• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для clear a question (229 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
təhlükə bitdi all-clear noun general
ağıllılıq clear-sightedness noun general
bəsarətlilik clear-sightedness noun general
fərasətlilik clear-sightedness noun general
gözüaçıqlıq clear-sightedness noun general
məsələ question noun general
sual question noun general
təmiz hava clear air noun general
aydın diksiya clear articulation noun general
aydın eyham clear hint noun general
bulyon clear soup noun general
aydın fikir clear thought noun general
durulaşdırma making clear noun general
sual cümləsi question noun general
sual-cavab question and answer noun general
sual işarəsi question mark noun general
həyati məsələ vital question noun general
müşkül məsələ question noun general
müzakirə olunan iş question noun general
müzakirə olunan məsələ question noun general
problem question noun general
çətinlik question noun general
etiraz question noun general
şəkk question noun general
şübhə question noun general
istintaq question noun general
sorğu-sual question noun general
açılmaq clear verb general
təmizləmək clear verb general
yarımçıq qalmış işi bitirmək clear off verb general
yarımçıq qalmış işi qurtarmaq clear off verb general
təmizləmək clear out verb general
yuyub təmizləmək clear out verb general
aydınlaşdırmaq clear up verb general
kraxmallamaq clear-starch verb general
dindirmək question verb general
istintaq etmək question verb general
sorğu-sual etmək question verb general
sual vermək ask a question verb general
anlaşılmaq be clear verb general
bəlli olmaq be clear verb general
anladılmaq be made clear verb general
anlaşmaq become clear verb general
əyan olmaq become clear verb general
aydınlaşmaq become clear verb general
beyninə batmaq become clear verb general
məsələni müzakirəyə qoymaq bring up a question for discussion verb general
şəkk gətirmək call smth. in question verb general
aşmaq clear verb general
aydınlanmaq clear verb general
baryeri dəf etmək clear a hurdle verb general
səddi aşmaq clear a hurdle verb general
siyirmək clear away verb general
yığışdırmaq clear away verb general
dağılmaq clear away verb general
durulanmaq clear be cleared up verb general
təmizləmək clear off verb general
ödəmək clear off verb general
boğazını arıtlamaq clear one's throat verb general
durulamaq clear out verb general
itilmək clear out verb general
ərpini təmizləmək clear scales verb general
stol yığışdırmaq clear the table verb general
yol açmaq clear the way verb general
aydınlaşmaq clear up verb general
eləmək clear up verb general
işıqlaşmaq clear up verb general
ayazımaq clear up verb general
məsələni aydınlatmaq deal with the question verb general
məsələni böyütmək magnify a question verb general
başa salmaq make clear verb general
çözmək make clear verb general
anlaşıqlıq gətirmək make things clear verb general
danışdırmaq question verb general
istintaq aparmaq question verb general
soraqlaşmaq question verb general
məsələ qaldırmaq raise a question verb general
məsələ qoymaq raise a question verb general
məsələdən yan keçmək sidestep the question verb general
məsələni həll etmək solve the question verb general
həzər etmək steer clear verb general
qaçınmaq steer clear verb general
anlatmaq try to make clear verb general
yığışdırmaq clear verb general
çıxıb getmək clear off verb general
uzaqlaşmaq clear off verb general
pulsuz qoymaq clear out verb general
aydınlaşmaq clear up verb general
açılmaq clear up verb general
şübhə altına almaq question verb general
şübhə etmək question verb general
şübhələnmək question verb general
aydınlaşdırmaq clear verb general
izah etmək clear verb general
açılmaq clear off verb general
aydınlaşdırmaq clear off verb general
sual etmək question verb general
sual vermək question verb general
soruşmaq question verb general
azad etmək clear verb general
maneəni aradan götürmək clear verb general
maneəni aradan qaldırmaq clear verb general
maneələri aşmaq clear verb general
köçürmək clear verb military
boşaltmaq clear verb general
borcu ödəmək clear verb general
borcu vermək clear verb general
satıb qurtarmaq clear verb general
satıb sovurmaq clear verb general
satmaq clear verb general
aydın clear adjective general
işıqlı clear adjective general
aydın clear-cut adjective general
dəqiq clear-cut adjective general
müəyyən clear-cut adjective general
ağıllı clear-headed adjective general
dərrakəli clear-headed adjective general
zəkalı clear-headed adjective general
uzaqgörən clear-sighted adjective general
gözüaçıq clear-sighted adjective general
ağıllı clear-sighted adjective general
açıqgözlü clear-sighted adjective general
fərasətli clear-sighted adjective general
büllur kimi təmiz crystal-clear adjective general
şəffaf crystal-clear adjective general
bariz clear adjective general
apaydın absolutely clear adjective general
anlaşılan clear adjective general
