• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для break camel's back (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
arxa back noun general
dal back noun general
kürək back noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
həyətyanı sahə back-yard noun general
deşik break noun general
dəlik break noun general
geriləmə throw-back noun general
ləngimə throw-back noun general
tənəzzül throw-back noun general
ala-toran day-break noun general
birhürgüclü dəvə Arabian camel noun general
bir küvənli dəvə Arabian camel noun general
əksqövs arc-back noun general
ard back noun general
dabandalı back noun general
müvəqqəti möhkəmlətmə back casing noun general
dal qapı back door noun general
dal qapı back entrance noun general
kürək back of a dress noun general
boyunardı back of the head noun general
peysər back of the head noun general
peysər back of the neck noun general
ard back part noun general
palan back pillow for loaders; palanduz noun general
döngə back street noun general
arxadan görünüş back view noun general
əks saçma koefisienti back-scattering factor noun general
ara break noun general
sınıq break noun general
danışıqlarda fasilə break in the talks noun general
iflas break-up noun general
dəvəquşu camel-bird noun general
dəvəçi camel-breeder noun general
dəvəçilik camel-breeding noun general
köşək camel's calf noun general
lök child of a camel noun general
ricət coming back noun general
nahar fasiləsi dinner break noun general
yemək fasiləsi dinner break noun general
maya female camel noun general
qaytarma giving back noun general
nər male camel noun general
birhürgüclü dəvə one-humped camel noun general
qulunc pain in one's back noun general
ayaq tormozu pedal break noun general
navar saddle for camel noun general
qaytarılma sending back noun general
bədlik set-back noun general
residiv set-back noun general
yağır sore place on the back of a horse noun general
ikihürgüclü dəvə two-humped camel noun general
arvana two-humped female camel noun general
geri dönmə come-back noun spoken language
geri qayıtma come-back noun spoken language
müdafiəçi full-back noun sport
yarımmüdafiəçi half-back noun sport
ərəb dəvəsi arabian camel noun zoological
dəvə camel noun zoological
bel sümüyü back noun general
bel sütunu back noun general
onurğa back noun general
deşilmə break noun general
yarıb keçmə break noun general
yarılma break noun general
yarma break noun general
yırtılma break noun general
atavizm throw-back noun biological
sağalma come-back noun spoken language
yedəkləmək back up noun computer
bel back noun general
fasilə break noun general
pauza break noun general
tənəffüs break noun general
əvəz çıxma come-back noun spoken language
əvəz vermə come-back noun spoken language
intiqam come-back noun spoken language
intiqam alma come-back noun spoken language
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
dəyişiklik break noun general
dəyişmə break noun general
söykənəcək back noun general
dan break noun general
şəfəq break noun general
astar back noun general
astar üzü back noun general
tərs üzü back noun general
ayrılma break noun general
əlaqələrin kəsilməsi break noun general
münasibətlərin kəsilməsi break noun general
parçalanma break noun general
təfriqə break noun general
başlanğıc break noun general
başlanma break noun general
müdafiəçi back noun sport
imkan break noun general
şans break noun general
bəyənmək back verb general
müdafiə etmək back verb general
tərəfdar çıxmaq back verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
qırmaq break verb general
sındırmaq break verb general
qaçmaq break away verb general
xilas olmaq break away verb general
alt-üst olmaq break down verb general
pisləşmək break down verb general
soxulmaq break in verb general
zorla girmək break in verb general
basıb girmək break into verb general
təpilmək break into verb general
yarıb girmək break into verb general
dayandırmaq break off verb general
kəsmək break off verb general
saxlamaq break off verb general
qəfildən başlamaq break out verb general
qəflətən başlamaq break out verb general
alışmaq break out verb general
yayılmaq break out verb general
qopmaq break out verb general
başlanmaq break out verb general
görünmək break through verb general
peyda olmaq break through verb general
zühur etmək break through verb general
üzə çıxmaq break through verb general
çat-çat etmək break up verb general
çatlatmaq break up verb general
əlaqəni kəsmək break with verb general
qırmaq break with verb general
küsuşmək break with verb general
aranı qırmaq break with verb general
qaytarmağa məcbur etmək bring back verb general
qaytarmaq bring back verb general
geri çağırmaq call back verb general
geri qaytarmaq carry back verb general
qayıtmaq come back verb general
budamaq cut back verb general
budanmaq cut back verb general
kəsmək cut back verb general
geri çəkilmək draw back verb general
əl çəkmək draw back verb general
geri çəkilmək fall back verb general
çəkilmək fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back on verb general
boğmaq force back verb general
gizlətmək force back verb general
saxlamaq force back verb general
bərpa etmək give back verb general
qaytarmaq give back verb general
geriyə qayıtmaq go back verb general
həvəsi olmamaq hang back verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolunu bağlamaq head back verb general
cavabını vermək hit back verb general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək hit back verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
çəkinmək hold back verb general
tutmaq rein back verb general
saxlamaq rein back verb general
tərəfdar olmaq back up verb general
