• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для cause (197 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
cause səbəb isim ümumi
cause əsas isim ümumi
cause motiv isim ümumi
cause bəhanə isim ümumi
cause ümumi iş isim ümumi
cause isim ümumi
cause proses isim law
cause məhkəmə işi isim law
cause səbəb olmaq fel ümumi
cause əsas olmaq fel ümumi
cause tündləşdirmək fel ümumi
cause məcbur etmək fel ümumi
cause doğurmaq fel ümumi
cause smb. to denounce çuğullatdırmaq fel ümumi
cause smb. to destroy dağıtdırmaq fel ümumi
cause smb. to direct yönəltdirmək fel ümumi
cause smb. to divorce boşatdırmaq fel ümumi
cause smb. to dig qazdırtmaq fel ümumi
cause smb. to decorate bəzətdirmək fel ümumi
cause smb. to cork probkalatdırmaq fel ümumi
cause smb. to cover qapatmaq fel ümumi
cause smb. to crumble ovuşdurtmaq fel ümumi
cause smb. to curl burdurmaq fel ümumi
cause smb. to drive sürdürmək fel ümumi
cause smb. to embalm balzamlatdırmaq fel ümumi
cause smb. to fell baltalatdırmaq fel ümumi
cause smb. to flatten yastılatdırmaq fel ümumi
cause smb. to flour unlatmaq fel ümumi
cause smb. to fold qartalmaq fel ümumi
cause smb. to feed yedirmək fel ümumi
cause smb. to fan yelpiklətdirmək fel ümumi
cause smb. to enchant ovsunlatdırmaq fel ümumi
cause smb. to evacuate boşaltdırmaq fel ümumi
cause smb. to faint bayıltmaq fel ümumi
cause smb. to cook hazırlatmaq fel ümumi
cause smb. shackle qandallatmaq fel ümumi
cause to spark qığılcımlandırmaq fel ümumi
cause to squawk qığıldatmaq fel ümumi
cause to squeak cığıldatmaq fel ümumi
cause to touch dəydirmək fel ümumi
cause to sharpen bülövlətdirmək fel ümumi
cause to sharpen şişlətdirmək fel ümumi
cause to itch gicişdirmək fel ümumi
cause to live yaşatmaq fel ümumi
cause to resound guruldatmaq fel ümumi
cause to sharpen qəddətmək fel ümumi
cause to water yaşartmaq fel ümumi
cause to work işlətmək fel ümumi
cause smb. drill deşdirmək fel ümumi
cause smb. grab qamarlatmaq fel ümumi
cause smb. pull dartdırmaq fel ümumi
cause smb. to fork yabalatdırmaq fel ümumi
cause scratch qaşındırmaq fel ümumi
cause disclaim dandırmaq fel ümumi
cause anxiety qayğılandırmaq fel ümumi
cause become grainy dənəvərləşdirmək fel ümumi
cause become horny qabarlatmaq fel ümumi
cause smb. to complain sızıldatmaq fel ümumi
cause smb. to glaze aynalatdırmaq fel ümumi
cause smb. to scour qazıtmaq fel ümumi
cause smb. to screw vintlətmək fel ümumi
cause smb. to shave taraşlatmaq fel ümumi
cause smb. to shorten qısaltdırmaq fel ümumi
cause smb. to run yüyrütdürmək fel ümumi
cause smb. to rosin kirişlətdirmək fel ümumi
cause smb. to remember xatırlatmaq fel ümumi
cause smb. to reserve bronlatmaq fel ümumi
cause smb. to return qaytartmaq fel ümumi
cause smb. to roll dığırlamaq fel ümumi
cause smb. to shorten balacalatmaq fel ümumi
cause smb. to simplify sadələtmək fel ümumi
cause smb. to bandage bintlətmək fel ümumi
cause smb. to bayonet süngülətdirmək fel ümumi
cause smb. to besom çalğılatmaq fel ümumi
cause smb. to bludgeon dəyənəklətmək fel ümumi
cause smb. to bake yapdırmaq fel ümumi
cause smb. to stir qımzatmaq fel ümumi
cause smb. to smile qımışdırmaq fel ümumi
cause smb. to spank budarlatmaq fel ümumi
cause smb. to spell höccələtmək fel ümumi
cause smb. to reimburse ödətdirmək fel ümumi
cause smb. to ram toxaclatdırmaq fel ümumi
cause smb. to mature püxtələtdirmək fel ümumi
cause smb. to moan inlətmək fel ümumi
cause smb. to open açdırmaq fel ümumi
cause smb. to pamper əzizlətmək fel ümumi
cause smb. to lock qıfıllatdırmaq fel ümumi
cause smb. to load yüklətdirmək fel ümumi
cause smb. to glaze şüşələtdirmək fel ümumi
cause smb. to grease yağlatdırmaq fel ümumi
cause smb. to kidnap oğurlatdırmaq fel ümumi
cause smb. to lacquer laklatdırmaq fel ümumi
cause smb. to panic küylətdirmək fel ümumi
cause smb. to pickle duzlatdırmaq fel ümumi
cause smb. to pull tarımlatdırmaq fel ümumi
cause smb. to punch komposterlətdirmək fel ümumi
