• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для ciddi surətdə yoxlamaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yoxlamaq assay noun general
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration noun general
ciddi tənqid castigation noun general
təntənəli surətdə bildirmə enunciation noun general
ciddi intizam tərəfdarları martinet noun general
ciddi pozuntu outrage noun general
orqanizmin daxilin yoxlamaq üçün boru probe noun general
təntənəli surətdə elan etmə protestation noun general
ciddi etiraz rebuff noun general
qəfil ciddi dəyişiklik repulsion noun general
ardıcıl surətdə ikiyə bölünmə dichotomy noun general
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture noun general
ciddi tənqidçi severe critic noun general
ciddi xasiyyət strong character noun general
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
ciddi tənqid arraignment noun general
ciddi hökm censure noun general
qeyri-ciddi münasibət dalliance noun general
torpağın altını və s. yoxlamaq üçün burğu şəklində alət probe noun general
ciddi narazılıq rift noun general
əsaslı surətdə öyrənmə scrutiny noun general
imzanı yoxlamaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
məskin surətdə azalma nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə düşmə nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə enmə nosedive noun figurative meaning
təntənəli surətdə çıxış entry noun general
ciddi dəyişiklik revolution noun general
ciddi etiraz representation noun general
ciddi söhbət scene noun general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
yoxlamaq audit verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
yoxlamaq check verb general
yoxlamaq check-over verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
qızğın surətdə etiraz etmək clamour verb general
tutuşdurub yoxlamaq collate verb general
ciddi ittiham etmək deprecate verb general
ətraflı surətdə hazırlamaq elaborate verb general
təntənəli surətdə bildirmək enunciate verb general
yoxlamaq fact-find verb general
əl ilə yoxlamaq feel verb general
əl ilə yoxlamaq fumble verb general
yoxlamaq gauge verb general
anlaşılmaz bir surətdə danışmaq gibber verb general
ciddi cəzalandırmaq gruel verb general
tez-tez yoxlamaq haunt verb general
təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək inaugurate verb general
diqqətlə yoxlamaq inspect verb general
sıx surətdə əlaqədar olmaq interrelate verb general
sıx surətdə əlaqədə olmaq interrelate verb general
yoxlamaq investigate verb general
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate verb general
əllə yoxlamaq palpate verb general
ciddi görkəm almaq prim verb general
təkrar yoxlamaq reconsider verb general
yenidən yoxlamaq re-examine verb general
yoxlamaq revise verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize verb general
yoxlamaq taste verb general
yoxlamaq test verb general
yoxlamaq try verb general
yoxlamaq verify verb general
rentgenlə yoxlamaq X-ray verb general
ciddi görkəm almaq assume a grave air verb general
ciddi yanaşmaq be in earnest about verb general
ciddi olmaq be serious verb general
ciddi olmaq be strict verb general
bacarıqsız bir surətdə işləmək bungle verb general
nəbzi yoxlamaq feel the pulse verb general
təntənəli surətdə açmaq inaugurate verb general
nəbzi yoxlamaq take the pulse verb general
hesabatı yoxlamaq verify an account verb general
ciddi işləmək work hard verb general
dərəcələrini yoxlamaq calibrate verb general
yoxlamaq calibrate verb general
çap olunan kitabların vərəqlərini yoxlamaq collate verb general
qeyri-ciddi yanaşmaq dally verb general
yoxlamaq examine verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
yoxlamaq inspect verb general
kəskin surətdə azalmaq nosedive verb general
kəskin surətdə düşmək nosedive verb general
təntənəli surətdə vəd etmək pledge verb general
yoxlamaq probe verb general
yoxlamaq sample verb general
əsaslı surətdə öyrənmək scrutinise verb general
kəskin surətdə tənqid etmək slash verb general
kütləvi surətdə qırmaq slaughter verb general
yoxlamaq tempt verb general
