• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для creep into any hole in order hide oneself (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hərbi əmr battle-order noun general
hərbi intizam battle-order noun general
hərbi nizam battle-order noun general
kömür saxlamaq üçün zirzəmi coal-hole noun general
inək gönü cow-hide noun general
öküz gönü cow-hide noun general
dəri hide noun general
gön hide noun general
gizlənqaç hide-and-seek noun general
deşik hole noun general
dəlik hole noun general
göz hole noun general
palçıq çalası mud-hole noun general
düzüm order noun general
nizam order noun general
növbə order noun general
sahman order noun general
göyərçin yuvası pigeon-hole noun general
order warrant noun general
ventilyasiya deşiyi wind-hole noun general
inzibati qayda administrative order noun general
küləklik air hole noun general
nəfəslik air hole noun general
əlifba sırası alphabetical order noun general
qənimət bilmək avail oneself of opportunity noun general
jirovka banking order noun general
döyüş əmri battle-order noun general
buruq quyusu bore-hole noun general
kömürxana coal-hole noun general
əyilmiş quyu crooked hole noun general
həkimin sərəncamı doctor's order noun general
itdamı dog-hole noun general
aşağı gedən quyu down hole noun general
mail quyu downward sloping hole noun general
qoyulmuş qayda established order noun general
şeyx head of religious order noun general
gizlənpaç hide-and-seek noun general
dəmək hole noun general
kalafa hole noun general
yalaq hole noun general
əmin-amanlıq law and order noun general
ifadə üsulu manner of expressing oneself noun general
drujinaçı member of a public order squad noun general
barat money order noun general
siçan dəməyi mouse hole noun general
ardıcıllıq order noun general
hökm order noun general
orden order noun general
qanun-qayda order noun general
qayda-qanun order noun general
səliqə-səhman order noun general
zabitə order noun general
səliqəlilik order noun general
sifarişlər şöbəsi order department noun general
ordenli order-bearer noun general
təndir oven made of clay in a hole in the earth noun general
gözcük peep-hole noun general
şöbə pigeon-hole noun general
drujina public order squad noun general
sazlama putting in order noun general
sil-süpür putting in order noun general
sözlərin düzülüşü word order noun general
daldanacaq hide-out noun spoken language
pənahgah hide-out noun spoken language
sığınacaq hide-out noun spoken language
sığınaq hide-out noun spoken language
həbs haqqında order capias noun law
söz sırası word-order noun linguistic
inək gönündən hörülmüş qamçı cow-hide noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
tutmaq üçün order fiddle noun general
bərə hide noun general
marıq hide noun general
pusqu hide noun general
baca hole noun general
yarıq hole noun general
işlək durum order noun general
saz vəziyyət order noun general
ağıl pigeon-hole noun general
qazma pigeon-hole noun general
tövlə pigeon-hole noun general
yataq pigeon-hole noun general
çala hole noun general
çuxur hole noun general
koğuş hole noun general
oyuq hole noun general
sağlamlıq order noun general
yaxşı fiziki vəziyyət order noun general
yataq hole noun general
yuva hole noun general
intizam order noun general
sakitlik order noun general
daldanacaq hole noun general
ucqar yer hole noun general
dövlət quruluşu order noun general
quruluş order noun general
çətin vəziyyət hole noun spoken language
çıxılmaz vəziyyət hole noun spoken language
düzülüş order noun military
hərbi düzüm order noun military
sıra order noun military
eyib hole noun general
nöqsan hole noun general
nöqsanlı cəhət hole noun general
qüsur hole noun general
cəmiyyət təbəqəsi order noun general
sosial qrup order noun general
buxta hole noun general
çayın dərin yeri hole noun general
gölcük hole noun general
kiçik körfəz hole noun general
nohur hole noun general
əmr order noun general
göstəriş order noun general
komanda order noun general
