• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для call at a place accidentally (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bağırtı call noun general
çığırtı call noun general
qışqırıq call noun general
qışqırtı call noun general
aktyoru səhnəyə çağırma curtain-call noun general
məkan place noun general
yer place noun general
kərpic place-brick noun general
yaxşı bişməmiş place-brick noun general
dövlət qulluqçusu place-holder noun general
məmur place-holder noun general
vəzifəli şəxs place-holder noun general
karyerist place-hunter noun general
mənsəbpərəst place-hunter noun general
vəzifəpərəst place-hunter noun general
karyerizm place-hunting noun general
mənsəbpərəstlik place-hunting noun general
vəzifəpərəstlik place-hunting noun general
coğrafi ad place-name noun general
yer adı place-name noun general
boru səsi trumpet-call noun general
kərənay səsi trumpet-call noun general
şəhərlərarası telefon trunk-call noun general
bürməlik bushy place noun general
haray call noun general
zəng düyməsi call button noun general
əmanət call money noun general
minacat call of mullah informing about smb.'s death noun general
çağırışçılıq yaşı call-up age noun general
göndəriş call-up papers noun general
gillik clayey place noun general
kəsəklik clod place noun general
nəmişlik damp place noun general
eşənək dug-out place noun general
rəsmi görüş duty call noun general
qətlgah execution place noun general
yerpulu fee for a place noun general
qıcılıq ferny place noun general
birincilik first place noun general
düzlük flat place noun general
yasamal flat place on the height noun general
abadanlıq flourishing place noun general
çuxurluq groove place noun general
mərhələ halting place for transported convicts noun general
yatab halting place for transported convicts noun general
irəmə hilly place noun general
çuxurluq hollow place noun general
ocaq holy place noun general
imamzadə holy place noun general
buzluq icy place noun general
tramplin jumping-off place noun general
xəlvətlik lonely place noun general
həsrət longing for a person or place noun general
nəmişlik moist place noun general
dağlıq mountainous place noun general
palçıqlıq muddy place noun general
zığlıq muddy place noun general
yuvalıq nestling-place noun general
xanəgah place for dervishes noun general
seyrəngah place for picnic noun general
ziyarətgah place for pilgrimage noun general
məbədgah place for praying noun general
namazğah place for praying noun general
soğanlıq place for storing onions noun general
qənbərlik place full of cobbles noun general
laləzarlıq place full of different planted flowers noun general
laləzarlıq place full of different planted trees noun general
gülzarlıq place full of flowers noun general
gülzar place full of flowers noun general
təvəllüd yeri place of birth noun general
fəxri yer place of honor noun general
yer-yurd place of residence noun general
pərəstişgah place of worship noun general
sitayişgah place of worship noun general
bürməlik place overgrown with bush noun general
biyanlıq place overgrown with liquorice noun general
istiotluq place planted with pepper noun general
imamzadə place where descendants of imams are buried noun general
ilanlıq place where snakes inhabit noun general
dərəlik-təpəlik place with hills and valleys noun general
güllük place with lot of flowers noun general
bozluq place without grass and trees noun general
abadanlıq populated place noun general
telefon budkası public call-box noun general
iş yerindən xarakteristika reference from place of work noun general
xəlvətgah retired place noun general
dağ-daş roadless place noun general
qayalıq rocky place noun general
daşlıq rocky place noun general
qamışlıq rushy place noun general
pir sacred place noun general
qumlaq sandy place noun general
qumluq sandy place noun general
qumsallıq sandy place noun general
xəlvətgah secret place noun general
xəlvətlik secret place noun general
xəlvətxana secret place noun general
kölgəli yer shady place noun general
kol-kosluq shrubby place noun general
enişlik sloping place noun general
yağır sore place on the back of a horse noun general
fəlakət siqnalı SOS call noun general
daşlıq stony place noun general
dayanacaq stopping place noun general
güney sunny side of any place noun general
zəng telephone call noun general
tikanlıq thorny place noun general
yuxarıbaş top place noun general
telefon məntəqəsi trunk-call office noun general
suvat watering place noun general
alalıq weedy place noun general
abadanlıq well-equipped place noun general
yeldöyən windy place noun general
təcili yardım çağırışı hurry-call noun American
başlanğıc zərbə place-kick noun sport
sərbəst zərbə place-kick noun sport
hərbi xidmətə çağırış call up noun military
hərbi xidmətə çağırış call-up noun military
təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış fatigue-call noun military
çağırış call noun general
müraciət call noun general
münasib place noun general
uyğun place noun general
yerində place noun general
yerli place noun general
fəaliyyətə səsləmə trumpet-call noun general
hərəkət etməyə çağırış trumpet-call noun general
rəsmi dəvət call noun general
oturacaq place noun general
telefonla danışıq call noun general
zəng call noun general
zəng səsi call noun general
ev place noun spoken language
mənzil place noun spoken language
haraylama call noun general
hay call noun general
səda call noun general
malikanə place noun general
mülk place noun general
həvəs call noun general
istedad call noun general
meyil call noun general
qabiliyyət call noun general
iş yeri place noun general
vəzifə place noun general
baş çəkmə call noun general
gəlmə call noun general
vizit call noun general
hüquq call noun general
ixtiyar call noun general
