• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для dəmir yolu ilə göndərmək (272 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
giriş yolu access noun general
hava yolu airline noun general
hava yolu airway noun general
başqalarının əsərlərindən istifadə yolu ilə kitab yazan bookmaker noun general
kitab göndərmək üçün poçt şöbəsi bookpost noun general
kitab göndərmək üçün poçt xərcləri bookpostage noun general
dəmir bənd brace noun general
kanat yolu cableway noun general
dəmir banka can noun general
dəmir qutu can noun general
yolu clue noun general
rəsmi papaqlara vurulan dəmir nişan cockade noun general
dəmir beton ferroconcrete noun general
öd yolu gall-pipe noun general
dəmir xalta garrotte noun general
dəmir məmulatı hardware noun general
dəmir papaq helm noun general
magistral avtomobil yolu high-road noun general
magistral avtomobil yolu highway noun general
dəmir iron noun general
dəmir məmulatları satıcısı ironmonger noun general
dəmir emal edən zavod ironworks noun general
dəmir hörgü lattice noun general
dəmir zəncir manacle noun general
ayrı-ayrı dəmir pul penny noun general
giriş yolu porch noun general
dəmir yolu railroad noun general
dəmir yolu railway noun general
dəmir şkaf safe noun general
dəmir tor scraper noun general
tikiş yolu suture noun general
mühüm nəqliyyat yolu thoroughfare noun general
ağ dəmir tin-plate noun general
tramvay yolu tram-line noun general
tramvay yolu tramway noun general
magistral dəmir yolu trunk-railway noun general
geniş gediş-gəliş yolu walkway noun general
geniş piyada yolu walkway noun general
su yolu water-way noun general
qaçış yolu cinder-track noun general
dəmir daranqıltısı clatter of iron noun general
torpaq yolu country-track noun general
sıxışdırma yolu ilə adsorbsiya displacement adsorption noun general
mübadilə yolu ilə adsorbsiya exchange adsorption noun general
dəmir paxırı ferric oxide noun general
dəmir-beton ferro-concrete noun general
dəmir hardware noun general
dəmir-dümür iron articles noun general
dəmir daban iron heel noun general
dəmir-dümür iron items noun general
dəmir filizi iron ore noun general
dəmir-dümür iron pieces noun general
dəmir filizi iron stone noun general
dəmir peç iron stove noun general
dəmir iradə iron will noun general
dəmir məmulatı ironmongery noun general
cıdır yolu racecourse noun general
cıdır yolu racetrack noun general
dəmir-beton reinforced concrete noun general
tənəffüs yolu respiratory ducts noun general
qaçış yolu running track noun general
yanıq dəmir scale noun general
yanıq dəmir sinter noun general
dəmir yol budkası trackman's hut noun general
daş kömür külü tökülmüş qaçış yolu cinder-path noun sport
nəfəs yolu trachea noun anatomical
balalıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vulva noun anatomical
balalıq yolu vulva noun anatomical
süd yolu galaxy noun astronomical
yanıq dəmir dross noun technical
dəmir papaq basin-hat noun military
böyük dəmir yolu vaqonunun bir növü pullman noun railway
yanaşma yolu approach noun general
dəmir bənd bracket noun general
həyat yolu career noun general
dəmir bənd clamp noun general
dəmir bənd clincher noun general
dəmir bənd clip noun general
seçki yolu ilə seçilmiş qanunvericilik orqanı congress noun general
dəmir papaq head-gear noun general
dəmir bənd holdfast noun general
çıxış yolu out noun general
dəmir bənd staple noun general
dəmir yolunun ixtiyarında olan sahə wayside noun railway
dəmir və daş yonmaq üçün alət bit noun general
yanıq dəmir cinder noun general
dəmir pul coinage noun general
dəmir filizi metal noun general
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine noun general
dəmir geyim shell noun general
həyat yolu track noun general
ömür yolu track noun general
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit noun general
dəmir yolu ilə gediş haqqı toll noun general