sərəncam order noun general
hava boşluğu hole noun general
sifariş order noun general
order ticket noun general
həbsxana kamerası hole noun general
iməkləmək creep verb general
sürünmək creep verb general
gizlətmək hide verb general
deşib keçmək hole verb general
deşik açmaq hole verb general
deşmək hole verb general
dəlmək hole verb general
müəyyən qaydada düzmək order verb general
müəyyən qaydada nizamlamaq order verb general
kağızları qutulara yerləşdirmək pigeon-hole verb general
üzə çıxmaq show oneself verb general
rəzil olmaq abase oneself verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
iqlimləşmək acclimatize oneself verb general
uyğunlaşmaq accommodate oneself verb general
bələdləşmək acquaint oneself verb general
uyğunlaşmaq adapt oneself verb general
uyğunlaşmaq adjust oneself verb general
dilxoşluq etmək amuse oneself verb general
kefini açmaq amuse oneself verb general
məzələnmək amuse oneself verb general
oynamaq amuse oneself verb general
güc vermək apply oneself verb general
yaraqlanmaq arm oneself verb general
geyib-kecinmək array oneself verb general
geyinmək array oneself in verb general
gizlətdirmək ask smb. to hide verb general
səmtlətmək ask smb. to put in order verb general
bintləmək bandage oneself verb general
gözü qızmaq be beside oneself with anger verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
özündən narazı olmaq be dissatisfied with oneself verb general
qaydada olmaq be in order verb general
qaydada olmamaq be out of order verb general
yığışdırılmaq be put in order verb general
sahmanlanmaq be put in order verb general
əmrə müntəzir olmaq be ready for the order verb general
özündən acığı gəlmək be vexed with oneself verb general
zinətlənmək beautify oneself verb general
qurşaqlanmaq belt oneself verb general
əlli-ayaqlı olmaq bestir oneself verb general
əl-ayaq etmək bestir oneself verb general
xar olmaq bring shame upon oneself verb general
tumarlanmaq brush oneself verb general
qumda deşik eşmək burrow a hole in the sand verb general
qanun-qaydaya dəvət etmək call order verb general
qərar tutmaq calm oneself verb general
gizlətdirmək cause smb. to hide verb general
dırmandırmaq cause smth. to creep verb general
ayazımaq collect oneself verb general
ayazımaq come to oneself verb general
oyanmaq come to oneself verb general
özünə gəlmək come to oneself verb general
kifayətlənmək confine oneself verb general
kifayətlənmək content oneself verb general
düzəlmək correct oneself verb general
mühafizə olunmaq cover oneself verb general
örtünmək cover oneself verb general
xar olmaq cover oneself with shame verb general
dırmanmaq creep verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
sahib çıxmaq declare oneself the master verb general
qorunmaq defend oneself verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
çala qazmaq dig a hole verb general
mücərrədləşmək disengage oneself verb general
abıra qısılmaq disgrace oneself verb general
ayıbını çölə salmaq disgrace oneself verb general
rüsvay olmaq disgrace oneself verb general
xar olmaq disgrace oneself verb general
maskalanmaq disguise oneself verb general
ayıbını açmaq disrobe oneself verb general
fərqlənmək distinguish oneself verb general
narahat olmaq disturb oneself verb general
kef eləmək divert oneself verb general
dilxoşluq etmək divert oneself verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
sükuta getmək draw into oneself verb general
qəddini düzəltmək draw oneself up verb general
düzləşmək draw oneself up verb general
lazımi qaydada geyinmək dress in a proper order verb general
geyinmək dress oneself verb general
çox içmək drink oneself drunk verb general
qurulanmaq dry oneself verb general
qurunmaq dry oneself verb general
qətfələnmək dry oneself with a bath towel verb general
kölgəyə çəkilmək efface oneself verb general
nəşələnmək enjoy oneself verb general
şadlıq etmək enjoy oneself verb general
şənlik etmək enjoy oneself verb general
şənlənmək enjoy oneself verb general