aşikar clear adjective general
aşkar clear adjective general
əyan clear adjective general
məlum clear adjective general
dumansız clear of sky adjective general
açıqfikirli clear thinking adjective general
idraklı clear thinking adjective general
açıq-aşkar completely clear adjective general
kristal crystal-clear adjective general
cılxa net clear adjective general
alabulanıq not quite clear adjective general
açıq-aşkar quite clear adjective general
şəffaf clear adjective general
təmiz clear adjective general
cingiltili clear adjective general
təmiz clear adjective general
aydın başa düşülən clear adjective general
şübhə doğurmayan clear adjective general
ağıllı clear adjective general
iti clear adjective general
kəskin clear adjective general
açıq clear adjective general
maneəsiz clear adjective general
bütün clear adjective general
tam clear adjective general
dəqiq görən clear-eyed adverb general
yaxşı görən clear-eyed adverb general
ağılla clear-sightedly adverb general
bəsarətlə clear-sightedly adverb general
fərasətlə clear-sightedly adverb general
bişübhə beyond all question adverb general
təmiz clear adverb general
açıqgözlü clear-eyed adverb general
ağıllı clear-eyed adverb general
fərasətli clear-eyed adverb general
gözüaçıq clear-eyed adverb general
uzaqgörən clear-eyed adverb general
gün kimi aydın as clear as daylight phrases general
əlbəttə beyond question phrases general
şübhəsiz beyond question phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq brighten a question phrases general
məsələyə aydınlıq gətirmək brighten a question phrases general
məsələ qaldırmaq bring a question phrases general
şübhələnmək call in question phrases general
şübhə doğurmaq call in question phrases general
bir kəsi istintaq etmək call smb. in question phrases general
bir kəsi sorğu-suala tutmaq call smb. in question phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq clarify a question phrases general
məsələyə aydınlıq gətirmək clarify a question phrases general
limanı tərk etmək clear the harbour phrases general
stolu yığışdırmaq clear the table phrases general
müzakirə obyekti olmaq come into question phrases general
məsələni dolaşdırmaq complicate a question phrases general
məsələni mürəkkəbləşdirmək complicate a question phrases general
məsələdən kənara çıxmaq depart from a question phrases general
məsələdən uzaqlaşmaq depart from a question phrases general
məsələdən yayınmaq depart from a question phrases general
məsələdən kənara çıxmaq deviate from a question phrases general
məsələdən uzaqlaşmaq deviate from a question phrases general
məsələdən yayınmaq deviate from a question phrases general
məsələdən kənara çıxmaq digress from a question phrases general
məsələdən uzaqlaşmaq digress from a question phrases general
məsələdən yayınmaq digress from a question phrases general
məsələni dolaşdırmaq entangle a question phrases general
məsələni mürəkkəbləşdirmək entangle a question phrases general
məsələ ilə məşğul olmaq go into the question phrases general
məsələyə diqqət yetirmək go into the question phrases general
əsla gözlənilmədən like a thunderbolt from a clear sky phrases general
əsla gözlənilmədən like a thunderbolt out of a clear sky phrases general
məsələni əməli olaraq nəzərdən keçirmək look at a question practically phrases general
əxlaq məsələsi moral question phrases general
məsələ qaldırmaq open a question phrases general
əlbəttə out of question phrases general
şübhəsiz out of question phrases general
əlbəttə past question phrases general
şübhəsiz past question phrases general
məsələni ətraflı düşünmək ponder a question phrases general
məsələni ətraflı götür-qoy eləmək ponder a question phrases general
sual işarəsi question mark phrases general
sual işarəsi question-mark phrases general
məsələ qaldırmaq raise a question phrases general
məsələni yoluna qoymaq set the question at rest phrases general
məsələni həll etmək solve a question phrases general
bir kəsdən çəkinmək steer clear of smb. phrases general
bir kəsdən kənar gəzmək steer clear of smb. phrases general
bir kəsdən qaçınmaq steer clear of smb. phrases general
bir şeydən çəkinmək steer clear of smth. phrases general
bir şeydən kənar gəzmək steer clear of smth. phrases general
bir şeydən qaçınmaq steer clear of smth. phrases general
incə məsələ ticklish question phrases general
məsələyə baxmaq treat a question phrases general
əlbəttə without question phrases general
şübhəsiz without question phrases general
sual yağdırmaq fire question phrases general
İtil! Clear out! phrases general
vasitəli nitqdə sual direct question phrases grammatical
vasitəsiz nitqdə sual indirect question phrases grammatical
vasitəsiz nitqdə sual oblique question phrases grammatical
bir kəsi məhkəməyə vermək call smb. in question phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
clear a question məsələni aydınlaşdırmaq phrases general
clear a question məsələyə aydınlıq gətirmək phrases general