təntənəli surətdə elan etmək testify verb general
təntənəli surətdə məlumat vermək testify verb general
yoxlamaq true verb biological
əl ilə yoxlamaq palpate verb medical
əsaslı surətdə tədqiq etmək sift verb figurative meaning
işə ciddi girişmək attack verb general
cidd sürətdə tədqiq etmək rummage verb general
cidd sürətdə tədqiq öyrənmək rummage verb general
qüvvətli surətdə tullamaq slap verb general
yoxlamaq survey verb general
yoxlamaq tax verb general
qaydaya ciddi riayət etmək toe verb general
tələblərə ciddi riayət etmək toe verb general
ciddi danlamaq trounce verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək observe verb general
kəskin sürətdə qalxmaq jump verb general
kəskin surətdə azaltmaq slash verb general
siyasi keçmiş fəaliyyəti yoxlamaq screen verb spoken language
siyasi səbatlılığı yoxlamaq screen verb spoken language
siyasi sənədləri yoxlamaq screen verb spoken language
yoxlamaq  test verb computer
yoxlamaq validate verb computer
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
ciddi surətdə etiraz etmək kick verb American
yoxlamaq set verb general
ciddi-cəhd göstərən aspiring adjective general
ciddi austere adjective general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
ciddi censorious adjective general
ciddi earnest adjective general
qeyri-ciddi flippant adjective general
ciddi grave adjective general
əllə yoxlamaq grope adjective general
çox ciddi hypercritical adjective general
ciddi important adjective general
ciddi təsir yaradan imposing adjective general
ciddi in earnest adjective general
ciddi prim adjective general
ciddi rigorous adjective general
ciddi serious adjective general
ciddi severe adjective general
ciddi solemn adjective general
ciddi spirited adjective general
ciddi staid adjective general
ciddi stringent adjective general
ciddi substantive adjective general
ciddi weighty adjective general
ciddi-cəhdli zealous adjective general
qeyri-ciddi not serious adjective general
ciddi astringent adjective general
qeyri-ciddi boyish adjective general
ciddi ceremonious adjective general
ciddi chaste adjective general
ciddi exigent adjective general
qeyri-ciddi lax adjective general
işə ciddi yanaşan obliging adjective general
ciddi punitive adjective general
ciddi rigid adjective general
ciddi stern adjective general
ciddi strict adjective general
qeyri-ciddi superficial adjective general
ciddi valid adjective general
qeyri-ciddi windy adjective general
qeyri-normal bir surətdə genişlənilmiş exaggerated adjective medical
ciddi nəticələr doğura biləcək far-reaching adjective figurative meaning
qeyri-ciddi casual adjective general
ciddi grand adjective general
ciddi harsh adjective general
ciddi official adjective general
ciddi deep adjective general
qeyri-ciddi loose adjective general
ciddi severe adjective general
ciddi critical adjective computer
ciddi hard adjective general
ciddi nice adjective general
ciddi solid adjective general
ciddi tight adjective general
fəal sürətdə actively adverb general
kəskin sürətdə acutely adverb general
təcavüzkar bir sürətdə aggressively adverb general
geniş sürətdə broad adverb general
geniş sürətdə broadly adverb general
köklü surətdə cardinally adverb general
fəlakətli surətdə catastrophically adverb general
tənqidi surətdə censoriously adverb general
ətraflı surətdə circumstantially adverb general
müfəssəl surətdə circumstantially adverb general
kollektiv surətdə collectively adverb general
rahat bir surətdə comfortably adverb general
tənqidi surətdə critically adverb general
təəccüblü bir surətdə curiously adverb general
faktik surətdə de facto adverb general
aşkar surətdə definitely adverb general
qəti surətdə definitely adverb general
əyani surətdə demonstrably adverb general
başgicəlləndirici bir surətdə dizzily adverb general
dinamik surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə energetically adverb general
ətraflı surətdə exhaustingly adverb general
təcili sürətdə express adverb general
möhkəm surətdə fast adverb general
qızğın surətdə feverishly adverb general
qəti surətdə flatly adverb general
