• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для cause smth. to grow (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
tamarzı one who is eager to possess smth. noun general
ötür-ötür passing smth. to one another noun general
avand right side of smth. noun general
boy atmaq grow verb general
böyümək grow verb general
uzanmaq grow verb general
ətə batmaq grow in verb general
ətə girmək grow in verb general
böyümək grow up verb general
həddi-büluğa çatmaq grow up verb general
kök salmaq grow upon verb general
təsir etmək grow upon verb general
təsir göstərmək grow upon verb general
ismarlanmaq be asked do smth. verb general
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. verb general
xəcalətli olmaq be bound to do smth. verb general
nədəsə müqəssir olmaq be guilty of smth. verb general
bir şeydə suçlu olmaq be guilty of smth. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
bir işdə naşı olmaq be inexperienced in smth. verb general
eşitdirilmək be informed smb. of smth. verb general
uymaq be keen on smth. verb general
xəcalətli olmaq be obliged to do smth. verb general
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. verb general
cücərmək begin to grow verb general
bazar açmaq begin to sell smth. verb general
öhdəyə almaq bind to do smth. verb general
nisyə almaq buy smth. on credit verb general
şəkk gətirmək call smth. in question verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
sonuna çıxmaq carry smth. through verb general
şəkk gətirmək cast doubt on smth. verb general
elətdirmək cause smb. to do smth. verb general
etdirmək cause smb. to do smth. verb general
etdirtmək cause smb. to do smth. verb general
harınlatmaq cause smb. to grow fat verb general
soldurmaq cause smth. fade verb general
tarazlaşdırılmaq cause smth. to become balanced verb general
soyudulmaq cause smth. to become cold verb general
ölüşkətmək cause smth. to become faded verb general
sancdırmaq cause smth. to bite verb general
dırmandırmaq cause smth. to creep verb general
xarıldatmaq cause smth. to crunch verb general
püskürtmək cause smth. to erupt verb general
porsutmaq cause smth. to go bad verb general
qaxsıtmaq cause smth. to go bad verb general
xışıldatmaq cause smth. to rustle verb general
pırtlatmaq cause smth. to spring out verb general
zınqıldatmaq cause smth. to tinkle verb general
çallatmaq cause to grow grey verb general
irilətdirmək cause to grow larger verb general
qocalaşdırmaq cause to grow old verb general
qocaltmaq cause to grow old verb general
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand verb general
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast verb general
sırımaq deceive in selling smth. verb general
ortalamaq divide smth. into two equal halves verb general
paylaşmaq divide smth. with smb. verb general
qara vermək do smth. as a blind verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
dəsxoşa getmək do smth. in vain verb general
acıqla etmək do smth. on purpose verb general
bir işi bilmədən etmək do smth. unawares verb general
dəsgah açmaq do smth. unusual verb general
vedrələmək draw smth. with a bucket verb general
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
məst olmaq enjoy smth. greatly verb general
soluqdurmaq fade smth. verb general
bezarlamaq feel smth. as a burden verb general
bezmək feel smth. as a burden verb general
bıkmaq feel smth. as a burden verb general
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant verb general
nəzərdən qaçırmaq forget smth. verb general
qarışdırmaq get smth. wrong verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
qıymamaq give smth. to smb. unwillingly verb general
qıymaq give smth. to smb. willingly verb general
əkib-becərmək grow verb general
ərsəyə yetirmək grow verb general
yekələnmək grow verb general
yekəlmək grow verb general
boya vermək grow verb general
saqqal uzatmaq grow a beard verb general
saqqal qoymaq grow a beard verb general
saqqallanmaq grow a beard verb general
bığlanmaq grow a moustache verb general
kəskinləşmək grow acute verb general
əkəclənmək grow adult verb general
keçəlləşmək grow bald verb general
lobya əkmək grow beans verb general
irilənmək grow bigger verb general
cürətlənmək grow bolder verb general
qol-budaq atmaq grow branchy verb general
