• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для dırnağını dibindən tutmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
tutmaq üçün order fiddle 2 1
böyük mövqe tutmaq throne 2 1
balıq tutmaq üçün lövhəcik troll 2 1
balıq tutmaq üçün qarmağa bağlanan lövhəcik fly 2 1
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold 2 1
yüksək tutmaq appreciate 3 1
tutmaq apprehend 3 1
tutmaq arrest 3 1
dilə tutmaq beguile 3 1
tutmaq bird 3 1
tutmaq bite 3 1
dilə tutmaq blandish 3 1
topa tutmaq bombard 3 1
canını dişinə tutmaq brook 3 1
büdcədə nəzərdə tutmaq budget 3 1
tutmaq bung 3 1
tutmaq bungle up 3 1
tutmaq bust 3 1
dilə tutmaq cajole 3 1
topa tutmaq cannon 3 1
topa tutmaq cannonade 3 1
toplardan atəşə tutmaq cannonade 3 1
əsir tutmaq captor 3 1
yersiz irad tutmaq carp 3 1
tutmaq catch 3 1
bərk-bərk tutmaq catch at 3 1
tutmaq catch up 3 1
göydə tutmaq catch up 3 1
irad tutmaq cavil 3 1
əziz tutmaq cherish 3 1
çənəsi ilə tutmaq chin 3 1
çatlağı tutmaq chink 3 1
yarığı tutmaq chink 3 1
tutmaq clabber 3 1
tutmaq cling 3 1
tutmaq clutch 3 1
dilə tutmaq coax 3 1
tutmaq coerce 3 1
fikrində tutmaq conceive 3 1
od tutmaq conflagrate 3 1
fikrində tutmaq conjecture 3 1
pərdə tutmaq curtain 3 1
tutmaq deduct 3 1
tutmaq deter 3 1
pərdə tutmaq drapery 3 1
qızdırma tutmaq enfever 3 1
tutmaq engage 3 1
tələdə tutmaq ensnare 3 1
tələdə tutmaq entrap 3 1
tay tutmaq equalise 3 1
bərabər tutmaq equalise 3 1
bərabər tutmaq equate 3 1
bir tutmaq equate 3 1
oruc tutmaq fast 3 1
yersiz irad tutmaq fault 3 1
balıq tutmaq fish 3 1
qarmağa milçək bağlamaqla balıq tutmaq fly-fish 3 1
quş tutmaq fowl 3 1
qəfildən tutmaq grab 3 1
tutmaq grasp 3 1
möhkəm tutmaq grip 3 1
tutmaq hang on 3 1
muzdla tutmaq hire 3 1
tutmaq hold 3 1
tutmaq hunt 3 1
tutmaq hunt down 3 1
fikrində tutmaq imply 3 1
tutmaq intercept 3 1
tutmaq invade 3 1
siyahı tutmaq itemize 3 1
atıb-tutmaq jig 3 1
tutmaq keep 3 1
tutmaq knead 3 1
vəhşicəsinə divan tutmaq lynch 3 1
siçan tutmaq mouse 3 1
irad tutmaq nag 3 1
cələ vasitəsilə tutmaq net 3 1
tələ vasitəsilə tutmaq net 3 1
torla tutmaq net 3 1
tutmaq nip 3 1
kəmədlə tutmaq noose 3 1
irad tutmaq objurgate 3 1
qabağını tutmaq obscure 3 1
həddən artıq çox fəhlə tutmaq overman 3 1
tutmaq pare 3 1
plan tutmaq plan 3 1
caynaqla tutmaq pounce 3 1
dırnağı ilə tutmaq pounce 3 1
üstün tutmaq prefer 3 1
başqalarından əvvəl tutmaq preoccupy 3 1
başqalarından qabaq tutmaq preoccupy 3 1
tutmaq prey upon 3 1
fikrində tutmaq purport 3 1
nəzərdə tutmaq purport 3 1
xəbər tutmaq query 3 1
bir-birinə irad tutmaq recriminate 3 1
tutmaq rein back 3 1
tutmaq rein in 3 1
yenidən tutmaq reoccupy 3 1
pas tutmaq rust 3 1
əziz tutmaq sanctify 3 1
