinə yetirilməmiş undischarged adjective general
yerinə yetirilməmiş unfulfilled adjective general
yerinə qoyulmamış unplaced adjective general
yerinə yetirilməmiş unredeemed adjective general
boyun neck adjective general
boyun cervical adjective anatomical
boyun jugular adjective anatomical
boyun qaçıran evasive adjective general
yerinə yetirən observant adjective general
boyun əyməyən unbowed adjective general
yerinə yetirilməmiş unfilled adjective general
yerinə qaytarılmamış unredeemed adjective general
başqasının yerinə əziyyət çəkən vicarious adjective general
yerinə yetirilməmiş broken adjective general
yerinə yetirilmiş unbroken adjective general
yerinə for a consideration adverb general
yerinə instead adverb general
qol-boyun in an embrace adverb general
yerinə home adverb general
yerinə oturana qədər home adverb general
yerinə in place of preposition general
yerinə instead of preposition general
boyun əymək bend the neck phrases general
vədini yerinə yetirməmək break one's promise phrases general
vədini yerinə yetirmək carry out one's promise phrases general
yerinə düşmək come in handy phrases general
öz borcunu yerinə yetirmək do one's bit phrases general
sifarişi yerinə yetirmək fill an order phrases general
vədini yerinə yetirməmək go back on one's promise phrases general
xahişi yerinə yetirmək grant request phrases general
lap yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
tamamilə yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
lap yerinə düşmək hit the right nail on the head phrases general
yerinə in place of phrases general
yerinə instead of phrases general
vədini yerinə yetirmək keep one's promise phrases general
boyun əymək knock under phrases general
sirri ağızdan qaçırmaq let the cat out of the bag phrases general
boyun qaçırmaq opt out phrases general
tapşırıq yerinə yetirmək perform a task phrases general
dəstəyi yerinə qoymaq put down the receiver phrases general
dəstəyi yerinə qoymaq replace the receiver phrases general
qorxudub qaçırmaq scare away phrases general
ürküdüb qaçırmaq scare away phrases general
qorxudub qaçırmaq scare off phrases general
ürküdüb qaçırmaq scare off phrases general
əvvəlki yerinə qoymaq set back phrases general
ağzından qaçırmaq spill the beans phrases general
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq step on smb.'s toes phrases general