dəmir yolu rail noun spoken language
göndərmək dispatch noun computer
göndərmək address verb general
ünvana göndərmək address verb general
təyyarə ilə göndərmək airmail verb general
teleqram göndərmək cable verb general
azuqə göndərmək cater verb general
ərzaq göndərmək cater verb general
göndərmək circularise verb general
monastıra göndərmək cloister verb general
nümayəndə göndərmək delegate verb general
göndərmək deport verb general
nümayəndə göndərmək depute verb general
göndərmək dispatch verb general
sürgünə göndərmək exile verb general
xaricə göndərmək export verb general
faksla göndərmək fax verb general
tumurcuqlanma yolu ilə artmaq gemmate verb general
göndərmək hand on verb general
yolu kəsmək head back verb general
yolu kəsmək head off verb general
səhv göndərmək misdirect verb general
tapşırıq verib göndərmək mission verb general
dəmir yolu çəkmək network verb general
radioqram göndərmək radio verb general
dəmir yolu ilə daşımaq railroad verb general
dəmir yolu ilə göndərmək railroad verb general
dəmir yolu çəkmək railway verb general
başqa ünvana göndərmək redirect verb general
göndərmək refer verb general
müəyyən marşrutla göndərmək route verb general
dəmir qırıntısına çevirmək scrap verb general
göndərmək send verb general
gəmi ilə yük yola göndərmək ship verb general
kontrabanda yolu ilə gətirmək smuggle verb general
qaçaqçılıq yolu ilə gətirmək smuggle verb general
teleqrafla xəbər göndərmək telegraph verb general
radioqram göndərmək wireless verb general
geri göndərmək remand verb general
yatab göndərmək deport verb general
göndərmək despatch verb general
öz yolu ilə getmək go one's own way verb general
ismarış göndərmək inform verb general
yolu hamarlamaq level a road verb general
poçtla göndərmək mail verb general
yolu ensizləşdirmək narrow the road verb general
poçtla göndərmək post verb general
dəmir yolunu istismara vermək put into operation a railway verb general
göndərmək relegate verb general
barat göndərmək remit verb general
yolu qumlamaq sand the road verb general
faylı göndərmək send a file verb general
məktub göndərmək send a letter verb general
təliqə göndərmək send a memorandum verb general
sovqat göndərmək send a present verb general
teleqram göndərmək send a telegram verb general
geri göndərmək send back verb general
həkim dalınca göndərmək send for a doctor verb general
bir kəsə salam göndərmək send greetings to smb. verb general
ismarış göndərmək send information verb general
göndərmək send off verb general
qabağa göndərmək send on verb general
kəşfiyyat dəstəsi göndərmək send out a reconnaissance party verb general
dəvətnamə göndərmək send out an invitation card verb general
bir kəsi e'zamiyyətə göndərmək send smb. on a mission verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
eşafota göndərmək send the scaffold verb general
barat göndərmək send through the bank verb general
yuxarı göndərmək send up verb general
yolu qudronlamaq tar a road verb general
yatab göndərmək transport verb general
yolu genəltmək widen the road verb general
göndərmək consign verb medical
dilə tutma yolu ilə əldə etmək coax verb general
yaltaqlıq yolu ilə əldə etmək coax verb general
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact verb general
yolu tutulmaq foul verb general
göndərmək give verb general
göndərmək give out verb general
bir-birinə göndərmək interchange verb general
göndərmək present verb general
göndərmək pump verb general
dəmir yolu ilə getmək railroad verb general
dəmir yolu ilə səyahət etmək railway verb general
xəlvəti göndərmək smuggle verb general
göndərmək transmit verb general
dəmir bəndlə bərkitmək cramp verb technical
göndərmək detail verb military
göndərmək attach verb general
hesab göndərmək bill verb general
rüşvət vermək yolu ilə öz tərəfinə çəkmək buy verb general
göndərmək circulate verb general
göndərmək convey verb general