tutmaq seize 3 1
dişi ilə tutmaq snap 3 1
tutmaq snap 3 1
tutmaq snatch 3 1
acığı tutmaq sulk 3 1
acıq tutmaq sulk 3 1
torla tutmaq trammel 3 1
trol ilə balıq tutmaq trawl 3 1
yarsiz irad tutmaq upbraid 3 1
deşiyi tutmaq vent 3 1
qurşaq tutmaq wrestle 3 1
ayaqda tutmaq keep up 3 1
tutmaq withhold 3 1
üstün tutmaq prioritise 3 1
dəm tutmaq accompany 3 1
züy tutmaq accompany a piper on a wind instrument 3 1
hal-əhval tutmaq ask after smb.'s health 3 1
qotur tutmaq bax: qotur düşmək 3 1
şoraba tutmaq bax: şoraba qoymaq 3 1
tutmaq be infected 3 1
tərs damarı tutmaq be obstinate 3 1
tərs damarı tutmaq be pigheaded 3 1
ağılda tutmaq bear in mind 3 1
qeyzi tutmaq become furious 3 1
dırnağını yemək bite one's nails 3 1
müqəssir tutmaq blame 3 1
bir kəsi şahid tutmaq call smb. to witness 3 1
qərar tutmaq calm oneself 3 1
kəməndlə tutmaq capture with a lasso 3 1
soyuq tutmaq catch a cold 3 1
diri tutmaq catch alive 3 1
xəstəlik tutmaq catch illness 3 1
qrip tutmaq catch the flu 3 1
atıb-tutmaq chair 3 1
qərar tutmaq come down 3 1
nəzərdə tutmaq conserve; 3 1
divan tutmaq deal 3 1
od tutmaq fetch fire 3 1
vəzifə tutmaq fill a position 3 1
vəzifə tutmaq fill a post 3 1
irad tutmaq find fault 3 1
atəşə tutmaq fire 3 1
od tutmaq flame up 3 1
qeyzi tutmaq get into a rage 3 1
beşəlli tutmaq grasp greedily 3 1
öskürək tutmaq have a fit of cough 3 1
ikiəlli tutmaq hold firmly 3 1
bərk tutmaq hold hard 3 1
uca tutmaq hold high 3 1
başını uca tutmaq hold one's head high 3 1
əziz tutmaq honour 3 1
divan tutmaq inflict reprisals 3 1
sorğu-suala tutmaq interrogate 3 1
dəm tutmaq join in a singing 3 1
atıb-tutmaq jolt 3 1
gündəlik tutmaq keep a diary 3 1
qərar tutmaq keep patience 3 1
ləpir tutmaq keep track 3 1
kəmənd atıb tutmaq lasso 3 1
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. 3 1
atıb-tutmaq lift up 3 1
pulemyotla atəşə tutmaq machine-gun 3 1
xəbər tutmaq make inquiries 3 1
siyahı tutmaq make out a list 3 1
kif tutmaq mould 3 1
yas tutmaq mourn 3 1
tutmaq nab 3 1
layiqli yer tutmaq occupy fitting place 3 1
irad tutmaq point out a defect 3 1
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq 3 1
tutmaq put under arrest 3 1
irad tutmaq rebut 3 1
irad tutmaq refute 3 1
tutmaq retain 3 1
satira atəşinə tutmaq satirize 3 1
ayaqdan tutmaq seize smb.'s foot 3 1
gərdək tutmaq set up a screen 3 1
atıb-tutmaq shake 3 1
topla atəşə tutmaq shell 3 1
əsməcə tutmaq shiver 3 1
kəfənə tutmaq shroud 3 1
ağrısı tutmaq start labor of childbirth 3 1
sancı tutmaq suffer from colic 3 1
qotur tutmaq suffer from the itch 3 1
düzgün mövqe tutmaq take a correct stand 3 1
mövqe tutmaq take a position 3 1
lazımi yeri tutmaq take a proper place 3 1
