• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для coal face (232 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
abırsız bold-face noun general
ədəbsiz bold-face noun general
həyasız bold-face noun general
sırtıq bold-face noun general
utanmaz bold-face noun general
daş kömür coal noun general
kömür coal noun general
daş kömür hövzəsi coal-basin noun general
daş kömür qatı coal-bed noun general
daş kömür layı coal-bed noun general
kömürdoğrayan maşın coal-breaker noun general
kömür xəkəsi coal-dust noun general
kömür tozu coal-dust noun general
kəsilmiş kömürün qədəri coal-face noun general
kömür kəsmə coal-face noun general
kömür yatağı coal-field noun general
işıq qazı coal-gas noun general
kömürdaşıyan coal-heaver noun general
kömür saxlamaq üçün zirzəmi coal-hole noun general
kömür anbarı coal-house noun general
kömür mədəni coal-mine noun general
kömür şaxtası coal-mine noun general
kömürçıxaran coal-miner noun general
qazmaçı coal-miner noun general
xam neft coal-oil noun general
daş kömür şaxtasının sahibi coal-owner noun general
şaxta sahibi coal-owner noun general
coal-mine coal-pit noun general
kömür kisəsi coal-sack noun general
daş kömür qətranı coal-tar noun general
surət face noun general
sifət face noun general
üz face noun general
qoruyucu maska face-guard noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
lekal face-mould noun general
qəlib face-mould noun general
şablon face-mould noun general
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter noun general
yanaqları, gözləri boyayan face-painter noun general
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting noun general
nüfuzunu qorumaq üçün atılan addım face-saver noun general
şöhrətini qoruma face-saving noun general
üzlük daş face-stone noun general
fasad face-wall noun general
üz divar face-wall noun general
solğun bənizli adam tallow-face noun general
şişkin sifətli adam tallow-face noun general
ağ kömür white-coal noun general
su enerjisi white-coal noun general
geriyə dönməsi about-face noun general
fəal kömür activated coal noun general
camal beautiful face noun general
kömür hövzəsi coal basin noun general
kömürçıxarma coal extraction noun general
daş kömür qazı coal gas noun general
kömür mədənləri coal pit noun general
daş kömür şaxtası coal pit noun general
kömür qətranı coal tar noun general
kömürboşaldan coal whipper noun general
kömür kimi qara coal-black noun general
kömürdoğrayan coal-breaker noun general
kömür çalası coal-bunker noun general
kömürxana coal-bunker noun general
maşinist coal-combine operator noun general
kömürdoğrayan coal-crusher noun general
kömürqazan coal-cutter noun general
kömür hövzəsi coal-field noun general
kömürxana coal-hole noun general
kömürləşmə conversion into coal noun general
ağız-burun face noun general
bəniz face noun general
bət-bəniz face noun general
qabaq face noun general
rüxsar face noun general
sima face noun general
üz kremi face cream noun general
araqat face disk noun general
fiqur face-card noun general
nominal dəyər face-value noun general
əl-üz hands and face noun general
antrasit hard coal noun general
daş kömür hard coal noun general
təbii kömür natural coal noun general
qırışsifət person with wrinkled face noun general
şaqul sheer face noun general
şillə slap in the face noun general
sillə slap in the face noun general
şapalaq slap in the face noun general
gərgin sifət strained face noun general
format type face noun general
şaqul vertical face noun general
dəyişiklik volte-face noun general
ağ kömür white coal noun general
ağac kömürü wood coal noun general
surətbaz worshipper of face noun general
surətpərəst worshipper of face noun general
əyrisifət wry face noun general
əyləndirən black-face noun American
geriyə dönmə volt-face noun sport
qaraağız black-face noun general
kömür parçası coal noun general
yanan kömür coal noun general
mineral yağ coal-oil noun general
sir-sifət face noun general
üzün ifadəsi face noun general
qrim edən face-painter noun general
qrimçi face-painter noun general
üzdən təzələmə face-lift noun figurative meaning
dəyişiklik volt-face noun figurative meaning
dönüm volt-face noun figurative meaning
dönüş volt-face noun figurative meaning
qara şrift bold-face noun painting
xarici görünüş face noun general
portret çəkən face-painter noun general
portretçi face-painter noun general
qara şrift black-face noun art
sırtıqlıq face noun general
həyasızlıq face noun spoken language
səth face noun general
kömürə çevrilmək coal verb general
kömürə dönmək coal verb general
kömürləşdirmək coal verb general
yanıb kömür olmaq coal verb general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
