• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для cadu nəticəsində əmələ gələn bəla (244 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
əmələ yarıma adaptablity noun general
bəla adversity noun general
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
zinadan əmələ gəlmiş uşaq bastard noun general
əmələ gəlmə becoming noun general
mərc gələn better noun general
bəla calamity noun general
görüşə gələn caller noun general
adambaşına gələn vergi capitation noun general
gözlənilmədən gələn qonaq chance-comer noun general
razılığa gələn tərəflər contrahent noun general
bir-birinin ardınca gələn couplet noun general
əmələ gəlmə derivation noun general
bəla disaster noun general
bəla distress noun general
qocalıqdan əmələ gələn ağıl zəifliyi dotage noun general
bütün dərslərə gələn şagird full-timer noun general
əmələ gəlmə genesis noun general
bir yerə həmişə gələn habitue noun general
daim gələn habitue noun general
əlindən hər iş gələn adam handyman noun general
isteriya xəstəliyi nəticəsində ürəkkeçmə hysterics noun general
qabıq əmələ gəlməsi incrustation noun general
bəla infelicity noun general
əlindən hər iş gələn adam jack-of-all-trades noun general
gec gələn adam latecomer noun general
şimal-qərbdən gələn tufan north-wester noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış rəy preconception noun general
cadu spell noun general
iclasa gələn adamların sayı turnout noun general
tamaşaya gələn adamların sayı turnout noun general
yarışa gələn adamların sayı turnout noun general
qalib gələn vanquisher noun general
qalib gələn victor noun general
gələn visitor noun general
cadu voodoo noun general
ağzında süd iyi gələn adam whipper-snapper noun general
ağzında süd iyi gələn oğlancığaz whipper-snapper noun general
evlə iş arasında gedib-gələn insan commuter noun general
kül əmələ gətirmə ash content noun general
gedən-gələn callers noun general
gedən-gələn guests noun general
cadu magic noun general
bəla misfortune noun general
dərd-bəla misfortune noun general
gələn il next year noun general
gedən-gələn passers-by noun general
gedən-gələn visitors noun general
cadu witchcraft noun general
oynaq kisəsində əmələ gələn şiş ganglion noun anatomical
qızdırılmış metal üzərində əmələ gələn oksid dross noun technical
öz-özündən induksiya əmələ gətirən makara reactor noun technical
əmələ gəlmə blood noun general
bəla catastrophe noun general
gələn comer noun general
buxar suya çevrilirkən əmələ gələn damcı condensation noun general
buxar əmələ gəlmə evaporation noun general
vakuum əmələ gəlməsi exhaust noun general
bir anlığına gözün qabağına gələn mənzərə glimpse noun general
bəla harm noun general
bəla ill noun general
bəla misery noun general
əmələ gəlmə origin noun general
əmələ gəlmə pedigree noun general
bəla plague noun general
icarədən gələn gəlir rental noun general
kirayədən gələn gəlir rental noun general
bəla scourge noun general
görüşə gələn adam waiter noun general
qəbula gələn adam waiter noun general
cadu witchery noun general
yagışdan sonra gələn qoxu petrichor noun general
ağzından süd iyi gələn sucker noun spoken language
molekulyar hərəkət nəticəsində maddələrin tədricən qarşılaşması diffusion noun physics
zərbə nəticəsində təsirin azaldılması amortisation noun general
əmələ gəlmə birth noun general
bəla curse noun general
bəla evil noun general
əmələ gəlmə germination noun general
bəla handful noun general
bəla mess noun general
sözün əmələ gəlməsi pedigree noun general
məhkəmənin ədalətsiz qərarı nəticəsində dəymiş zərər prejudice noun general
məhkəmənin ədalətsiz qərarı nəticəsində dəymiş ziyan prejudice noun general
qulağa gələn səs waft noun general
əmələ gəlmə descent noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn azar hoodoo noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn bəla hoodoo noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn xətər hoodoo noun general
qaynadılmış mayenin üzündə əmələ gələn qat skin noun general
əmələ gəlmə spring noun general
bəla trouble noun general
bəla trial noun general
əlindən hər bir iş gələn adam hand noun general
əmələ gəlmək arise verb general
qabarcıq əmələ gətirmək blister verb general
çat əmələ gətirmək chap verb general
yarıq əmələ gətirmək chap verb general
əmələ gəlmək come of verb general
qat əmələ gətirmək crease verb general
əmələ gətirmək engender verb general
cadu etmək fortune-tell verb general
əmələ gətirmək generate verb general
yenidən əmələ gəlmək regenerate verb general
cadu etmək bewitch verb general
cadu etmək charm verb general
cadu etmək enchant verb general
nazik çat əmələ gətirmək craze verb general
əmələ gətirmək form verb general
əmələ gəlmək germinate verb general
əmələ gəlmək originate verb general
güc-bəla ilə keçmək wade verb general
damcı əmələ gətirmək bead verb general
suluq əmələ gətirmək bead verb general
əmələ gətirmək germinate verb general
əmələ gəlmək have verb general
qrija əmələ gətirmək rupture verb medical
əmələ gəlmək spring verb general
əmələ gəlmək shape verb general
tıxac əmələ gətirmək choke verb general
əmələ gəlmək run verb general
tez yola gələn amenable adjective general
əvvəl gələn anterior adjective general
qabaqca gələn anterior adjective general