diri tutmaq take alive 3 1
layiqli yer tutmaq take fitting place 3 1
nəzərdə tutmaq take into account 3 1
xəstəlik tutmaq take sick 3 1
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place 3 1
sözünü tutmaq take the advice of 3 1
atıb-tutmaq toss 3 1
tutmaq uphold 3 1
iş tutmaq work 3 1
od tutmaq flash 3 3
qarşısını tutmaq eclipse 3 21
tutmaq afflict 3 1
nəzərdə tutmaq allude 3 1
qarmaqla balıq tutmaq angle 3 1
tilovla balıq tutmaq angle 3 1
tutmaq become 3 1
tutmaq beset 3 1
tutmaq bolster 3 1
tutmaq borrow 3 1
acığı tutmaq bristle 3 1
nəzərdə tutmaq budget 3 1
tutmaq capture 3 1
irad tutmaq carpet 3 1
irad tutmaq catch at 3 1
fikri tutmaq catch on 3 1
üstün tutmaq choose 3 1
tutmaq claw 3 1
tutmaq clinch 3 1
tutmaq clog 3 1
müqəddəs tutmaq consecrate 3 1
tutmaq contain 3 1
pas tutmaq corrode 3 1
dilə tutmaq court 3 1
pərdə tutmaq drape 3 1
üstün tutmaq elect 3 1
tutmaq encumber 3 1
nəzərdə tutmaq envisage 3 1
tənqid atəşinə tutmaq excoriate 3 1
dilə tutmaq exhort 3 1
balıq tutmaq üçün yararlı olmaq fish 3 1
od tutmaq flare 3 1
tutmaq foul 3 1
tutmaq have 3 1
tutmaq hold back 3 1
mənzil tutmaq house 3 1
fikrində tutmaq infer 3 1
nəzərdə tutmaq intend 3 1
nəzərdə tutmaq mean 3 1
tutmaq nail 3 1
tutmaq nick 3 1
qabağını tutmaq obstruct 3 1
tutmaq pin 3 1
plan tutmaq plot 3 1
dovşan tutmaq üçün tələ qurmaq rabbit 3 1
irad tutmaq rebuke 3 1
nəzərdə tutmaq schedule 3 1
tutmaq shear 3 1
yerini tutmaq supersede 3 1
tutmaq tackle 3 1
tutmaq take 3 1
əziz tutmaq treasure 3 1
balıq tutmaq troll 3 1
tutmaq waylay 3 1
dilə tutmaq wheedle 3 1
kəməndlə tutmaq rope 3 6
yer tutmaq position 3 12
tutmaq trap 3 36
tutmaq admit 3 1
baş tutmaq answer 3 1
yersiz irad tutmaq arraign 3 1
qarmaqla tutmaq bait 3 1
tələ yemi ilə tutmaq bait 3 1
tutmaq bar 3 1
əziz tutmaq bless 3 1
atıb-tutmaq bounce 3 1
vəkil tutmaq brief 3 1
nəzərdə tutmaq calculate 3 1
ağır mərmi ilə atəşə tutmaq crump 3 1
plan tutmaq design 3 1
tutmaq fill in 3 1
dərhal tutmaq grip 3 1
tutmaq house 3 1
əl tutmaq lend 3 1
dilə tutmaq ply 3 1
dilə tutmaq reason 3 1
konspekt tutmaq recapitulate 3 1
tərsliyi tutmaq refuse 3 1
tutmaq retain 3 1
tutmaq seat 3 1
topa tutmaq shell 3 1
yasını tutmaq weep 3 1
dilə tutmaq woo 3 1
əlilə tutmaq paw 3 3
tutmaq hug 3 13
uzaqdan atəşə tutmaq rake 3 53
tutmaq block 3 1
qabağını tutmaq blot 3 1
çənbərlə tutmaq box 3 1
torla tutmaq box 3 1
qarmaqla tutmaq crook 3 1
atıb-tutmaq dance 3 1
tutmaq fill 3 1
əlində tutmaq handle 3 1
xəbər tutmaq hear 3 1
tutmaq hide 3 1
əsir tutmaq net 3 1
vəzifə tutmaq occupy 3 1
yer tutmaq rank 3 1
tutmaq stick 3 1
tutmaq affect 3 5
nəzərdə tutmaq aim 3 1
üstün tutmaq cherish 3 1