gümrahlanmaq grow brisk verb general
buxaq salmaq grow chin verb general
buxaqlanmaq grow chin verb general
totuqlaşmaq grow chubby verb general
qartlaşmaq grow coarse verb general
soyumaq grow cold to verb general
qozalamaq grow cones verb general
biqeyrətləşmək grow cowardly verb general
koğaya dönmək grow crooked verb general
qaranlıq çökmək grow dark verb general
qaranlıq düşmək grow dark verb general
qaranlıqlamaq grow dark verb general
qaranlıqlanmaq grow dark verb general
qaranlıqlaşmaq grow dark verb general
bozarmaq grow dim verb general
sönükləşmək grow dim verb general
lallaşmaq grow dumb verb general
toran düşmək grow dusk verb general
toranlaşmaq grow dusk verb general
qaş qaralmaq grow dusky verb general
qurumaq grow emaciated verb general
zorbalaşmaq grow enormous verb general
harınlamaq grow fat verb general
harınlaşmaq grow fat verb general
şişmək grow fat verb general
piylənmək grow fat verb general
lət bağlamaq grow fat and flabby verb general
lətləşmək grow fat and flabby verb general
yoğunlaşmaq grow fatter verb general
cansızlaşmaq grow feeble verb general
lırtlaşmaq grow flaccid verb general
qartlaşmaq grow full size verb general
dumanlanmaq grow gloomy verb general
göyləşmək grow green verb general
başına dən düşmək grow grey verb general
bazburudlanmaq grow handsome verb general
qartımaq grow hardened verb general
buğurlanmaq grow healthy and strong verb general
ağırlaşmaq grow heavier verb general
səsi batmaq grow hoarse verb general
acmaq grow hungry verb general
hövsələsi daralmaq grow impatient verb general
buğalanmaq grow into a bull verb general
irilənmək grow larger verb general
güclənmək grow louder verb general
şərabdan nəşələnmək grow merry on wine verb general
yumşalmaq grow mild verb general
tor görmək grow misty verb general
ağaclaşmaq grow numb verb general
ahıllanmaq grow old verb general
birçəyi ağarmaq grow old verb general
ixtiyarlaşmaq grow old verb general
qəddi bükülmək grow old verb general
qarılaşmaq grow old verb general
qartdanmaq grow old verb general
qartlamaq grow old verb general
qocalaşmaq grow old verb general
qocalmaq grow old verb general
qarımaq grow old verb general
düşkünləşmək grow old and feeble verb general
avazımaq grow pale verb general
qanı qaçmaq grow pale verb general
solğunlaşmaq grow pale verb general
bədbinləşmək grow pessimistic verb general
çirkinləşmək grow plainer verb general
enlənmək grow plumper verb general
dilənçi kökünə düşmək grow poor verb general
əli aşağı düşmək grow poorer verb general
fağırlaşmaq grow poorer verb general
qiymətlənmək grow precious verb general
üslubun qəşəngliyi grow prettier verb general
qəşəngləşmək grow prettier verb general
qızarıb-bozarmaq grow red and pale verb general
pörtmək grow red in face verb general
dövlətlənmək grow rich verb general
pullanmaq grow rich verb general
harınlamaq grow rich verb general
qalınlamaq grow rich unlawfully verb general
barınmaq grow richer verb general
allaşmaq grow rosy verb general
ayılaşmaq grow rude verb general
qabalaşmaq grow rude verb general
qəhətlənmək grow scanty verb general
qəhətləşmək grow scanty verb general
qızğınlaşmaq grow sexy verb general
saylaşmaq grow shallow verb general
alçaqlanmaq grow short verb general
gödəlmək grow shorter verb general
qəmginləşmək grow sorrowful verb general
qarınağrısı vermək grow stomach verb general
şişmanlamaq grow stout verb general
tosqunlaşmaq grow stout verb general
yoğunumaq grow stout verb general
qalınlamaq grow stout verb general
zorbalaşmaq grow stronger verb general
abdallaşmaq grow stupid verb general
ağılsızlaşmaq grow stupid verb general
quyruqlanmaq grow tail verb general
sınıxmaq grow thin verb general
ordu batmaq grow thin verb general
incəlmək grow thinner verb general
qaynayıb-qarışmaq grow together verb general
donuxmaq grow torpid verb general
bulanıqlaşmaq grow turbid verb general
lillənmək grow turbid verb general
eybəcərlənmək grow ugly verb general
eybəcərləşmək grow ugly verb general
tərgimək grow unused to verb general
boya-başa çatmaq grow up verb general
dirçəlmək grow up verb general
erkəkləmək grow up verb general
erkəkləşmək grow up verb general
pərvazlanmaq grow up verb general
qiymətlənmək grow valuable verb general
dirrikçilik etmək grow vegetables verb general
