• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для clear thought (167 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
təhlükə bitdi all-clear noun general
ağıllılıq clear-sightedness noun general
bəsarətlilik clear-sightedness noun general
fərasətlilik clear-sightedness noun general
gözüaçıqlıq clear-sightedness noun general
düşüncə thought noun general
fikir thought noun general
fikir aydınlığı clarity of thought noun general
təmiz hava clear air noun general
aydın diksiya clear articulation noun general
aydın eyham clear hint noun general
bulyon clear soup noun general
fikrin bitkinliyi completeness of thought noun general
dolaşıq fikir confused thought noun general
fikir dolaşıqlığı confusion of thought noun general
dərindüşüncəlilik depth of thought noun general
durulaşdırma making clear noun general
fikir-zikir thought noun general
məqsəd thought noun general
məram thought noun general
niyyət thought noun general
diqqət thought noun general
qayğı thought noun general
xəyalat thought noun general
açılmaq clear verb general
təmizləmək clear verb general
yarımçıq qalmış işi bitirmək clear off verb general
yarımçıq qalmış işi qurtarmaq clear off verb general
təmizləmək clear out verb general
yuyub təmizləmək clear out verb general
aydınlaşdırmaq clear up verb general
kraxmallamaq clear-starch verb general
anlaşılmaq be clear verb general
bəlli olmaq be clear verb general
xəyala dalmaq be lost in thought verb general
anladılmaq be made clear verb general
dərin fikrə getmək be sunk in thought verb general
düşünülmək be thought verb general
anlaşmaq become clear verb general
əyan olmaq become clear verb general
aydınlaşmaq become clear verb general
beyninə batmaq become clear verb general
aşmaq clear verb general
aydınlanmaq clear verb general
baryeri dəf etmək clear a hurdle verb general
səddi aşmaq clear a hurdle verb general
siyirmək clear away verb general
yığışdırmaq clear away verb general
dağılmaq clear away verb general
durulanmaq clear be cleared up verb general
təmizləmək clear off verb general
ödəmək clear off verb general
boğazını arıtlamaq clear one's throat verb general
durulamaq clear out verb general
itilmək clear out verb general
ərpini təmizləmək clear scales verb general
stol yığışdırmaq clear the table verb general
yol açmaq clear the way verb general
aydınlaşmaq clear up verb general
eləmək clear up verb general
işıqlaşmaq clear up verb general
ayazımaq clear up verb general
fikrindən daşınmaq give up the thought verb general
başa salmaq make clear verb general
çözmək make clear verb general
anlaşıqlıq gətirmək make things clear verb general
kiminsə fikrini oxumaq read smb.'s thought verb general
həzər etmək steer clear verb general
qaçınmaq steer clear verb general
götür-qoy edilmək think be thought over verb general
anlatmaq try to make clear verb general
yığışdırmaq clear verb general
çıxıb getmək clear off verb general
uzaqlaşmaq clear off verb general
pulsuz qoymaq clear out verb general
aydınlaşmaq clear up verb general
açılmaq clear up verb general
aydınlaşdırmaq clear verb general
izah etmək clear verb general
açılmaq clear off verb general
aydınlaşdırmaq clear off verb general
azad etmək clear verb general
maneəni aradan götürmək clear verb general
maneəni aradan qaldırmaq clear verb general
maneələri aşmaq clear verb general
köçürmək clear verb military
boşaltmaq clear verb general
borcu ödəmək clear verb general
borcu vermək clear verb general
satıb qurtarmaq clear verb general
satıb sovurmaq clear verb general
satmaq clear verb general
aydın clear adjective general
işıqlı clear adjective general
aydın clear-cut adjective general
dəqiq clear-cut adjective general
müəyyən clear-cut adjective general
ağıllı clear-headed adjective general
dərrakəli clear-headed adjective general
zəkalı clear-headed adjective general
uzaqgörən clear-sighted adjective general
gözüaçıq clear-sighted adjective general
ağıllı clear-sighted adjective general
açıqgözlü clear-sighted adjective general
fərasətli clear-sighted adjective general
büllur kimi təmiz crystal-clear adjective general
şəffaf crystal-clear adjective general
bariz clear adjective general
apaydın absolutely clear adjective general
anlaşılan clear adjective general
aşikar clear adjective general
aşkar clear adjective general
əyan clear adjective general
məlum clear adjective general
dumansız clear of sky adjective general
açıqfikirli clear thinking adjective general
idraklı clear thinking adjective general
açıq-aşkar completely clear adjective general
dilbilməz confused in thought adjective general
kristal crystal-clear adjective general
fikirli full of thought adjective general
cılxa net clear adjective general
alabulanıq not quite clear adjective general
açıq-aşkar quite clear adjective general
şəffaf clear adjective general
təmiz clear adjective general
cingiltili clear adjective general
təmiz clear adjective general
aydın başa düşülən clear adjective general
şübhə doğurmayan clear adjective general
ağıllı clear adjective general
iti clear adjective general
kəskin clear adjective general
açıq clear adjective general
maneəsiz clear adjective general
bütün clear adjective general
tam clear adjective general
dəqiq görən clear-eyed adverb general
yaxşı görən clear-eyed adverb general
ağılla clear-sightedly adverb general
bəsarətlə clear-sightedly adverb general
fərasətlə clear-sightedly adverb general
təmiz clear adverb general
açıqgözlü clear-eyed adverb general
ağıllı clear-eyed adverb general
fərasətli clear-eyed adverb general
gözüaçıq clear-eyed adverb general
uzaqgörən clear-eyed adverb general
bax: think thought past tense general
bax: think thought past participle general
gün kimi aydın as clear as daylight phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq clear a question phrases general
məsələyə aydınlıq gətirmək clear a question phrases general
limanı tərk etmək clear the harbour phrases general
stolu yığışdırmaq clear the table phrases general
əsla gözlənilmədən like a thunderbolt from a clear sky phrases general
əsla gözlənilmədən like a thunderbolt out of a clear sky phrases general
fikrə dalmış lost in thought phrases general
fikrə qərq olmuş lost in thought phrases general
bir kəsdən çəkinmək steer clear of smb. phrases general
bir kəsdən kənar gəzmək steer clear of smb. phrases general
bir kəsdən qaçınmaq steer clear of smb. phrases general
bir şeydən çəkinmək steer clear of smth. phrases general
bir şeydən kənar gəzmək steer clear of smth. phrases general
bir şeydən qaçınmaq steer clear of smth. phrases general
İtil! Clear out! phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
clear thought aydın fikir noun general