cause smb. to push itələtdirmək fel ümumi
cause smb. to rake dırmıqlatdırmaq fel ümumi
cause smb. to prune daraqlatdırmaq fel ümumi
cause smb. to play çaldırmaq fel ümumi
cause smb. to pin sancaqlatdırmaq fel ümumi
cause smb. to pin sancaqlatmaq fel ümumi
cause smb. to plait hörüklətmək fel ümumi
cause to fester irinlətmək fel ümumi
cause to fall daraşdırmaq fel ümumi
cause to yelp vəngildətmək fel ümumi
cause an illness xəstələndirmək fel ümumi
cause be rough dalğalatmaq fel ümumi
cause go mad dəliləşdirmək fel ümumi
cause to wrangle deyişdirmək fel ümumi
cause to swell qabartmaq fel ümumi
cause to perch qondurmaq fel ümumi
cause to quarrel vuruşdurmaq fel ümumi
cause to rain yağdırmaq fel ümumi
cause to squeak cırıldatmaq fel ümumi
cause joy sevindirmək fel ümumi
cause pain ağrıtmaq fel ümumi
cause smb. scutch didələtmək fel ümumi
cause grief dərdlətmək fel ümumi
cause anxiety əndişə oyatmaq fel ümumi
cause dizziness gicəllətmək fel ümumi
cause smb. scrape qaşıtmaq fel ümumi
cause smb. itch qaşıtmaq fel ümumi
cause smb. brand damğalatdırmaq fel ümumi
cause smb. brew dəmlətmək fel ümumi
cause smb. disperse dağıtdırmaq fel ümumi
cause to hoot vaqqıldatmaq fel ümumi
cause to growl donquldatmaq fel ümumi
cause to jump hoppandırmaq fel ümumi
cause to mince səkdirmək fel ümumi
cause to rain yağdırtdırmaq fel ümumi
cause to roll gillətdirmək fel ümumi
cause to flutter dalğalatmaq fel ümumi
cause to fight döyüşdürmək fel ümumi
cause smb. taste dadızdırılmaq fel ümumi
cause to bark hürdürmək fel ümumi
cause to crumble ovundurmaq fel ümumi
cause to fall gerilətmək fel ümumi
cause to sharpen bizlətdirmək fel ümumi
cause to smoke tüstülətmək fel ümumi
cause smb. brand dağlatdırmaq fel ümumi
cause smth. fade soldurmaq fel ümumi
cause to calve buzovlatmaq fel ümumi
cause to disgust çirgindirmək fel ümumi
cause to wheeze xırıldatmaq fel ümumi
cause to turn fırlatdırmaq fel ümumi
cause to snow yağdırtdırmaq fel ümumi
cause to thunder guruldatmaq fel ümumi
cause to tread ayaqlatdırmaq fel ümumi
cause smb. narrow daraltdırmaq fel ümumi
cause giddiness gicəllətmək fel ümumi
cause to pour axnaşdırmaq fel ümumi
cause to prattle qığıldatmaq fel ümumi
cause to seek axtartdırmaq fel ümumi
cause to sharpen ovxarlatdırmaq fel ümumi
cause to pick dimdikləşdirmək fel ümumi
cause to crust qaysaqlandırmaq fel ümumi
cause to conflict toqquşdurmaq fel ümumi
cause to fizz fışıldatmaq fel ümumi
cause to foam köpükləndirmək fel ümumi
cause to soften yumşaltdırmaq fel ümumi
cause to spin fırlatdırmaq fel ümumi
cause smb. reproach danlatdırmaq fel ümumi
cause to beat döyündürmək fel ümumi
cause to bleed qanatmaq fel ümumi
cause to caw qarıldamaq fel ümumi
cause smb. drill dəldirmək fel ümumi
cause losses zərərə salmaq fel ümumi
cause turn bald dazlaşdırmaq fel ümumi
cause anxiety narahatlıq yaratmaq fel ümumi
cause inconvenience incitmək fel ümumi
cause inconvenience narahatlıq yaratmaq fel ümumi
cause to bubble qabarcıqlandırmaq fel ümumi
cause to wave dalğalatmaq fel ümumi
cause to whimper zingildətmək fel ümumi
cause to whine zingildətmək fel ümumi
cause to bring gətirtdirmək fel ümumi
cause to water sulandırmaq fel ümumi
cause to tread basdalatdırmaq fel ümumi
cause overflow daşdırmaq fel ümumi
cause smb. fight dalaşdırmaq fel ümumi
cause smb. quarrel dalaşdırmaq fel ümumi
cause smb. scutch diddirmək fel ümumi
cause to defecate qığlatdırmaq fel ümumi
cause to grieve təsirləndirmək fel ümumi
cause to ache gizildətmək fel ümumi
cause to ache göynətmək fel ümumi
cause to bellow böyürtmək fel ümumi
cause anxiety düşündürmək fel ümumi
cause to collide toqquşdurmaq fel ümumi
cause to pick dimdiklətdirmək fel ümumi
cause to pine çərlətmək fel ümumi
cause to sharpen itilətdirmək fel ümumi
cause to blush qızartmaq fel ümumi
having cause səbəbli sifət ümumi
probable cause ehtimal edilən səbəb phrases ümumi
principal cause baş cümlə phrases grammatical