dövlətlənmək enrich oneself verb general
silahlanmaq equip oneself verb general
asayiş yaratmaq establish order verb general
əmri icra etmək execute an order verb general
gücənmək exert oneself verb general
zıqqanmaq exert oneself verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general
girinc olmaq exhaust oneself verb general
lazımi dərəcədə şərh etmək explain in a proper order verb general
bələdləşmək familiarize oneself verb general
yorulmaq fatigue oneself verb general
güzarı düşmək find oneself verb general
tənha qalmaq find oneself in isolation verb general
yalqızlıqda qalmaq find oneself isolated verb general
güclə yemək force oneself to eat verb general
könülsüz yemək force oneself to eat verb general
zorla yemək force oneself to eat verb general
sahmanlatdırmaq force smb. to put in order verb general
sahmanlatmaq force smb. to put in order verb general
asudələnmək free oneself verb general
intizardan qurtarmaq free oneself from some anxiety verb general
adını ləkələndirmək get oneself dirty verb general
qurşanmaq gird oneself verb general
qurşaqlanmaq gird oneself verb general
kəmərlənmək girdle oneself verb general
əmr vermək give an order verb general
hökm vermək give an order verb general
həvəslənmək give oneself up verb general
təslim olmaq give oneself up verb general
dadanmaq give oneself up verb general
boğaz açmaq glut oneself with verb general
açılışmaq habituate oneself verb general
qudurmaq have a fair opinion of oneself verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
dikəltdirmək help smb. raise oneself up verb general
daldalamaq hide verb general
gizləmək hide verb general
sinmək hide verb general
cinayətkarı gizləmək hide a criminal verb general
künc-bucaqda gizlətmək hide in a recess verb general
kölgələnmək hide in the shade verb general
acığını gizləmək hide one's anger verb general
ayıbını örtmək hide one's defect verb general
gərdəyə girmək hide oneself behind the curtain verb general
rəncbərlik etmək hire oneself out verb general
şax durmaq hold oneself erect verb general
təkmilləşmək improve oneself verb general
gücə düşmək injure oneself by taking smth. very heavy verb general
qanun-qayda yaratmaq introduce proper order verb general
qayda qoymaq introduce proper order verb general
qayda-qanun qoymaq introduce proper order verb general
izolə olunmaq isolate oneself verb general
səliqə-səhmanda saxlamaq keep in order verb general
gizləmək keep oneself verb general
qaraqabaq olmaq keep oneself to oneself verb general
qanun-qaydanı gözləmək keep order verb general
qayda-qanuna riayət etmək keep order verb general
ad çıxarmaq leave a name of oneself verb general
özünü azad etmək liberate oneself verb general
kifayətlənmək limit oneself verb general
yüklənmək load oneself up verb general
öhdəyə götürmək load oneself with responsibility verb general
bitlənmək look for louse on oneself verb general
özünü alçaltmaq lower oneself verb general
qanun-qaydanı möhkəmlətmək maintain order verb general
Sarsaqlamaq make a fool of oneself verb general
dəlmək make a hole verb general
yerləşmək make oneself comfortable verb general
batmaq make oneself dirty verb general
bələdləşmək make oneself familiar verb general
açılışmaq make oneself familiar verb general
sezilmək make oneself fell verb general
bişmək make oneself fit verb general
yaranmaq make oneself serviceable verb general
qrimlənmək make oneself up verb general
sarınmaq muffle oneself up verb general
öz-özünə deyinmək mutter to oneself verb general
qaydanı gözləmək observe order verb general
buyurmaq order verb general
sifariş vermək order verb general
asdırmaq order to hang up verb general
özünü zora salmaq overstrain oneself verb general
kama yetmək perfect oneself verb general
kama yetişmək perfect oneself verb general
gizlənpaç oynamaq play hide-and-seek verb general
öhdəyə almaq pledge oneself verb general
qozlanmaq plume oneself verb general
öymək praise oneself verb general