kara gələn applicable adjective general
uyğun gələn appropriate adjective general
uyğun gələn apt adjective general
uyğun gələn befitting adjective general
cadu bewitching adjective general
fikrə gələn cogitable adjective general
uyğun gələn coincident adjective general
uyğun gələn commensurate adjective general
uyğun gələn conformable adjective general
uyğun gələn congruous adjective general
ardınca gələn consecutive adjective general
sonradan gələn consecutive adjective general
razılığa gələn contracting adjective general
razılığa gələn contrahent adjective general
müvafiq gələn correspondent adjective general
uyğun gələn correspondent adjective general
gözünün önünə gələn evocative adjective general
uyğun gələn favourable adjective general
uyğun gələn feat adjective general
uyğun gələn felicitous adjective general
uyğun gələn fit adjective general
lazım gələn fitting adjective general
uyğun gələn fitting adjective general
gələn following adjective general
qabaqca gələn foregoing adjective general
gələn forthcoming adjective general
gələn future adjective general
qaz əmələ gətirən gaseous adjective general
xəyala gələn illusory adjective general
gələn incoming adjective general
axıb gələn inflowing adjective general
ölçüyə gələn measurable adjective general
ölçüyə gələn mensurable adjective general
dəfn üzün lazım gələn mortuary adjective general
meydana gələn nascent adjective general
gələn next adjective general
tər əmələ gətirən perspiratory adjective general
uyğun gələn pertinent adjective general
uyğun gələn qualified adjective general
uyğun gələn respective adjective general
meydana gələn resultant adjective general
ardınca gələn subsequent adjective general
sonradan gələn subsequent adjective general
sonra gələn succeeding adjective general
uyğun gələn suitable adjective general
havadan gələn airborne adjective general
aşağıdan gələn grassroots adjective general
zinadan əmələ gələn adulterine adjective general
bir-bir gələn alternate adjective general
gələn coming adjective general
bəla daredevil adjective general
əmələ gələn nascent adjective general
gələn həftə next week adjective general
bəla sharp adjective general
qıdığı gələn ticklish adjective spoken language
uyğun gələn all-right adjective general
xoşa gələn appetizing adjective general
tay gələn assorted adjective general
uyğun gələn assorted adjective general
əlindən gələn capable adjective general
yuxarıdan gələn cavalier adjective general
lazım gələn competent adjective general
tez yola gələn compliant adjective general
uyğun gələn congenial adjective general
dalınca gələn consequent adjective general
ondan sonra gələn consequent adjective general
uyğun gələn correct adjective general
baha başa gələn dearly adjective general
baha qiymətə başa gələn dearly adjective general
tez yola gələn ductile adjective general
hesaba gələn evaluable adjective general
sonra gələn farther adjective general
sonra gələn further adjective general
bir-birinin ardınca gələn gradual adjective general
valideynlərdən əmələ gəlmiş inbred adjective general
gələn incoming adjective general
şüalanma nəticəsində əmələ gələn radiant adjective general
tez yola gələn malleable adjective figurative meaning
dil ucunun damağa tərəf əyilməsiylə əmələ gələn səslər cerebral adjective phonetic
eyni kökdən əmələ gəlmiş cognate adjective general
uyğun gələn proper adjective general
irəlidən gələn outstanding adjective figurative meaning
kara gələn equal adjective general
həmişəkindən tez gələn forward adjective general
ardınca gələn incoming adjective general
sinədən gələn chesty adjective general
güc-bəla ilə meagrely adverb general
ölçüyə gələn dərəcədə measurably adverb general
nəticəsində as a result adverb general
gələn dəfə next time adverb general
min bəla ilə with great difficulty adverb general
güc-bəla ilə just adverb general
gələn dəfə next adverb general
güc-bəla ilə hardly adverb general
zor-bəla ilə hardly adverb general
... nəticəsində whereupon conjunction general
nəticəsində through preposition general
başına gələn başmaqçı olar be wise after the event phrases general
cadu black magic phrases general
güc bəla ilə by a finger's breath phrases general
alkoqolizm nəticəsində əmələ gələn sayıqlama delirium tremens phrases general
əlindən gələn pisliyi etmək do one's worst phrases general
hər rast gələn every Tom phrases general
adət-ənənədən irəli gələn məhdudiyyət hedge of convention phrases general
qarşıdan gələn il incoming year phrases general
hayla gələn huyla gedər lightly won, lightly gone phrases general
güc bəla ilə dolanmaq live from hand to mouth phrases general
əmələ gəlmək spring up phrases general
göbələk kimi əmələ gəlmək spring up like a mushroom phrases general
hər rast gələn Tom Dick and Harry phrases general
batmaq nəticəsində ölüm watery death phrases general
batmaq nəticəsində ölüm watery grave phrases general
ağzından süd iyi gələn wet behind the ears phrases general
Bəladan bəla doğar Evil comes from evil phrases general
əlindən hər iş gələn adam Jack of all trades phrases general
hayla gələn huyla gedər easy come, easy go phrases proverb
Gələn kimdir?! qui vive phrases military
çağırışa gələn fahişə call girl phrases rude word
bəla woe plural general
vero