göndərmək forward verb general
əleyhinə səsvermə yolu ilə rədd etmək negative verb general
poçt vasitəsilə göndərmək post verb general
dəmir yolu ilə daşımaq rail verb general
dəmir yolu ilə göndərmək rail verb general
dəmir yolu ilə yola salmaq rail verb general
dəmir yolu çəkmək railroad verb general
dəmir yolu tikmək railroad verb general
mal göndərmək consign verb medical
istədiyi yolu tapmaq orient verb figurative meaning
lazımi yolu tapmaq orient verb figurative meaning
göndərmək detach verb military
hücuma göndərmək unleash verb military
göndərmək beam verb general
kuryer ilə göndərmək express verb general
evlənmək yolu ilə var-dövlət əldə etmək marry verb general
orbitə göndərmək orbit verb general
göndərmək order verb general
dəmir yolu ilə getmək train verb spoken language
sorğu yolu ilə müəyyənləşdirmək canvass verb general
adresə göndərmək direct verb general
göndərmək direct verb general
ünvana göndərmək direct verb general
nəqliyyat kontoru vasitəsilə göndərmək express verb general
göndərmək remit verb general
yolu itirmək wander verb general
göndərmək post verb computer
səbətə göndərmək recycle verb computer
göndərmək submit verb computer
başqa instansiyaya göndərmək remit verb law
göndərmək drop verb general
göndərmək take verb general
dəmir ferreous adjective general
tərkibində dəmir olan ferreous adjective general
dəmir metallic adjective general
müşahidə yolu ilə əldə edilmiş observed adjective general
yolu olmayan roadless adjective general
dəmir iron adjective general
tərkibində ikivalentli dəmir olan ferrous adjective chemistry
sülh yolu ilə amicable adjective general
təcrübə yolu ilə experimentally adverb general
təsvir yolu ilə periphrastically adverb general
danışıq yolu ilə by means of negotiation adverb general
istisna etmək yolu ilə by way of exception adverb general
kontrobanda yolu ilə on the sly adverb general
... yolu ilə through preposition general
... yolu ilə whereby relative pronoun general
hava yolu air-highway phrases general
hava yolu ilə aparılan poçtun funt hesabı ilə ümumi çəkisi air-mail poundage phrases general
dairəvi avtomobil yolu belt way phrases general
yolu ilə by feat of phrases general
araba yolu cart track phrases general
araba yolu cart way phrases general
kənd yolu country road phrases general
ultimatum göndərmək deliver an ultimatum phrases general
kənd yolu earth road phrases general
salam göndərmək give regards phrases general
Böyük İpək Yolu Great Silk Route phrases general
işləri sülh yolu ilə qaydaya salmaq hold out the oliver branch phrases general
vərəsəlik yolu ilə pul verən adam legal tender phrases general
məsələni sülh yolu ilə həll etmək pour oil on troubled waters phrases general
məsələni sülh yolu ilə yoluna qoymaq pour oil on troubled waters phrases general
ultimatum göndərmək present an ultimatum phrases general
atəşin salam göndərmək present best regards phrases general
dəmir yolu stansiyası rail station phrases general
dəmir yolu vağzalı rail station phrases general
dəmir yolu qovşağı railway junction phrases general
bir şey üçün göndərmək send away for smth. phrases general
poçt vasitəsilə göndərmək send by the post phrases general
irəli göndərmək send forward phrases general
göndərmək send off phrases general
tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək set the tortoise to catch the hare phrases general
geri göndərmək take back phrases general
qırtlaq yolu the guttural orifice phrases general
ömür yolu thread of life phrases general
poçt vasitəsilə göndərmək trasmit by the post phrases general
yeraltı dəmir yolu tubular railway phrases general
vəziyyədən çıxış yolu way out phrases general
Süd yolu Milky way phrases astronomical
göndərənin hesabına göndərmək postage free phrases general
göndərmək send away phrases general
göndərmək send forth phrases general
göndərmək send out phrases general