• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для clear headed (248 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
təhlükə bitdi all-clear noun general
ağıllılıq clear-sightedness noun general
bəsarətlilik clear-sightedness noun general
fərasətlilik clear-sightedness noun general
gözüaçıqlıq clear-sightedness noun general
ikibaşlı double-headed noun general
başıyekəlik big-headed noun general
yekəbaşlıq big-headed noun general
təmiz hava clear air noun general
aydın diksiya clear articulation noun general
aydın eyham clear hint noun general
bulyon clear soup noun general
aydın fikir clear thought noun general
çalbaş grey-headed noun general
durulaşdırma making clear noun general
ikibaşlı qartal two-headed eagle noun general
açılmaq clear verb general
təmizləmək clear verb general
yarımçıq qalmış işi bitirmək clear off verb general
yarımçıq qalmış işi qurtarmaq clear off verb general
təmizləmək clear out verb general
yuyub təmizləmək clear out verb general
aydınlaşdırmaq clear up verb general
kraxmallamaq clear-starch verb general
anlaşılmaq be clear verb general
bəlli olmaq be clear verb general
anladılmaq be made clear verb general
anlaşmaq become clear verb general
əyan olmaq become clear verb general
aydınlaşmaq become clear verb general
beyninə batmaq become clear verb general
aşmaq clear verb general
aydınlanmaq clear verb general
baryeri dəf etmək clear a hurdle verb general
səddi aşmaq clear a hurdle verb general
siyirmək clear away verb general
yığışdırmaq clear away verb general
dağılmaq clear away verb general
durulanmaq clear be cleared up verb general
təmizləmək clear off verb general
ödəmək clear off verb general
boğazını arıtlamaq clear one's throat verb general
durulamaq clear out verb general
itilmək clear out verb general
ərpini təmizləmək clear scales verb general
stol yığışdırmaq clear the table verb general
yol açmaq clear the way verb general
aydınlaşmaq clear up verb general
eləmək clear up verb general
işıqlaşmaq clear up verb general
ayazımaq clear up verb general
başa salmaq make clear verb general
çözmək make clear verb general
anlaşıqlıq gətirmək make things clear verb general
həzər etmək steer clear verb general
qaçınmaq steer clear verb general
anlatmaq try to make clear verb general
yığışdırmaq clear verb general
çıxıb getmək clear off verb general
uzaqlaşmaq clear off verb general
pulsuz qoymaq clear out verb general
aydınlaşmaq clear up verb general
açılmaq clear up verb general
aydınlaşdırmaq clear verb general
izah etmək clear verb general
açılmaq clear off verb general
aydınlaşdırmaq clear off verb general
azad etmək clear verb general
maneəni aradan götürmək clear verb general
maneəni aradan qaldırmaq clear verb general
maneələri aşmaq clear verb general
köçürmək clear verb military
boşaltmaq clear verb general
borcu ödəmək clear verb general
borcu vermək clear verb general
satıb qurtarmaq clear verb general
satıb sovurmaq clear verb general
satmaq clear verb general
başıboş addle-headed adjective general
başsız addle-headed adjective general
beyinsiz addle-headed adjective general
gic addle-headed adjective general
qanmaz addle-headed adjective general
aydın clear adjective general
işıqlı clear adjective general
aydın clear-cut adjective general
dəqiq clear-cut adjective general
müəyyən clear-cut adjective general
ağıllı clear-headed adjective general
dərrakəli clear-headed adjective general
zəkalı clear-headed adjective general
uzaqgörən clear-sighted adjective general
gözüaçıq clear-sighted adjective general
ağıllı clear-sighted adjective general
açıqgözlü clear-sighted adjective general
fərasətli clear-sighted adjective general
soyuqqanlı cool-headed adjective general
sakit cool-headed adjective general
təmkinli cool-headed adjective general
büllur kimi təmiz crystal-clear adjective general
şəffaf crystal-clear adjective general
qıvrımbaş curly-headed adjective general
qıvrımsaç curly-headed adjective general
başıboş empty-headed adjective general
qayğısız empty-headed adjective general
yüngül empty-headed adjective general
axmaq fat-headed adjective general
başıboş fat-headed adjective general
gic fat-headed adjective general
korazehin fat-headed adjective general
küt fat-headed adjective general
kütbeyin fat-headed adjective general
qanmaz fat-headed adjective general
sarsaq fat-headed adjective general
səfeh fat-headed adjective general
yelbeyin fat-headed adjective general
hiyləgər hard-headed adjective general
öz xeyrini bilən hard-headed adjective general
qənaətcil hard-headed adjective general
sərhesab hard-headed adjective general
fəhmsiz muddle-headed adjective general
fərasətsiz muddle-headed adjective general
küt muddle-headed adjective general
kütbeyin muddle-headed adjective general
qanmaz muddle-headed adjective general
sarsaq muddle-headed adjective general
ağıldan kəm soft-headed adjective general
ağlı çatmayan soft-headed adjective general