üzünü bir şeyə döndərmək face verb general
kömürləşdirilmək be reduced to coal verb general
qabaqlaşdırmaq bring face to face verb general
üzləşdirmək bring face to face verb general
kömür kimi qaralmaq coal-black: become coal-black verb general
üz-üzə gəlmək come face face verb general
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief verb general
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma verb general
faktlarla hesablaşmaq face the facts verb general
gələcəyə arxayın olmaq face the future calmly verb general
küçəyə açılmaq face the street verb general
üz etmək face up verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
qızarıb-pörtmək get red in the face verb general
şillələmək give smb. a slap in the face verb general
pörtmək grow red in face verb general
üzü olmamaq have no face verb general
üzünü qırxdırmaq have one's face shaved verb general
üzü üstə uzanmaq lie face downwards verb general
üzüqoylu yatmaq lie face downwards verb general
büzmək make a wry face verb general
şillələtdirmək make smb. give a slap on the face verb general
üzləşmək meet face to face verb general
üzündən təri silmək mop one's face verb general
pudralanmaq powder one's face verb general
şapalaq yemək receive a slap in the face verb general
kömürləşdirmək reduce coal verb general
üzə demək say to face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
üz-üzə oturmaq sit face to face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
əl-üzünü yumaq wash one's hands and face verb general
kömür yükləmək coal verb general
qarşılamaq face verb general
qarşılaşmaq face verb general
sinə gərmək face verb general
qarşıda durmaq face verb general
baxmaq face verb general
cəsarətlə qarşılamaq face verb general
üz çəkmək face verb general
cilalamaq face verb general
hamarlamaq face verb general
pardaqlamaq face verb general
yonmaq face verb general
daş kömür olan coal-bearing adjective general
kömür kimi qara coal-black adjective general
üz üçün face adjective general
üzlük face adjective general
kömür coal adjective general
kömürdoğrayan coal-breaking adjective general
kömürdoğrayan coal-crushing adjective general
kömürqazan coal-cutting adjective general
kömürçıxaran coal-extracting adjective general
kömürboşaldan coal-whipping adjective general
yastısifət flat-face adjective general
yastısifətli flat-face adjective general
ayqabaq moon-face adjective general
birüzlü one-face adjective general
çirkin plain face adjective general
dürəng two-face adjective general
bir-birə face to face adverb general
təkətək face to face adverb general
təkbətək face to face adverb general
üzbəgöz face to face adverb general
üzbəüz face to face adverb general
üz-üzə face to face adverb general
birə-bir face to face adverb general
alovsuz yanan kömür blind coal phrases general
antrasit blind coal phrases general
abırsızlıq brazen face phrases general
ədəbsizlik brazen face phrases general
həyasızlıq brazen face phrases general
utanmazlıq brazen face phrases general
boz daş-kömür brown coal phrases general
liqnit brown coal phrases general
üzünü əliylə örtmək bury one's face in one's hands phrases general
saat və ölçü cihazlarında üzərində rəqəmlər olan lövhəcik clock face phrases general
siferblat clock face phrases general
hüznlü sifət face as long as a fiddle phrases general
almacıq sümüyü face bone phrases general
fiqur face card phrases general
qumar kağızlarında böyük kartların adı face card phrases general
maneəyə rast gəlmək face obstacle phrases general
üz pudrası face powder phrases general
çətinliyi cəsarətlə qarşılamaq face the music phrases general
öz hərəkətlərinə cavab vermək face the music phrases general
nominal dəyər face value phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
üzü küləyə getmək have the wind in one's face phrases general
üzbəüz in the face of phrases general
iri buz parçası nub of coal phrases general
kömür xəkəsi powdered coal phrases general
kömür tozu powdered coal phrases general
üzünü qırxmaq shave one's face phrases general
bərk içmək soak one's face phrases general
bərk sərxoş olmaq soak one's face phrases general
bir kəsi yer üzündən silmək wipe smb. off the face of the earth phrases general
bir kəsi yer üzündən yox etmək wipe smb. off the face of the earth phrases general
bir şeyi yer üzündən silmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
bir şeyi yer üzündən yox etmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
üz-gözünü büzüşdürmək make face phrases general
zahiri qiymət face value phrases general
baxmayaraq in the face of phrases general
çətin yolla getmək have the wind in one's face phrases figurative meaning