dəstəkləmək back up verb general
qayıtmaq be back verb general
qalmaq be left back verb general
laxlatmaq bend back and forth verb general
belini əymək bend one's back verb general
aralamaq break verb general
ciliklənmək break verb general
kəsmək break verb general
parçalamaq break verb general
aldatmaq break a promise verb general
rekord qazanmaq break a record verb general
taydəyişik salmaq break a set verb general
tilsimi qırmaq break a spell verb general
peymanı pozmaq break a vow verb general
pəncərə qırmaq break a window verb general
ayrı düşmək break away verb general
ayrılmaq break away verb general
dağıtmaq break down verb general
sırıq çəkmək break down verb general
üzülmək break down verb general
maneələri dəf etmək break down barriers verb general
düşmənin müqavimətini qırmaq break down the enemy's resistance verb general
muştuluqlamaq break happy news verb general
bölünmək break into verb general
qan-tər basmaq break into a sweat verb general
tər basmaq break into a sweat verb general
alovlanmaq break into flame verb general
cilik-cilik etmək break into pieces verb general
cilikləmək break into pieces verb general
para-para etmək break into pieces verb general
qəlpələmək break into pieces verb general
ovuq-ovuq etmək break into smithereens verb general
bürüşmək break into wrinkles verb general
kəsdirmək break make smb. break off verb general
cırmaq break off verb general
fasilə etmək break off verb general
duz-çörəyi itirmək break off all kinds of relations verb general
aranı kəsmək break off relations verb general
söhbətə nəhayət vermək break off the conversation verb general
nişanı qaytarmaq break off the engagement verb general
gediş-gəlişi kəsmək break off with verb general
belini qırmaq break one's backbone verb general
iftarını açmaq break one's fast verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
andına xilaf çıxmaq break one's oath verb general
əhdinə vəfasız çıxmaq break one's oath verb general
əhdi pozmaq break one's promise verb general
əhdindən dönmək break one's promise verb general
ilqardan dönmək break one's promise verb general
vədinə xilaf çıxmaq break one's promise verb general
vədəyə xilaf çıxmaq break one's promise verb general
vədəxilaf çıxmaq break one's promise verb general
dağallıq etmək break one's word verb general
vədəxilaf olmaq break one's word verb general
səpişik tökmək break out verb general
gülləmək break out into blossom verb general
həbsxanadan qaçmaq break out of prison verb general
qırıq-qırıq etmək break pieces verb general
cığallamaq break rules of the game deliberately verb general
tərgitdirmək break smb. of the habit verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
fincanı sındırmaq break the cup verb general
oruc açmaq break the fast verb general
qanunsuzluq etmək break the law verb general
qanunu pozmaq break the law verb general
cərgələri pozmaq break the ranks verb general
sakitliyi pozmaq break the silence verb general
sükunəti pozmaq break the silence verb general
sükutu pozmaq break the silence verb general
parça-parça etmək break to pieces verb general
sınıq-sınıq etmək break to pieces verb general
tikə-tikə etmək break to pieces verb general
xırda-xırda etmək break to pieces verb general
xırdalamaq break to pieces verb general
buraxmaq break up verb general
dağılışmaq break up verb general
dağılmaq break up verb general
osurmaq break wind verb general
geri gətirmək bring back verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
xıxlamaq cause a camel to kneel down verb general
yardırmaq cause smb. to break verb general
arxaya qayıtmaq come back verb general
evə dönmək come back home verb general
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress verb general
dartınmaq draw back verb general
əsaslanmaq fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back verb general
qayıtmaq get back verb general
quluncunu qırmaq give a massage one's back verb general
dala vermək give back verb general
qayıtmaq go back verb general
dəbbələmək go back on one's bargain verb general
dəbbəlik etmək go back on one's bargain verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
fasiləyə çıxmaq have a break verb general
qulunc olmaq have pain in one's back verb general
ipini yığmag hold back verb general
ləngitmək hold back verb general
belinin əymək hunch one's back verb general
dartınmaq jerk back verb general
dala salmaq keep back verb general
gizləmək keep back verb general
çıxmaq keep back verb general
geri baxmaq look back verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
gölləşmək pond back verb general
saatı geri çəkmək put a clock back verb general
stenoqramı oxumaq read shorthand back verb general
geri göndərmək send back verb general
qaytarmaq send back verb general
qaytarılmaq send be sent back verb general
geriyə oturmaq set back verb general
dala oturmaq sit back verb general
dal-dala yatmaq sleep back to back verb general
dala durmaq stand back verb general
dala çəkilmək step back verb general
zərbəyə cavab vermək strike back verb general
bədlik basmaq suffer a set-back verb general
dalı üstə üzmək swim on one's back verb general
arxası üstə üzmək swim on one's back verb general
dala götürmək take back verb general
xatırlatmaq take back verb general
sözünü dala götürmək take back one's words verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
quyruqda sürünmək trail along at the back verb general
qanırılmaq turn back verb general
Paltarı naavand ğeymək wear back to front verb general
geri vermək back verb general
qırılmaq break verb general
sınmaq break verb general
dayandırmaq break away verb general
əlaqəni kəsmək break away verb general
vero