gictəhər soft-headed adjective general
korazehin thick-headed adjective general
küt thick-headed adjective general
kütbeyin thick-headed adjective general
ikibaşlı two-headed adjective general
ağlı zəif weak-headed adjective general
başıboş weak-headed adjective general
kəmağıl weak-headed adjective general
ağsaçlı white-headed adjective general
çal white-headed adjective general
bariz clear adjective general
apaydın absolutely clear adjective general
daz bald-headed adjective general
dazbaş bald-headed adjective general
başıyekə big-headed adjective general
yekəbaş big-headed adjective general
yekəbaşlı big-headed adjective general
anlaşılan clear adjective general
aşikar clear adjective general
aşkar clear adjective general
əyan clear adjective general
məlum clear adjective general
dumansız clear of sky adjective general
açıqfikirli clear thinking adjective general
idraklı clear thinking adjective general
açıq-aşkar completely clear adjective general
qanısoyuq cool-headed adjective general
başıqırxıq crop-headed adjective general
kristal crystal-clear adjective general
burmatel curly-headed adjective general
buruqsaç curly-headed adjective general
başıboş empty-headed adjective general
beyniboş empty-headed adjective general
boş baş empty-headed adjective general
qafasız empty-headed adjective general
beşbaşlı five-headed adjective general
yastıbaş flat-headed adjective general
çal baş gray-headed adjective general
çal baş grey-headed adjective general
ağsaç grey-headed adjective general
başlıqlı headed adjective general
malbaş large-headed adjective general
çoxbaşlı many-headed adjective general
anlamaz muddle-headed adjective general
beyinsiz muddle-headed adjective general
dilbilməz muddle-headed adjective general
karsala muddle-headed adjective general
cılxa net clear adjective general
alabulanıq not quite clear adjective general
birbaşlı one-headed adjective general
açıq-aşkar quite clear adjective general
quşbeyin rattle-headed adjective general
dəyirmibaş round-headed adjective general
yumrubaş round-headed adjective general
qalınbaş thick-headed adjective general
alasəy weak-headed adjective general
ağbaş white-headed adjective general
sarıbaş yellow-headed adjective general
ağılsız pin-headed adjective spoken language
axmaq pin-headed adjective spoken language
başıboş pin-headed adjective spoken language
beyinsiz pin-headed adjective spoken language
gic pin-headed adjective spoken language
səfeh pin-headed adjective spoken language
axmaq timber-headed adjective spoken language
başıboş timber-headed adjective spoken language
qanmaz timber-headed adjective spoken language
səfeh timber-headed adjective spoken language
ağıldankəm addle-headed adjective general
dəli addle-headed adjective general
şəffaf clear adjective general
təmiz clear adjective general
inadcıl hard-headed adjective general
tərs hard-headed adjective general
tez keflənən weak-headed adjective general
açıq rəngli white-headed adjective general
sarışın white-headed adjective general
cingiltili clear adjective general
təmiz clear adjective general
iradəsiz weak-headed adjective general
aydın başa düşülən clear adjective general
şübhə doğurmayan clear adjective general
ağıllı clear adjective general
iti clear adjective general
kəskin clear adjective general
açıq clear adjective general
maneəsiz clear adjective general
bütün clear adjective general
tam clear adjective general
dəqiq görən clear-eyed adverb general
yaxşı görən clear-eyed adverb general
ağılla clear-sightedly adverb general
bəsarətlə clear-sightedly adverb general
fərasətlə clear-sightedly adverb general
təmiz clear adverb general
açıqgözlü clear-eyed adverb general
ağıllı clear-eyed adverb general
fərasətli clear-eyed adverb general
gözüaçıq clear-eyed adverb general
uzaqgörən clear-eyed adverb general
gün kimi aydın as clear as daylight phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq clear a question phrases general
məsələyə aydınlıq gətirmək clear a question phrases general
limanı tərk etmək clear the harbour phrases general
stolu yığışdırmaq clear the table phrases general
cəsarətlə hərəkət etmək go bald-headed for smth. phrases general
qətiyyətlə hərəkət etmək go bald-headed for smth. phrases general
əsla gözlənilmədən like a thunderbolt from a clear sky phrases general
əsla gözlənilmədən like a thunderbolt out of a clear sky phrases general
axmaq rattle-headed phrases general
başıboş rattle-headed phrases general
sarsaq rattle-headed phrases general
səfeh rattle-headed phrases general
bir kəsdən çəkinmək steer clear of smb. phrases general
bir kəsdən kənar gəzmək steer clear of smb. phrases general
bir kəsdən qaçınmaq steer clear of smb. phrases general
bir şeydən çəkinmək steer clear of smth. phrases general
bir şeydən kənar gəzmək steer clear of smth. phrases general
bir şeydən qaçınmaq steer clear of smth. phrases general
İtil! Clear out! phrases general
vero