rəvan surətdə fluently adverb general
səlis bir surətdə fluently adverb general
məcburi surətdə forcibly adverb general
rəsmi surətdə formally adverb general
azad surətdə freely adverb general
sərbəst surətdə freely adverb general
soyuq bir surətdə frigidly adverb general
çox ciddi frowningly adverb general
səmərəli surətdə fruitfully adverb general
mükəmməl surətdə fully adverb general
süni surətdə fulsomely adverb general
ciddi hard adverb general
qızğın surətdə hard adverb general
ciddi harshly adverb general
ağır surətdə heavily adverb general
mütərəddid bir surətdə hesitatingly adverb general
əsaslı surətdə intently adverb general
azad surətdə loosely adverb general
ciddi massively adverb general
mükəmməl surətdə masterly adverb general
qəti surətdə necessarily adverb general
müstəsna surətdə notedly adverb general
amansız surətdə obdurately adverb general
mərhəmətsiz surətdə obdurately adverb general
anlaşılmaz surətdə obscurely adverb general
geniş surətdə open-mindedly adverb general
laqeyd surətdə passively adverb general
passiv surətdə passively adverb general
təsviri surətdə periphrastically adverb general
aydın surətdə precisely adverb general
ciddi profoundly adverb general
proposional surətdə proportionally adverb general
proposional surətdə proportionately adverb general
qarşılıqlı surətdə reciprocally adverb general
müntəzəm surətdə regularly adverb general
aramsız surətdə restlessly adverb general
qorxulu surətdə riskily adverb general
təhlükəli surətdə riskily adverb general
kəskin surətdə short adverb general
sərt surətdə short adverb general
müstəsna surətdə singularly adverb general
əsaslı surətdə soundly adverb general
bu surətdə thereby adverb general
faciəli surətdə tragically adverb general
süni bir surətdə unnaturally adverb general
saxta bir surətdə unnaturally adverb general
ağlabatmaz bir surətdə unreasonably adverb general
cəsarətsiz bir surətdə vaguely adverb general
parlaq surətdə vividly adverb general
qəti surətdə strictly adverb general
ciddi olaraq seriously adverb general
qəti surətdə steadily adverb general
sarsılmaz surətdə steadily adverb general
kəskin surətdə sternly adverb general
sərt surətdə sternly adverb general
ciddi vigorously adverb general
əks surətdə otherwise adverb general
qəti surətdə decisively adverb general
ciddi earnestly adverb general
fövqəl'adə surətdə extraordinarily adverb general
fövqəl'adə surətdə extremely adverb general
ciddi in earnest adverb general
könüllü sürətdə on a voluntary basis adverb general
ciddi strictly adverb general
sistematik surətdə systematically adverb general
müvafiq surətdə adequately adverb general
geniş surətdə amply adverb general
ciddi badly adverb general
ciddi busily adverb general
qızğın surətdə busily adverb general
əsaslı surətdə capitally adverb general
ciddi surətdə capitally adverb general
ciddi bir tərzdə chastely adverb general
aşkar surətdə distinctly adverb general
əsaslı surətdə drastically adverb general
süni surətdə feignedly adverb general
qəti sürətdə finally adverb general
süni surətdə forcedly adverb general
qəti surətdə forthright adverb general
azad surətdə free adverb general
sərbəst surətdə free adverb general
geniş surətdə freely adverb general
bədii surətdə graphically adverb general
qəti surətdə grimly adverb general
münasib surətdə reasonably adverb general
ciddi rigidly adverb general
ciddi roundly adverb general
kəskin surətdə sharp adverb general
sərt surətdə sharp adverb general
ciddi şəkildə thoroughly adverb general
əsaslı surətdə closely adverb general
qəti surətdə emphatically adverb general
ciddi nearly adverb general
qəti surətdə racically adverb general
əks surətdə or conjunction general
əks surətdə otherwise conjunction general
tam sürətdə at full speed phrases general
ciddi sınağa məruz qalmaq be put to the push phrases general
ciddi sınaqdan keçmək be put to the push phrases general
ciddi surətdə yoxlamaq bolt to the bran phrases general
ətraflı surətdə nəzərdən keçirmək bolt to the bran phrases general
ciddi peşmançılıq keçirmək feel a quick repentance phrases general