kaftarlaşmaq grow very old verb general
barınıb-batmaq grow very rich verb general
üzülmək grow weak verb general
yabanılaşmaq grow wild verb general
ağıllanmaq grow wiser verb general
solmaq grow withered verb general
sütülləşmək grow young verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
azarı olmaq have a strong wish of doing smth. verb general
atmaq have a very strong desire for smth. verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
bir iş görməyə ixtiyarı olmaq have right to do smth. verb general
asfalt çəkdirmək have smth. asphalted verb general
asfaltlatdırmaq have smth. asphalted verb general
zağlatmaq have smth. burnished verb general
tamamlatdırmaq have smth. completed verb general
əydirmək have smth. crooked verb general
böyütdürmək have smth. enlarged verb general
dəstələtdirmək have smth. grouped verb general
kərkilətdirmək have smth. hacked verb general
başdan aşmaq have smth. in abundance verb general
səsləşmək have smth. in common verb general
toxutdurmaq have smth. knitted verb general
düyünlətdirmək have smth. knotted verb general
astarlatmaq have smth. lined verb general
kağızlatdırmaq have smth. papered verb general
narınlatdırmaq have smth. pounded verb general
astarlatmaq have smth. primed verb general
kanifollatmaq have smth. rosined verb general
itilətdirmək have smth. sharpened verb general
kəsdirmək have smth. shut verb general
lehimlətdirmək have smth. soldered verb general
əyirtdirmək have smth. spun verb general
calatmaq have smth. stitched verb general
küləşlətdirmək have smth. thatched verb general
ağartdırmaq have smth. whitewashed verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
eşitdirmək inform smb. of smth. verb general
gücə düşmək injure oneself by taking smth. very heavy verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
bir şey üzərinə embarqo qoymaq lay smth. under an embargo verb general
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. verb general
saç-saqqal basmaq let one's beard grow verb general
axıtmaq let smth. float verb general
can atmaq long for smth. verb general
quzulamaq long for smth. verb general
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. verb general
bəyəndirmək make smb. approve smth. verb general
buyurtdurmaq make smb. ask smth. verb general
öhdəsinə buraxmaq make smb. responsible for smth. verb general
öhdəsinə qoymaq make smb. responsible for smth. verb general
oyun-oyuncaq etmək make smth. a trifle verb general
çatlatmaq make smth. chap verb general
çatlatmaq make smth. crack verb general
şaqqıldatmaq make smth. crack verb general
söndürtmək make smth. extinguish verb general
çökdürmək make smth. precipitate verb general
uydurmaq make smth. up verb general
saraltmaq make smth. yellow verb general
ağnatmaq move smth. down verb general
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind verb general
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. verb general
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
ortaq olmaq possess smth. jointly verb general
məəttəl etmək prevent from doing smth. verb general
öz ayağı ilə gəlmək prevent smb. from doing smth. verb general
söküb-dağıtmaq pull down smth. completely verb general
bir şeyə fərəhlənmək rejoice at smth. verb general
bir işi təvəkkülə görmək run the risk in doing smth. verb general
nisyə vermək sell smth. on credit verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
paylaşmaq share smth. with smb. verb general
axırına çıxmaq spend smth. in vain verb general
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. verb general
zollamaq strike with smth. verb general
diri-diri udmaq swallow smth. unchewed verb general
çəngələmək take smth. full of hand verb general
məhkəməyə vermək take smth. into court verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
ovuclamaq take smth. with one's palm verb general
xışmalamaq take smth. with one's palm verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
sarınmaq tie smth. round oneself verb general
söküşdürmək unrip smth. hastily and roughly verb general
imrənmək want to do smth. verb general
artmaq grow verb general
güclənmək grow verb general
getdikcə çox xoş gəlmək grow upon verb general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
cause smth. to grow dayazlatmaq verb general