səlahiyyət call noun general
vəkalət call noun general
ehtiyac call noun general
lüzum call noun general
zərurət call noun general
quşların qağıltısı call noun general
quşların səsi call noun general
bağırmaq call verb general
çığırmaq call verb general
qışqırmaq call verb general
geri çağırmaq call back verb general
məzəmmət eləmək call down verb general
abrını vermək call down verb general
kiminsə arxasınca girmək call for verb general
gəlmək call for verb general
səbəb olmaq call forth verb general
doğurmaq call forth verb general
tələb etmək call forth verb general
dəvət etmək call in verb general
geri çağırmaq call off verb general
bağırmaq call out verb general
qışqırmaq call out verb general
xatırlamaq call up verb general
yada salmaq call up verb general
qoymaq place verb general
yerləşdirmək place verb general
demək call verb general
gəl-gəl demək call verb general
haraylamaq call verb general
yad etmək call verb general
qağıldamaq call verb general
qağıldaşmaq call all together verb general
qarğamaq call down curses verb general
bir kəsə qarğamaq call down curses upon smb.; qarğanmaq verb general
çağırışmaq call each other verb general
haylaşmaq call each other verb general
haraylaşmaq call each other loudly verb general
əlaman etmək call for help verb general
dad-haray salmaq call for help verb general
imdad diləmək call for help verb general
imdada çağırmaq call for help verb general
vay-haray qoparmaq call for help verb general
düdüləmək call hens by saying chuck-chuck verb general
geriyə tələb etmək call in verb general
əhval bilmək call on verb general
dəymək call on verb general
qədəm basmaq call on verb general
səsləşmək call one another verb general
qanun-qaydaya dəvət etmək call order verb general
harqırmaq call out verb general
səslənmək call out verb general
kvitləşmək call quits verb general
meydan oxumaq call smb. for fighting verb general
bir kəsi şahid tutmaq call smb. to witness verb general
şəkk gətirmək call smth. in question verb general
həkim çağırmaq call the doctor verb general
əsgər aparmaq call up verb general
əsgərliyə çağırmaq call up for military service verb general
muşqurmaq call with whistle verb general
çağırtdırmaq cause smb. to call verb general
haylatmaq cause smb. to call verb general
düzdürmək cause smb. to place verb general
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak verb general
abadanlaşdırmaq make a place comfortable for living verb general
layiqli yer tutmaq occupy fitting place verb general
dayamaq place verb general
qondarmaq place verb general
sığdırmaq place verb general
sığışdırmaq place verb general
yerbəyer etmək place verb general
dirəkləmək place a pole verb general
dirəkləmək place a post verb general
piket təşkil etmək place pickets verb general
cabaca etmək put in a particular place verb general
yetmək reach a place verb general
mənzilə çatmaq reach the place verb general
yer bronlamaq reserve a place verb general
haraya cavab vermək respond a call verb general
çağırışa hay vermək respond a call verb general
künc-bucaq retired place verb general
adbaad çağırmaq roll call verb general
lazımi yeri tutmaq take a proper place verb general
layiqli yer tutmaq take fitting place verb general
baş vermək take place verb general
vaqe olmaq take place verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
hay vermək take up a call verb general
birincilik qazanmaq win the first place verb general
səsləmək call verb general
geri götürmək call back verb general
tələb eləmək call for verb general
çağırmaq call in verb general
geriyə tələb etmək call in verb general
təxirə salmaq call off verb general
çağırmaq call out verb general
hərbi xidmətə çağırmaq call up verb general
vəzifəyə qoymaq place verb general
vəzifəyə təyin etmək place verb general
ad qoymaq call verb general
ad vermək call verb general
adlandırmaq call verb general
adlanmaq call verb general
ləğv etmək call back verb general
ləğv etmək call off verb general
duelə çağırmaq call out verb general
mal satmaq place verb general
səhm satmaq place verb general
telefon etmək call up verb American
zəng vurmaq call up verb American
çağırmaq call verb general
təşkil etmək call verb general
xatırlamaq call back verb general
yada salmaq call back verb general
yayındırmaq call off verb general
bel bağlamaq place verb general
bəsləmək place verb general
inanmaq place verb general
oyatmaq call verb general
telefonla zəng etmək call back verb general
tarixini təyin etmək place verb general
yerini təyin etmək place verb general
elan etmək call verb general
baş çəkmək call verb general
görüşə gəlmək call verb general
telefonla danışmaq call verb general
zəng etmək call verb general
zəng vurmaq call verb general
hesab etmək call verb general
oralı belonging to that place adjective general
çağırışçılıq call-up adjective general
düz flat place adjective general
yağırlı having a sore place on the back adjective general
buradakı of this place adjective general
buralı of this place adjective general
artıq-əskik out of place adjective general
yersiz out of place adjective general
damdandüşmə out of place adjective general
yağırlı with a sore place on the back adjective general
gözlənilmədən accidentally adverb general
təsadüfən accidentally adverb general
gəlişigözəl accidentally adverb general
qəsdlənmək accidentally adverb general
istəmədən accidentally adverb general
buradan from this place adverb general
yerli-yerində in its proper place adverb general
cabaca in place adverb general
cabaca in right place adverb general
birinci növbədə in the first place adverb general
dördüncüsü ara in the fourth place adverb general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
call at a place accidentally güzarı düşmək verb general